Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(12)
Author
Izdebska Jadwiga
(2)
Misiejuk Dorota
(2)
Nikitorowicz Jerzy
(2)
Sobecki Mirosław
(2)
Cudowska Agata
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Czykwin Elżbieta
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Rusaczyk Marzena
(1)
Sierocka Iwona
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Dziecko
(3)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Edukacja medialna
(2)
Internet
(2)
Migracje
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Chorzy
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Emerytura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Samokształcenie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Studenci
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telewizja
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-13-3
1. Autoedukacja - kontekst teoretyczny empirycznych eksploracji, 2. Autoedukacja studentów - koncepcja autorska, 3. Metodologia badań własnych, 4. Autoedukacja studentów w świetle opinii badanych - próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 5. Stwarzanie warunków w uniwersytecie do autoedukacji studentów w świetle opinii badanych, 6. Autoedukacja studentów wyzwaniem współczesności w świetle opinii badanych, 7. Edukacja i autoedukacja w uniwersytecie (propozycje, projekcje)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-94-9
1. Media elektroniczne - dominujące ogniwo środowiska życia dziecka, 2. Teoretyczne przesłanki analizy problematyki dotyczącej mediów w życiu dziecka, 3. Metodologiczne podstawy badań nad mediami, 4. Obraz dziecka w kulturze audiowizualnej - analiza treści wybranych programów telewizyjnych, 5. Media elektroniczne - nowe szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, 6. Ujemne skutki relacji dziecko-media elektroniczne, 7. Obraz świata współczesnego i przyszłego budowany przez dzieci dzięki przekazom medialnym, 8. Oblicza dzieciństwa współczesnych dzieci, 9. Rodzinna edukacja medialna współczesnego dziecka - założenia, zadania, realizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-09-6
Cz. I. W stronę normy zdrowotnej i sprawnościowej: Dyslektycy jako kategoria stygmatyzowana; Stygmatyzacja młodzieży z widocznymi objawami alergologicznymi i dermatologicznymi; Stygmatyzacja dzieci o niskiej sprawności fizycznej na lekcjach w-f. Rekonstrukcja myślenia nauczycieli przedmiotu; Stygmatyzacja osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni; Stygmatyzacja osób otyłych. Rola edukacji w destygmatyzacji (próba zarysu koncepcji badań); Cz. II. W stronę silnego lęku społecznego: Lęk przed stygmatyzacja pacjentów leczących się psychiatrycznie po raz pierwszy (raport z badań); Stygmat schizofrenika; Stygmatyzowani homoseksualiści- przykład lesbijek; Cz. III. W stronę innego etnicznie: Jawny i ukryty stygmat społeczny. Próby zastosowania w kontekście mniejszości narodowych; Szkolna płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych- problem edukacji; Wyznawcy Kościoła zielonoświątkoweo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-03-4
1. Komputer i Internet - szansą czy zagrożeniem: Internetowe grupy dyskusyjne - współczesna agora dzieci i młodzieży; Logika nowych mediów w wychowaniu dziecka - ujęcie antropologiczne; Programy komputerowe do edukacji zintegrowanej - potrzeba badan edukacyjnych; "Zróbmy to razem". Internet a zachowania samobójcze młodzieży; Uwarunkowania środowiskowe a korzystanie z komputera przez młodzież z regionu Podlasia; Media elektroniczne jako czynnik wczesnej edukacji wychowawczej. Uwagi pedagoga i rodzica. 2. Dziecko i reklama telewizyjna: Dziecko osaczone przez reklamy; Reklama telewizyjna w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym; Analiza zwiastunów reklamowych emitowanych w bezpośredniej bliskości programów dla dzieci - zwiastuny z okresu 16-22.01.2006 r.; Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych; Obraz świata przekazywany w reklamie - zagrożeniem współczesnego dzieciństwa. 3. Media elektroniczne w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej: Między misja a komercją. Stan aktualny w edukacji medialnej dzieci; Kompetencje medialne nauczycieli i uczniów w konfrontacji z potrzebą personalizowania procesów pedagogicznych (edukacyjnych); Rozwijanie zdolności metapoznawczych dziecka jako niezbywalny element jego podmiotowego bycia w świecie; Wymiar kompetencji informacyjno-medialnych nauczyciela; Pedagogizacja rodziców w zakresie korzystania z mediów elektronicznych w wychowaniu rodzinnym; Technologia informacyjna w pracy pedagoga specjalnego; Kompetencje medialne nauczycieli szkoły specjalnej w Białej Podlaskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-11-9
Cz. I. Globalna przestrzeń dialogu: Dialog międzykulturowy ku integracji w społeczeństwie wielokulturowym; Dialog w świecie globalnych nierówności; Dialog w przestrzeni społecznej i zawodowej; Cz. II. Filozoficzno-pedagogiczne uniwersum dialogu: Dialog w filozofii i edukacji do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka; Dialog w badaniach pedagogicznych- aspekty aksjologiczne; Dialog w obszarze problematyki niepowodzeń dydaktycznych; Cz. III. Indywidualna przestrzeń dialogu: Dialog z dzieckiem w domu rodzinnym; Dialog z własnym alter ego- dylematy wokół stygmatu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-93-2
Wstęp, 1. Rozwój,twórczość i tożsamość a edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym, 2. Teoretyczne źródła budowania koncepcji edukacji wspierającej twórczość i autokreację dzieci w młodszym wieku szkolnym, 3. Autorska koncepcja edukacji dzieci "Od twórczości potencjalnej do autokreacji", 4. Problem,metodologia i organizacja badań, 5. Kompetencje dziecka i ich zmiany a fazie aktualnego rozwoju-analiza wyników badań, 6. Kompetencje autokreacyjne jako właściwość najbliższej fazy życia i strefy rozwoju dziecka-wyniki badań własnych, 7. Podsumowanie wyników badań i refleksje końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-30-0
Część I: Perspektywa historyczna w kształtowaniu się wspólnot. Migracje jako zjawisko historyczne; Kształtowanie się tożsamości kulturowej staroobrzędowców na ziemiach białoruskich; Migracje a konstruowanie społeczeństwa obywatelskiego z udziałem mniejszości narodowych i tenicznych w województwie pomorskim po drugiej wojnie światowej i w okresie transformacji ustrojowej; Utrata wspólnoty i dramat migracji Żydów białostockich; Organizacje mniejszości żydowskiej we Wrocałwiu - historia i ewolucja; Więziotwórcza rola matki podczas emigracji na początku XX wieku i w okresie miedzywojennym; Polityczność a upolitycznienie: edukacyjne praktyki mitu założycielskiego (tradycji). Część II: Migranci wobec wspólnot zastanych. Migranci wobec wspólnoty zastanej: strategie radzenia sobie z dyskryminacją; Społeczeństwo a migranci - problemy stare i nowe; Migracje jako zjawisko demograficzne współczesnej Europy; Społeczne koszty migracji zagranicznych z perspektywy regionów peryferyjnych; Migracje - kontekst nie tylko edukacyjny; Budowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej w warunkach migracji; Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych; Imigranci w wielokulturowym środowisku pracy; Produkt czy sprzedawca? - Edukacja międzykulturowa a migracje zarobkoe i kontakty biznesowe; Uchodźcy czeczeńscy wobec wspólnoty zastanej w Białymstoku - studium empiryczne. Część III: Między integracją a marginalizacją. Polscy Amerykanie - o strategiach wrastania w warunkach niejednorodności kulturowej; Miedzy integracją a marginalizacją. Doświadczenia stresu akulturacyjnego przez polskie dzieci w niemieckiej szkole; Miedzy integracją a marginalizacją. Wybór jednostkowych strategii akulturacyjnych i ich uwarunkowania; Migranci i ich sposoby radzenia sobie z sytuacją imigranta w perspektywie stygmatu społecznego. Implikacje dla problematyki kierowania wspólnoty i potrzeby edukacji międzykulturowej; Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozostających w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań; Motywacje migracji ludzi młodych w ramach wolontariatów zagranicznych na przykładzie Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco (MWDB); Przeżycia dzieci migrantów - głos z gabinetu psychoterapeutycznego; Wspólnota Świadków Jehowy na Dolnym Śląsku jako grupa stygmatyzowana; Naturalizacja imigrantów jako projekt edukacyjny. Amerykańskie i australijskie starania na rzecz integracji kulturowej; Problemy adaptacji kulturowej uchodźców czeczeństkich na przykładzie ośrodka dla uchodźców w Białymstoku; Dylematy integracji dzieci czeczeńskich w kontekście sytuacji szkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-15-7
Cz.I Teoretyczne podstawy analizy problmatyki dotyczącej wspomagania rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym: 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym wyzwaniem dla działań wspomagających, 2. Środowiskowe komponenty procesu wspomagania. Cz.II Analiza wyników badań własnych: 1. Diagnoza sytuacji życiowej rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi, 2. Potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi, 3. Wspomaganie rodzin z dziemi niepełnosprawnymi przez sektor samorządowy i pozarządowy, 4. skuteczność działań wspomagających rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-22-5
1. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska: Istota odpowiedzialności prawnej w ujęciu doktrynalnym; Typy odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska; Kategoria sankcji prawnej jako kryterium wyróżniające odpowiedzialność administracyjną; wyodrębnianie odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska; Odpowiedzialność administracyjna za szkody w obszarze środowiska. 2. Szkoda w obszarze środowiska jako determinant odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę: Szkoda w ujęciu doktryny i judykatury; Szkoda ekologiczna; Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu; Szkoda w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku w ich naprawie; Osoba poszkodowanego a wyrównanie szkody w środowisku w świetle ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Środowisko jako dobro wspólne - kryterium rozróżniające szkody w środowisku; Szkoda w środowisku jako dobrze wspólnym w kontekście wyróżniania szkody na potrzeby odpowiedzialności administracyjnej; Szkoda w obszarze środowiska jako determinant odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę w świetle postanowień ustawy - Prawo ochrony środowiska. 3. Wina jako determinant odpowiedzialności administracyjnej za szkodę w obszarze środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-95-6
I: Ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorców i osób współpracujących. 1. Tytuł ubezpieczeń społecznych. 2. Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. 3. Kontynuacja ubezpieczeń emerytalnego o rentowego. 4. Powstanie i ustanie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. II: Ubezpieczenia wypadkowe. 1. Siedziba zleceniodawcy oraz miejsce prowadzenia działalności zleceniodawcy. 2. Powstanie obowiązku ubezpieczeniowego. III: Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. 1. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym. 2. Wygaśnięcie ubezpieczenia chorobowego. IV: Składki na ubezpieczenia społeczne. 1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-31-7
1. Wspólnoty a wspólnotowość: Wspólnoty i migracje w społeczeństwach wielokulturowych; Fundamenty aksjologiczne kreowania wspólnoty w warunkach migracji; Postrzeganie przez migrantów wspólnotowości domu rodzinnego; Wspólnota w procesach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. Konteksty edukacyjne; Wspólnota rodzinna w warunkach migracji zagranicznej; Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych; Zjawisko sieroctwa w kontekście Wspólnoty; Tożsamość europejska w kontekście Wspólnoty; Nowe tendencje edukacyjne a wspólnoty kulturowe; Gościnność wspólnot. W stronę pedagogiki azylu; Znaczenie wartości kulturowych: patchwork - tożsamość czy enklawy kulturowe - refleksje na przykładzie społeczeństwa w Niemczech; Tożsamości społeczne Polaków w dobie globalizacji i transformacji systemowej. 2. Tożsamość w warunkach migracji: Tożsamość i asymilacja emigrantów w nowej przestrzeni życiowej i rodzinnej; Rzecz o tożsamości młodzieży na Opolszczyźnie i możliwych wpływach wyjazdów za pracą poza region; Wspólnota w kulturze indywidualizmu; Wspólnotowość i indywidualna tożsamość człowieka - w poszukiwaniu przychylnej przestrzeni do życia; Zmienny charakter tożsamości w kontekście emigracji; Tożsamość Polaków na emigracji; Problemy tożsamościowe młodzieży polonijnej północnej Francji. Generowanie etosu emigranta; Kościół katolicki wobec procesów kształtowania tożsamości polonijne w Wielkiej Brytanii; Radzenie sobie z kryzysem tożsamościowym w sytuacji przesiedlenia; Od "światów równoległych" do Leitkultur - wpływ edukacji międzykulturowej na przemiany społeczności tureckiej w Niemczech. 3. Idee edukacji międzykulturowej wobec wspólnoty i problemów migracji: Klasyczne koncepcje edukacji międzykulturowej wobec działalności artystycznej imigrantów; Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji dzieci i imigrantów; Młodzież akademicka wobec "swoich" i "obcych". Mechanizmy kształtowania się postaw wobec odmienności - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje; Wspólnoty religijne a edukacja obywatelska; Sytuacja społeczno-prawna mniejszości narodowych w Polsce; Możliwości realizacji zadań edukacji międzykulturowej w pracy nauczyciela na przykładzie Ośrodka dla Cudzoziemców w Niemcach/Leonowie - doniesienia z badań; W poszukiwaniu bezpieczeństwa - uchodźcy z Czeczenii w Białymstoku; Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na odmienność kulturową - jako istotny element programu zajęć w placówkach wsparcia dziennego; Edukacja do tolerancji na wszelką odmienność poprzez kontakt ze sztuką i różnorodnymi wzorcami kulturowymi (szczebel kształcenia - edukacja przedszkolna); Znaczenie kapitału społecznego w minimalizowaniu wykluczenia społecznego - w opinii przyszłych pedagogów; Kondycja wspólnot w Polsce po transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again