Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(29)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(29)
Author
Zybert Elżbieta Barbara
(3)
Materska Katarzyna
(2)
Antczak Mariola
(1)
Babik Wiesław
(1)
Batorowska Hanna
(1)
Biliński Lucjan
(1)
Bojar Bożenna
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina
(1)
Burchard Maria
(1)
Burska Joanna
(1)
Chrzan Ewa
(1)
Chuchro Ewa
(1)
Franke Jerzy
(1)
Grygrowski Dariusz
(1)
Górska Elżbieta
(1)
Głowacka Teresa
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Janiak Małgorzata
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Krakowska Monika
(1)
Kuźmina Dariusz
(1)
Lenartowicz Maria
(1)
Leszczyński Grzegorz
(1)
Nowacka Anna
(1)
Nowak Lidia Teresa
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Padziński Andrzej
(1)
Paluszkiewicz Anna
(1)
Pietruch-Reizes Diana
(1)
Próchnicka Maria
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Stefańczyk Elżbieta
(1)
Szmigielska Teresa Urszula
(1)
Tobera Marek
(1)
Woźniak-Kasperek Jadwiga
(1)
Zybert Barbara
(1)
Żmigrodzki Zbigniew
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Bibliotekarstwo
(8)
Zbiory biblioteczne
(4)
Bibliotekarze
(3)
Biblioteki publiczne
(3)
Bibliologia
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Biblioteki wirtualne
(2)
Informacja
(2)
Informacja naukowa
(2)
Język haseł przedmiotowych KABA
(2)
Języki informacyjne
(2)
Książka
(2)
MARC
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Asertywność
(1)
Baza danych
(1)
Bibliografia załącznikowa
(1)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Cenzura
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edytorstwo
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kartoteka wzorcowa
(1)
Kultura
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Nauczyciele-bibliotekarze
(1)
Opis bibliograficzny
(1)
Organizacja
(1)
Papuzińska, Joanna (1939- )
(1)
Prawo autorskie
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Słownik polski
(1)
Wolność słowa
(1)
Wydawnictwa nielegalne
(1)
Zintegrowane systemy biblioteczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Genre/Form
Literatura dziecięca
(1)
Literatura młodzieżowa
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
( Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 17)
ISBN: 978-83-6164-47-1
1. Dlaczego asertywność jest nam coraz bardziej potrzebna? Kontekst polityczny; 2. Bibliotekarki odkrywają siłę swojej profesji; 3. Asertywność w zarządzaniu; 4. Konferencja; 5. Czy Polacy są asertywni? Kontekst kulturowy; 6. Lobbing, czyli molestowanie moralne; 7. Dlaczego asertywność jest nam potrzebna coraz bardziej? Kontekst społeczny; 8. Nadać zyciu sens.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 60)
ISBN: 83-89316-40-4
1. Problemy organizacyjne i prawne komputeryzacji; 2. Oprogramowanie dla bibliotek; 3. Współpraca bibliotek; 4. Projekty realizowane; 5. Internet w bibliotekach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 76)
ISBN: 83-89316-36-6
1. Joanna Papuzińska-Beksiak. Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, 2. Bibliologia dziś, 3. Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych, 4. Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń, 5. Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji, 6. Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego, 7. Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski - Marynarka Wojenna), 8. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza, 9. Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego - życzenie czy pewność?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; t.40)
ISBN: 83-87629-48-0
Wstęp; 1. Misja biblioteki i bibliotekarza; 2. Komunikacja w bibliotece; 3. Potrzeby społeczności lokalnych a biblioteka; 4. Biblioteka w służbie dzieciom; 5. Biblioteki i młodzież: przyjaciele, wrogowie, nieznajomi?; 6. Praca biblioteczna w środowisku osób niepełnosprawnych; 7. Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych; 8. Książki i inne formy przekazu treści w środowisku edukacyjnym; 9. Biblioteka a reforma edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)
ISBN: 978-83-61464-70-9
1.Część ogólna: Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna; Biblioteki cyfrowe na świecie- powstanie i rozwój; Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 1993-2011; Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty; Ocena jakości bibliotek cyfrowych; Biblioteki cyfrowe a regulacje prawne; Koszty i finansowanie digitalizacji; Zagadnienia estetyczne, a biblioteki cyfrowe; Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych; Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych; Literatura na temat bibliotek cyfrowych- analiza bibliometryczna; 2. Ludzie związani z bibliotekami cyfrowymi: Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych; Modele mentalne użytkowników biblioteki cyfrowych; Model kompetencji zawodowych bibliotekarza cyfrowego; 3. Zasoby i procesy: Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych; Struktury danych; Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych; Odwzorowanie treści dokumentów elektronicznych; Opracowanie rzeczowe dokumentu; Korelacje między opisami w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych; Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych; DjVu; Organizacja i logistyka digitalizacji; 4. Przykładowe polskie biblioteki cyfrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 87)
ISBN: 978-83-89316-72-1
1. Broń masowego tworzenia, 2. Biblioteka cyfrowa w środowisku wirtualnym, 3. Cyfrowa biblioteka narodowa, 4. Prawo autorskie - ochrona dzieł elektornicznych, 5. dLibra Digital Library Freamework - platforma do budowy bibliotek cyfrowych, 6. Pragamtyka tworzenia biblioteki cyforwej na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki cyfrowej (KPBC), 7. Marketing biblioteki cyfrowej, 8. Googletheca Universalis?, 9. Parametry bezstratnej digitalizacji i warunki długotrwałego przechowywania kodów cyfrowych, 10. Nośniki pamięci i ich rola w digitalizacji, 11. Zasady ochrony dziedzictwa dźwiękowego według IASA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 62)
ISBN: 83-89316-26-9
1. Wskazówki dotyczące polityki społecznej, 2. Wskazówki dotyczące zarządzania, 3. Wskazówki techniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 24)
ISBN: 83-85778-80-2
1. Edykt i inferencje królewskie, 2. Sprawy książek na Sejmach i sejmikach, 3. Działania urzędów i urzędników w dziedzinie cenzury. Jurysdykcja marszałkowska, 4. Orzeczenia trybunału w sprawach książek i ich autorów, 5. Cenzorskie poczynania władz miejskich, 6. Akademia Krakowska jako instytucja sprawująca cenzurę, 7. Kościół katolicki wobec problemów cenzury książek, 8. Nowe kościoły reformowane a problemy cenzury, 9. Księgi nieprawomyślne i zabronione przez kościół prawosławny, 10. Cenzura książek polskich za granicą i ingerencje zewnętrzne w Rzeczypospolitej, 11. Próba podsumowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 65)
ISBN: 83-89316-51-X
Od dorywczej digitalizacji do cyfrowego bibliotekarstwa; Stan digitalizacji w polskich bibliotekach (na podstawie ankiety); digitalizacja w polskich bibliotekach akademickich; Rozwój wielkopolskiej biblioteki cyfrowej a zmiany funkcjonalności systemu libra; "Kwaśne pliki". Standardy digitalizacji i problem długowieczności zasobów cyfrowych; Digitalizacja a ochrona zbirów; Digitalizacja - aspekty kulturowe, miejsce i rola biblioteki narodowej; Digitalizacja w bibliotece Jagiellońskiej; Digitalizacja zbirów WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze; Digitalizacyjne wprawki w Książnicy Cieszyńskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 86)
ISBN: 978-83-89316-68-4
Cz. 1 Zastosowanie techniki cyfrowej w ochronie dziedzictwa dokumentalnego 1. Istota procesu dygitalizacji 2. Organizacyjne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania dygitalizacji zbiorów bibliotecznych 3. Działalność wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych na rzecz cyfrowej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego 4. "Rozwój polskich treści cyfrowych" w narodowych planach i strategiach rozwoju Cz. 2 Dygitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich 1. Biblioteki centralne 2. Biblioteki naukowe 3. Biblioteki publiczne 4. stan i przyszłość dygitalizacji w bibliotekach polskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 9)
ISBN: 83-87629-65-0
Przedmowa; Wprowadzenie; Etykieta rekordu i pola danych kontrolnych; Numery i kody; Międzynarodowy znormalizowany numer książki- ISBN; Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego - ISSN; Numer systemowy; Uwagi; Uwagi o podejmowanych działaniach; Niesformalizowane oznaczenie fizycznej postaci dokumentu; Uwagi dotyczące reprodukcji; Lokalizacja i sposób dostępu; Lokalizacja; Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego; Określenia i wzorzec- informacja ogólna; Określenia i wzorzec- dokument podstawowy; Określenia i wzorzec-dokument towarzyszący; Określenia i wzorzec- indeks; Numeracja- informacja ogólna, Numeracja- dokument podstawowy; Numeracja- dokument towarzyszący; Numeracja- indeks; Niesformalizowane zestawienia zasobów- informacja ogólna, Niesformalizowane zestawienia zasobów- dokument podstawowy, Niesformalizowane zestawienia zasobów- dokument towarzyszący, Niesformalizowane zestawienia zasobów- indeks; Dane o egzemplarzu- informacja ogólna, Dane o egzemplarzu- dokument podstawowy; Dane o egzemplarzu- dokument towarzyszący; Dane o egzemplarzu- indeks; Wykaz pół i podpól; Zasady obowiązujące przy sporządzaniu rekordu zasobu w oprogramowaniu VTLS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 5)
ISBN: 83-87629-35-9
Przedmowa; 1. Wprowadzenie; 2. Dane kontrolne i numery identyfikacyjne; 3. Hasło rekordu; 4. Odsyłacze; 5. Tropy "zob."; 6. Tropy "zob. też"; 7. Dane dotyczące serii; 8. Uwagi; 9. Pola lokalne stosowane w CKHW; 10. Pola, które nie są jeszcze stosowane w CKHW; Załącznik 1: Przykłady rekordów; Załącznik 2: Wykaz pól i podpól
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 79)
ISBN: 83-89316-54-4
1. Geneza dokumentacji i informacji naukowej 1.1 Biblioteki jako skarbnice wiedzy i ośrodki jej upowszechniania 1.2 Kryzysy bibliograficzne i ich rola w genezie informacji naukowej 1.3 Wczesne początki działalności informacyjnej 2. Bibliografia - pierwsza forma informacji naukowej 2.1 Bibliografia w starożytności i średniowieczu 2.2 Bibliografia od XV do XX w. 3. Dokumentacja naukowa - powstanie i rozwój do 1914 r. 3.1 Początki współpracy Paula Otleta i Henry La Fontaine'a 3.2 Przedsięwzięcia realizowane przez Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny 4. Rozwój dokumentacji naukowej w okresie międzywojennym 4.1 Międzynarodowy ruch dokumentacyjny 4.2 Dokumentacja i informacja bibliograficzna w Polsce do wybuchu II wojny światowej 4.3 Dwa kierunki informacji naukowej: dokumentacyjny i biblioteczny. Rodzaje informacji 5. Informacja naukowa po II wojnie światowej 5.1 Organizacje międzynarodowe z zakresu informacji naukowej i dokumentacji i ich działalność informacyjna 5.2 Informacja naukowa w bibliotekach polskich 5.3 Powstanie i działalność sieci ośrodków dokumentacji naukowo-technicznej w Polsce 6. Terminologia dokumentacji i informacji naukowej 6.1 System terminologiczny informacji naukowej 6.2 Normalizacja terminologii informacji naukowej 6.3 Leksykografia terminologiczna w dziedzinie informacji naukowej 7. Metody dokumentacji i informacji naukowej 7.1 Tradycyjne metody dokumentacji i informacji naukowej 7.2 Mała i średnia mechanizacja oraz zastosowanie techniki informatycznej w informacji naukowej 7.3 Reprografia jako narzędzie informacji 8. Selektywna dystrybucja i retrospektywne wyszukiwanie informacji 8.1 Selektywna dystrybucja informacji 8.2 Retrospektywne wyszukiwanie informacji (RWI) 8.3 Selektywna dystrybucja i retrospektywne wyszukiwanie informacji - nowe formy 8.4 Infobroker - wyszukiwanie informacji na zamówienie 9. Organizacja informacji naukowej: wspópraca, sieci, systemy 9.1 Podstawy prawne organizcji działalności informacyjnej 9.2 Organizacja informacji naukowej w Polsce do 1990 r. 9.3 Informacja naukowa w Polsce po 1990 r. 9.4 Współpraca placówek informacyjnych - wybrane projekty i systemy informacji 9.5 Działalność informacyjna organizacji krajowych 10. Języki informacyjno-wyszukiwawcze - charakterystyka funkcjonalno-strukturalna i metodologiczna10.1 Lingwistyczne podstawy języków informacyjno-wyszukiwawczych 10.2 Język informacyjno-wyszukiwawczy - jego charakterystyka funkcjonalno-strukturalna 10.3 Charakterystyka metodologiczna języków informacyjno-wyszukiwawczych 10.4 Współczesne tendencje rozwoju i zastosowań języów informacyjno-wyszukiwawczych 10.5 Porównywanie i ocena języków informacyjno-wyszukiwawczych 11. Internet - źródło informacji i wiedzy oraz narzędzie komunikacji naukowej 11.1 System World Wide Web 11.2 Poczta elektroniczna 11.3 FTP 11.4 Gopher i Wais 11.5 IRC 11.6 Media strumieniowe 12. Komputerowe bazy danych - tworzenie, rozpowszechnianie i udostępnianie 12.1 Architektura współczesnych baz danych 12.2 Rozpowszechnianie i udostępnianie baz danych 13. Społeczny proces informacji naukowej i jego uczestnicy 14. Wybrane piśmiennictwo z zakresu informacji naukowej A. Opracowania ogólne, słowniki i encyklopedie. Informatory B. Opracowania szczegółowe C. Normy 15. Streszczenie w j. polskim i angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 94)
ISBN: 978-83-89316-85-1
1. Informacja i wiedza, 1.1. Informacja - kłopoty z różnorodnością, 1.2. Wiedza, 1.3. Dane-informacja-wiedza. Założenia ogólne, 1.4. relacje-transformacje, 2. Informacja i wiedza w organizacji, 2.1. Organizacja, 2.2. Informacja w organizacji, 2.3. Informacja a pracownicy wiedzy (knowledge workers), 2.4. Informacyjny paradygmat organizacji, 2.5. Wiedza w organizacji, 2.6. Kultura organizacyjna organizacji opartej na wiedzy i organizacji uczącej się, 3. Społeczno-gospodarcza przestrzeń informacyjna, 3.1. Rynek informacji i rynek wiedzy, 3.2. Oddziaływania technologii informacyjnej, 3.3. Eksplozja informacyjna, czyli tłok na autostradzie informacyjnej, 3.4. Zniekształcenia informacji, 3.5. Walka informacyjna, 3.6. Informacyjny chaos, 3.7. Ekologia informacji, 3.8. Konteksty gospodarki opartej na wiedzy, 4. Zarządzanie informacją i wiedzą w ogranizacjach, 4.1. Zarządzanie informacją, 4.2. Zarządzanie informacją jako funkcja zarządzania organizacją, 4.3. Strategiczne zarządzanie informacją, 4.4. Zarządzanie informacją a wartość informacji i wiedzy organizacyjnej, 4.5. Przyjazna przestrzeń zarządzania informacją (PPZI), 4.6. Zarządzanie informacją a użytkownik, 4.7. Zarządzanie wiedzą, 4.8. Zarządzanie informacją i wiedzą a zarządzanie zmianą, 4.9. Metody wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach, 5. Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy, 5.1. Społeczny potencjał informacyjny, 5.2. Relacje: człowiek-informacja i wiedza, 5.3. Dostęp do informacji - prawo czy przywilej?, 5.4. Zachowania informacyjne i wzory przepływu informacji, 5.5. Uczące się społeczeństwo, 5.6. Profesjonaliści do spraw informacji i wiedzy, 5.7. Infocentryczny model społeczeństwa wiedzy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 8)
ISBN: 83-87629-54-5
1. Wprowadzenie; 2. Kartoteka wzorcowa języka KABA; 3. Podstawy tworzenia języka KABA; 4. Redakcja rekordów haseł wzorcowych języka KABA; 5. Odsyłacze całkowite orientacyjne w kartotece wzorcowej języka KABA; 6. Nazwy geograficzne w kartotece wzorcowej języka KABA, Przykłady
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 49)
ISBN: 83-87629-76-6
Zawiera: Etyka pracy bibliotekarza szkolnego; Bibliotekarstwo szkolne zawodem stresującym i toksycznym; Jakość w pracy biblioteki szkolnej; Międzynarodowe wytyczne dla bibliotekarstwa szkolnego; Księgi pierwsze. Antologie dla dzieci; Rynek książki szkolnej w Polsce; Edukacja czytelnicza i medialna; Muzea i ich miejsce w systemie oświatowym; Edukacyjne tropy w Internecie; Biblioteki wobec zmian w opisie bibliograficznym; Opracowanie rzeczowe zbiorów w bibliotece szkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 134.)
ISBN: 978-83-61464-54-9
Dekalog nowoczesności; 1. Triada nowoczesności: ludność, pajdocentryzm, topiczność: Baśń Konopnickiej- dialog kultur, dialog pisarzy; Korczak- dialog filozofów; Miłosz zaczarowany; 2. Dziwne losy nowoczesności: Style lektury dziecięcej; Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla "trudnych czytelników"; Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe; Książki umierają stojąc. O wystawie książek nowoczesnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 107)
ISBN: 978-83-61464-10-5
1. Od alfabetyzacji informacji do kultury informacyjnej; 2. zmiana a rozwój kultury informacyjnej w szkole; 3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym. Diagnoza i terapia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 69)
ISBN: 83-89316-21-8
1. Sprawność działania bibliotek a kultura organizacyjna, 2. Poziomy kultury organizacyjnej w bibliotekach, 3. Kultura organizacyjna bibliotek i jej pracownicy, 4. Przywódca (karda zarządzająca) i kultura organizacyjna w bibliotekach, 5. Organizacja przestrzeni bibliotecznej jako element kultury organizacyjnej, 6. Wpływ kultury organizacyjnej na tożsamość i wizerunek biblioteki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 1)
ISBN: 83-87629-10-3
Język KABA i jego użytkownicy. Język haseł przedmiotowych KABA prezentowany w formie kartoteki haseł wzorcowych; Redakcja językowa haseł KABA; Kompatybilność języka KABA z językami RAMEAU-RVM-LCSH, Współpraca Biblioteque nationale de France i polskich bibliotek akademickich w zakresie prac nad jhp KABA; ABES - zadania i funkcje w zakresie udostępniania języka RAMEAU; Możliwości wykorzystania w toku katalogowania w języku KABA opisów rzeczowych z baz bibliograficznych stosujących języki RAMEAU i LCSH; Problemy związane z modyfikowaniem rekordów kwh; Nazwa osobowa w języku KABA; Nazwa ciała zbiorowego w języku KABA; Nazwa geograficzna w języku KABA; Organizacja pracy Oddziału Opracowania Rzeczowego w Bibliotece Głównej AGH; Wykorzystanie języka KABA w bibliotece uniwersyteckiej o profilu specjalistycznym; Perspektywy języka KABA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again