Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(18)
Author
Sadowski Zdzisław
(7)
Mączyńska Elżbieta
(3)
Noga Adam
(3)
Bielski Ireneusz
(2)
Dach Zofia
(2)
Tokarski Tomasz
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bogucka Stefa
(1)
Bogucki Andrzej
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borowski Jakub
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bąkowski Wojciech
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dorozik Leon
(1)
Drewnowski Jan
(1)
Dönhoff Marion Gräfin
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fierla Irena
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Galbraith John Kenneth
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Grzywacz Waldemar
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hockuba Zbigniew
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarecki Wojciech
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Józefiak Cezary
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaleta Józef
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna (1940- )
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kołodko Grzegorz
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kramer Józefa
(1)
Kramer Teodor
(1)
Krzyżanowski Maciej
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kwaśnicki Witold
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Liberda Barbara
(1)
Lipowski Adam
(1)
Lis Stanisław
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Matuszak Marek
(1)
Michalski Eugeniusz
(1)
Misala Józef
(1)
Mujżel Jan
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Przeciszewski Tadeusz
(1)
Pysz Piotr
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Rocki Marek
(1)
Rogucki Antoni
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rączkowska Wiesława
(1)
Rączkowski Stanisław
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Sobków Czesław
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(18)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Polska
(9)
Gospodarka
(5)
Ekonomia
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Bezrobocie
(2)
Ekonomiści
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Nauka
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Rynek finansowy
(2)
Siła robocza
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Etyka społeczna
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kadry
(1)
Lipiński, Jan (1918- )
(1)
Makroekonomia
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego -- zagadnienia
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polska -- gospodarka -- polityka -- od 1989 r
(1)
Polska -- gospodarka -- socjologia -- od 1989 r
(1)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział (Kraków)
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Zatrudnienie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 978-83-88700-33-0
Cele opracowania; Co to są "studia nad przyszłością"?; Część A. Studia nad przyszłością w świecie: Generalne trendy; Perspektywy rozwoju studiów nad przyszłością; Główne podmioty studiów nad przyszłością; Główne obszary sporów nad przyszłością; Strategiczne podejście do myślenia o przyszłości najbardziej nowoczesną jego formą. Część B. Myślenie o przyszłości w Polsce: Obecny stan studiów nad przyszłością w Polsce; Rola Komitetu Prognoz PAN w rozwoju studiów nad przyszłością w Polsce; 3. Czy kryzys myślenia o przyszłości w Polsce?; 4. Siedem przyczyn tego stanu rzeczy; 5. Konsekwencje tego stanu dla perspektyw gospodarczych i społecznych Polski; 6. Jak wyjść z obecnego kryzysu - kierunki niezbędnych działań; 7. Nasze historyczne zadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom I)
ISBN: 83-11-09456-X
Słowo wstępne; Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Ochrona rynku- ile rynku, ile państwa?; Nowa ekonomia instytucjonalna- czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu; Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonometrię?; Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość; Czy w dobie globalizacji kryzysy walutowe są zjawiskiem nieuchronnym?; Ekonomiści polscy wobec transformacji; "Trzecie drogi" a ekonomia; Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?; Ekonomia ewolucyjna- w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej; Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile l lepiej rozumiemy jego mechanizm?; Nauka ekonomiczna nie nadąża...; ekonomiczne kategorie przyszłości ewolucja kategorii własność; Zrozumieć oszczędzanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom VI)
ISBN: 83-11-09385-7
Słowo wstępne; Rola uczelni niepaństwowych w kształtowaniu modelu kształcenia ekonomistów; Olimpiada i konkursy młodzieżowe w procesie edukacji ekonomicznej; Dyle maty rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce; Stan i rozwój kształcenia menedżerów w Polsce pod koniec lat 90-tych; Niepubliczne uczelnie ekonomiczne w Polsce -bariery i perspektywy wzrostu; Nieustające samokształcenie jako warunek przydatności ekonomisty w działalności gospodarczej; Społeczne i intelektualne podstawy kształcenia ekonomistów; Przedsiębiorstwo jako element systemu edukacyjnego współczesnego społeczeństwa; Humanistyczne aspekty w kształceniu ekonomistów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88700-47-7
1. Rzut oka na całość problematyki; 2. Od Adama i Ewy; 3. Długi okres przejściowy; 4. Kupcy a państwo; 5. Francuski system agrarny; 6. Nowy świat Adama Smitha; 7. Doskonalenie spuścizny Smitha. Zarzewie buntu; 8. Wielka doktryna klasyczna; 11. Wielka ofensywa; 12. Szczególny charakter pieniądza; 13. Amerykańskie problemy: działalność gospodarcza i trusty, nowobogaccy i bogacze; 14. Rozkwit klasycznej teorii i jej krytyka; 15. Potęga wielkiego kryzysu; 16. Narodziny państwa opiekuńczego; 17. John Maynard Keynes; 18. Wiktoria Keynesa; 19. Afirmacja keynesizmu; 20. Zmierzch systemu i jego podzwonne; 21. Teraźniejszość jako zwiastun przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908535-5-8
Przedmowa; Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej; Polska wobec wyzwań XXI wieku; Rok 2025: dwie historie gospodarczego rozwoju Polski; Transformacja systemowa w przekroju (jak widzą to polscy ekonomiści); Równoważenie polskiej gospodarki w latach 90.; Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90-tych; Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy; Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do UE; Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego; Transport u progu XXI wieku; Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce; Procesy i formy przemian własnościowych w rolnictwie państwowym w Polsce; Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej; Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce; Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego. próba oceny w świetle wyników badań; Przesłanki i uwarunkowania rozwoju zarządzania marketingowego w polskich przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920684-3-2
1. Sektor MSP w otoczeniu makroekonomicznym: Makroekonomiczne funkcje państwa a MSP; Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; Podejście systemowe w identyfikacji dalekosiężnych kierunków rozwoju gospodarki; Funkcjonowanie polskich małych i średnich, przedsiębiorstw w gospodarce globalnej; Miejsce i rola sektora MSP w nurcie współczesnej nauki i przedsiębiorczości; Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku; Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie organizacji pozarządowej; Funkcjonalizacja patologii instytucji egzekwujących prawo jako przeszkoda dla rozwoju sektora MSP; Polityka wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a ich rozwój; Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu); Wpływ otoczenia na rozwój małych firm budowlanych w transformującej się gospodarce (w latach 1989-2006); 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku: Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MSP; Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Determinanty internacjonalizacji MSP; Zarządzanie wiedzą jako istotny element walki konkurencyjnej przedsiębiorstw; System zarządzania obsługą stacjonarnych urządzeń transportowych; Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ; Relacje biznesowe MSP; Postawy studentów studentów przedsiębiorczość- wyniki badań; 3. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach w warunkach internacjonalizacji i globalizacji; Rola innowacji i inwestycji rzeczowych w MSP; Sfera procesu i innowacji na przykładzie przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim; Niematerialne czynniki rozwoju przedsiębiorczości; Rola kapitału ludzkiego i e-umiejętności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Innowacyjność MSP w Polsce (na podstawie badań empirycznych); Bariery rozwoju innowacyjności MSP w Polsce; Logistyczne modelowanie funkcji zaopatrzenia; Polityka jakości, czyli ciągłe doskonalenie procesów; Informatyzacja funkcji personalnej w MSP; Analiza niezgodności wykrywanych w trakcie audytów zewnętrznych; 4. Rynki czynników wytwórczych wytwórczych konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP: Rynki finansowe a uwarunkowania działalności gospodarczej MSP; Rachunki firmowe jako podstawowy produkt lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw; Szacowane stopy dyskontowej dla MSP- propozycja modelu; Możliwości redukcji kosztów finansowania przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych jako narzędzie rozwoju MSP w Polsce; Uwarunkowania procesu inwestycyjnego w sektorze MSP; Wpływ funduszu jeremie na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw; Anioły biznesu- nieformalni inwestorzy venture capital; Wpływ MSP na rynek pracy w Polsce w latach 1994-2004; Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania popytu na pracę w sektorze MSP; MSP jako szansa na przedsiębiorczość kobiet
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-00-6
1.W poszukiwaniu nowego modelu tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy, 2.Jak stworzyć 250 miejsc pracy, eksportować 90% produkcji i zdobyć 50% rynku europejskiego oraz 30% rynku światowego? Doświadczenia z Bieszczad, 3.Jak stworzyć firmę nowych technologii, partnera biznesowego dla wielu banków polskich i zagranicznych? Doświadczenia z Rzeszowa, 4.Rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, 5.Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzeni nowych miejsc pracy, 6.Wpływ polityki gospodarczej na tworzeni nowych miejsc pracy, 7.Koniunktura gospodarza a zatrudnienia w warunkach integracji europejskiej i globalizacji, 8.Powrót do tradycyjnych metod, 9.Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, 10.Zdynamizowanie eksportu jako źródło tworzenia nowych miejsc pracy, 11.Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na kształtowanie bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (1991-2001), 12.Rola wyższych uczelni na rynku pracy, 13.Rola edukacji w przygotowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 14.Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 15.Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom II)
ISBN: 83-11-09383-0
Słowo wstępne; Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE; Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze; Główne błędy polskiej polityki gospodarczych; Determinanty wzrostu potencjału gospodarczego Polski; Rola polityki makroekonomicznej w kształtowa niu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa; Co nam dolega? (Jak widzą to Polscy ekonomiści); Członkostwo w Unii Europejskiej i Walutowej jako dźwignia rozwoju gospodarczego Polski; Wyzwania dla Polski wynikające z przewidywanego rozwoju UE; Członkostwo Polski w UE a rozwój gospodarczy kraju; Polska i UDW: optymalny obszar walutowy; Polityka pieniężna dla Polski; Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski; Model systemu finansowego przyjaznego rozwojowi Polski Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku; Założenia morskiej polityki gospodarczej Polski Polska polityka gospodarcza wobec wschodu; Czynniki wzrostu polskiej konkurencyjności gospodarczej; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej; Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego; Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach UE; Monetaryzm versus keynesizm; Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 978-83-88700-32-3
Część I: Teoria gosopdarki. Uwagi o zadaniach współczesnej ekonoii; Problem konkurencyjności w ekonomii; Niekompletność rynków i spospby jej redukcji; Inflacja strukturalna i ograniczenia polityki pieniężnej. Część II: System gospodarczy. Ład gospodarczy. Bariery i dylematy; Globalizacja - społeczeństwo obywatelskie - polityka gospodarcza; Proces transformacji jako czynnik determinujący kształt systemu gospodarczego; Uwagi o gospodarczej i społecznej transformacji Polski w świetle wyzwań jej rozwoju w XXI w. Część III: Polityka gospodarcza. Niskie podatki: fakty, mity i iluzje; Podatek liniowy jako iluzja fiskalna; O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski; O polskim eksporcie w dobie globalizacji; Dostosowania polskich przedsiębiorstw do rynku UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-908535-7-4
1.Główne kategorie makroekonomiczne, 2.Współczesne teorie makroekonomiczne, 3.Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej, 4.Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinany, 5.Polityka fiskalna, 6.Model IS-LM, 7.Rynek pracy i bezrobocie, 8.Procesy inflacyjne we współczesnym świecie, 9.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej, 10.Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych, 11.Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie, 12.Globalizacja gospodarki światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87249-43-2
1.Teoretyczne aspekty tworzenia kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, 2.Przeprowadzanie rozmów z kandydatami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom V)
ISBN: 83-11-09438-1
Słowo wstępne; Modele polityki regionalnej w Polsce; Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z UE; Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce; Szanse polskich regionów; Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej; Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych; Kategorie majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce; Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE; Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego; Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach 90-tych; Instytucjonalne aspekty kosztów pracy- wybrane zagadnienia; Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego; Podlasie - ściana czy brama do Europy?; Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna; Euro - Odra; Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej (na przykładzie WOC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom IV)
ISBN: 83-11-09358-X
Słowo wstępne; Wstęp; Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy; Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna; Przedsiębiorczość XXI wieku (Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw); Szanse rozwojowe przedsiębiorstw; Nadzór korporacyjny w Polsce w kontekście światowych doświadczeń i wyzwań globalizacji; Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar; Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy; Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych; Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów; Konkurencyjność polskiego sektora usług; Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki; Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw; Pracownicy jako wartość firmy; Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000; Nowoczesne metody i techniki zarządzania w praktyce polskich przedsiębiorstw; Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski; Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy; Strategiczne zachowania marketingowe przedsiębiorstw a mikroekonomiczny mechanizm rozwoju; Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, a ich możliwości rozwojowe; Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w polskiej gospodarce; Jaka polityka proeksportowa dla Polski?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-04-9
Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?; Społeczeństwo wiedzy w Polsce?; Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii; Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?; Ekonomia a postęp techniczny: rola nauki w innowacyjności gospodarek; Wpływ polityk sektorowych na innowacyjność przedsiębiorstw i państwa w perspektywie członkostwa w UE; Wyzwania wspólnotowej polityki innowacyjnej; Technologia jako czynnik produkcji w procesie integracji europejskiej; Uwarunkowania i przykłady wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy; Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie; Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy; Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VIII Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Stanisław Rudolf)
ISBN: 978-83-88700-22-4
1. Rola finansów we wzroście gospodarczym: Od "pomiędzy" do pieniędzy; Racjonalność gospodarowania a logika monetarystyczno-liberalna we współczesnej ekonomii; Rynek finansowy a wzrost gospodarczy- wnioski dla Polski; Polityka gospodarcza a rozwój gospodarczy; Wydatki publiczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej; Państwo dobrobytu w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2005- wnioski dla Polski; Akcyza jako główna determinanta rozwoju przemysłu spirytusowego w Polsce; Wpływ opodatkowania krańcowego w Polsce i w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy; Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej; 2. Sektor bankowy i rynki finansowe: Globalizacja rynków finansowych a przyszłość sektora bankowego w Polsce; Wpływ integracji europejskiej na stabilność polskiego sektora bankowego; Przyczyny i skutki zakłóceń mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2007; Rozwój alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi jako efekt liberalizacji przepływu kapitału; Zarządzanie przepływem pieniądza adresowanego; 3. Sektor finansów: Stylizowane fakty o deficycie fiskalnym w krajach posocjalistycznych; Problemy stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w warunkach występowania deficytów bliźniaczych; Decentralizacja finansów publicznych wobec wyzwań rozwoju społeczno-ekonomicznego; Bariery zarządzania finansami lokalnymi; Budżet zadaniowy dla Polski- budżet przyszłości; Rola nauk finansowych w rozwoju społeczno-gospodarczym; O barierach rozwoju, marnotrawstwie i etyce służby publicznej; 4. Rola nauki finansów w kształceniu ekonomistów: Współczesna nauka finansów w systemie nauk ekonomicznych; Potrzeba kształcenia z zakresu ekonomiki i finansów w Polsce; E-learning jako czynnik podnoszenia jakości kształcenia ekonomicznego; Rekomendacje i wnioski z sesji kongresowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN: 83-7331-149-1
I. Model społecznej gospodarki rynkowej - przesłanki, źródła, prekursorzy : 1.Wprowadzenie. Klasycy niemieckiego liberalizmu, 2.Cel : likwidacja gospodarki kolektywnej, 3.Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. konieczność nowej formy polityki gospodarczej, 4.Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa?, 5.Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące, 6.Nić przewodnia mojego myślenia, 7.Społeczna gospodarka rynkowa - legendarny "cud gospodarczy" a aktualne problemy polityki gospodarczej Niemiec. II. Możliwości i bariery wykorzystywania w Polsce koncepcji społecznej gospodarki rynkowej : 1.Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, 2.Społeczna gospodarka rynkowa - dekoracja czy program działania?, 3.Niemiecki neoglobalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej (powstanie, odniesienia, recepcja), 4.Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe, 5.Jaki model gospodarki rynkowej w Polsce, 6.Specjalne strefy ekonomiczne jako element społecznej gospodarki rynkowej, 7.Nauczanie kościoła katolickiego a społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. III. Kronika popularyzacji i rozwoju idei społecznej gospodarki rynkowej : 1.Seminaria na temat społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech - Vlotho 1991-2001, 2.Społeczna gospodarka rynkowa w świetle seminarium we Vlotho - wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom III)
ISBN: 83-11-09455-1
Słowo wstępne; Wprowadzenie; Społeczne aspekty rozwoju Elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu; Społeczne skutki transformacji administracyjnej; Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce Wybrane aspekty; Prospołeczna czy liberalna polityka gospodarcza dla Polski; Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (SGR): systemowa podstawa polityki gospodarczej i społecznej; Wnioski z doświadczenia wzrostu gospodarczego Polski w latach 90-tych; Płace w Polsce po 10 latach przekształceń własnościowych; Rynek w efektywnym kreowaniu dóbr publicznych; Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego; Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce; Czy istnieje paradygmat wydatków publicznych; Współczesna polska kwestia edukacyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN: 83-11-09137-4
Słowo wstępne do wydania polskiego; Przedmowa; Bez minimum konsensusu etycznego społeczeństwo się rozpada; Granice wolności; Polityka a sumienie; Przykłady z przeszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-03-0
Wprowadzenie; Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji; Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji; Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego; Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki; Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej; Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji; Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki; Innowacyjność gospodarki a państwo; Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej; Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce; Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej; Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej; Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce; w kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu; O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne (social enteprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych; Przedsiębiorstwo - a ni przedsiębiorca - adresatem aktów prawnych; Problemy instytucjonalne rynku pracy; O potrzebie zmian paradygmatu wzrostu gospodarczego; Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa; Konsekwencje wejścia Polski do UE dla polityki fiskalnej; Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy; O praktyczne upodmiotowienie korporacji; Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski; Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów; Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej; Ile państwa w gospodarce - poszukiwanie kryteriów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again