Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(16)
Author
Wyrzykowski Wojciech
(4)
Banasik Przemysław
(2)
Daszkiewicz Nelly
(2)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(2)
Hope Ewa
(2)
Bakalarski Krzysztof
(1)
Bławat Franciszek
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata
(1)
Klepacki Jarosław
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Zabieglik Stefan
(1)
Łobażewicz Aleksander
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Podatek
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Public relations
(3)
Menedżerowie
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Akcyza
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Francja
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Integracja europejska
(1)
Internacjonalizm
(1)
Język
(1)
Język polski
(1)
Kadry
(1)
Kobiety
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Koncesja
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty pracy
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Majątek trwały
(1)
Marketing
(1)
Młodzież
(1)
NIP
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek rolny
(1)
Polska
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Straż gminna
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telewizja publiczna
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- gospodarka
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Subject: place
Włochy
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921075-7-8
1. Prawne aspekty ochrony języka polskiego, 2. Rada Języka Polskiego, 3. Poradnie językowe, 4. Marketing, leasing, businesswoman, czyli o zapożyczeniach, 5. E-mail, kasa, sponsor, czyli o wyrazach modnych, 6. Menedżer, biznesmen, e-commerce, czyli o języku biznesu, 7. Piwo bezalkoholowe, superpewność, megabit, czyli o języku reklamy, 8. Lista wyrazów często mylonych (wybór), 9. Najczęściej spotykane błędy językowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-0-0
R.1 Współczesne procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji gospodarki światowej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, R.2 Teorie i modele internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.3 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach świata, R.5 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, R.6 Studia przypadków wybranych małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919886-9-4
1. Stres zawodowy - grunt do rozwoju mobbingu, 2. Sposoby komunikacji interpersonalnej a typy zachowań, 3. Kontrolowanie emocji podczas rozmowy, 4. Zachowanie wobec czynnego lub biernego ataku ze strony przełożonego, 5. Na czym polega zjawisko mobbingu?, 6. Jakie koszty ponosi organizacja, 7. Wprowadzenie w prawną problematykę mobbingu, 8. Rozwiązania szczegółowe - mobbing, naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja ze strony podmiotu zatrudniającego, 9. Mobbing ze strony współpracowników, 10. Postępowanie przed sądem pracy, 11. Mobbing w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60072-01-9
CZ.I Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji podatkowych: 1.Księgi rachunkowe a księgi podatkowe, 2.Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych, 3.Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie ewidencji podatkowych, 4.Prowadzenie ewidecji podatkowych przy użyciu komputera, 6.Przechowywanie ksiąg podatkowych, 7.Istota dowodu w prawie podatkowym. Cz.II Podatkowa księga przychodów i rozchodów : 8.Konstrukcja i zasady ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Cz.III Ewidencje i rejestry podatkowe: 9.Ewidencja przychodów, 10.Ewidencja sprzedaży, 11.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 12.Ewidencja wyposażenia, 13.Ewidencje w podatku od towarów iu usług (VAT), 14.Ewidencja zatrudnienia i karty przychodów, 15.Ewidencja przebiegu pojazdu, 16.Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 17.Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy, 18.Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-9-4
1.Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań, 2.Integracja europejska a sektor małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia włoskie, 3.Internacjonalizacjia małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech - przykład regionu Marche, 4.Francuskie małe i średnie przedsiębiorstwa wobec jednolitego rynku europejskiego oraz internacjonalizacji - przegląd literatury francuskojęzycznej, 6.Ewolucja systemu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, 7.Jednolity rynek europejski: implikacje dla polsich małych i średnich przedsiębiorstw, 8.Studia przypadków internacjonalizacji małych i srednich przedsiębiorstw we Francji i włoszech, 9.Małe i średnie przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej wobec jednolitego rynku europejskiego w świetle badań empirycznych, 10.Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego, 11.Postrzeganie otoczenia ekonomiczno-politycznego oraz możliwości i zagrożeń związanych ze wstapieniem do Unii Europejskiej-porównanie wyników badań polskich i czeskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
1.Rynek walutowy, 2.Czynniki kształtujące rynek wymiany walut, 2.FOREX - rynek walutowy jako nowa forma inwestycji. Szanse i zagrożenia, 3.Złoty kontra euro, czyli korzyści i niebezpieczenstwa wynikające z wstąpienia Polski do unii walutowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-0-0
Wprowadzenie; R.1 Nawiązanie stosunku pracy; R.2 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem; R.3 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; R.4 Wynagrodzenie za pracę; R.5 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy; R.6 Odpowiedzialność porządkowa i materialna; R.7 Czas pracy; R.8 Urlopy wypoczynkowe; R.9 Ochrona pracy kobiet i młodocianych; R.10 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy przed sądem pracy i przed komisją pojednawczą oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy strona mi stosunku pracy; R.12 Podstawowe kierunki zmian w projekcie nowelizacji kodeksu pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-6-X
Cz.I Przedsiębiorca - jego charakterystyka : R.1 Ogól na charakterystyka prawa przedsiębiorcy, R.2 Przedsięb iorca - jego rodzaje, R.3 Spółki osobowe, R.4 Spółki kapitałowe, R.5 Prawa i obowiązki przedsiębiorcy, R.6 Prawo do przedsiębiorczości oraz swoboda świadczenia usług w prawie wspólnotowym, R.7 Pomoc przyznawana prz ez państwo przedsiębiorcom w krajach Unii Europejskiej , R.8 Łączenie, podział i przekształcanie się spółek, R.9 Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Cz.II Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia : R.10 Zobowiązania w obrocie gospodar czym, R.11 Wybrane umowy gospodarcze. Cz.III Zagadnienia podatkowe dotyczące przedsiębiorcy : R.12 Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy w działalno ści gospodarczej, R.13 Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, R.14 Podatki państwowe i samo rządowe - wybrane zagadnienia. Cz.IV Postępowanie przedsiębiorcy przed sądem gospodar czym : R.15 Stosowanie prawa krajowego przed sądem gos podarczym, R.16 Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe, w tym sądy gospodarcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-4-3
1.Przepisy ogólne, 2.Zakres opodatkowania, 3.Podatnicy i płatnicy, 4.Obowiązek podatkowy, 5.Miejsce świadczenia, 6.Podstawa opodatkowania, 7.Zasady wymiaru i poboru z tytułu importu towarów, 8.Wysokość opodatkowania, 9.Odliczanie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe, 10.Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku, 11.Dokumentacja, 12.Procedury szczególne, 13.Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-1-9
1. Przepisy ogólne, 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Koncesje oraz regulowania działalność gospodarcza, 5. Kontrola przedsiębiorcy, 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-1-9
R.1 Statystyczno-ekonometryczne metody analizy czynnikowej zdolności do przetrwania przedsiębiorstw, R.2 Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, R.3 Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji, R.4 Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, R.5 Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście modelowe, R.6 Statystyczno - ekonometryczna analiza czynnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw, R.7 Czynniki wzrostu małych firm w świetle badań empirycznych, empirycznych, R.8 Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Aneks: Analiza porównawcza stylów przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi w krajach o różnej kulturze społecznej.
małych i srednich przedsiębiorstw w procesie globali zacji, R.4 Bariery wzrostu małych i średnich przedsię biorstw, R.5 Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście
modelowe, R.6 Statystyczno-ekonometryczna analiza czy nnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw, R.7 Czynniki wzrostu firm w świetle b adań empirycznych, R.8 Bariery wzrostu małych i śre dnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych Aneks : Analiza porównawcza stylów przywództwa i zarzą dzania zasobami ludzkimi w krajach o różnej kulturze społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-8-6
Public relations - co to jest?, Public- skąd to się wzięło?, Public rlations- jak to się robi?, Public relations- czy to się opłaca?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-5-1
1. Słowo na początku, 2. Cel, wizja, misja - najważniejsze słowa komunikacji, 3. Nowe trendy, czyli społeczeństwo do którego kierujesz słowa, 4. Od słów do czynów, 5. Głos twojego sumienia, 6. Komunikowanie się, czyli nie tylko słowa, 7. Komunikowanie skuteczne, 8. Proces komunikowania, 9. Strategia komunikacyjna, 10. Public relations wewnętrzne, 11. Public relations zewnętrzne, 12. Komunikacja w kryzysie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-4-3
Wstęp: Quo vadis, instytucjo użyteczności publicznej?; Cz. I Public relations - ch-ka narzędzi: Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach; Działanie firmy za pomocą słów, czyli wpływ formy komunikatów werbalnych na kształtowanie się wizerunku przedsiębiorstwa; Internet w public relations - samopoczucie dobre, rzeczywistość skrzeczy; Nowoczesny monitoring mediów; W jaki sposób firmy wykorzystują informacje pochodzące z monitoringu mediów?; Lobbing jako narzędzie przedsiębiorcy. Studium przypadku. Cz. II Public relations instytucji użyteczności publicznej: Public relations instytucji edukacyjnych; Public relations w służbie zdrowia; Public relations instytucji zaufania publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-5-1
1.Prawo bilansowe a prawo podatkowe w kreowaniu wyniku finansowego i podatkowego - podobieństwa i różnice, 2.Przychody i koszty jako zasadnicze elementy różnicujące wynik bilansowy i dochód podatkowy, 3.Istotne elementy kształtujące wynik finansowy i dochód podatkowy, 4.Ocena prkatycznych skutów różnic pomiędzy wynikiem finansowym a dochodem podatkowym, 5.Założenia i rezultaty w procesie harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-3-5
1.Ekonomiczne problemy bezrobocia, 2.Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie, 3.Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie, 4.Model kosztów pracy, 5.Analiza porównawcza kosztów pracy, 6.Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again