Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(17)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(17)
Author
Głąbicka Katarzyna
(5)
Bućko Józef
(2)
Misala Józef
(2)
Wąsik Teresa Lidia
(2)
Bałażak Marta
(1)
Buga Janusz
(1)
Bućko Józef. Tom 1
(1)
Bućko Józef. Tom 2
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Filipowicz Janina. Tom 2
(1)
Gagacka Maria
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Kiedrowicz Elżbieta
(1)
Lament Marzenna
(1)
Lotko Aleksander
(1)
Markowska-Bzducha Ewa
(1)
Małecka Grażyna
(1)
Olbrych Barbara
(1)
Piątek Jan
(1)
Sałata Elżbieta
(1)
Sońta Wojciech
(1)
Wąsik Teresa Lidia. Tom 1
(1)
Wąsik Teresa Lidia. Tom 2
(1)
Zamkowska Anna
(1)
Łagowski Edmund
(1)
Żuchowski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Polityka społeczna
(3)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Zarządzanie
(2)
Auleytner, Julian
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dyrektor
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Irlandia
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Marketing partnerski
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
ONZ
(1)
Obsługa klienta
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwo -- a postęp techniczny -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rada Europy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Statystyka
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność komunalna
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7351-150-4
1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 3. Postęp techniczny w przedsiębiorstwie, 4. Podstawy rachunku kosztów, 5. Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika przedsiębiorstwa. - Wyd.7. - Radom : Politechnika Radomska, 2005. - 2 t.
ISBN: 83-7351-150-4
Tom 1 / Józef Bućko, Teresa Lidia Wąsik (248 s. : wykr.); Tom 2 / Józef Bućko, Janina Filipowicz, Teresa Lidia Wąsik (250 s. : tab.).
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-254-2
1. Integracja socjalna wobec wybranych grup społecznych: Niepewność, nierówność, marginalizacja. Działania społeczne wobec wybranych kwestii społecznych; Nierówności dochodowe jako źródło dezintegracji społecznej; Jakość życia i formy wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka; Rodzinne domy pomocy jako alternatywa dla wykluczenia społecznego mieszkańców domów pomocy społecznej; Problemy reintegracji społecznej bezdomnych; 2. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelski i kreatywne jako czynnik rozwoju lokalnego; Rola sektora organizacji pozarządowych w reintegracji społecznej- dynamika zmian; Działalność socjalna organizacji pozarządowych w aglomeracji górnośląskiej; 3. Postawy pracowników socjalnych w społeczności lokalnej: Pozycja pracownika socjalnego- prawne i społeczne uwarunkowania; Poczucie własnej skuteczności pracowników socjalnych w Radomiu; Zespół wypalenia zawodowego pracowników socjalnych w Radomiu; 4. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych: Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy w ujęciu teorii segmentacyjnych; Bezrobocie w Radomiu jako problem lokalnej pomocy społecznej; Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec wymogów współczesnego rynku pracy; Skrzydlata przyszłość zawodowa? Program "Pegaz 2006" na tle pozostałych projektów unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w latach 20044-2006
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 110)
1. Przejęcie mienia komunalnego i zarządzanie nim, 2. Dochody z mienia komunalnego, 3. Proces zużycia komunalnego majątku trwałego, 4. Finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, 5. Efektywność świadczenia dóbr i usług przy pomocy mienia komunalnego, 6. Organizacyjno-pprane i własnościowe przekształcenia podmiotów JST, 7. Przedsiębiorstwa komunalne w krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-198-9
1. Istota międzynarodowej konkurencyjności kraju i jej elementy składowe. 2. Czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 3. Mierniki i metody analizy kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 4. Teoretyczne podstawy kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej poprzez uczestnictwo w handlu międzynarodowym według ujęć przedklasycznych, klasycznych i neoklasycznych. 5. Współczesne ujęcia teoretycznych podstaw kształtowania się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej poprzez uczestnictwo w handlu międzynarodowym. 6. Teoretyczne podstawy aktywnego uczestnictwa gospodarki narodowej w międzynarodowych obrotach czynnikami wytwórczymi i kształtowania się jej międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności. 7. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowej konkurencyjność w świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej w świecie. 8. Kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej w świetle klasycznej i neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego. 9. Współczesna teoria wzrostu gospodarczego oraz kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 10. Konkurowanie w skali międzynarodowej i procesy zbieżności oraz rozbieżności gospodarczej w świetle teorii. 11. Tranformacja systemowa i kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej. 12. Zarys problemów organizacji oraz polityki kształtowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7351-058-3
1. Kultura i przedmiot doskonalenia; Pojęcie doskonałości i istota doskonalenia; Współczesne podejście do doskonalenia; Materia doskonalenia; Proces doskonalenia 2. Techniki i narzędzia doskonalenia; Definiowanie i klasyfikacja; Techniki pomocnicze; Narzędzia analityczne; Narzędzia deyzyjne; Efekt doskonalenia 3. Metody doskonalenia; Metody projektowania jakości; Metody sterowania jakością 4. Doskonalenie procesów realizacyjnych; Narzędzia statystyczne wspomagające zarządzanie; Planowanie realizacji wyrobu; Badanie rynku - określenie wymagań; Projektowanie i rozwój wyrobów; Zakupy; Przygotowanie produkcji; Realizacja produkcji; Magazynowanie i transport; Sprzedaż wyrobów; Usługi serwisowe; Zagadnienia likwidacji wyrobów; Rola informacji w procesach realizacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 228)
ISBN: 978-83-7204-851-6
1. Nauczyciel współczesnej szkoły wobec przemian cywilizacyjnych: Edukacja w dobie globalnego społeczeństwa informacyjnego; Nauczyciel i jego edukacja; Charyzmatyczny nauczyciel a nauczyciel w sensie zwyczajnym; "Wzór osobowy" czy "sylwetka absolwenta" w uniwersyteckiej edukacji nauczycieli; Nauczyciel wobec powinności a nadziei samorealizacji. Sprzeczność czy koherencja?; Nauczyciel ery informacji; Wartości preferowane przez nauczycieli przedszkoli; Wartość i wartościowanie w pracy pedagogicznej; Nauczyciel jako krzewiciel i strażnik wartości ludzkich (Problem, Badania, Wyniki); Myślenie o nauczycielu - wywiad introspekcyjny; Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli; Poziom i struktura empatii nauczycieli; Kompetencje multimedialne nauczycieli - propozycja kodyfikacji; Cyfrowy świat wyzwaniem dla nauczyciela; Rozwój społeczeństwa informacyjnego a kompetencje nauczycieli; E-learning w pracy nauczyciela akademickiego - wymagania cywilizacyjne; Orientacja zawodowa jako kompetencja nauczyciela techniki; Adaptacja społeczno-zawodowa młodego nauczyciela; system awansu zawodowego nauczycieli - aktualny stan i kierunki zmian; Rozwój zawodowy nauczyciela w Polsce międzynarodowej. 2. Problemy kształcenia nauczycieli: Kształcenie pedagogiczne przyszłych nauczycieli, Potrzeba edukacji medialnej w kształceniu nauczycieli; Technologie informacyjne w przygotowaniu nauczycieli w aspekcie czasu wolnego uczniów; Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-dukacyjnej w kształceniu nauczycieli; Fizyka w programie kształcenia informatyków; Tendencje rozwoju edukacji ekologicznej w procesie kształcenia nauczycieli; Motywy wyboru studiów nauczycielskich przez studentów kierunków technicznych; Kilka uwag na temat kształcenia kandydatów do zawodu logopedy; Praktyki pedagogiczne w kształceniu studentów; Aktualizacja wiedzy pedagogicznej w toku praktyk studentów pedagogiki wczesnoszkolnej; Aspekty użyteczności przygotowania zawodowego nauczycieli w zakresie dydaktyki przedmiotowej; Symulacje modelowe nowoczesną metodą kształcenia zawodowego; Certyfikaty informatyczne w radomskim środowisku akademickim; Przegląd kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych od 2004 roku. 3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Doskonalenie zawodowe nauczycieli - dylematy i kontrowersje; Doskonalenie jako proces uniwersalny; Nauczyciel w procesie modułowego kształcenia zawodowego; Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie kształcenia modułowego; Technologie informatyczne w modułowym procesie kształcenia zawodowego; Integracja pokoleniowa w szkoleniu informatycznym dorosłych; Wokół problemów doskonalenia nauczycieli; Samokształcenie nauczycieli klas młodszych na tle przemian społeczno-kulturowych; Podstawowe wyznaczniki modelowania systemu doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego; Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli szkół podstawowych - projekt Unii Europejskiej " Kompetencje Kluczowe Drogą Twórczego rozwoju"; doskonalenie i dokształcanie nauczycieli gimnazjum; Szanse i zagrożenia doskonalenia zawodowego nauczycieli przełomu wieków 1898-2009 (na przykładzie WODN w Skierniewicach); Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w aspekcie wspierania form e-learningowych; Doskonalenie umiejętności nauczycieli w modelu kształcenia zadaniowego; Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego szkół rolniczych; Doskonalenie umiejętności kształcenia nauczycieli; Komputer jako środek wspomagający pracę terapeutyczną nauczyciela; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Learning Content Development System (LCDS) - darmowa platforma e-learningowa Microsoft; Uczestnictwo w edukacji ustawicznej nauczycieli; Samokształcenie formą doskonalenia nauczycieli akademickich matematyki; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli możliwością aktualizowanie wiedzy przyrodniczej; Praktyczne doskonalenie początkującego nauczyciela; Szkolenie głosu nauczyciela - kaprys czy konieczność; Cele i zadania ustawicznego kształcenia nauczycieli; Potrzeby edukacyjne nauczycieli; Scenariusz i konspekt lekcji jako pomoc w organizacji pracy nauczyciela; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Wielkopolsce w latach 1989-2004. 4. Różne aspekty dydaktyczn0-wychowawcze szkoły i nauczyciela: Inteligentna szkoła; Nieprzemijające wartości szkoły konspiracyjnej z lat okupacji niemieckiej 1939-1945; Zainteresowanie technika na różnych szczeblach edukacji; Egzekwowanie wiedzy z fizyki w procesie nauczania i na egzaminie maturalnym; Rysunek dynamiczny w nauczaniu elektroniki; Proces adaptacji początkujących nauczycieli w środowisku szkolnym; Ujęcia holistyczne edukacji regionalnej w zakresie kultury rodzinnej, etycznej, lokalnej, narodowej i ogólnoludzkiej; Uczeń zdolny to uczeń kłopotliwy we współczesnym systemie edukacyjnym; AIDS wyzwaniem dla współczesnej praktyki edukacyjnej - perspektywa humanistyczna; Rola wychowawcy w resocjalizacji penitencjarnej - zarys problemu; Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako źródło doświadczeń edukacyjnych; Rola komunikacji niewerbalnej w edukacji dzieci uchodźców; Problemy kształcenia nauczycieli w programach Komisji Edukacji Narodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-172-5
Cz.I Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i zasady prowadzenia rahunkowości ubezpieczeniowej : 1. charkaterystyka działalności ubezpieczeniowej, 2. Finansowe aspekty ubezpieczeń, 3. Zasady ewidencji w systemie informacji ekonomicznej zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, 4. Ujmowanie przychodów i kosztów za okres sprawozdawczy, 5. Ewidencja przychodów i kosztów w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich, 6. Ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie reasekuracji, 7. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w zakłądzie ubezpieczeń, 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz jego zakres, 9. Ocena sytuacji finansowej zakłądu ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 91)
1. Dyrektorzy szkół wobec reformy systemu edukacji w Polsce 2. Sylwetka zawodowa dyrektora szkoły 3. Zarządzanie i kierowanie jako podstawowe powinności dyrektora szkoły 4. Funkcje dyrektora szkoły 5. Role organizacyjne dyrektora szkoły 6. Czas pracy dyrektora szkoły 7. Zespoły cech osób kierujących szkołą w badaniach własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-243-6
Cz.I Podstawowe problemy kształtowania się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski i wybranych krajów Europy: 1. Ocena konkurencyjności polskiej gospodarki w 2006 roku, 2. Zarys rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołgową w okresie transformacji, 3. Międzynarodowa konkurencyjność Rosji. Cz.II Dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej: 1. Główne problemy rozowju współpracy gospodarczej Polski z Niemcami i Rosją, 2. Stosunki gospodarcze Poslki z Republiką Czeską w 2005 i 2006 roku, 3. Rozwój wymiany hnadlowej Polski ze Słowenią i Węgrami oraz czynniki determinujące, 4. Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą, 5. Handel zagraniczny i przepływy bezpośrednich inwestycji zagranciznych między Polską i Litwą w okresie 1996-2005, 6. Współpraca gospodarcza Polski z Łotwą, 7. Współpraca gospodarcza Polski z Estonią, Cz.III Wybrnae zagadnienia rozowju gospodarczego Polski i krajów sąsiedzkich: 1. Stsunki Unia Europejska - Ukraina po pomarańczowej rewolucji, 2. Współpraca polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, 3. Kulturowe uwarunkowania rosyjskiego biznesu, 4. Euroregion jako element współpracy transgranicznej i międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 81)
1. Pozycja ustrojowa gminy a jej samodzielność, 2. Podstawy prawne gospodarki finansowej polskich gmin w latach 1991-2000, 3. Samodzielność finansowa polskich gmin w świetle pragmatyki gospodarczej, 4. Ewolucja samodzielności finansowej polskich gmin w latach 1991-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 87)
1.Sytuacja socjalna w Europie przez 1789 r., 2.Sytuacja społeczna w Europie w latach 1789-1939, 3.Europejska przestrzeń socjalna w latach 1945-2005, 4.Organizacja i zarządzanie europejską polityką społeczną, 5.Polityka społeczna jako działalność Unii Europejskiej, 6.Przyszłość europejskiej polityki społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-173-6
1. Wprowadzenie w problematykę integracji europejskiej, 2. Polityka spójności społeczno-ekonomicznej, 3. Ekonomiczny wymiar integracji europejskiej, 4. Społeczny wymiar integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Analiza struktury zbiorowości, 2. Wprowadzenie do badań współzależności zjawisk, 3. Analiza szeregów czasowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 80)
1. Integracyjny nurt polityki oświatowej, 2. Kształcenie integracyjne w świetle międzynarodowych raportów, 3. Włączający system edukacji na przykładzie Anglii, 4. Integracja edukacyjna na przykładzie Republiki Irlandii, 5. Nauczanie we wspólnym nurcie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-224-5
1. Zagadnienia ponadnarodowe; 2. Problemy zarządzania polityką społeczną; 3. Wokół badań nad polityką społeczną; 4.Aksjologiczne problemy polityki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-311-2
1. Wyzwania ponad narodowego: Aksjologiczne paradoksy polityki społecznej w dobie globalizacji; Finansowanie polityki społecznej przez Bank Światowy; Społeczne potrzeby mieszkaniowe a światowa teoria potrzeb; Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej; Program Progress jako instrument wspierania lokalnej polityki społecznej; Europejskie strategie walki z bezdomnością; Zintegrowane podejście w polityce spójności szansą na efektywniejszą realizację polityki społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym; Rola funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Jakość redagowania aktów prawa krajowego i Wspólnotowego Dorobku Prawnego i jego współczesne wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej; Wzrost gospodarczy a poziom zatrudnienia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 1995-2007; 2. Instrumenty narodowe: Bezpieczeństwo socjalne a funkcje współczesnego państwa; Statystyka publiczna a diagnozowanie w polityce społecznej; Polityka na rzecz rozwoju społecznego- strategie ograniczenia lokalnego ubóstwa; Uwarunkowania demograficzne zasobów pracy w Polsce; Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i integracji społecznej; Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia; Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny; Świadczenia emerytalno-rentowe a zabezpieczenie materialne osób starszych; Świadczenia rzeczowe w ubezpieczeniu rentowym jako element polityki socjalnej państwa; Komu potrzebna jest polityka edukacyjna; Paradygmat współczesnego człowieka w nauce- Barbara Muszyńska; 3. Diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych: Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym- nowe rozwiązania; Etos działalności publicznej w środowisku lokalnym; Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej; Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej; Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań; Subiektywne odczucia ludności wiejskiej powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej; Diagnozowani e problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu złotoryjskiego; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej; Formy współpracy instytucji lokalnych na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnością; Ocena funkcjonowania instytucji służby zdrowia na przykładzie zamkniętych zakalców opieki zdrowotnej; Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku; Instytucjonalne formy opieki zastępczej; Nasilenie i formy agresji wychowanków domu dziecka; Preferencje wartości członków subkultury młodzieżowej blokersów w Radomiu; Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie wiejskiej z przewagą funkcji rolniczej (na przykładzie gminy Magnuszew); Polacy na irlandzkim i angielskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7351-207-1
1. Strategie informacyjne i strategie informatyzacji organizacji, 2. Wybrane trendy w ekonaomii i marketingu. Klient w centrum zainteresowania, 3. Customer Relationship Management (CRM). Koncepcje marketingowe, 5. Polskie rynek CRM
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again