Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Belniak Stanisław
(1)
Czubała Anna
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jonas Agata
(1)
Kruk Sylwia
(1)
Nesterak Janusz
(1)
Paszek Zbigniew
(1)
Pawełek Barbara
(1)
Pilarska Czesława
(1)
Pociecha Józef
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Stabryła Adam
(1)
Stobiecka Jadwiga
(1)
Słaboń Andrzej
(1)
Wojnarowska Halina
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(3)
Ekonometria
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Marketing
(1)
Marketing zaangażowany społecznie
(1)
Miasta
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Płaca
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-765-3
Zawiera: Wstęp. 1. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie; 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Stopa procentowa jako parametr decyzji finansowych w przedsiębiorstwie; 1.3. Rachunek odsetek prostych i złożonych; 1.4. Wartość teraźniejsza i przyszła dla ciągu stałych płatności; 1.5. Kalkulacja spłaty kredytu; 1.6. Zadania. 2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa; 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Koszt kapitału własnego; 2.3. Koszt kapitału obcego; 2.4. Średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa; 2.5. Zadania. 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych; 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych; 3.3. Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych; 3.4. Porównanie projektów inwestycyjnych; 3.5. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych; 3.6. Zadania. 4. Rentowność przedsiębiorstwa i dźwignie; 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Rentowność działalności przedsiębiorstwa; 4.3. Krańcowy koszt kapitału - dźwignia finansowa, operacyjna i połączona; 4.4. Zadania. 5. Kapitał obrotowy jako element równowagi finansowej przedsiębiorstwa; 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Pojęcie kapitału obrotowego; 5.3. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie; 5.4. Cykl obiegu kapitału obrotowego (cykl konwersji gotówki); 5.5. Zadania. Załączniki. Tabele procentu składanego i dyskonta. Odpowiedzi do zadań. Literatura. Spis tabel. Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.14/.17
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-379-2
1. Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce., 2. Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej, 3. Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej, 4. Organizacja funkcji personalnej, 5. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 7. Systemy ocen pracowniczych, 8. Rozwój kapitału ludzkiego, 9. Systemy wynagradzania pracowników, 10. Kierunki zmian funkcji personalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-628-1
1. Pojęcie klastra w ujęciu historycznym; 2. Klastry- przegląd definicji; 3. Czynniki determinujące powstawanie klastrów oraz etapy ich tworzenia; 4. Rodzaje klastrów; 5. Korzyści z funkcjonowania klastrów; 6. Klastry w Unii Europejskiej; 7. Wybrane przykłady klastrów funkcjonujących w Unii Europejskiej; 8. Funkcjonowanie klastrów w Polsce oraz bariery ich rozwoju; 9. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-377-8
Cz.I Konflikt społeczny: 1. Konflikt społeczny - pierwsze przyblizenie, 2. Warunmki powstania konfliktu, 3. Dynamika konfliktu społecznego, 4. Funkcje konfliktu, 5. zakończenie konfliktu. Cz.II Negocjacje: 6. Sztuka rozwiązywania sporów, 7. Proces przednegocjacyjny, 8. Rokowania, 9. Elementy teorii negocjacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-741-7
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: 1.1. Geneza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 1.2. Definicje Corporate Social Responsibility; 1.3. Rola interesariuszy; 1.4. Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 1.5. Pomiar i ocena korzyści społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rozdział 2. Pojęcie i rozwój koncepcji marketingu społecznego: 2.1. Istota marketingu społecznego; 2.2. Społeczna odpowiedzialność w wybranych koncepcjach marketingu; 2.3. Etapy wdrażania marketingu społecznego w przedsiębiorstwach. Rozdział 3. Marketing ekologiczny: 3.1. Pojęcie i istota marketingu ekologicznego; 3.2. Ekoprodukt jako podstawa marketingu ekologicznego; 3.3. Pozostałe instrumenty ekologicznego marketing miksu. Rozdział 4. Marketing sponsorski: 4.1. Istota i znaczenie sponsoringu; 4.2. Przesłanki rozwoju sponsoringu; 4.3. Sponsoring a inne sposoby wspierania; 4.4. Rodzaje i formy sponsoringu; 4.5. Elementy strategii sponsoringu. Rozdział 5. Formy współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań marketingu społecznego: 5.1. Marketing społecznie zaangażowany; 5.2. Wolontariat pracowniczy; 5.3. Kampanie społeczne mające na celu zmianę postaw społecznych. Rozdział 6. Formy komunikacji działań z zakresu marketingu społecznego: 6.1. Istota i znaczenie raportu społecznego; 6.2. Standardy raportowania; 6.3. Prawne uregulowania społecznego raportowania; 6.4. Rankingi przedsiębiorstw; 6.5. Konkursy. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 194)
ISBN: 978-83-7252-470-6
1. Jakość produktu jako przedmiot pomiaru; 2. Metodologiczne aspekty pomiaru w badaniach sondażowych; 3. Prezentacja i ocena wybranych modeli pomiaru jakości produktów; 4. Propozycja nowych rozwiązań w modelowaniu jakości marketingowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7252-672-4
W pracy przedstawiono rozważania na temat rozwoju teorii i praktycznych zastosowań modelowania i prognozowania zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych. W opracowaniu omówiono m.in. przyczyny kryzysów gospodarczych, zaprezentowano wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego, analizę obszarów problemowych oraz wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w szacowaniu brakujących danych. Dokonano porównania wpływu cech mieszkań na ich ceny w różnych okresach koniunktury, przedstawiono też analizę funkcji produkcji i wydajności pracy. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących poziomu życia ludności, prognozowanie współczynnika dzietności oraz analizę ryzyka kredytowego. W pracy omówiono również zastosowanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do pomiaru ryzyka portfeli towarów oraz bayesowskie testy statystyczne dla parametrów modelu zmian strukturalnych ze zmienną zależną o rozkładzie zero-jedynkowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7252-669-4
W książce zaprezentowano prace z zakresu czterech powiązanych ze sobą obszarów badawczych: badań ekonomicznych i ekonometrycznych procesów makroekonomicznych, metod ekonometrii przestrzennej oraz analiz regionalnych, demograficznych podstaw rozwoju społeczno-ekonomicznego, narzędzi statystycznych badań ekonomicznych. Monografia zawiera prace autorów polskich oraz z Czech i Ukrainy. W publikacji Czytelnik może znaleźć prezentację nowych idei, metod oraz rezultatów badań empirycznych dotyczących wielu społeczno-ekonomicznych problemów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-767-7
Zawiera: Rozdział 1. Przedmiot nauk o zarządzaniu: 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu; 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu; 1.3. Pojęcie organizacji; 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych; 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych; 1.5. Podstawowe zasady organizacji i zarządzania. Rozdział 2. Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania: 2.1. Ogólne modele organizacji; 2.2. Typologia organizacji i ich cele; 2.3. Otoczenie rynkowe organizacji i jego struktura; 2.4. Podejście systemowe i holistyczne; 2.5. Rynkowy wymiar zarządzania organizacją. Rozdział 3. Struktury organizacyjne: 3.1. Pojęcie struktury organizacyjnej; 3.2. Funkcje struktury organizacyjnej; 3.3. Zasady kształtowania struktury organizacyjnej; 3.4. Przegląd współczesnych standardowych rozwiązań strukturalnych; 3.5. Kierunki zmian rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Rozdział 4. Zarządzanie procesowe: 4.1. Istota podejścia procesowego; 4.2. Proces zarządzania; 4.3. Struktura procesowa; 4.4. Podejście procesowe w zarządzaniu strategicznym; 4.5. Podejście procesowe w zarządzaniu operacyjnym. Rozdział 5. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu: 5.3. Decyzja i proces decyzyjny; 5.4. Proces informacyjno-decyzyjny; 5.5. Ogólne kryteria wyboru w podejmowaniu decyzji; 5.6. Decyzje kierownicze i modele decyzyjne; 5.7. Badania operacyjne. Rozdział 6. Ocena sprawności działania: 6.1. Działanie jako przedmiot oceny; 6.2. Sprawność działania w ujęciu prakseologicznym; 6.3. Pomiar sprawności pracy człowieka; 6.4. Jakość procesów pracy; 6.5. Ocena sprawności działania w podejściach ekonomicznych. Rozdział 7. Zarządzanie strategiczne: 7.1. Geneza zarządzania strategicznego; 7.2. Pojęcie i ewolucja zarządzania strategicznego; 7.3. Szkoły i nurty w zarządzaniu strategicznym; 7.4. Zasady zarządzania strategicznego; 7.5. Wizja i misja; 7.6. Cele; 7.7. Strategia; 7.8. Proces zarządzania strategicznego. Rozdział 8. Systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe: 8.1. Pojęcie systemu wczesnego ostrzegania; 8.2. Analiza słabych sygnałów; 8.3. Projektowanie systemu wczesnego ostrzegania; 8.4. Pojęcie kryzysu i jego rodzaje; 8.5. Zarządzanie w warunkach kryzysu. Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem: 9.1. Pojęcie ryzyka; 9.2. Ryzyko a prawdopodobieństwo; 9.3. Klasyfikacja ryzyka; 9.4. Uniwersalna formuła zarządzania ryzykiem; 9.5. Metody wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem; 9.6. Przykład systemu oceny ryzyka w przedsiębiorstwie. Rozdział 10. Podejścia i metody badawcze w organizowaniu: 10.1. Istota i stadia organizowania; 10.2. Systematyka metod organizatorskich; 10.3. Ogólne metodyki organizowania; 10.4. Przegląd klasycznych metod i technik organizatorskich; 10.5. Współczesne kierunki metodologii badań organizatorskich. Rozdział 11. Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi: 11.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi i jego znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju organizacji; 11.2. Początki zarządzania zasobami ludzkimi i jego rozwój; 11.3. Współczesne modele zarządzania zasobami ludzkimi; 11.4. Funkcje zarządzania; 11.5. Kształtowanie potencjału pracy w organizacji. Rozdział 12. Specyfika pracy kierowniczej: 12.1. Istota czynności kierowniczych; 12.2. Składniki zarządzania; 12.3. Hierarchia stanowisk kierowniczych; 12.4. Ewolucja ról kierowniczych; 12.5. Style zarządzania. Rozdział 13. Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym: 13.1. Istota kompetencji pracowniczych; 13.2. Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa a kompetencje indywidualne; 13.3. Kształtowanie kluczowych kompetencji organizacji; 13.4. Specyfika funkcji zarządzania w dziedzinie kompetencji indywidualnych; 13.5. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; 13.6. Struktura kapitału intelektualnego. Rozdział 14. Ergonomiczne uwarunkowania procesów pracy: 14.1. Ergonomia jako nauka stosowania; 14.2. Organizacja procesu pracy w układzie ergonomicznym; 14.3. Środowisko pracy; 14.4. Zmęczenie; 14.5. Zarządzane układami ergonomicznymi w procesach pracy; 14.6. Ergonomia stanowiska komputerowego. Rozdział 15. Organizacja działalności operacyjnej: 15.1. Istota zarządzania operacyjnego; 15.2. Model zarządzania operacyjnego; 15.3. Zakres przedmiotowy zarządzania operacyjnego; 15.4. Struktura i otoczenie systemu działalności operacyjnej; 15.5. Rola technologii w systemie działalności operacyjnej; 15.6. Kryteria oceny funkcjonowania systemów działalności operacyjnej. Rozdział 16. System logistyczny: 16.1. Pojęcie logistyki; 16.2. Zakres działalności logistycznej; 16.3. Struktura systemu logistycznego; 16.4. Typologie systemów logistycznych; 16.5. Charakterystyka podsystemów logistyki; 16.6. Przepływy towarowe i informacyjno-decyzyjne w logistyce; 16.7. Zastosowanie metod ilościowych w działalności logistycznej. Rozdział 17. Zarządzanie jakością: 17.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością; 17.2. Model TQM; 17.3. Normatywne systemy zarządzania jakością; 17.4. Zasady zarządzania jakością według norm ISO; 17.5. Instrumenty wspomagające zarządzanie jakością. Rozdział 18. Zarządzanie projektami: 18.1. Pojęcie projektu; 18.2. Typy i rodzaje projektów; 18.3. Specyfika zarządzania projektami; 18.4. Strukturalne modele zarządzania projektami; 18.5. Cykl projektowo-realizacyjny; 18.6. Zarządzanie ryzykiem projektu. Rozdział 19. Organizacja systemów zarządzania wiedzą: 19.1. Wiedza jako czynnik przewagi konkurencyjnej; 19.2. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie; 19.3. Wspomaganie informatyczne systemu zarządzania wiedzą; 19.4. Doskonalenie struktury organizacyjnej pionu informacji; 19.5. Współpraca instytucjonalna. Instytucje sieciowe; 19.6. Infrastruktura informatyczna i komunikacyjna. Rozdział 20. Wspomaganie informatyczne zarządzania: 20.1. Typy systemów informatycznych zarządzania; 20.2. Zintegrowane systemy informatyczne i hurtownie danych; 20.3. Systemy CRM i e-biznes; 20.4. Wspomaganie informatyczne zarządzania informacjami i wiedzą. Rozdział 21. Zarządzanie informacjami i komunikacją: 21.1. Specyfika zarządzania informacjami; 21.2. Istota i sposoby komunikowania się; 21.3. Style i techniki komunikowania się. Rozdział 22. Rozwój i zarządzanie zmianami: 22.1. Przesłanki rozwoju i zmian organizacyjnych; 22.2. Zakres rozwoju i zmian w organizacji; 22.3. Modele rozwoju i organizacji; 22.4. Istota zarządzania zmianami; 22.5. Systemowe podejście do zarządzania zmianą; 22.6. Metodyka wprowadzania zmian w organizacji. Rozdział 23. Organizacja ucząca się: 23.1. Pojęcie organizacji uczącej się i jej cechy; 23.2. Funkcjonowanie organizacji uczącej się; 23.3. Poziomy strukturalnego uczenia się; 23.4. Modele i koncepcje organizacji uczącej się; 23.5.Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologii Środowiskowych ENVITECH-Net jako organizacja ucząca się. Rozdział 24. Zarządzanie w warunkach globalizacji: 24.1. Istota procesu globalizacji; 24.2. Strategie zarządzania w warunkach globalizacji; 24.3. Kierunki rozwoju struktur organizacyjnych przedsiębiorstw globalnych; 24.4. Alians strategiczny. Rozdział 25. Nadzór korporacyjny: 25.1. Geneza nadzoru korporacyjnego; 25.2. Podstawowe definicje; 25.3. Wybrane koncepcje nadzoru korporacyjnego; 25.4. Obszary zastosowań praktycznych, Rozdział 26. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania: 26.1. Etyczny wymiar gospodarowania; 26.2. Kodeks etyczny; 26.3. Kultura jako determinanta działalności biznesowej, Rozdział 27. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: 27.1. Pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 27.2. Przesłanki wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności; 27.3. Model zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa; 27.4. Proces wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 27.5. Narzędzia kształtowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 27.6. Społeczna odpowiedzialność jako szansa na zrównoważony rozwój organizacji. Rozdział 28. Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu: 28.1. Determinanty funkcjonowania organizacji w XXI w.; 28.2. Współczesne podejścia teoretyczne w zarządzaniu; 28.3. Wybrane obszary zastosowań nowych koncepcji zarządzania. Aneks. Literatura. Spis tabel. Spis rysunków. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-443-0
1. Wybrane problemy teoretyczne i metodyczne rewitalizacji nieruchomości; 2. Miejsce rewitalizacji nieruchomości w procesie odnowy miast; 3. Rewitalizacja nieruchomości gruntowych; 4. Rewitalizacja nieruchomości budynkowych i lokalowych; 5. Rewaloryzacja nieruchomości zabytkowych; 6. Partnerstwo publiczno-prywatne jako model realizacji rewitalizacji nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-7252-238-3
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne / Michał Gabriel Woźniak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 214, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7252-419-5
1. Elementarne zagadnienia wzrostu gospodarczego: Wzrost gospodarczy a kondycja gospodarki krajowej; Typy wzrostu gospodarczego; Problem skali wzrostu gospodarczego w praktyce; Znaczenie wzrostu gospodarczego w zmniejszeniu dystansu rozwojowego; Przebieg wzrostu gospodarczego w Polsce po II wojnie światowej; 2. Uwarunkowania wzrostu gospodarczego: Niezbędne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego; Wzrost gospodarczy a mechanizmy regulacji w gospodarce krajowej; 3. Czynniki wzrostu gospodarczego: Różne podejścia do typologii czynników wzrostu gospodarczego; Podejście klasyczne do czynników wzrostu; Podejście keynesowskie; Jakościowe czynniki wzrostu; 4. Modele wzrostu gospodarczego: Motywy ekonomistów do posługiwania się modelami matematycznymi; Typologia modeli wzrostu gospodarczego; Zasady budowy modeli jednoczynnikowych; Modele dwuczynnikowe; Modele keynesowskie; Neoklasyczne modele wzrostu zrównoważonego; Model R.M. Solowa; Złota reguła akumulacji; Modele egzogeniczne a modele endogeniczne; Rozszerzony model neoklasyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again