Form of Work
Książki
(41)
Status
only on-site
(39)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(39)
Author
Karpińska Anna
(9)
Wróblewska Walentyna
(5)
Kryńska Elwira Jolanta
(4)
Izdebska Jadwiga
(3)
Cudowska Agata
(2)
Misiejuk Dorota
(2)
Nikitorowicz Jerzy
(2)
Paszkiewicz Angelika
(2)
Sobecki Mirosław
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Czykwin Elżbieta
(1)
Danilewicz Wioletta
(1)
Giorgi Amedeo
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Kisielewski Andrzej
(1)
Korzeniecka-Bondar Alicja
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzesińska-Żach Beata
(1)
Kvale Steinar
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Rusaczyk Marzena
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sierocka Iwona
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Zabielski Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Kształcenie
(7)
Wychowanie
(7)
Dziecko
(6)
Oświata
(5)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Nauczyciele
(4)
Studenci
(4)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Migracje
(3)
Pedagogika
(3)
Rodzina
(3)
Szkolnictwo
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Edukacja medialna
(2)
Globalizacja
(2)
Internet
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Telewizja
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Chorzy
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Emerytura
(1)
Fenomenologia
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Psychologia
(1)
Reklama
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sztuka
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Subject: time
1901-
(3)
1801-
(2)
1989-
(2)
1918-
(1)
2001-0
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. - Białystok : Trans Humana, 2001. - 156 s. : tab., wykresy ; 20 cm.
ISBN: 83-86696-71-0
1. Problematyka badawcza w literaturze przedmiotu; 2. Przedmiot badań własnych i grupa badawcza; 3. Aspiracje edukacyjne badanych; 4. Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjnych studentów; 5. Aspiracje edukacyjne studentów w kontekście transformacji życia społecznego; 6. Funkcjonowanie uniwersytetu a poziom aspiracji edukacyjnych studentów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-13-3
1. Autoedukacja - kontekst teoretyczny empirycznych eksploracji, 2. Autoedukacja studentów - koncepcja autorska, 3. Metodologia badań własnych, 4. Autoedukacja studentów w świetle opinii badanych - próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 5. Stwarzanie warunków w uniwersytecie do autoedukacji studentów w świetle opinii badanych, 6. Autoedukacja studentów wyzwaniem współczesności w świetle opinii badanych, 7. Edukacja i autoedukacja w uniwersytecie (propozycje, projekcje)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-24-9
1. Zmiany o charakterze globalnym jako implikacje wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży 2. Aspiracje edukacyjne młodzieży w kontekście zmian w edukacji 3. Uniwersytet w obliczu zmian 4. Miejsce aspiracji w życiu człowieka 5. Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów 6. Aspiracje samokształceniowe studentów 7. Implikacje aspiracji edukacyjnych młodzieży dla uprawiania dydaktyki szkoły wyższej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-94-9
1. Media elektroniczne - dominujące ogniwo środowiska życia dziecka, 2. Teoretyczne przesłanki analizy problematyki dotyczącej mediów w życiu dziecka, 3. Metodologiczne podstawy badań nad mediami, 4. Obraz dziecka w kulturze audiowizualnej - analiza treści wybranych programów telewizyjnych, 5. Media elektroniczne - nowe szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, 6. Ujemne skutki relacji dziecko-media elektroniczne, 7. Obraz świata współczesnego i przyszłego budowany przez dzieci dzięki przekazom medialnym, 8. Oblicza dzieciństwa współczesnych dzieci, 9. Rodzinna edukacja medialna współczesnego dziecka - założenia, zadania, realizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86696-62-1
1. Teoria kompetencyjna na tle gerontologii społecznej. 2. Metodologia pracy. 3. Zarys historyczny rozwoju edukacji seniorów. 4. Edukacja seniorów w Niemczech. 5. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii. 6. Edukacja seniorów w Polsce. 7. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-51-6
Cz. I Priorytetowe znaczenie dydaktyki w projektowaniu sytuacji edukacyjnych, Cz. II Kształcenie zawodowe - szkolnictwo wyższe - "dziedziny zaniedbane"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-17-6
Edukacja-kluczem do nowych wyzwań, 1. Edukacja wobec problemów XXI wieku, Edukacja "toczących się" reform, Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji, Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, Globalny cel edukacji-realizacja idei uczenia się przez całe życie, Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji, Nauczyciel w okowach czasu globalizacji, Nauczyciel w zreformowanym kształceniu zawodowym, Szkoła XXI wieku-wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości, Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się, "Ucząca się szkoła"-przykład porozumienia nauczycieli,uczniów i rodziców, Edukacja-między misją a komercją, Rynkowa transformacja szkolnictwa wyższego w polsce.Szanse i zagrożenia, 2. Wybrane aspekty dialogu o wychowaniu, Kariera kategorii "wychowanie jako rozwój" we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, Znaczenie koncepcji "społeczeństwa wychowującego" Floriana Znanieckiego na początku XXI wieku, Funkcjonowanie ucznia w środowisku wychowawczym szkoły, Problematyka zdrowia uczniów w pracy pedagogicznej szkoły podstawowej, Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, Akceptacja normy "trzeźwość" wyzwaniem dla wychowania, Aktualne tendencje w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, trójkąd władzy w oświacie:kuratur-gmina-dyrektor szkoły, Dylematy edukacji w obliczu problemów XXI wieku, Zręby instytucjonalizacji edukacji jutra w realiach ponowoczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-26-5
Cz. I Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań w obszarze teorii wychowania, Cz. II Etapy postępowania badawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-22-2
1. Szkic psychologicznej metody fenomenologicznej, 2. Fenomenologiczna psychologia uczenia się i tradycja uczenia się słownego, 3. Metody i wyniki fenomenologicznego badania psychologicznego złożonego zdarzenia: przeżyć ofiary przestępstwa kryminalnego, 4. Wczesna historia psychologicznych badań fenomenologicznych w Ameryce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-09-6
Cz. I. W stronę normy zdrowotnej i sprawnościowej: Dyslektycy jako kategoria stygmatyzowana; Stygmatyzacja młodzieży z widocznymi objawami alergologicznymi i dermatologicznymi; Stygmatyzacja dzieci o niskiej sprawności fizycznej na lekcjach w-f. Rekonstrukcja myślenia nauczycieli przedmiotu; Stygmatyzacja osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni; Stygmatyzacja osób otyłych. Rola edukacji w destygmatyzacji (próba zarysu koncepcji badań); Cz. II. W stronę silnego lęku społecznego: Lęk przed stygmatyzacja pacjentów leczących się psychiatrycznie po raz pierwszy (raport z badań); Stygmat schizofrenika; Stygmatyzowani homoseksualiści- przykład lesbijek; Cz. III. W stronę innego etnicznie: Jawny i ukryty stygmat społeczny. Próby zastosowania w kontekście mniejszości narodowych; Szkolna płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych- problem edukacji; Wyznawcy Kościoła zielonoświątkoweo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-70-2
T.1. Tom 1 (270 s.: il.); T.2. Tom 2 (425 s.: il., fot.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-71-0
Etos generacji. Typy generowania etosu i ich wartość w procesie kierowania tożsamości kulturowej. Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku. Etos wychowania w Polsce pod zaborami (XIX wiek): Idea narodowa w działalności misyjnej Maksymiliana Ryłło SJ: 1802-1848. Wychowanie ziemiaństwa polskiego na Litwie w XIX wieku w świetle pamiętnika Garjeli Puzyniny. Kobieta aktywna zawodowo w XIX wieku na przykładzie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Etos Polski w okresie międzypowstaniowym (1831-1862). Etos wychowania w życiu i działalności pasterskiej Biskupa Lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Bogdan Jański - przyjaciel i duchowy przewodnik artystów. Etos dobroczynności w pracach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Ideały wychowania Bolesława Prusa. Wpływ ideologii pozytywizmu na poglądy pedagogiczne nauczycieli zatrudnionych w rządowych szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1862-1873. Bohaterowie żydowscy w XIX-wiecznych syntezach i podręcznikach dziejów Polski. patriotyczna postawa Dzieci Wrzesińskich jako swoisty etos wychowania w dziejach narodu polskiego. Tradycje narodowe u progu niepodległości: Wartości i tradycje narodowe w nauczaniu domowym w Wielkopolsce W drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w świetle ówczesnej prasy. "Ojczyzna, Nauka, Cnota" etosem wychowawczym młodzieży polskiej z Prus Zachodnich w XIX i na początku XX wieku. Wychowawcze aspekty działalności ochronek na Lubelszczyźnie w początkach XX wieku. Maria Skłodowska - Curie (1867-1934). Wzór ponadczasowych postaw i ideałów. Wkład nauczycieli Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie w tworzenie modelu nauczyciela szkoły specjalnej (1830-1914). Perła w koronie. U źródeł górnośląskiego etosu wychowania. Józef Piłsudski - inicjator i przywódca ruchu strzeleckiego. Józef Piłsudski - bojownik o wyzwolenie Ojczyzny - romantyk nowego pokolenia. Etos wychowania tatarskiego na przykładzie Aleksandra Sulkiewicza. Źródła etosu wychowania harcerskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-72-9
Polska niepodległa (1918-1939): Spory o koncepcje wychowania w debatach parlamentarnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Stosunek Wychowania państwowego do wychowania narodowego w opinii twórców ideologii wychowawczej sanacji. Józef Piłsudski - wzór osobowy nakreślony na podstawie czynów, pism i przemówień. Etos polskiego wychowania wojskowego w XX wieku. Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. Udział Janusza Jędrzejewicza w wypracowaniu i upowszechnianiu doktryny wychowania państwowego. Wolna osobowość. Aksjocentryczny ideał człowieka w międzywojennej pedagogice kultury, "Czas wyzwolić rozum". Maria Grzegorzewska i jej wizja dobrego nauczyciela. Ignacy Solarz (1891-1940) ludowiec - wychowawca młodzieży wiejskiej i spółdzielca. Ojciec Jarek Woroniecki (1878-1949) jako wychowawca inteligencji katolickiej. W służbie narodu polskiego. Joachim Bartoszewicz na polu działalności wychowawczej i patriotycznej. "Europejczyk, et quidem Polak". Z dziejów edukacji w szkołach jezuickich Drugiej Rzeczpospolitej. Rola polskich wzorców narodowych w procesie kształcenia postawy młodzieży ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Górnośląskie założenia wychowawcze czasów pruskich a cele wychowania państwowego realizowane w szkolnictwie powszechnym międzywojennego województwa śląskiego. Etos wychowawczy szkół prywatnych w województwie białostockim w Drugiej Rzeczypospolitej. Radomscy nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących jako lokalni wychowawcy Polski Odrodzonej. W służbie państwa i obywateli. Wzorzec osobowy policjanta w Drugiej Rzeczpospolitej. Okupacja i Polka Ludowa: Meandry wychowawcze okresu okupacji 1939-1945. Pomniki w słowach - o nieznanych bohaterach drugiej wojny światowej. Próby kształtowania młodego pokolenia w PRL na przykładzie działań ZMS. Etos działalności wychowawczej księdza Aleksandra Zienkiewicza w warunkach zmian ustrojowych państwa polskiego. Wartości wychowania chłopskiego w okresie transformacji ustrojowych przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Polsce. Sprawa wychowania na Zjeździe Oświatowym 2-5 maja 1957 roku. Uczyć dobrej roboty, na co dzień - postać i koncepcje postaw Tadeusza Kotarbińskiego. Współpraca Polskiego Związku i Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP na rzecz osób głuchych. Współczesny etos wychowania: Znaczenie etosy wychowania - w ujęciu Jana Pawła II. Etos wychowawczy w nauczaniu Jana Pawła II. Józef Tischner - wychowawca społeczeństwa obywatelskiego. Etos dzieciństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań rodzinnych i globalnych. Dziecko i dzieciństwo na przestrzeni wieków - czy od obojętności do etosu? Etos ojcostwa w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny. Podsumowanie: Etos młodych Polaków postulowany i praktykowany - w kontekście wiedzy o ulubionych lekturach 500 gimnazjalistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-32-X
Cz.I Wprowadzenie : 1. Wywiad jako badanie. Cz.II Pojęcie procesu badawczego : 2. Wywiad jako rozmowa, 3. Myśl ponowoczesna, hermeneutyka, fenomenologia i dialektyka, 4. Badania jakościowe w nauce i praktyce. Cz.III Siedem stadiów wywiadu badawczego : 5. Ustalenie tematu i planowanie wywiadu, 6. Kwestie etyczne w prowadzeniu wywiadu, 7. Sytuacja wywiadu, 8. Jakość wywiadu, 9. Od mowy do tekstu, 10. Problem 1000 stron, 11. Metody analizy, 12. Wielość interpretacji, 13. Społeczne konstruowanie trafności, 14. Doskonalenie raportów z wywiadów. Cz.IV Wnioski : 15. Rozmowy o wywiadach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-42-7
1.Wartości uniwersytetu w społeczeństwie uczącym się, 2.Proces i wyniki ksztaćłenia uniwersyteckiego, 3.Uczestnicy procesu ksztaćłenia uniwrsyteckiego, 4.Jakość ksztaćłenia uniwersyteckiego - podstawy teoretyczne i pojęcie, 5.Uwarunkowania jakości ksztaćłenia w uniwersytecie, 6.Ewaluacja efektów ksztaćłenia i akredytacja, 7.Doskonalenie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości ksztaćłenia uniwersyteckiego - propozycja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-25-7
1. Twórczość jako zjawisko, wartość, proces, 2. Twórcza postawa w narracji osobowości kreatywnej, 3. Koncepcja twórczych orientacji życiowych, 4. Przestrzeń kształtowania orientacji życiowych, 5.Próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 4.Edukacyjne konsekwencje twórczego paradygmatu myślenia, 5. Wokół idei człowieka poszukującego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again