Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Sozański Jarosław
(4)
Derdej Piotr
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Płużański Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(9)
Subject
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Gospodarka
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Filozofia
(1)
Kultura prawna
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Polityka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Słownik wielojęzyczny
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-913450-4-1
Filozofia i prawo. Czy prawnikom potrzebna jest filozofia?; U narodzin europejskiej myśli państwowo-prawnej; Demokryt z Abdery- atomy i ludzie; Sofiści- sztukmistrze słowa; Sokrates- wielki wychowawca; Platon"boski" filozof-artysta prekursorem totalitaryzmu; Arystoteles- przyjaciel prawdy; Cyceron- pierwszy z filozofów rzymskich; Stoicy- filozofowie i cesarze; Filozoficzna myśl wczesnego chrześcijaństwa- Święty Augustyn Święty Tomasz z Akwinu i scholastycy; Między utopią a realizmem- myśl polityczna i prawnicza w dobie europejskiego odrodzenia; Reformacja- teologia, gospodarka; państwo, prawo i polityka; Polscy myśliciele doby odrodzenia oraz fenomen ustrojowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Hugo Grocjusz i prawo narodów; Narodziny nowożytności; Oświecenie brytyjskie czyli u źródeł anglosaskiego empiryzmu; Adam Smith czyli u podstaw liberalizmu; Monteskiusz czyli narodziny koncepcji nowoczesnego państwa obywatelskiego; Paradoksy francuskiego oświecenia; Amerykański mędrzec-amator; Witaj majowa jutrzenko czyli oświecenie w Polsce; Imanuel Kant czyli ideał, który nie sięgnął... rzeczywistości; Hegel- pruski ideolog i apologeta dziejów, państwa i prawa; Karol Marks- od prawa do filozofii; Ustroje totalitarne w XX wieku; Od "zamkniętej twierdzy" do otwarcia na świat. Myśl społeczna Kościoła Rzymskokatolickiego; Człowiek jedynym podmiotem wszelkich praw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89363-63-3
Cz. I Prolegomena pojęciowe. Państwo w gospodarce; 1. Pojęcia podstawowe, 2. Rola państwa w gospodarce. Cz. II Problemy nowelizacji w zakresie prawa gospodarczego publicznego; 3. Podstawowe założenia ustawy - Prawo działalności gospodarczej, 4. Projket ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 5. Zagadnienia nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Cz. III Główne zagadnienia prawa gospodarczego i podstawowe rozwiązania ustawowe: 6. Pojęcie wolności gospodarczej oraz główne zasady prawa gospodarczego, 7. Reglamentacyjna rola państwa w gospodarce, 8. Ochrona obrotu towarowego i ochrona innych sfer życia społecznego przez policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej. Organy samorządu terytorialnego a uprawnienia policyjne, 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska)
ISBN: 83-89363-42-9
Część 1. Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym: pojęcie i zakres wspólnotowych praw zasadniczych, ogólne zasady prawa w systemie wspólnotowym, zasada niedyskryminacji w systemie wspólnotowym, katalog-treść-charakter ważniejszych praw zasadniczych we wspólnotowym systemie prawnym, prawa zasadnicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie uniwersalnym europejskim i wspólnotowym - ogólny zarys problemu, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie europejskim a Wspólnoty, prawo instytucje i struktury wspólnotowe a ochrona mniejszości, pozasądowa ochrona praw podmiotowych, sądowa ochrona praw podmiotowych, stosowanie EKPC we Wspólnotach, opinia nr 2/94 a odpowiedzialność państw; Część 2. Prawa podstawowe a prawa człowieka w systemie prawnym Nowej Unii Europejskiej: Postanowienia Konstytucji UE a nowy system ochrony prawa człowieka, Karta Praw Podstawowych jako druga część Konstytucji UE, Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia postanowień Karty Praw Podstawowych, Ochrona praw w systemach prawnych Wspólnot i nowej Unii - próba porównania i podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska)
ISBN: 83-89363-08-9
1. Zagadnienia wprowadzające i kwestie terminologiczne, 2. Pojęcie i zakres wspólnotowych praw zasadniczych, 3. Ogólne zasady prawa w systemie wspólnotowym, 4. Zasada niedyskryminacji w systemie wspólnotowym, 5. Katalog, treść i charakter ważniejszych praw zasadniczych we wspólnotowym systemie prawnym, 6. Prawa zasadnicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 7. Ochrona praw człowieka w mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym - zarys problemu, 8. Ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie europejskim, 9. Ochrona praw człowieka i mniejszości w regulacjach wspólnotowego systemu prawnego, 10. Standardy zrównoważonego rozwoju i wspólnej polityki ochrony środowiska a prawa zasadnicze, 11. Prawo, instytucji i struktury wspólnotowe a ochrona mniejszości, 12. Kwestie stosowania EKPC we Wspólnotach, opinii nr 2/94 i odpowiedzialności państw; 13. Konkluzje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prezydencja w Unii Europejskiej / Jarosław Sozański. - Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS , 2010. - 150, [2] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89363-81-7
1. Prezydencja w Unii- wprowadzenie do zagadnienia; 2. Traktat z Lizbony a prezydencja Unii; 3. Rada Europejska- jej rola i struktura a prezydencja w Unii; w Unii; 4. Rada Unii Europejskiej- jej rola i struktura a prezydencja; 5. Kształtowanie a priorytety prezydencji grupowych w Unii; 6. Przewodnictwo Polski w Unii- przygotowania i priorytety.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63223-36-6
Samorząd terytorialny w Polsce; Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie; Samorząd terytorialny na Ukrainie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia prawa / Kazimierz Frieske. - Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2001. - 289 s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-913450-8-4
Prawo jako zjawisko kulturowe; Prawo w działaniu; Prawo i ład społeczny; Prawo jako mechanizm kontroli społecznej; Idea rządów prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne prawo traktatów : zarys wykładu / Jarosław Sozański. - Wyd.2 popr. i zm. - Warszawa, Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2005. - 330, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89363-41-0
Kwestie wprowadzające: 1.Rozwój prawa traktatów, 2. Miejsce traktatów w prawie międzynarodowym. Cz. I Podstawowe zagadnienia prawa traktatów; 3. Pojęcie, istota i budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych, 5. Obowiązywanie, stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych, 6. Nieważność umów międzynarodowych, 7. Wygasanie i zawieszania umowy, 8. Sukcesja państw w odniesieniu do umów, 9. Rozstrzyganie sporów związanych z traktatami. Cz. II Wybrane problemy prawa traktatów; 10. Wspólnotowe prawo traktatowe z uwzględnieniem procedur organizacji międzynarodowych, 11. Umowy międzynarodowe w polskim systemie prawnym, 12. Nieformalne instrumenty międzynarodowe. Aneks: Teksty źródłowe prawa traktatów; 1. Konwencja o prawie traktatów, 2. Regulacje prawno-traktatowe w systemie polskim, 3. Budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie umów międzynarodowych (przykłady not, listów i dokumentów ratyfikacyjnych w systemie polskim), 5. Przykłady ważniejszych form i aktów praktyki traktatowej, 6. Zastrzeżenia do traktatów. Sprzeciwy. Wycofanie zastrzeżeń, 7. Nieformalne instrumenty międzynarodowe oraz umowy ich dotyczące
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again