Source
Książki
(67)
Form of Work
Książki
(67)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(53)
available
(26)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(53)
Author
Heropolitańska Izabela
(8)
Gigol Katarzyna
(3)
Skrzypek Jerzy
(3)
Kowalczyk Lucyna
(2)
Kucharska-Stasiak Ewa
(2)
Ostrowski Jarosław
(2)
Ryżewska Stanisława
(2)
Stępniewski Michał
(2)
Szpringer Włodzimierz
(2)
Śliwiński Paweł
(2)
Alińska Agnieszka
(1)
Andrzejuk Barbara
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bończak-Kucharczyk Ewa
(1)
Buzek Jerzy
(1)
Bąkowski Aleksander
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Czaja Józef
(1)
Czerwińska Krystyna
(1)
Czeszejko-Sochacki Wiktor
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Dobosiewicz Zbigniew (1939-2014)
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Dąbrowski Marek
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Granecki Paweł
(1)
Góralczyk Wojciech (1951- )
(1)
Hopfer Andrzej
(1)
Ilnicki Mariusz Paweł
(1)
Jagodzińska-Serafin Ewa
(1)
Jaki Andrzej (1964- )
(1)
Janc Alfred
(1)
Janeczko Edward
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Kawaler Paweł
(1)
Kałkowski Leszek
(1)
Kirejczak Kazimierz
(1)
Koleśnikow Marek
(1)
Koronowski Adam
(1)
Kowalak Tomasz
(1)
Kowalewski Paweł
(1)
Kowalski Waldemar Jerzy
(1)
Kozioł Agnieszka
(1)
Kołecka Beata
(1)
Kruglak Joanna
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kulczycki Marek
(1)
Kulesza Michał (1948-2013)
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Michalski Marek
(1)
Mleczko Andrzej (1949- )
(1)
Nowosad Cezary
(1)
Olechowski Andrzej
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Oręziak Leokadia (1954- )
(1)
Pluta Ewa
(1)
Ratajczak Dorota
(1)
Romiszewska Ilona (1953- )
(1)
Sendek Wiesław
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Snarska-Świderska Małgorzata
(1)
Sokolewicz Wanda
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Sterniak-Kujawa Joanna
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szczepański Marek. Część 1 Przewodnik po funduszach UE dla JST : praca zbiorowa
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Wierzba Ryszard
(1)
Wiśniewski Adam
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Węgrzyn Ludwik (1953-2022)
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Zdziebkowski Radosław R
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Żygłowicz Monika
(1)
Year
2000 - 2009
(60)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(67)
Subject
Banki
(22)
Nieruchomości
(8)
Przedsiębiorstwo
(6)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Programy pomocowe UE
(4)
Unia Europejska
(4)
Kredyt
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Pieniądz
(3)
Rynek finansowy
(3)
Wierzytelność
(3)
Zabezpieczenie wierzytelności
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Banki spółdzielcze
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Finanse
(2)
Fundusze celowe
(2)
Inwestycje
(2)
Obligacje komunalne
(2)
Prawo handlowe
(2)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(2)
Rynek walutowy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Weksle
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Bank centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dokumenty
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(1)
Emerytura
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Euroregiony
(1)
Fałszerstwo
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusz inwestycyjny
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grunt
(1)
Hiszpania
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Leasing
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Niemcy
(1)
Opłaty
(1)
Papiery dłużne
(1)
Parki technologiczne
(1)
Podatek
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przetarg publiczny
(1)
Public relations
(1)
Radni
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Spadek
(1)
Spółki cywilne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Tajemnica bankowa
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Usługi
(1)
Warrant
(1)
Wnioski i podania
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wycena przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Vademecum
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
67 results Filter
No cover
Book
In basket
Akredytywa dokumentowa / Barbara Andrzejuk. - Wyd.3 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2004. - 193 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-37-X
Subject
R.1 Akredytywa dokumentowa : 1.Wstęp, 2.Definicja, 3. Strony uczestniczące w akredytywie oraz ich role w przebiegu transakcji, 4.Rodzaje akredytyw, 5.Opis przebiegu transakcji, 6.Korzyści i niedogodności akredytywy dokumentowej, 7.Podstawy prawne dotyczące akredytywy dokumentowej, 8.Schematy, 9.Formularze, druki i przykłady. R.2 Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych : 1.Treść w języku polskim Jednolitych Zwyczajów i Praktyk dotyczących akredytyw dokumentowych, Publikacja Nr 500, wersja 1993 r., 2.Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) wersja oryginalna, 3.Słowniczek podstawowych pojęć występujących
przy akredytywie dokumentowej, 4.Wykaz krajów i obszarów, których banki przystapiły do Jednolitych zwyczajów i Praktyki dotyczących akredytyw domukemtowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-85946-74-8
Subject
Wprowadzenie do leasingu; Umowa leasingu; Cesja wierzytelności; Formy finansowania przez bank firm leasingowych; Ocena firmy leasingowej dla potrzeb kredytowych; Monitorowanie umów; Księgowanie związane z leasingiem; Zabezpieczenie wierzytelności; Kłopoty ze spłatą należności; Dochodzenie należności; Zakończenie, czyli jak firmy leasingowe oceniają współpracę z bankami?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Krzysztof Kanigowski. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 259 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-85946-89-6
Towarzystwa kredytowe, Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce, Specjalistyczny bank hipoteczny, Ryzyko rynku nieruchomości, Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny, Ocena ryzyka zabezpieczenia hipotecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-41-8
Wstęp; 1. Miejsce i znaczenie posrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce; 2. Model współczesnego banku; 3. System bankowy i jego elementy; 4. System bankowy a procesy integracyjne; 5. Bankowość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyj nym; 6. Przyszłość procesów integracyjnych w sektorze bankowym - próba prognozowania; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
CD
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-04-3
R.1: Wprowadzenie; Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Elementy uczestniczące w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa; Ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa. R.2 Analiza bilansu przedsiębiorstwa: Wprowadzenie wstęp do analizy bilansu; Zawartość bilansu, zasady wyceny; Przetworzenie bilansu na potrzeby analizy bankowej; Salda strukturalne bilansu; Rentowność majątku i kapitału; Podsumowanie analizy bilansu. R.3 Analiza rachunku zysków i strat: Zasady analizy pośrednich sald zarządzania; Zdolność do rozwoju (ZDR) Główne kryzysy przedsiębiorstwa; Analiza jakościowa przedsiębiorstwa. R.4 Przepływy pieniężne: Metoda pośrednia; Metody bezpośrednie; Wieloletnie tabele przepływów pieniężnych. R.5 Ocena efektywności inwestycji: Wprowadzenie do bankowej oceny efektywności inwestycji; Tradycyjne (statystyczne) metody oceny efektywności inwestycji; Próg rentowności inwestycji i margines bezpieczeństwa; Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji; Plan finansowania inwestycji; Analiza ryzyka inwestycyjnego Załączniki. R.6 Analiza bieżąca. R.7 Ogólne uwagi do bankowej analizy przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-12-4
R.1 Współczesna bankowość inwestycyjna i jej rola w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych. R.2 Tendencje rozwoju rynku usług bankowości inwestycyjnej w świecie
oraz w Unii Europejskiej. R.3 Najważniejsze regulacje
międzynarodowe oraz w Unii Europejskiej odnoszące się
do rynku usług bankowości inwestycyjnej. R.4 Rozwój rynku usług bankowości inwestycyjnej w Polsce po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-42-6
1. Bankowość rynkowa, 2. Tradycja bankowości publicznej, 3. Globalizacja bankowości międzynarodowej, 4. Konglomeraty finansowe jako podstawowa forma bankowości międzynarodowej, 5. Standardy bankowości międzynarodowej, 6. Instrumenty finansowe bankowości międzynarodowej, 7. Corporte governance w bankowości międzynarodowej, 8. Zarządzanie ryzykiem systemowym bankowości międzynarodowej, 9. Międzynarodowe rynki finansowe, 10. Perspektywy bankowości międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-07-8
Wprowadzenie; 1. Uwarunkowania rozwoju i potencjał ekonomiczny struktur bankowość spółdzielczej w Europie; 2. Charakterystyka organizacyjne banków spółdzielczych w Europie; 3. Charakterystyka podmiotów tworzących struktury organizacyjne bankowość spółdzielczej; 4. Stosunki własnościowe i organa zarządzające bankami wewnątrz struktur organizacyjnych bańkowość spółdzielczej; 5. Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowość spółdzielczej; 6. Podstawowe zasady i uwarunkowania współpracy wewnątrz europejskich struktur organizacyjnych; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-10-8
Subject
1.System bankowy a problemy kryzysów, 2.Systemy pomocowe, gwarancyjne i pożyczki ostatniej instancji, 3.Bezpieczeństwo systemu bankowego a europejska unia gospodarcza i walutowa, 4.Bezpieczeństwo systemu bankowego w kontekście ochrony konkurencji i konsumenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-85946-81-0
Zawiera: Wstęp; I. Biznesplan źródłem informacji o kredytobiorcy; II. Badania umożliwiające zdobycie informacji do opracowania biznesplanu; III. Wybór strategii; IV. Procedura formułowania biznesplanu; V. Struktura biznesplanu; VI. Ocena biznesplanu
Biznesplan źródłem informacji o kredytobiorcy.
Bdania umożliwiające zdibycie informacji do opraco
wania biznesplanu. Wybór strategii. Procedura formu
łowania biznesplanu. Struktura biznesplanu. Ocena
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Biznesplan czyli jak poznać kredytobiorcę / Lucyna Kowalczyk. - Warszawa : TWIGGER, 1998. - 146s. : rys., tab. ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-85946-81-0
Zawiera: Wstęp; I. Biznesplan źródłem informacji o kredytobiorcy; II. Badania umożliwiające zdobycie informacji do opracowania biznesplanu; III. Wybór strategii; IV. Procedura formułowania biznesplanu; V. Struktura biznesplanu; VI. Ocena biznesplanu
Biznesplan źródłem informacji o kredytobiorcy.
Bdania umożliwiające zdibycie informacji do opraco
wania biznesplanu. Wybór strategii. Procedura formu
łowania biznesplanu. Struktura biznesplanu. Ocena
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Czynniki destabilizacji rynków walutowych / Adam Koronowski. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 121 s. : wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-18-3
1.Brak spójności polityki gospdoarczej jako przyczyna kryzysów walutowych, 2.Znaczenie wstrząsów i oczekiwań w świetle modeli kryzysów walutowych pierwszej i dru giej generacji, 3.Niedoskonałość rynku a kryzysy walu towe, 4.Krajowe stopy procentowe a sytuacja płatnicza i ryzyko walutowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczna Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-85946-09-8
1.Zagadnienia ogólne, 2.Sposoby finansowania inwestycji komunalnych - porównanie kredytu i emisji obligacji, 3.Emisja obligacji komunlanych, 4.Emisja obligacji przychodowych, 5.Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 6.Rynek obligacji komunlanych w Polsce - zagadnienia praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Euro a międzynarodowy system walutowy / Paweł Kowalewski. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 284,[4] s. : tabl., wykresy ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83*85946-54-3
Wprowadzenie; Ewolucja oraz tendencje w międzynarodowym systemie walutowym; Funkcjonowanie unii walutowej na przykładzie Europ. Unii Walutowej i Gospodarczej ( EUWiG); Dochodzenie do unii walutowej przez kraje Europy Zach.; Wpływ EURO na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego ( MSW).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Europejski Bank Centralny / Ryszard Wierzba. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 141 s. : tab.,rys. ; 21 cm + k.zł.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-17-5
R.1 Proces tworzenia w Europie unii walutowej: Początki jedności europejskiej; Droga do europejskiej unii walutowej; Przygotowanie fundamentów funkcjonowania unii walutowej. R.2 Architektura Europejskiego Systemu Banków Centralnych: Zasada funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych; Organ Europejskiego Banku Centralnego Organizacja działalności Europejskiego Banku Centralne go; Zasoby finansowe Europejskiego Banku Centralnego; Rola narodowych banków centralnych w Europejskim Systemie Banków Centralnych. R.3 Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego Elementy strategii polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego; Instrumenty i procedury polityki pieniężnej. R.4 Pozostałe zadania Europejskiego Banku Centralnego: Wspólna polityka walutowa; Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatności; Emisja banknotów i monet; Udział Europejskiego Banku Centralnego w nadzorze bankowym; Gromadzenie i opracowywanie informacji statystycznych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88904-53-1
1. Dokumenty, pojęcie i klasyfikacja skutki posługiwania się fałszywymi lub cudzymi dokumentami tożsamości, 2. Papiery wartościowe, ich funkcje i fałszerstwa, 3. Rodzaje dokumentów elektronicznych - najnowsze zagrożenia, 4. Fałszerstwa znaków pieniężnych, 5. Rodzaje fałszerstw dokumentów bankowych na podstawie wyników badań, 6. Zagrożenia przestępczością w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem systemu finansowo-bankowego, 7. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, papierów wartościowych i znaków pieniężnych, 8. Profilaktyczne znaczenie programu "poznaj swojego klienta" dla instytucji finansowo-bankowych i przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-14-0
Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG, (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; Początki polityki regionalnej EWG; Reforma polityki regionalnej EWG w 1988 r.; Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988 r.; Efekty polityki regionalne; Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r; Efekty polityki regionalnej w latach 1994-1999; Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy środkowej i wschodniej w latach 2000-2006; Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze inwestycyjne / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : TWIGGER, 2008. - 170, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 978-83-88904-98-1
I. Czym jest fundusz inwestycyjny?, II. Zyski funduszy i ich klientów, III. Typy funduszy inwestycyjnych, IV. Fundusze papierów dłużnych, V. Fundusze pośrednie, VI. Fundusze akcji, VII. Tworzenie portfeli inwestycyjnych klientów,VIII. Fundusze inwestycyjne za granicą, IX. Zarządzanie przez fundusze aktywami na zlecenie klientów, X. Samodzielne inwestycje giełdowe jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Jak skutecznie wykorzystywać fundusze unijne 2007-2013 ; 1)
Część 1. Przewodnik po funduszach UE dla JST : praca zbiorowa / pod red. Marek Szczepański (360 s.).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again