Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Kierzkowski Zbigniew
(2)
Krzemińska Wanda
(2)
Nowak Piotr
(2)
Bąkiewicz Tomasz
(1)
Górny Mirosław
(1)
Jankiewicz Sławomir
(1)
Kawecki Roman
(1)
Kluska-Nawarecka Stanisława
(1)
Rudnik Jarosław
(1)
Sielicki Adam
(1)
Szczubełek Mariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Informacja naukowa
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Algorytmy
(1)
Baza danych
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki wirtualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Logistyka
(1)
Multimedia
(1)
Nieruchomości
(1)
Nośniki informacji
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Praca czasowa
(1)
Prakseologia
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo a systemy informacyjne
(1)
Rolnictwo
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Słownik
(1)
Turystyka
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89949-04-0
1. Terminologia procesów komunikowania. 2. Dziedziny komunikowania. Nauka: językoznawstwo, bibliometria, edukacja; Muzyka; Zarządzanie informacją. 3. Narzędzia komunikowania - nowe technologie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Zarządcy Nieruchomościami)
ISBN: 83-89949-22-9
1. Pojęcie i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 2. Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) - inteligentny pomocnik zarządcy nieruchomości, 3. Zanim uruchomimy Zintegrowany System Informatyczny. Przygotowanie wdrożenia, 4. Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami - inwestycja w przyszłosć firmy, 5. Infrastruktura ZSI
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89949-24-5
1. Przedsiębiorczość podstawowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, 2. Przedsiębiorczość wśród młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych - wyniki badań ankietowych, 3. Koncepcja i uwarunkowania prawno-ekonomiczne studenckiego pre-inkubatora przedsiębiorczosći
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87133-64-7
1. Wirtualna organizacja działań w rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego, 2.Wybrnae problemy wyzwań, szans i ograniczeń, 3. Podstawy informacyjne i obliczeniowe inteligentnych metod komputerowych, 4. Środowisko informacyjne organizacji wirtualnej, 5. Centra danych i zarządzanie informacją, 6. Wybrane badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca sezonowa w Europie : poradnik / Jarosław Rudnik. - Poznań : Sorus, 2006. - 365, [1] s. 15 map ; 22 cm.
ISBN: 83-89949-21-0
1.Możliwości zatrudnienia w turystyce, 2.Praca na morzu, 3.Praca w ośrodkach sportów zimowych, 4.Możliwości zatrudnienia w rolnictwie, 5.Inne możliwości pracy sezonowej, 6.Regulacje prawne, 7.Przygotowania, 8.Przygotowanie CV, 9.Poszukiwanie pracy. CZ.II Możliwości pracy w poszczególnych krajach : 1.Irlandia, 2.Wielka Brytania, 3.Islandia, 4.Norwegia, 5.Szwecja, 6.Finlania, 7.Dania, 8.Holandia, 9.Belgia, 10.Luksemburg, 11.Francja, 12.Niemcy, 13.SZwajcaria, 14.Lichtenstein, 15.Austria, 16.Portugalia, 17.Hiszpania, 18.Giblartar, 19.Andora, 20.Włochy, 21.SAn Marino, 22.Malta, 23.Grecja, 24.Cypr. Cz. II Okresy przejściowe: 1.Państwa w których obowiązują okresy przejściowe w dostępie do rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87133-46-9
Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w USA, Porównanie nośnika papierowego oraz elektronicznego w kontekście biblioteki cyfrowej, Edytory tekstu, Projekty digitalizacji zbiorów zwartych i ciągłych w bibliotekach uniwersyteckich USA stowarzyszonych w ARL, Katalogowanie współczesnych źródeł informacji - poszukiwanie nowych rozwiązań, Wskaźniki stosowane do wyznaczania wartości kompletności jako parametru efektywności bibliotek naukowych, Problemy przygotowywania bazy danych dla dydaktyki języków obcych, Zmiany w językach naturalnych spowodowane przez multimedia, Impact factor polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Publikacje pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w międzynarodowych indeksach cytowań, Wybrane zagadnienia ochrony prawnej danych osobowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87133-87-6
Wirtualne społeczności; Wybrane zagadnienia ochrony elektronicznych dzieł intelektualnych w Unii Europejskiej; Wybrane zagadnienia prawa własności intelektualnej w odniesieniu do informacji elektronicznej na przy kładzie Polski; Efektywne metody pozyskiwania i przekazywania informacji za pośrednictwem witryny internetowej; Metadane w dokumentach HTML; Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnego paradygmatu badań księgoznawczych; Biblioteka w modelu działalności Instytutu Kultury Polskiej w Londynie; Tworzenie loginów w adresach elektronicznych; Próba unifikacji ogólnych pojęć metodologicznych na gruncie metalingwistyki; Rodzaje dystynkcjianaliza dystynktywnej roli znaków diakrytycznych w języku polskim; Automatyzacja ekscerpcji definiowanych połączeń wyrazowych. Filtry wyrażeń regularnych; Depozyt sądowy i jego ekwiwalenty przykładowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87133-63-9
1. Systemy informacyjne w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym, 2. Modelowanie i synteza systemów informacyjnych, 3. Badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again