Form of Work
Książki
(187)
Status
only on-site
(143)
available
(96)
unavailable
(3)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(100)
Czytelnia
(145)
Author
Jaworski Władysław L
(12)
Budzyński Wojciech
(10)
Monkiewicz Jan
(10)
Fedorowicz Zdzisław
(7)
Szablewski Andrzej
(7)
Juchnowicz Marta
(6)
Pawlak Zbigniew
(6)
Sajkiewicz Alicja
(6)
Zawadzka Zofia
(6)
Białopiotrowicz Grażyna
(5)
Bryx Marek
(5)
Krzyżkiewicz Zbigniew
(5)
Murdoch Anna
(5)
Świda Dagmara
(4)
Antoszkiewicz Jan D
(3)
Buschgen Hans E
(3)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(3)
Kosiński Bohdan
(3)
Rostkowski Tomasz
(3)
Skrzypek Jerzy
(3)
Warecki Marek
(3)
Warecki Wojciech
(3)
Wesołowska Anna Maria
(3)
Świderska Gertruda Krystyna
(3)
Choroszczak Jerzy
(2)
Dondziłło Grzegorz
(2)
Filar Ewa
(2)
Górska Joanna
(2)
Hadyniak Bogusław
(2)
Jamka Beata
(2)
Kołodko Grzegorz W
(2)
Makowski Kazimierz
(2)
Mikulec Marek
(2)
Panfil Marek
(2)
Puławski Mieczysław
(2)
Rybicki Piotr
(2)
Sangowski Tadeusz
(2)
Siemińska Ewa
(2)
Sienkiewicz Łukasz
(2)
Sobczak Andrzej
(2)
Walkiewicz Rafał
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Wróblewska Joanna
(2)
Šmid Wacław
(2)
Żurek Elżbieta
(2)
Andrzejewski Piotr
(1)
Bacia Bartosz
(1)
Baczyńska Anna Katarzyna
(1)
Bartosiewicz Bohdan
(1)
Beeck Helmut
(1)
Belka Marek
(1)
Binkowski Peter
(1)
Bitz Michael
(1)
Bloom Helen
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Brzeziński Zbigniew
(1)
Budzyński Wojciech (nauki ekonomiczne)
(1)
Buschgen Hans E. Tom 1 Przedsiębiorstwo bankowe
(1)
Buschgen Hans E. Tom 2 Przedsiębiorstwo bankowe 2
(1)
Butryn Ewelina
(1)
Calori Roland
(1)
Chauvet Alain
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Ciesielska Dorota
(1)
Czarkowska Lidia
(1)
Czernecka Julita
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Dreger Henryk
(1)
Dreger Piotr
(1)
Drozdowski Adam J
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Eaton David
(1)
Egeman Marian
(1)
Fast Larysa
(1)
Fornalczyk Anna
(1)
Foryś Iwona
(1)
Fuchsel Halina
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Greinert Agnieszka
(1)
Groń Krzysztof
(1)
Grudzewski Wiesław Maria
(1)
Gugała Krzysztof
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Gąsowska Agnieszka
(1)
Główka Gabriel
(1)
Handschke Jerzy
(1)
Hejduk Irena Krystyna
(1)
Herman Andrzej
(1)
Holly Romuald
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jarosiński Mirosław
(1)
Jas-Koziarkiewicz Marta
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Jałowiecka-Madeja Sylwia
(1)
Jęksa Zbigniew
(1)
Kaliszewski Andrzej
(1)
Kamiński Jacek
(1)
Klimas Mieczysław
(1)
Year
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(110)
1990 - 1999
(38)
Country
Poland
(187)
Language
Polish
(187)
Subject
Przedsiębiorstwo
(42)
Banki
(22)
Zarządzanie
(18)
Kadry
(15)
Nieruchomości
(14)
Public relations
(14)
Ubezpieczenia
(11)
Rynek finansowy
(8)
Finanse
(7)
Komunikacja społeczna
(5)
Organizacja
(5)
Zatrudnienie
(5)
Pieniądz
(4)
Reklama
(4)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Inwestycje
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Kultura
(3)
Narkotyki
(3)
Prawo rzeczowe
(3)
Promocja handlowa
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Przestępczość zorganizowana
(3)
Rachunkowość
(3)
Retoryka
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Rynek ubezpieczeniowy
(3)
Spółki kapitałowe
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Ubezpieczenia majątkowe
(3)
Banki hipoteczne
(2)
Budownictwo
(2)
Controlling
(2)
Dziennikarze
(2)
Firma (nazwa)
(2)
Giełda
(2)
Integracja europejska
(2)
Język angielski
(2)
Kapitał ludzki
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja niewerbalna
(2)
Kredyt
(2)
Kultura masowa
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Media społecznościowe
(2)
Menedżerowie
(2)
Młodzież
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Oceny pracowników
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Planowanie a programy komputerowe
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polska
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Poradnictwo
(2)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(2)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Płaca
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Samoobrona
(2)
Samorealizacja
(2)
Techniki sprzedaży
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Ubezpieczenia osobowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Upadłość
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Analiza wartości
(1)
Antyglobalizm
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biurowość
(1)
Blogi
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Cyberkultura
(1)
Dyskonto
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dług
(1)
Ekologia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy nacisku
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
Subject: place
Chiny
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
187 results Filter
Book
In basket
ABC rachunkowości dla menedżera / Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Poltext, 2000. - 173,[1] s. : tabele ; 23 cm.
ISBN: 83-85366-85-7
Podstawowe wiadomości o rachunkowości; Bilans księgowy jako źródło inf. o sytuacji finansowej firmy; Co wpły wa na zmiany składników bilansu i na sytuację finanso wą firmy?; Jakie mogą być przyczyny zmian wielkości kapitału własnego w firmie?; Podwójny zapis księgowy; Rachunek wyników jako źródło inf. o efektach działalno ści firmy; Jak ocenić sytuację firmy i jej wynik na podstawie sprawozdania finansowego?; Badanie inf.zawar tych w rocznych sprawozdaniach finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Agroturystyka : koszty, ceny, efekty / Maria Dębniewska, Maria Tkaczuk. - Warszawa : Poltext, 1997. - 180,[1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-86890-32-0
Agroturystyka - stan i perspektywy rozwoju w Polsce; Koszty działalności agroturystycznej; Zasady kształtowania cen usług agroturystycznych; Polityka cenowa w agroturystyce; Oferta kredytowa dla rolnictwa; Kategoryzacja obiektów turytycznych; Słownik terminologiczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki polskie u progu XXI wieku / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1999. - 363,[3] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-69-X
Cz.1 Polityka pieniężna i rynki finansowe: Rola pieniądza w gospodarce a polityka banku centralnego; Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania; Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce; Rozwój giełdowy rynku instrumentów pochodnych jako niezbędny element zarządzania ryzykiem finansowym przez banki w Polsce. Cz.2 Strategie banków polskich: Kierunki reformy sekto ra bankowego w Polsce; Sytuacja finansowa banków; Źródła dokapitalizowania instytucji kredytowych a kierunki przekształceń polskiego sektora bankowego; Banki za graniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym; Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. Cz.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym: Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów; Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone - kierunki zmian; System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju; Wykorzystanie analiz controllingowych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych; Ocena zdolności kredytowej wybranych banków polskich - analiza porównawcza; Optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym. Cz.4 Obrót bezgotówkowy: Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych w perspektywie integracji z Unią Europ.; Gospodarstwo domowe a obrót bezgotówkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe)
ISBN: 83-88840-02-9
Cz.1 Tendencje rozwojowe: Aktualne tendencje w bankowości światowej; Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny; Rozliczenia pieniężne w perspektywie przy stąpienia Polski do Unii Europ. Cz.2 Zmiany instytucjonalne: Konieczność zmian instytucjonalnych w nowych warunkach działania banków w Polsce; Warunki rozwoju banków hipotecznych w Polsce; Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce; Bankowość inwestycyjna wyzwaniem dla polskich banków; Nadzorowanie instytucji finansowych - aktualne problemy oraz prawdopodobne zmiany. Cz.3 Nowe metody zarządzania: Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego; Nowe metody stosowane do oceny i zarządzania efektywnością banków; Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. Doświadczenia banków zagranicznych i polskich; Międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. Przemiany i wyzwania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88840-11-8
System bankowy i jego otoczenie, Rynki finansowe, Rynek pieniądza, Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów, Operacje bankowe, Leasing, Rachunki bankowe, Operacje płatnicze, Operacje bankowości elektronicznej, bank - organizacja i zarządzanie, Controlling bankowy, Ryzyko bankowe, Zarządzanie płynnością, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko walutowe, Modelowanie portfele papierów wartościowych, Instrumenty pochodne, Swap procentowy, Forward, Future, Opcje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Wyd.2 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 948, [1] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
System bankowy i jego otoczenie, Rynki finansowe, Rynek pieniądza, Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów, Operacje bankowe, Leasing, Rachunki bankowe, Operacje płatnicze, Operacje bankowości elektronicznej, bank - organizacja i zarządzanie, Controlling bankowy, Ryzyko bankowe, Zarządzanie płynnością, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko walutowe, Modelowanie portfele papierów wartościowych, Instrumenty pochodne, Swap procentowy, Forward, Future, Opcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : podstawowe założenia / Władysław L. Jaworski. - Wyd.8 zaukt. i roz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 295,[1] s. : rys., tabl. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Wstęp. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym; Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Polityka banków komercyjnych; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego - wzajemne relacje; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Planowanie finansowe w bankach komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. - Warszawa : Poltext, 2000. - 194, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-868902-89-4
Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem banków hipotecznych, Rozwiązania systemowe w obszarze bankowości hipotecznej w Europie, Prawo UE dotyczące kredytów hipotecznych i listów zastwanych, Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-88840-00-2
Wprowadzenie - rozwój bankowości inwestycyjnej, Substytucja produktów depozytowych - lokowanie nadwyżek finansowych, Substytucja produktów kredytowych, Substytcuja produktów rozliczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Basic english for business / Zofia M. Patoka, Dagmara Świda. - Warszawa : Poltext, 2000. - 266 s. : rys.,tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86890-83-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-008-6
Co to jest rozbój?; Rozbój- ciąg dalszy; Przestępstwo przeciw mieniu- "kradłem bo piłem"; Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia- porwanie pojazdu; Przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Przestępstwo oszustwa; Paserstwo; Fałszerstwo dokumentu; Wymuszenie rozbójnicze; Przestępstwo przeciwko wolności; Groźba; Naruszenie miru domowego; Narkotyki; Narkotyki- posiadanie; Narkotyki- wprowadzanie do obrotu; Czynny żal; Narkotyki- poczęstowanie kolegi skrętem z marihuany; Kradzież narkotyku; Narkotyki- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przerób; Marihuana w doniczce; Przymusowe leczenie małoletniego narkomana; Narkotyki w plecaku; Narkotyki w pubach; Gwałt- przestępstwo przeciw wolności seksualnej; Rozpijanie małoletniego; Kazirodztwo; Znęcanie się; Ciężkie uszkodzenie ciała- przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu; Udział w bójce lub pobiciu; Zabójstwo typu podstawowego; Zabójstwo kwalifikowane; Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; Wypadek komunikacyjny; Nietrzeźwy rowerzysta; Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu- znieważenie lub ograbienie miejsca spoczynku zmarłego; Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości- zmuszenia świadka do zmiany zeznań; Poplecznictwo; Czynna napaść; Przemoc w rodzinie a rola sąsiadów; Przemoc w rodzinie- zabójczyni czy ofiara; Przemoc w rodzinie- "Niebieska karta"; Dzień Ofiar Przestępstw; Mediacja; Naprawianie szkody i zadośćuczynienie; Zatrzymanie; Tymczasowe aresztowania; Pokrzywdzony; Oskarżony; Świadek w procesie karnym; Przeszukanie; Poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju; Poręczenie społeczne; Warunkowe zawieszenie wykonania kary, czyli zarządzenie wykonania kary; Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie; Zbrodnia, występek, wykroczenie, czyn karalny; Odpowiedzialność małoletnich- rys historyczny; Nieletni w świetle obowiązującego prawa; Społeczny i prawny obowiązek reagowania na demoralizację i przestępczość nieletnich; Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich- nadzór; Zakład poprawczy; Prawa człowieka zaczynają się od prawa dziecka; Prawo dziecka do życia w rodzinie; Prawo dziecka do pieczy zastępczej; Zasada jawności rozprawy; Przebieg rozprawy; Co dobrego młodzież widzi w narkotykach? Refleksje o prawie; Zniewaga; Naruszenie nietykalności cielesnej; Płatna protekcja; Łapownictwo bierne; Łapownictwo czynne; Tajemnica korespondencji; Rewolucja informacyjna; Przestępstwo Hawkingu; Nielegalny podsłuch i inwigilacja; Ochrona informacji niejawnych- tajemnica państwowa; Naruszenie integralności zapasu informacji; Świąteczna refleksja; Obrona konieczna; Przekroczenie granic obrony koniecznej; Stan wyższej konieczności; Połowinki; Hammurabi czy Beccaria?; Współsprawstwo; Rok Dzieci- Ofiar Przestępstw; Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci; Wykorzystywanie seksualne dzieci; Mafia, przestępczość zorganizowana- rys historyczny; Przestępczość zorganizowana w Polsce; Przestępczość zorganizowana: sytuacja prawna, pranie brudnych pieniędzy, świadek koronny, mały świadek koronny, świadek incognito, zakup kontrolny, dostawa niejawnie nadzorowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Wyd. zaktualizowane. - Warszawa : Poltext, 2014. - 238, [2] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-375-9
Co to jest rozbój?; Rozbój- ciąg dalszy; Przestępstwo przeciw mieniu- "kradłem bo piłem"; Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia- porwanie pojazdu; Przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Przestępstwo oszustwa; Paserstwo; Fałszerstwo dokumentu; Wymuszenie rozbójnicze; Przestępstwo przeciwko wolności; Groźba; Naruszenie miru domowego; Narkotyki; Narkotyki- posiadanie; Narkotyki- wprowadzanie do obrotu; Czynny żal; Narkotyki- poczęstowanie kolegi skrętem z marihuany; Kradzież narkotyku; Narkotyki- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przerób; Marihuana w doniczce; Przymusowe leczenie małoletniego narkomana; Narkotyki w plecaku; Narkotyki w pubach; Gwałt- przestępstwo przeciw wolności seksualnej; Rozpijanie małoletniego; Kazirodztwo; Znęcanie się; Ciężkie uszkodzenie ciała- przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu; Udział w bójce lub pobiciu; Zabójstwo typu podstawowego; Zabójstwo kwalifikowane; Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; Wypadek komunikacyjny; Nietrzeźwy rowerzysta; Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu- znieważenie lub ograbienie miejsca spoczynku zmarłego; Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości- zmuszenia świadka do zmiany zeznań; Poplecznictwo; Czynna napaść; Przemoc w rodzinie a rola sąsiadów; Przemoc w rodzinie- zabójczyni czy ofiara; Przemoc w rodzinie- "Niebieska karta"; Dzień Ofiar Przestępstw; Mediacja; Naprawianie szkody i zadośćuczynienie; Zatrzymanie; Tymczasowe aresztowania; Pokrzywdzony; Oskarżony; Świadek w procesie karnym; Przeszukanie; Poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju; Poręczenie społeczne; Warunkowe zawieszenie wykonania kary, czyli zarządzenie wykonania kary; Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie; Zbrodnia, występek, wykroczenie, czyn karalny; Odpowiedzialność małoletnich- rys historyczny; Nieletni w świetle obowiązującego prawa; Społeczny i prawny obowiązek reagowania na demoralizację i przestępczość nieletnich; Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich- nadzór; Zakład poprawczy; Prawa człowieka zaczynają się od prawa dziecka; Prawo dziecka do życia w rodzinie; Prawo dziecka do pieczy zastępczej; Zasada jawności rozprawy; Przebieg rozprawy; Co dobrego młodzież widzi w narkotykach? Refleksje o prawie; Zniewaga; Naruszenie nietykalności cielesnej; Płatna protekcja; Łapownictwo bierne; Łapownictwo czynne; Tajemnica korespondencji; Rewolucja informacyjna; Przestępstwo Hawkingu; Nielegalny podsłuch i inwigilacja; Ochrona informacji niejawnych- tajemnica państwowa; Naruszenie integralności zapasu informacji; Świąteczna refleksja; Obrona konieczna; Przekroczenie granic obrony koniecznej; Stan wyższej konieczności; Połowinki; Hammurabi czy Beccaria?; Współsprawstwo; Rok Dzieci- Ofiar Przestępstw; Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci; Wykorzystywanie seksualne dzieci; Mafia, przestępczość zorganizowana- rys historyczny; Przestępczość zorganizowana w Polsce; Przestępczość zorganizowana: sytuacja prawna, pranie brudnych pieniędzy, świadek koronny, mały świadek koronny, świadek incognito, zakup kontrolny, dostawa niejawnie nadzorowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-7561-076-5
Co to jest rozbój?; Rozbój- ciąg dalszy; Przestępstwo przeciw mieniu- "kradłem bo piłem"; Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia- porwanie pojazdu; Przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Przestępstwo oszustwa; Paserstwo; Fałszerstwo dokumentu; Wymuszenie rozbójnicze; Przestępstwo przeciwko wolności; Groźba; Naruszenie miru domowego; Narkotyki; Narkotyki- posiadanie; Narkotyki- wprowadzanie do obrotu; Czynny żal; Narkotyki- poczęstowanie kolegi skrętem z marihuany; Kradzież narkotyku; Narkotyki- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przerób; Marihuana w doniczce; Przymusowe leczenie małoletniego narkomana; Narkotyki w plecaku; Narkotyki w pubach; Gwałt- przestępstwo przeciw wolności seksualnej; Rozpijanie małoletniego; Kazirodztwo; Znęcanie się; Ciężkie uszkodzenie ciała- przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu; Udział w bójce lub pobiciu; Zabójstwo typu podstawowego; Zabójstwo kwalifikowane; Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; Wypadek komunikacyjny; Nietrzeźwy rowerzysta; Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu- znieważenie lub ograbienie miejsca spoczynku zmarłego; Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości- zmuszenia świadka do zmiany zeznań; Poplecznictwo; Czynna napaść; Przemoc w rodzinie a rola sąsiadów; Przemoc w rodzinie- zabójczyni czy ofiara; Przemoc w rodzinie- "Niebieska karta"; Dzień Ofiar Przestępstw; Mediacja; Naprawianie szkody i zadośćuczynienie; Zatrzymanie; Tymczasowe aresztowania; Pokrzywdzony; Oskarżony; Świadek w procesie karnym; Przeszukanie; Poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju; Poręczenie społeczne; Warunkowe zawieszenie wykonania kary, czyli zarządzenie wykonania kary; Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie; Zbrodnia, występek, wykroczenie, czyn karalny; Odpowiedzialność małoletnich- rys historyczny; Nieletni w świetle obowiązującego prawa; Społeczny i prawny obowiązek reagowania na demoralizację i przestępczość nieletnich; Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich- nadzór; Zakład poprawczy; Prawa człowieka zaczynają się od prawa dziecka; Prawo dziecka do życia w rodzinie; Prawo dziecka do pieczy zastępczej; Zasada jawności rozprawy; Przebieg rozprawy; Co dobrego młodzież widzi w narkotykach? Refleksje o prawie; Zniewaga; Naruszenie nietykalności cielesnej; Płatna protekcja; Łapownictwo bierne; Łapownictwo czynne; Tajemnica korespondencji; Rewolucja informacyjna; Przestępstwo Hawkingu; Nielegalny podsłuch i inwigilacja; Ochrona informacji niejawnych- tajemnica państwowa; Naruszenie integralności zapasu informacji; Świąteczna refleksja; Obrona konieczna; Przekroczenie granic obrony koniecznej; Stan wyższej konieczności; Połowinki; Hammurabi czy Beccaria?; Współsprawstwo; Rok Dzieci- Ofiar Przestępstw; Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci; Wykorzystywanie seksualne dzieci; Mafia, przestępczość zorganizowana- rys historyczny; Przestępczość zorganizowana w Polsce; Przestępczość zorganizowana: sytuacja prawna, pranie brudnych pieniędzy, świadek koronny, mały świadek koronny, świadek incognito, zakup kontrolny, dostawa niejawnie nadzorowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Book
In basket
Biznes plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. - Wyd.3 rozsz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 213,[1] s. : tab., wykr. ; 23 cm + dyskietka.
ISBN: 83-85366-97-0
Wstęp; Czy planowanie może być czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa?; Jak planować w przedsiębiorstwie; Co to jest biznes plan?; Proponowany wzór biznes planu; Plan finansowy; Biznes plan firmy "CEGBUD"; Plan restrukturyzacji; Komputerowy program BPLAN-2. Aneksy: 1. Lista potencjalnych szans, zagrożeń oraz słabych i silnych stron; 2. Przeciętne wartości wskaźników finansowych;3. Program multimedialnego treningu menedżerskiego "Zasady konstrukcji planu działania firmy symulacje komputerowe".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. - Wyd.3 rozsz. - Warszawa : Poltext, 1999. - 213,[1] s. : tab.,wykr. ; 24 cm + dyskietka.
ISBN: 83-85366-97-0
Wstęp; Czy planowanie może być czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa?; Jak planować w przedsiębiorstwie; Co to jest biznes plan?; Proponowany wzór biznes planu; Plan finansowy; Biznes plan firmy "CEGBUD"; Plan restrukturyzacji; Komputerowy program BPLAN-2. Aneksy: 1. Lista potencjalnych szans, zagrożeń oraz słabych i silnych stron; 2. Przeciętne wartości wskaźników finansowych;3. Program multimedialnego treningu menedżerskiego "Zasady konstrukcji planu działania firmy symulacje komputerowe".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznesmeni mowią po rosyjsku: dla średnio zaawansowanych / Larysa Fast. - Warszawa : Poltext, 2002. - 255 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-18-5
1. Przedstawianie się; 2. Prezentacja firmy; 3. Rozmowa przez telefon; 4. Organzacja kontaktów służbowych; 5. Negocjajce; 6. Spotkania służbowe; 7. Planowanie; 8. Działalność firmy; 9. Charakterystyka produktu; 10. Osiągnięcia firmy; 11. Wyjazdy służbowe; 12. Życie towarzyskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.161.1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again