Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(23)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(23)
Author
Bartkowiak Piotr
(3)
Nowicki Adam
(3)
Sitek Eugeniusz
(3)
Bazan-Bulanda Anna
(2)
Bylok Felicjan
(2)
Głębocki Konrad
(2)
Milian Lech
(2)
Nowicka-Skowron Maria
(2)
Skowron-Grabowska Beata
(2)
Wójcik-Mazur Agnieszka
(2)
Cichobłaziński Leszek
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Goliński Jan
(1)
Gorczycka Ewa
(1)
Harciarek Mirosław
(1)
Janik Robert
(1)
Jastrzębowski Zbigniew
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Konodyba-Szymański Bogumił
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Pachura Aneta
(1)
Sikora Jan
(1)
Szopa Janusz
(1)
Sztumska Bożena
(1)
Wielgórka Dariusz
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Łukomska-Szarek Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Praca
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Zarządzanie
(3)
Banki
(2)
Ekorozwój
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Rynek pracy
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Systemy informatyczne zarządzania -- podręcznik akademicki
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Agrobiznes
(1)
Baza danych
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inżynierowie
(1)
Jakość produktu
(1)
Joga
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing usług
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osobowość
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Psychofizjologia
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Ryzyko środowiskowe
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Turystyka
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-77-0
Aspekty jakości w zarządzaniu strategicznym; Wpływ właściwości materiałowych na jakość wytłoczek; Znaczenie szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego powodowanego substancjami chemicznymi w systemach zarządzania środowiskiem; Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego z uwzględnieniem zmienności liczb priorytetowych; Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako nowoczesna koncepcja skutecznego i efektywnego zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Wybrane problemy ochrony środowiska w powiększonej UE; Jakość wyrobów uzyskiwanych w procesie ciągłego odlewania stali; Uwarunkowania prawne i normatywne w dziedzinie zarządzania jakością stosowane w Polsce i Unii Europejskiej; Zarządzanie środowiskowe w firmie Nokia; System zarządzania bezpieczeństwem w Agencji Ruchu Lotniczego; Zarządzanie jakością w usługach przemysłowych na przykładzie REMAK SA; Wpływ zintegrowanej systemowej optymalizacji konstrukcji "ZIN-OSY" na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy; Czynniki ograniczające przebieg dyfuzji systemów zarządzania jakością stosowanych przez największe korporacje świata; Kultura organizacji jako element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie; Potrzeba stworzenia systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi; Ocena poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Norma PN-N-18001:2004 naturalną i skuteczną metodą doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z wytycznymi międzynarodowej organizacji pracy; Jakość w roli kryterium skuteczności zmian procesów gospodarczych; Integracja systemu zarządzania jakością i systemu HACCP w przedsiębiorstwie; Modelowanie wady materiałowej podczas kucia matrycowego; Ewolucja systemu zarządzania jakością w katedrze uczelni wyższej; Ekobilans jako narzędzie jakością gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego; Blaski i cienie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 761/2001 (tzw. EMAS) jako optymalna droga doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001; System zarządzania jakością usług hotelarskich; Jakość spieków przesycanych nanoczątkami; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością; Jakość w urzędach administracji publicznej na przykładzie Urzędu Gminy Kłomnice; Model pomiaru jakości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi; Dyrektywa ciśnieniowa nr 97/23/UE jako element dostosowania do wymagań UE; Certyfikacja wyrobów medycznych przepustką na rynki Unii Europejskiej; Jakość usług na rynku ubezpieczeń; Wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Elektrowni "Bełchatów" SA; Społecznie koszty wypadków przy pracy w Polsce; Efektywność systemów zarządzania jakością; Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych - skuteczny stymulator poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa; Zastosowanie metody Bellingera do oceny jakości wyrobów; Koncepcja zarządzania środowiskowego na przykładzie firmy Epson; System zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej; Polityka projakościowa w praktyce działania małych i średnich przedsiębiorstw; Metoda opracowania "podejścia procesowego" w systemie zarządzania jakością Instytutu Odlewnictwa; Zastosowanie metody oceny hedonicznej w wycenie walorów środowiskowych miast (na przykładzie Brześcia); Etapy planowania wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-326-4
R.I System bankowy w Polsce: 1. Istota i funkcje systemów bankowych, 2. Pojęcie i rodzaje banków, 3. Organizacja systemu bankowego w Polsce, 4. Bankowy fundusz Gwarancyjny. R.II Rola i funkcje NBP: 1. Organizacja i funkcje NBP, 2. Cele i rodzaeje instrumentów polityki pieniężnej NBP, 3. Rola i zadania Komisji Nadzoru Bankowego, 4. Narodowy Bank Polski a Europesjski Bank Centralny. R.III Kierunki i zakres funkcjonowania banków komercyjnych: 1.Interpretacja strategii banku, 2. zasady funkcjonowania i rodzaje działalności banków, 3. Działalność kredytowa banku komercyjnego, 6. Działalność rozliczeniowa banku komercyjnego, 6. Pozostałe usługi bankowe, 7. Operacje bankowości inwestycyjnej, 8. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny trend w bankowości. R.IV Ryzyko działalności bankowej: 1. Działalność gospodarcza a ryzyko, 2. Ryzyko kredytowe, 3. Ryzyko płynności finansowej, 4. Ryzyko stopy procentowej, 5. Ryzyko walutowe, 6. Ryzyko operacyjne. R.V Sprawozdawczość finansowa banku komercyjnego: 1. Istota sprawozdawczosći finansowej banku, 2. Charakterystyka bilansu, 3. Specyfika rachunku zysków i strat, 4. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego, R.VI Konsolidacja w sektorzy bankowym: 1. Istota i zakres globalizacji rynków finansowych, 2. Proces globalizacji systemów bankowych, 3. Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym, 4. Systematyka form i metod konsolidacji, 5. Przebieg procesów konsolidacji w wybranych krajach, 6. Analiza zmian i rozwoju procesu konsolidacji polskiego sektora bankowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-62-2
Cz. I Wpływ technologii informacyjnej na współczesne procesy zarządzania : 1. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa - istota, cele i zadania, 2. Rola zasobów informacyjnych w dynamice przedsiębiorstwa, 3. System zarządzania bazą danych elementem integrującym współczesne organizacje, 4. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie jednostek w systemach franchisingowych, 5. Architektura wirtualnych branżowych systemów wspomagania decyzji, 6. Specyfika wirtualnego outsourcingu informatycznego, 7. Sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie prognostyczne w przedsiębiorstwie, 8. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie symulacji próbki z populacji, 9. Technologie informatyczne umożliwiające komunikację w korporacjach na szczeblach Rad Nadzorczych, 10. Wybrane źródła konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa w przestrzeni Internetowej. Cz. II Zarządzanie informacją i wiedzą : 11. Technologie sieciowe i elektroniczna wymiana danych (EDI) jako narzędzia wspomagające obieg dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie , 12. Pakiety oprogramowania służące weryfikacji wiedzy analizujące wypowiedzi otwarte, 15. Znaczenie systemów informacyjnych w łańcuchu wartości uczelni wyższej, 16. Standardy wymiany informacji naukowej w Internecie. Cz. III Teoria i praktyka projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania : 17. Proces Tworzenia systemu klasy ERP na przykładzie metodyki BPSC S.A., 18. Wpływ elastycznego oprogramowania SIZ na proces wdrażania i eksploatację, 19 .Integracja sieciowa systemów informatycznych. Analiza wybranych rozwiązań modelowych, 20. Próba klasyfikacji informatycznych systemów budżetowania firm, 21. Specyfikacja wdrażania współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami, 22.Integracja procesowa w projektowania systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw SCM. Cz. IV Kierunki zmian w metodach i technikach nauczania informatyki ekonomicznej : 23. Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, 24. Nauczanie informatyki ekonomicznej dla inżynierów, 25. Klasyfikacja pojęć obszaru distance laerning, 26. Analiza szans oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu w edukacji, 27. Rola portalu edukacyjnego w procesie nauczania, 28. Idea OpenSource w procesie edukacji na uczelni wyższej, 29. Zastosowanie systemów wnioskujących przez przypadki w inteligentnych systemach autorskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Cezary Marcinkiewicz. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003. - 164 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88469-40-1
R. I Turystyka i rynek turystyczny : 1. Pojęcie turystyki i biura turystycznego, 2. Definicja biura turystyczne go, 3. Kryteria podziału turystyki, 4. Usługi turystyczne, 5. Funkcje współczesnej turystyki, 6. Dysfunkcje współczesnej turystyki, 7. Popyt i podaż turystyczna. R. II Instrumenty marketingu w działalności firm i biur
turystycznych : 1.Znaczenie marketingu w usługach, 2. Produkt turystyczny, 3.Cena jako narzędzie marketingumix usług turystycznych, 4.Promocja, 5.Dystrybucja, 6. Personel. R.III Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębio rstwa turystycznego : 1.Pojęcie zarządzania strategi cznego, 2.Proces planowania. R.IV Działalność firm usługowych zorientowanych na kli enta : 1.Proces zachowań nabywcy, 2.Zachowanie nabywcó w wobec czynników ekonomicznych, 4.Proces dokonywania zakupu i jego ocena, 5.Marketingowa obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystyczno-usługowym zorientowanym na klienta, 6.Obsługa kliena-jakość obsługi, 7.Jakość obsługi i marketing, 8.Rola, jaką odgrywają marketing wewnętrzny i personel w usługach turystycznych. R.V Badania marketingowe : 1.Istota badań marketingowy ch, 2.Cele badań marketingowych, 3.Problematyka badań marketingowych, 4.Badania marketingowe średnio i długo
okresowe, 5.Wtórne i pierwotne źródła badań marketing owych, 6.Badania zz biurka (desk research), 7.Badania terenowe (field research), 8.Ankiety do badań marketin gowych. R.VI Turystyka wczoraj, dziś i jutro : 1.Podróże w uję ciu retro, 2.Drugi obieg turystyczny (niezwykłe miejsc a mało znanej Polski), 3.Wieliczka, 4.Kosmiczne wakacj e, 5.Atlandyta XX wieku, 50 ginących cudów świata
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-347-9
1. Proces zmian w edukacji: Wstęp, Rola edukacji w gospodarce rynkowej; Nowe tendencje polityki oświatowej w Deklaracji Bolońskiej; Europejski wymiar edukacji; 2. Nauczyciel w procesie kształcenia: Wstęp; Teoria rozwoju zawodowego nauczyciela ze względu na jego cechy zawodowe; Nauczyciel w dążeniu do właściwej jakości kształcenia studenta; Nauczyciel- jednostka trwale dążąca do rozwoju intelektualnego; 3. Proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela: Wstęp; Rola metodyki nauczania w kształceniu nauczycieli zawodu; Przykładowa budowa konspektu lekcji; Specyfika pracy studenta podczas praktyk miesięcznych w szkole średniej; Najczęstsze błędy popełniane przez studentów podczas prowadzenia zajęć; 4. Proces projektowania zajęć dydaktycznych: Wstęp; Cele kształcenia- istota i główne założenia; Metody kształcenia- istota, kwalifikacje; Wybrane przykłady metod kształcenia; Przykładowe projekty zajęć dydaktycznych; 5. Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem doświadczeń własnych: Wstęp; Proces nauczania przedmiotu: ocena jakości świadczonych usług; Przykładowa budowa scenariusza lekcji; Przygotowanie merytoryczne do przedmiotu; 6. Ewaluacja procesu kształcenia jako badanie krytyczne jego celów, programu, metod i efektów: Wstęp; Badania ankietowe jako technika badań sondażowych; Uzyskane wyniki ich interpretacja; 7. Wybrane problemy związane z pracą wychowawczą nauczyciela: Wstęp; Stres w nauczaniu; Metody utrzymania dyscypliny podczas zajęć dydaktycznych; Jak przeciwdziałać lobbingowi w szkole?; Jakość kształcenia w szkole średniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-184-0
R.I Wspólnota Europejska - wybrane zagadnienia: Rada Europy - rola i funkcjonowanie; Idea i powstanie Wspól nej Europy; Twórcy i architekci Wspólnoty Europejskiej Zmienione w niezmienionym; Główne akty prawne i doku menty Wspólnoty; Struktura Wspólnoty; Państwa członkow skie; Narodowe czy wspólnotowe?; Polityka socjalna WE; Metody działania, fundusze, programy; Kościoły wobec integracji europejskiej; Flaga i hymn Wspólnoty Euro pejskiej; Polacy o Unii Europejskiej. R.II Wspólnota Europejska w opiniach studentow - wyni ki badań z 1996r.: Zagadnienia teoretyczne i metodycz ne; Opis badanej zbiorowości; Geneza Wspólnoty; Liczba członków UE; Status Polski w UE; Europejska Wspólnota Gospodarcza a UE; Młodzież akademicka o organach UE; Flaga UE w opiniach stdentów; Posatwy studentów wobec UE. R.III Wiedza i postawy studentów wobec Unii Europej skiej - wyniki i analiza badań z 2000r. - analiza po równawcza: Ch-ka badanej zbiorowości (zmienne niezależ ne badań); Wiedza studentów o UE; Za Europą. Podsumowanie. Wnioski. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-181-6
Cz. I Praca: 1. Wielostronne znaczenie pracy w życiu człowieka. Wartościowanie pracy. Praca w wymiarze autotelicznym. Praca w kształtowaniu osobowości i socjalizacji pracowników. 2. Wycena pracy. Etos pracy. Rynek pracy. Prace kwalifikowane i ich ocena. Prace twórcze i odtwórcze. Praca a osobowość. Określenie i ocena pracy przedsiębiorcy (menedżera). Treść pojęciowa słowa "zawód". Świadomość pracownicza i zawodowa. 3. Przedsiębiorstwo - instytucja pracy zbiorowej. Ideologia przedsiębiorstwa w aspekcie gry rynkowej. Cele, zadania i funkcje przedsiębiorstwa. 4. Organizacja przedsiębiorstwa w ujęciu socjologicznym. Struktura organizacyjna i jej znaczenie w relacjach międzypracowniczych. Organizm czy system społeczny? Interakcje międzypracownicze. Kultura pracy. 5. Grupy pracownicze. Ogólna charakterystyka. Rodzaje grup pracowniczych. Rola i pozycja społeczna jednostki w grupie pracowniczej. 6. Przedsiębiorstwo jako organizm żyjący w warunkach rynku. Zrzeszenie czy wspólnota? Poczucie niepewności i wzmacnianie więzi. Czy konkurencja jest potrzebna? Jeszcze raz o dylematach przedsiębiorstwa dużego. Zjawisko dezintegracji. Specyfika socjologiczna przedsiębiorstw polskich. 7. Mierniki pracy ludzkiej: wydajność i sprawność. Pochwała miernika "sprawność pracy". Biopsychiczne uwarunkowania sprawności pracy. Cząstkowe składniki sprawności pracy. Cz. II Osobowość: 1. Uwagi wstępne. Osobowość w naukach społecznych i ekonomicznych. Różne ujęcia osobowości. 2. Praktyczna przydatność wiedzy o osobowości i prawidłowościach jej funkcjonowania: korzystniejsze współ działanie i ocena przydatności zawodowej pracowników. 3. Struktury osobowości i jej sfery. Typy osobowości. Uwarunkowania biologiczne i socjalizacja. Kształtowa nie osobowości w kontekście samodoskonalenia się. 4. Proces stabilizacji osobowości. Fazy rozwoju zawodowego. Pogłębione rozważania o procesie wyrównywania postaw. Przebieg adaptacji zawodowej. Integracja z zawodem. 5. Pogłębione omówienie potrzeb ludzkich w kontekście pracy. Hierarchia zaspokajania potrzeb. Rodzaje motywacji zawodowej. Stres psychologiczny. 6. Metody poznawania osobowości pracownika. Obserwacje inwentarze osobowości oraz testy. Socjometria. Cz. III Kierowanie: 1. Składniki wiedzy o kierowaniu i ich proporcje. Udział treści humanistycznych. Kierowanie czy zarządza nie? Pogłębiona charakterystyka czynności kierowniczych. Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie kierowniczym. Rozpiętość kierowania. Korzystna liczebność zespołów. 2. Autorytet kierownika. Style i techniki kierowania. Porady praktyczne. 3. Władza i jej istota. Władza a struktura socjologiczna przedsiębiorstwa i układy zależności. Kompetencje władzy i role funkcyjne. 4. Zachowania przedsiębiorcze w zarządzaniu. Cechy przedsiębiorczości. Przykłady zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorstwo tyglem przedsiębiorczości. Jak zostać przedsiębiorcą? 5. Kierowanie w aspekcie podejmowania decyzji. Ryzyko i psychologiczny problem współodpowiedzialności. Kierownik pomiędzy młotem a kowadłem. Niedoinformowanie w podejmowaniu decyzji. Czy istnieją optymalne decyzje 6. Sprawne kierowanie. Oceny kierowników w aspekcie sprawności. Jeszcze raz o osobowości kierownika w aspekcie kultury osobistej i wrażliwości humanistycznej. Kierownik w ocenie podwładnych. 7. Konflikt w grupie pracowniczej. Podłoże jego powstania. Rodzaje konfliktów. Czy istnieją konflikty pozytywne? Sposoby zapobiegania. Moralne aspekty konfliktów. 8. Negatywne techniki kierowania. Podłoże podziałów międzyludzkich w przedsiębiorstwach. Problem własności środków produkcji. Płaca jako przedmiot negocjacji i zarazem źródło napięć w przedsiębiorstwach polskich. Czy istnieje możliwość porozumienia? Ludzie ryzyka rynkowego i pracownicy szeregowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie. Cel i zakres opracowania. 1.Turystyka - zachęta dla przedsiębiorczości wieńczonej sukcesem; 2.Przedsiębiorczość i rynek turystyczny; 3.Praca ludzka w warunkach rynku; 4.Przedsiębiorstwo turystyczne jako instytucja społeczno-gospodarcza; 5.Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i kierowanie załogą; 6.Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo turystyczne, sukces rynkowy - synteza zależności; 7.Konsument na rynku turystycznym na tle teorii potrzeb; 8.Humanistyczne i ekologiczne aspekty ruchliwości turystycznej; 9.Zarządzanie przedsiębiorstwem jako kompleks czynnościowo-decyzyjny. Kierowanie załogą składnikiem zarządzania kompleksowego; 10.Elementy marketingu usług turystycznych; 11.Uwagi o reklamie turystycznej. Zadania (funkcje) reklamy. Psychofizjologiczne podłoże procesu postrzegania reklamy. Problem prawdy. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61118-14-5
1. Wprowadzenie; 2. Cel, zakres i metodologia badań; 3. Struktura gospodarki województwa śląskiego; 4. Innowacyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego; 5. Analiza zatrudnienia i rozwoju kadr inżynierskich w przedsiębiorstwach województwa śląskiego; 6. Analiza krzyżowa czynników charakteryzujących przedsiębiorstwa pod względem kadr inżynierskich; 7. Diagnoza rynku pracy kadr inżynierskich; 8. Ocena studiów na kierunkach inżynierskich; 9. Rekomendacja i scenariusze porgnostyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ; Zarządzanie i Marketing Nr 7)
ISBN: 15-6-0829
Artykuły- Polityka społeczna: Uczyć się i pracować w społeczeństwie informacyjnym czyli aktualna ekspansja metody pracy projektowej; Konkurencyjność rzeczy i idei, czyli o komplementarności zamożności i wiedzy; Kształtowanie w zakresie zarządzania w polskich uczelniach technicznych w perspektywie wyzwań XXI wieku; Rola organizacji państwowej w kształtowaniu się doktryny welfare state; Wolność gospodarcza a interwencjonizm państwowy w pismach ks. Antoniego Szymańskiego. Artykuły Socjologia i psychologia: Stres a funkcjonowanie człowieka; Rola i znaczenie norm społecznych w organizacjach przemysłowych; Planowanie karier pracowniczych, czynniki wspomagające i utrudniające; Metoda socjometryczna w badaniu struktury nieformalnej grupy studenckiej; Sugestywność i perseweracja wyznacznikiem stabilności struktury psychicznej studentów zarządzania; Stres w zawodzie lekarza. Z badań nad bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym lekarza; Wybrane zagadnienia zarządzania czasem studentów. Przykład Politechniki Częstochowskiej; Charakter merkantylny a sukces i zadowolenie z życia Posłuszeństwo wobec autorytetów zwolnieniem z myślenia; Blokowanie emocji przez menedżerów a problematyka zdrowia. Komunikaty: Polska samorządna podstawowe standardy prawne ustroju samorządu terytorialnego; Poglądy maturzystów na historię i państwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-08-8
1. Stres jako kategoria systemowa. 2. Stres zawodowy. 3. Stres psychofizyczny. 4. Stres w pracy. 5. Stres jako składnik funkcji życiowych. 6. Stres kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7193-250-2
1. Studia i po studiach - planowanie kariery zawodowej, 2. Źródła informacji o miejscach pracy, 3. Plan działania, 4. Co umiem? - przegląd kwalifikacji, 5. Doświadczenia zawodowe i nie tylko, 6. Dziesięć przykazań absolwenta, 7. Całe życie w kilku zdaniach, czyli jak przygotować dokumenty aplikacyjne, 8. Mówić, aby nas słuchano - rozmowa kwalifikacyjna, 9. Negocjacje płacowe, 10. Wprowadzenie do pracy, 11. Jak utrzymać pracę?, 12. Dalsza nauka, 13. A może Europa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Częstochowska ; Nr 91)
ISBN: 83-7193-192-1
1. Geneza wzrostu ochronnej roli państwa w sferze społecznej. 2. Powstanie państwa opiekuńczego. 3. Państwo opiekuńcze. 4. Państwo opiekuńcze w procesie integracji europejskiej. 5. Materialne i społeczne uwarunkowania istnienia państwa opieki społecznej w Zjednoczonej Europie. 6.Ewolucja tradycyjnego modelu państwa opiekuńcze go w ramach Unii Europejskiej. 7. Prawdopodobne kierunki zmian modelu państwa opieki społecznej w warunkach zaawansowanego procesu jednoczenia Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-23-1
Część I: Proceduralne, finansowe i środowiskowe aspekty wnioskowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 1. Zarządzanie procesem aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 2. Analiza spójności dokumentów programowania rozwoju w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych. 3. Analiza finansowa, analiza wrażliwości oraz źródła finansowania. 4. Wsparcie zrównoważonego rozwoju w ramach funduszy strukturalnych - ocena oddziaływania na środowisko. 5. Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych UE na przykładzie modernizacji budynku biblioteki. Część II: Modernizacja budynku biblioteki w ramach funduszy strukturalnych - aspekty wykonalności technicznej. 6. Określenie zasad programowania remontów w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie modernizacji budynku biblioteki Politechniki Częstochowskiej 7. Zasady kształtowania przestrzeni użyteczności publicznej w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Możliwości zmiany zapotrzebowania na ciepło budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-327-1
1. Wybrane aspekty działalności banków. Analiza efektywności funkcjonowania sektora bankowego w Polsce z zastosowaniem modeli Data Envelopment Analysis; Analiza stopnia koncentracji banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym; Rola depozytów w działalności banku komercyjnego; Strategie postępowania wobec ryzyka kredytowego w świetle zmian rynków finansowych; Elementy zarządzania ryzykiem operacyjnym w działalności bankowej. 2. Determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Planowanie finansowe jako instrument obniżania ryzyka inwestycyjnego; Rola inwentaryzacji w rachunkowości przedsiębiorstwa; Przesłanki wyboru sposobów finansowania zasobów w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego; Zastosowanie wskaźników controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Zastosowania rachunku kosztów w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa; Ewolucja pojęcia "koszt" w rachunkowości; Źródła kreacji wartości na etapie integracji przedsiębiorstw po zawarciu transakcji przejęcia; Kontrola finansowych i niefinansowych efektów zmiany organizacyjnej na przykładzie integracji przedsiębiorstw po zawarciu transakcji przejęcia. 3. Zachowania podmiotów publicznych w warunkach integracji gospodarczej. Przebieg i efekty procesu przekształceń własnościowych w sektorze usług komunalnych w Polsce; Działalność inwestycyjna samorządów lokalnych w Polsce; Zarządzanie jakością usług bibliotecznych w instytucjach publicznych na przykładzie biblioteki akademickiej; Analiza wykorzystania środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR); Poziom konwergencji gospodarczej Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej; Skuteczność zarządzania ekologicznego w gminie na przykładzie województwa śląskiego; system finansowania przedsięwzięć ekologicznych w polskich gminach oparty na preferencyjnym pieniądzu; Marketing w służbie zdrowia. 4. Zarządzanie działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw franchisingowych; Aspekty finansowania nakładów inwestycyjnych w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych; Analiza SWOT przemysłu włókienniczego; Zastosowanie metod dynamicznych w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych; Państwo jako źródło niepewności i ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Weryfikacja hipotezy słabej efektywności rynku kapitałowego w Polsce na podstawie analizy skuteczności strategii inwestycyjnej opartej na średnich ruchomych. 5. Zarys problematyki polskiego rynku pracy. Zjawisko płynności bezrobocia na przykładzie częstochowskiego rynku pracy w latach 2000-2005; Wybrane problemy bezrobocia wśród ludzi młodych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-58-4
1. Klasyfikacja województw ze względu na korzystanie z funduszy Unii Europejskiej służących rozwojowi regionalnemu w latach 90. 2. Model badania wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województwa. Rozdział 3. Badanie wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województw prowadzone w latach 1999-2001. 4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym województw - analiza dokumentów strategicznych. 5. Wielkość budżetu Unii Europejskiej a finansowanie polityki strukturalnej. 6. Rola funduszy strukturalnych w procesie spójności społeczno-gospodarczej. 7. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a rozwój lokalny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-268-5
Cz. I Przedsiębiorstwo jako środowisko systemu informacyjnego: Istota przedsiębiorstwa; Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Dokumentacja działalności techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Cz. II Podstawy systemów informacyjnych zarządzania: Ch-ka systemu informacyjnego zarządzania; Zasoby systemu informacyjnego; Systemy informatyczne zarządzania; Rozwój systemów informacyjnych zarządzania. Cz. III Technologia informacyjna: Tradycyjna technologia przetwarzanych danych; Technologia komputerowa; Technologia komunikacyjna; Wybrane problemy bezpieczeństwa danych. Cz. IV Metodologia tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: Cykl życia systemu; Fazy tworzenia systemu informatycznego; Podejścia badawcze stosowane w tworzeniu systemu; Wybrane metody i techniki tworzenia systemu; Organizacja tworzenia systemu; Ekonomika tworzenia systemu informacyjnego. Cz. V Przykłady systemów informacyjnych: Systemy informacyjne; Systemy komputerowego wspomagania zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-160-3
Cz. I Przedsiębiorstwo jako środowisko systemu informacyjnego: Istota przedsiębiorstwa; Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Dokumentacja działalności techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Cz. II Podstawy systemów informacyjnych zarządzania: Ch-ka systemu informacyjnego zarządzania; Zasoby systemu informacyjnego; Systemy informatyczne zarządzania; Rozwój systemów informacyjnych zarządzania. Cz. III Technologia informacyjna: Tradycyjna technologia przetwarzanych danych; Technologia komputerowa; Technologia komunikacyjna; Wybrane problemy bezpieczeństwa danych. Cz. IV Metodologia tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: Cykl życia systemu; Fazy tworzenia systemu informatycznego; Podejścia badawcze stosowane w tworzeniu systemu; Wybrane metody i techniki tworzenia systemu; Organizacja tworzenia systemu; Ekonomika tworzenia systemu informacyjnego. Cz. V Przykłady systemów informacyjnych: Systemy informacyjne; Systemy komputerowego wspomagania zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-85-1
Wstęp. R.I Rynek jako kategoria społeczna : 1.Wokół po jęcie "rynek", 2.Modele rynku w literaturze socjologic znej, 3.Społeczne czynniki warunkujące zachowanie się jednostek na rynku, 4.Kategoria władzy w procesie wymi any rynkowej. R.II Podstawowe wartości rynkowe : 1.Wartości i ich fu nkcje w systemie rynkowym, 2.Rynek a wolność, 3.Rynek a sprawiedliwość, 4.Rynek a równość, 5.Rynek a odpowie dzialność. R.III Przemainy funkcji pieniądza w systemie rynkowym : 1.Ewolucja pieniądza, 2.Formy współczesnego pieniądz a, 3.Ekonomiczne funkcje współczesnego pieniądza, 4. Społeczne funkcje pieniądza, 5.Znaczenie pieniądza eur o w procesie integracji społeczeństw europejskich. R.IV Rynek konsumpcyjny i jego rola w kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego : 1.Konsumpcja jako kateg oria socjologiczna, 2.Rynek konsumencji, 3.Społeczne determinanty konsumpcji, 4.Wpływ zbiorowości społeczny ch na zachowania konsumenckie, 5.Wpływ kultury na zach owania konsumenckie. R.V Działalność gospodarcza a zachowania uczestników r ynku : 1.Etyczne zagadnienia w działalności gospodar czej, 2.Etyczne aspekty występujące w relacji producen t-nabywca, 4.Nieetyczne i patologiczne zachowania w sy stemie rynkowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again