Form of Work
Książki
(16)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Bieńkowska-Lipińska Krystyna
(3)
Jagiełło Dominik
(3)
Maj Rafał
(3)
Siudak Marek
(2)
Bagiński Jan
(1)
Budzyński Tomasz
(1)
Bulińska-Stangrecka Helena
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Dworczyk Mieczysław
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Kramarek Wojciech
(1)
Kurnik Włodzimierz
(1)
Lis Grzegorz
(1)
Masłyk-Musiał Ewa
(1)
Nowicki Krzysztof
(1)
Pazio Nemezjusz M
(1)
Pułecka Adrianna
(1)
Rębiś Janusz
(1)
Sałata Elżbieta
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Sobolewska-Mikulska Katarzyna
(1)
Szczepańska Katarzyna
(1)
Szlasa Ryszard
(1)
Szulewski Piotr
(1)
Wilkowski Wojciech
(1)
Woźniak Józef
(1)
Śniegulska-Grądzka Dominika
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Kadry
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Bhp
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dokumenty
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekorozówj
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Mechanika
(1)
Mechatronika
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka społeczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Sieć komputerowa lokalna
(1)
Siła robocza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne
(1)
Domain
Fizyka i astronomia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-765-7
Wprowadzenie Rozdział 1. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.1. Geneza wirtualności 1.2. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.3. Pomiar wirtualności Rozdział 2. E-kultura jako forma kultury organizacyjnej – ujęcie teoretyczno-metodyczne 2.1. Kultura organizacyjna – definicje i wymiary 2.2. E-kultura – istota i charakterystyka 2.3. Wymiary e-kultury Rozdział 3. Metodyka badania e-kultury 3.1. Struktura procesu badawczego 3.2. Metodyka ilościowych badań empirycznych wirtualności i e-kultury Rozdział 4. Model e-kultury organizacji IT działających w Polsce 4.1. Empiryczna weryfikacja modelu e-kultury 4.2. Analiza związków wirtualności z e-kulturą 4.3. Wnioski z interpretacji związków wirtualności z poszczególnymi wymiarami e-kultury na podstawie wyników wnioskowania statystycznego Rozdział 5. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze – badania jakościowe 5.1. Wywiad jakościowy 5.2. Raport z wywiadów jakościowych 5.3. Interpretacja wywiadów jakościowych na temat praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze 5.4. Wskazówki dla działów personalnych dotyczące wdrożenia e-kultury 5.5. Słabe strony e-kultury Rozdział 6. Wnioski i rekomendacje; Załącznik; Studium przypadku praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze w wybranej organizacji; Bibliografia; Streszczenia; Wykaz tabel; Wykaz wykresów i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7814-660-5
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z możliwością stosowania biopaliw w transporcie - także lotniczym. Opracowanie skierowane jest do rzeszy odbiorców którzy dysponują już podstawową wiedzą z zakresu paliw, w tym biopaliw. Opracowanie stanowi raport-kompendium podstawowej wiedzy wskazującej m.in. na powody korzystania z paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych. Poruszono także zagadnienia dotyczące ekonomicznych i prawnych aspektów stosowania biopaliw. Wskazano główne wady oraz zalety paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych, a także zwrócono uwagę na trudności związane z ich użyciem w układach pierwotnie przeznaczonych do pracy z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Zaproponowano procedurę oceny materiału w celu określenia wpływu nowego środowiska (biopaliwa) na właściwości i strukturę polimerowych elementów elastycznych stosowanych powszechnie w konstrukcjach układów zasilania paliwem silników lotniczych. Przeprowadzono wybrane badania strukturalne z wykorzystaniem metod mikroskopowych, oznaczono parametry chropowatości, gęstość, wyznaczono właściwości wytrzymałościowe wybranych materiałów przed i po ekspozycji w środowisku paliw. Badania przeprowadzono dla trzech, powszechnie dostępnych, materiałów polimerowych i wykazano możliwy charakter zmian ich właściwości. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę selekcji materiałów, wskazując na to, czy warto poddać je kosztownym testom normatywnym, odnoszącym się do badania kompatybilności materiałowej poprzez akredytowane laboratoria badawcze.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-997-2
Ćwiczenie 1. Energooszczędne układy zasilające hydrauliki siłowej. Ćwiczenie 2. Układy hydrauliki siłowej z dławieniową regulacją prędkości. Ćwiczenie 3. Proporcjonalne układy hydrauliki siłowej. Ćwiczenie 4. Badania generatorów podciśnienia. Ćwiczenie 5. Nierównomierność prędkości ruchów napędów pneumatycznych i pneumohydraulicznych. Ćwiczenie 6. Programowanie manipulatora pneumatycznego o trzech stopniach swobody. Ćwiczenie 7. Sterowanie za pomocą sterownika PLC rekonfigurowalnym stanowiskiem opartym o moduły napędu pneumatycznego. Ćwiczenie 8. Sterowanie prędkością obrotów silnika asynchronicznego za pomocą jednofazowego przekształtnika częstotliwości i PLC. Ćwiczenie 9 Sterowanie silnikiem krokowym za pomocą PLC. Ćwiczenie 10 Przetwornik obrotowo-impulsowy. Ćwiczenie 11. Ochrona maszyn technologicznych za pomoc programowalnego sterownika bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-927469-3-5
Celem podręcznika Matematyka 1 jest dostarczenie studentom aparatu pojęciowego niezbędnego w toku studiowania przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych realizowanych metodą kształcenia na odległość. Materiał wykładów i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera podstawowe elementy tych działów Matematyki Wyższej, które mogą być użyteczne w przedmiotach specjalistycznych, oraz Dodatki zawierające, na życzenie wykładowców innych przedmiotów, te działy matematyki, które nie obowiązują na egzaminie z Matematyki, ale mogą ułatwić rozwiązywanie problemów występujących w innych przedmiotach obowiązujących na studiach inżynierskich. Student powinien opanować umiejętność odnajdywania w podręczniku odpowiednich metod i wzorów ułatwiających rozwiązanie problemów opisanych modelem matematycznym. Przystępując do opanowania materiału należy starać się zrozumieć role podanych definicji i wzorów ułatwiających rozwiązywanie zadań oraz ustalić relacje miedzy nimi. Dzięki temu możliwe jest samodzielne rozwiązywanie umieszczonych na końcu rozdziałów zadań i uzyskiwanie wyników zgodnych z podanymi odpowiedziami. Pobierz wersję multimedialną podręcznika
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-62287-06-2
Podręcznik Matematyka 2 jest kontynuacją podręcznika Matematyka 1. Prezentowane są kolejne działy matematyki niezbędne w toku studiowania przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych realizowanych metodą kształcenia na odległość. Materiał wykładów i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera podstawowe elementy tych działów Matematyki Wyższej, które mogą być użyteczne w przedmiotach specjalistycznych, oraz Dodatki zawierające, na życzenie wykładowców innych przedmiotów, te działy matematyki, które nie obowiązują na egzaminie z Matematyki, ale mogą ułatwić rozwiązywanie problemów występujących w innych przedmiotach obowiązujących na studiach inżynierskich. Student powinien opanować umiejętność odnajdywania w podręczniku odpowiednich metod i wzorów ułatwiających rozwiązanie problemów opisanych modelem matematycznym. Przystępując do opanowania materiału należy starać się zrozumieć role podanych definicji i wzorów ułatwiających rozwiązywanie zadań oraz ustalić relacje miedzy nimi. Dzięki temu możliwe jest samodzielne rozwiązywanie umieszczonych na końcu rozdziałów zadań i uzyskiwanie wyników zgodnych z podanymi odpowiedziami. Pobierz wersję multimedialną podręcznika
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
Menedżer jakości : praca zbiorowa / pod red. Jan Bagiński. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2000. - 384, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7207-223-X
1. Zarządzanie- wybrane zagadnienia, 2. Rynek europejski, 3. Polski system badań i certyfikacji, 4. Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy, 5. Integracja i doskonalenie systemu, 6. Wiedza-wybrane aspekty współczesne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy marketingu / Nemezjusz M. Pazio. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2007. - 353 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7207-663-2
1. Marketingowa orietnacja przedsiębiorstwa, 2. Rynek i jego podmioty, 3. Marketingowe badania rynku, 4. Segmenty rynku, 5. Produkt jako element marketingu mix, 6. Cena jako element marketingu mix, 7. Dystrybucja jako element marketingu mix, 8. Komunikacja marketingowa jako element marketinfu mix, 9. Zarządzanie satysfakcją klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 228)
ISBN: 978-83-7204-851-6
1. Nauczyciel współczesnej szkoły wobec przemian cywilizacyjnych: Edukacja w dobie globalnego społeczeństwa informacyjnego; Nauczyciel i jego edukacja; Charyzmatyczny nauczyciel a nauczyciel w sensie zwyczajnym; "Wzór osobowy" czy "sylwetka absolwenta" w uniwersyteckiej edukacji nauczycieli; Nauczyciel wobec powinności a nadziei samorealizacji. Sprzeczność czy koherencja?; Nauczyciel ery informacji; Wartości preferowane przez nauczycieli przedszkoli; Wartość i wartościowanie w pracy pedagogicznej; Nauczyciel jako krzewiciel i strażnik wartości ludzkich (Problem, Badania, Wyniki); Myślenie o nauczycielu - wywiad introspekcyjny; Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli; Poziom i struktura empatii nauczycieli; Kompetencje multimedialne nauczycieli - propozycja kodyfikacji; Cyfrowy świat wyzwaniem dla nauczyciela; Rozwój społeczeństwa informacyjnego a kompetencje nauczycieli; E-learning w pracy nauczyciela akademickiego - wymagania cywilizacyjne; Orientacja zawodowa jako kompetencja nauczyciela techniki; Adaptacja społeczno-zawodowa młodego nauczyciela; system awansu zawodowego nauczycieli - aktualny stan i kierunki zmian; Rozwój zawodowy nauczyciela w Polsce międzynarodowej. 2. Problemy kształcenia nauczycieli: Kształcenie pedagogiczne przyszłych nauczycieli, Potrzeba edukacji medialnej w kształceniu nauczycieli; Technologie informacyjne w przygotowaniu nauczycieli w aspekcie czasu wolnego uczniów; Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-dukacyjnej w kształceniu nauczycieli; Fizyka w programie kształcenia informatyków; Tendencje rozwoju edukacji ekologicznej w procesie kształcenia nauczycieli; Motywy wyboru studiów nauczycielskich przez studentów kierunków technicznych; Kilka uwag na temat kształcenia kandydatów do zawodu logopedy; Praktyki pedagogiczne w kształceniu studentów; Aktualizacja wiedzy pedagogicznej w toku praktyk studentów pedagogiki wczesnoszkolnej; Aspekty użyteczności przygotowania zawodowego nauczycieli w zakresie dydaktyki przedmiotowej; Symulacje modelowe nowoczesną metodą kształcenia zawodowego; Certyfikaty informatyczne w radomskim środowisku akademickim; Przegląd kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych od 2004 roku. 3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Doskonalenie zawodowe nauczycieli - dylematy i kontrowersje; Doskonalenie jako proces uniwersalny; Nauczyciel w procesie modułowego kształcenia zawodowego; Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie kształcenia modułowego; Technologie informatyczne w modułowym procesie kształcenia zawodowego; Integracja pokoleniowa w szkoleniu informatycznym dorosłych; Wokół problemów doskonalenia nauczycieli; Samokształcenie nauczycieli klas młodszych na tle przemian społeczno-kulturowych; Podstawowe wyznaczniki modelowania systemu doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego; Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli szkół podstawowych - projekt Unii Europejskiej " Kompetencje Kluczowe Drogą Twórczego rozwoju"; doskonalenie i dokształcanie nauczycieli gimnazjum; Szanse i zagrożenia doskonalenia zawodowego nauczycieli przełomu wieków 1898-2009 (na przykładzie WODN w Skierniewicach); Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w aspekcie wspierania form e-learningowych; Doskonalenie umiejętności nauczycieli w modelu kształcenia zadaniowego; Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego szkół rolniczych; Doskonalenie umiejętności kształcenia nauczycieli; Komputer jako środek wspomagający pracę terapeutyczną nauczyciela; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Learning Content Development System (LCDS) - darmowa platforma e-learningowa Microsoft; Uczestnictwo w edukacji ustawicznej nauczycieli; Samokształcenie formą doskonalenia nauczycieli akademickich matematyki; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli możliwością aktualizowanie wiedzy przyrodniczej; Praktyczne doskonalenie początkującego nauczyciela; Szkolenie głosu nauczyciela - kaprys czy konieczność; Cele i zadania ustawicznego kształcenia nauczycieli; Potrzeby edukacyjne nauczycieli; Scenariusz i konspekt lekcji jako pomoc w organizacji pracy nauczyciela; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Wielkopolsce w latach 1989-2004. 4. Różne aspekty dydaktyczn0-wychowawcze szkoły i nauczyciela: Inteligentna szkoła; Nieprzemijające wartości szkoły konspiracyjnej z lat okupacji niemieckiej 1939-1945; Zainteresowanie technika na różnych szczeblach edukacji; Egzekwowanie wiedzy z fizyki w procesie nauczania i na egzaminie maturalnym; Rysunek dynamiczny w nauczaniu elektroniki; Proces adaptacji początkujących nauczycieli w środowisku szkolnym; Ujęcia holistyczne edukacji regionalnej w zakresie kultury rodzinnej, etycznej, lokalnej, narodowej i ogólnoludzkiej; Uczeń zdolny to uczeń kłopotliwy we współczesnym systemie edukacyjnym; AIDS wyzwaniem dla współczesnej praktyki edukacyjnej - perspektywa humanistyczna; Rola wychowawcy w resocjalizacji penitencjarnej - zarys problemu; Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako źródło doświadczeń edukacyjnych; Rola komunikacji niewerbalnej w edukacji dzieci uchodźców; Problemy kształcenia nauczycieli w programach Komisji Edukacji Narodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7207-092-X
R.2 Ogólna charakterystyka i cele tworzenia sieci komputerowych. R.3 Charakterystyka sieci LAN. R.4 Podstawo we zadania warstwy fizycznej i media stosowane w sieciach LAN. R.5 Zasady funkcjonowania warstwy łącza danych w sieciach LAN. R.6 Klasyczne rozwiązania sieci LAN. R.7 Szybkie sieci LAN. R.8 Specjalne rozwiązania sieciowe dla komputerów i urządzeń peryferyjnych. R.9 Bezprzewodowe sieci LAN. R.10 Łączenie sieci-przegląd metod i układów pośredniczących. R.11 Karty sieciowe i sterowniki kart sieciowych. R. 12. Sieciowe systemy operacyjne. R. 13. Wybrane problemy projektowania, wdrażania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych. Dodatki: Wpływ multimediów na techniki teleinformatyczne, Isoethernet IEEE 802.9 - multimedialny LAN, 100VGAnyLAN, Standard IEEE 802.14, sieci FDDI
sterowniki kart sieciowych. R.12 Sieciowe systemy ope racyjne. R.13 wybrane problemy projkektowania, wdraża nia i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych. Doda tek A:Wpływ multimediów na techniki informatyczne. Do datek B:Isoethernet IEE 802.9-Multimedialny LAN. Doda tek C:100VGAnyLAN. Dodatek D:Standard IEEE 802.14. Do datek E:Sieci FDDI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-62287-07-9
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka jest podręcznikiem wykorzystywanym w toku studiowania przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych realizowanych metodą kształcenia na odległość. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem i wykrywaniem prawidłowości w zjawiskach, na które działają czynniki losowe oraz budowaniem modeli matematycznych tych zjawisk. Statystyka matematyczna zajmuje się natomiast metodami wnioskowania o całej zbiorowości danych na podstawie zbadania pewnej jej części zwanej próbką. Czynniki losowe występują w wielu dziedzinach: w teorii sterowania, miernictwie, kontroli jakości a także w organizacji i zarządzaniu w ekonomii. W podręczniku umieszczone są definicje i twierdzenia bez dowodów. Wykorzystanie teorii ilustrowane jest przykładami. W zadaniach wymagających żmudnych obliczeń podawany jest jedynie algorytm ułatwiający uzyskanie wyniku oraz wynik końcowy. Ważny jest bowiem sposób uzyskania rozwiązania i interpretacja otrzymanego rezultatu. Pobierz wersję multimedialną podręcznika
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7207-191-8
1. Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji. System ZZL; 2. Strategie w biznesie a realizacja funkcji personalnej; 3. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; 4. Działania w sferze zatrudnienia: Pozyskiwanie pracowników dla organizacji. Marketing kadrowy i rekonwersja zawodowa; 5. Motywacja i satysfakcja w pracy. Metody pobudzania osiągnięć; 6. Zarządzanie systemem wynagrodzeń. Analiza płac; 7. Kierowanie ludźmi w organizacji. Kompetencje menedżera; 8. Kształtowanie zespołów sieciowych. Synergia organizacyjna; 9. Konflikt i negocjacje w organizacjach; 10. Indywidualne i zespołowe uczenie się. Organizacje uczące się; 11. Doradztwo personalne. Rola konsultanta w kształtowaniu jakości ZZL; 12. Zarządzanie personelem w firmach globalnych społeczeństwa przedsiębiorczego. Perspektywy ZZL. Ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7207-609-X
1. System kastralny przyszłośći - kataster 2014, 2. Międzynarodowe trendy w gospodarce nieruchomościami, 3. Poszukiwanie efektywnej metody określania wartości katastralnej nieruchomości, 4. Kierunki zmian powierzchniowych gospodarstw rolnych w Polsce, 5. Propozycja modyfikacji procesu scalania grunków jako narzędzia kształtowania krajobrazu, 6. Przebudowa struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce na wybranych przykładach - optymalne rozwiązania uwzględniające rozwój wielofunkcyjny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7207-671-7
1. Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej, 2. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań współczesności - koncepcja państwa w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II, 3. Państwo opiekuńcze - powstanie, rozwój, kryzys, 4. Ustrojowa przebudowa gospodarki poslkiej, 5. Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, 6. Polityka zrównoważonego rozwoju, 7. Konkurencyjność gospodarki polskiej, 8. Partnerstwo publiczno-prywatne - jego istota i rozwój w Polsce, 9. Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej, 10. Globalizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykłady z mechaniki ogólnej / Włodzimierz Kurnik. - Wyd. 3. popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 2017. - 408 s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7814-693-3
Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE. 1.1. Istota i przedmiot mechaniki. 1.2. Mechanika klasyczna a mechanika relatywistyczna. 1.3. Klasyfikacja gałęzi mechaniki. 1.4. Rys historyczny. 1.5. Mechanika ogólna jako teoria. 1.6. Działy mechaniki ogólnej. Pytania sprawdzające. Rozdział 2. WEKTORY I RACHUNEK WEKTOROWY. 2.1. Geometryczne i analityczne określenie wektora. 2.2. Działania na wektorach. 2.3. Funkcje wektorowe. 2.4. Wektory swobodne i wektory związane z prostą. Rozdział 3. GEOMETRIA MAS. 3.1. Przedmiot i zagadnienia geometrii mas. 3.2. Momenty statyczne i określenie środka masy układu punktów materialnych i bryły. 3.3. Obliczanie momentów statycznych oraz wspó łrzędnych środka masy układu punktów materialnych i bryły. 3.4. Reguły Pappusa-Guldina. 3.5. Momenty bezwładności i momenty dewiacji. 3.6. Obliczanie momentów II rzędu ciał sztywnych. 3.7. Zmiany macierzy bezwładności bryły przy transformacji układu współrzędnych. 3.8. Osie główne oraz główne momenty bezwładności bryły w punkcie. 3.9. Elipsoida bezwładności bryły w punkcie. Rozdział 4. STATYKA UKŁADÓW MECHANICZNYCH. 4.1. Przedmiot, zadania i metody statyki. 4.2. Rodzaje oddziaływań mechanicznych. 4.3. Więzy i rodzaje podpór w układach mechanicznych. 4.4. Liczba stopni swobody i statyczna niewyznaczalność układów mechanicznych. 4.5. Redukcja układu oddziaływań mechanicznych. 4.6. Warunki równowagi układów mechanicznych. 4.7. Tarcie w statyce układów mechanicznych. 4.8. Obszary obciążeń i położeń równowagi. 4.9. Statyczna niewyznaczalność związana z tarciem. 4.10. Dwoistość zakłócenia równowagi w związku z tarciem. 4.11. Samohamowność i zakleszczanie. 4.12. Opory toczenia i przetaczanie. 4.13. Tarcie opasania. 4.14. Kratownice płaskie. Rozdział 5. KINEMATYKA PUNKTU. 5.1. Geometryczny i analityczny opis położenia punktu. 5.2. Tor punktu w przestrzeni i równanie ruchu punktu po torze. 5.3. Prędkość i przyspieszenie punktu. 5.4. Składowe wektorów prędkości i przyspieszenia punktu w układzie walcowym. 5.5. Składowe wektorów prędkości i przyspieszenia punktu w układzie naturalnym. 5.6. Ruch prostoliniowy punktu. 5.7. Ruch punktu w jednorodnym polu przyspieszeń. 5.8. Ruch punktu w środkowym polu przyspieszeń. Pytania sprawdzające. Rozdział 6. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO. 6.1. Wprowadzenie do dynamiki. 6.2. Dynamika swobodnego punktu materialnego. 6.3. Ruch punktu pod działaniem siły zależnej od położenia. 6.4. Ruch punktu pod działaniem siły zależnej od prędkości. 6.5. Ruch punktu materialnego pod wpływem siły Lorentza. 6.6. Ruch punktu materialnego pod działaniem siły zależnej od czasu. 6.7. Dynamika nieswobodnego punktu materialnego. 6.8. Pęd punktu materialnego i prawo jego zmienności. 6.9. Kręt punktu materialnego i prawo jego zmienności. 6.10. Praca i moc siły. 6.11. Energia kinetyczna punktu materialnego i prawo jej zmienności. 6.12. Prawo zmienności energii kinetycznej w potencjalnym polu sił. Rozdział 7. DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH. 7.1. Określenie i podstawowe właściwości układu punktów materialnych. 7.2. Równania dynamiki układu punktów materialnych. 7.3. Pęd układu punktów materialnych i prawo jego zmienności. 7.4. Prawo ruchu środka masy układu punktów materialnych. 7.5. Kręt układu punktów materialnych i prawo jego zmienności. 7.6. Energia kinetyczna układu punktów materialnych i prawo jej zmienności. 7.7. Prawo zmienności energii kinetycznej układu punktów materialnych w potencjalnym polu sił. Pytania sprawdzające. Rozdział 8. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO. 8.1. Opis położenia ciała sztywnego w przestrzeni. 8.2. Klasyfikacja ruchów ciała sztywnego. 8.3. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu dowolnym. 8.4. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu postępowym. 8.5. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu kulistym. 8.6. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu płaskim. 8.7. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu śrubowym. Pytania sprawdzające. Rozdział 9. RUCH ZŁOŻONY PUNKTU MATERIALNEGO. 9.1. Opis ruchu punktu materialnego w różnych układach odniesienia. 9.2. Prędkość i przyspieszenie punktu materialnego w ruchu złożonym. 9.3. Dynamika ruchu względnego punktu materialnego. Pytania sprawdzające. Rozdział 10. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO. 10.1. Energia kinetyczna ciała sztywnego. 10.2. Prawo zmienności energii kinetycznej ciała sztywnego. 10.3. Pęd ciała sztywnego i prawo jego zmienności. 10.4. Kręt ciała sztywnego i prawo jego zmienności. 10.5. Równania ruchu ciała sztywnego wynikające z praw zmienności pędu i krętu. 10.6. Dynamika bryły w ruchu postępowym. 10.7. Dynamika bryły w ruchu obrotowym względem osi stałej. 10.8. Dynamika bryły w ruchu kulistym. 10.9. Zjawisko giroskopowe. 10.10. Dynamika bryły w ruchu płaskim. 10.11. Dynamika toczącego się koła. 10.12. Dynamika pojazdów. Rozdział 11. ELEMENTY MECHANIKI ANALITYCZNEJ. 11.1. Motyw podjęcia wątku analitycznego w mechanice ogólnej. 11.2. Więzy i współrzędne uogólnione układu punktów materialnych. 11.3. Przemieszczenia wirtualne w układzie punktów materialnych. 11.4. Zasada prac wirtualnych. 11.5. Zasada prac wirtualnych a warunki równowagi ciała sztywnego. 11.6. Zasada d’Alemberta. 11.7. Równania Lagrange’a II rodzaju. Rozdział 12. ELEMENTARNA TEORIA ZDERZENIA. 12.1. Siły zderzeniowe. 12.2. Dynamika punktu materialnego pod działaniem siły zderzeniowej. 12.3. Zderzenie punktu materialnego z przegrodą. 12.4. Zderzenie dwóch punktów materialnych. 12.5. Działanie impulsu siły na ciało sztywne. 12.6. Działanie impulsu siły na bryłę w ruchu obrotowym. 12.7. Zderzenie dwu brył w ruchu płaskim. Rozdział 13. DYNAMIKA UKŁADÓW O ZMIENNEJ MASIE. 13.1. Dynamika punktu materialnego o zmiennej masie. 13.2. Dynamika bryły o zmiennym momencie bezwładności w ruchu obrotowym względem stałej osi. 13.3. Równanie ruchu rakiety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7207-611-1
1. Wprowadzenia 2. Zarys rozwoju logistyki 3.Ogólna charakterystyka logistyki 4. Logistyka przedsiębiorstwa 5. Logistyka zaopatrywania przedsiębiorstwa 6. Logistyka w przygotowaniu wytwarzania i w wytwarzaniu 7. Logistyka dystrybucji wyrobów 8. Logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw 9 . Logistyka w marketingu, obsłudze klientów i serwisowej opiece nad wyrobami 10. Logistyka w gospodarowaniu opakowaniami. Odpadami i zwracanymi wyrobami 11. Perspektywy rozwoju logistyki w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7207-263-9
1. Wpływ nauki i techniki na gospodarkę. Cechy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i zarządzania, 2. Produkty innowacyjne. Ich cechy i procesy realizacji, 3. Instytucjonalni realizatorzy działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Systemy zarządzania i współpracy, 4. Kierunki zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, 5. Ogólna charakterystyka procesów decyzyjnych w działaniach innowacyjnych, 6Analiza funkcjonalno-strukturalna (AFS) wyrobu, 7. Działania związane z projektowaniem i badaniem wyrobu, 8. Techniki twórczego myślenia w procesie rozwiązywania problemu, 9. Zastosowanie wybranych technik wartościowania w proces ach decyzyjnych, 10. Projektowanie procesów technologicznych z zastosowaniem techniki analizy cech (AC), 11. Ogólna charakterystyka problemów wzornictwa przemysłowego, 12.Ogólna charakterystyka systemu działania w za kresie projektowania wyrobów i procesów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-387-1
1. Charakterystyka pojęć: koncepcja, metoda, technika, narzedzie; 2. Zarządzanie jakością; 3. Koncepcje w zarządzaniu jakością; 4. Metody badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 5. Metody analizy i konstrukcji logicznej w zarządzaniu jakością; 6. Metody sondażu diagnostycznego w zarządzaniu jakością; 7. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością; 8. Metoda eksperymentalna w zarządzaniu jakością; 9. Metoda heurystyczna w zarządzaniu jakością; 10. Techniki badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 11. Narzędzia badawcze w zarządzaniu jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2001. - 233 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie i Marketing / Politechnika Warszawska)
ISBN: 83-7207-267-1
Istota zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa; Formy finansowania przedsiębiorstwa; Kapitał długoterminowy; Koszt kapitału długoterminowego; Procedura opracowania biznes planu; Kapitał krótkoterminowy; Specjalne formy finansowania; Kształtowanie struktury kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2001. - 222 s. : tab., rys. ; 23 cm.
(Zarządzanie i Marketing / Politechnika Warszawska)
ISBN: 83-7207-258-2
1. Wartość przedsiębiorstwa; 2. Podstawy teoretyczne i metodyczne zarządzania wartością przedsiębiorstwa; 3. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa; 4. Analiza i ocena zarządzania wartością spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again