Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(12)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(8)
Author
Ehrlich Andrzej
(3)
Altkorn Jerzy
(1)
Balcerek Ewa
(1)
Barteczko Krzysztof
(1)
Blankenship Albert B
(1)
Bocian Andrzej
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Breen George E
(1)
Brzezicka Ilona
(1)
Buchanan James M
(1)
Butryn-Karaś Magdalena
(1)
Carr David K
(1)
Chiang C. Alpha
(1)
Chomski Noam
(1)
HARD Kelvin J
(1)
Jankowski Zbigniew
(1)
Karaś Krzysztof
(1)
Kay John
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kotler Philip
(1)
Koziarkiewicz Roman
(1)
Mainka Olimpia
(1)
Mruk Henryk
(1)
Munce Howard
(1)
O'Shaughnessy John
(1)
Puławski Mieczysław
(1)
Syczewska Ewa Marta
(1)
Trahant William J
(1)
Woytowicz-Neymann Monika
(1)
Yip George S
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Marketing
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Decyzje
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia a polityka
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Kapitalizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Organizacja
(1)
Popyt
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Turystyka
(1)
Urzędy skarbowe i izby skarbowe
(1)
Subject: place
Ameryka
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1003-5
Wprowadzenie; jak badania marketingowe mogą pomóc naszej firmie; Jak samemu prowadzić badania; zagadnienia dodatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-0968-1
Przedmowa; Wstęp; Cele, potrzeby i przekonania kon- sumenta; Potrzeby bez nabywania; Nabywanie jako zacho- wanie wyznaczone regułami; Wybierania bez decydowania i wybór bez decyzji; Racjonalność procesu zakupu; Pod- stawy podejmowania decyzji; Komentarz na temat sprawo- zdań z opinii konsumenta; Podstawy podejmowania decy- zji; Komentarz na temat sprawozdań z opinii konsumenta dotyczącej zakupu komputera osobistego; Rozważania, preferencje, intencje nabywcy i satysfakcja po dokona- niu zakupu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12294-3
Wstęp; Cz.I:WPŁYW SYSTEMÓW PODATKOWYCH NA DECYZJE FISKALNE: Ststemy podatkowe a indywidualne decyzje fiskalne: podatki pośrednie, Iluzje fiskalne; Cz.II: WYBÓR MIĘDZY INSTYTUCJAMI FISKALNYMI: progresja poda- tku dochodowego, Specyficzny podatek akcyzowy, Insty- tucja dlugu publicznego, Polityka fiskalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w turystyce / Jerzy Altkorn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 202,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11295-6
Wstęp; Istota i rola marketingu w turystyce; Rynek turystyczny; Zarządzanie marketingowe; Segmentacja ry- nku turystycznego i wybór rynków docelowych; Produkt turystyczny; Polityka cen; Kanały dystrybucji produktu turystycznego; Promocja sprzedaży; Badania marketingo- we.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-0546-5
1. Organizacja statystyki międzynarodowej; 2. Elementy statystyki międzynarodowej; 3. Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej; 4. Metody analizy tablicy przepływów handlu międzynarodowego; 5. Modele grawitacji i potencjału; 6. Analiza porównawcza struktur gospodarczych; 7. Metody okreslania opóźnień czasowych i wykorzystanie ich w procesie prognozowania; 8. Metody statystycznej analizy porównawczej; 9. Globalne modele rozwoju społeczno-gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1004-3
Wstęp; Polityka gospodarcza-krótki przegląd koncepcji; Metodologiczne podstawy modelowania polityki makroekonomicznej; Przykładowe konstrukcje modelowe; Makropol-model do symulacyjnych analiz polityki makro- ekonomicznej; Modelowanie w działaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-0942-8
CZ.I: WPROWADZENIE: Natura ekonomii matematycznej, Modele ekonomiczne; Cz.II: ANALIZA STATYCZNA: Analiza równowagi w ekonomii, Modele liniowe i algebra macierzy, Modele liniowe i algebra macierzy; CZ.III: ANALIZA STATYKI PORÓWNAWCZEJ: Statyka porównawcza i pojęcie pochodnej, Reguły różniczkowania i ich zastosowanie w analizie statyki porównawczej, Analiza statyki porównawczej dla modelu z ogólnymi funkcjami; Cz.IV: PROBLEMY OPTYMALIZACJI: Optymalizacja, Funkcje wykładnicze i logarytmiczne, Optymalizacja w przypadku więcej niż jednej zmiennej decyzyjnej; Cz.V: ANALIZA DYNAMICZNA: Dynamika ekonomiczna i rachunek całkowy, Czas ciągły, Równania różniczkowe wyższych rzędów, Czas dyskretny, Równania różnicowe wyższych rzędów, Układy równań różniczkowych i różnicowych; CZ.VI: PROGRAMOWANIE MATEMATYCZNE: Programowanie liniowe, Programowanie nieliniowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy sukcesu firmy / John Kay ; przekł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 525,[1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-2080998-3
Zawiera: Sukces firmy; Stosunki przedsiębiorstwa; Wyróżniające zdolności (architektura, reputacja, innowacja, zasoby strategiczne); Od wyróżniających zdolności do przewagi konkurencyjnej (rynki, fuzje); Strategie konkurencji (ustalanie cen, reklama i marka); Strategiczna analiza firmy; Przyszłość strategii (krótka historia strategii przedsiębiorstw).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12797-X
Cz.1 Stare wino, nowe butelki: "Wielkie dzieło podboju i podporządkowania"; Kontury porządku świata; Północ Południe, Wschód-Zachód. Cz.2 Wzniosłe zasady: Demokracja i rynek; Prawa człowieka: kryterium pragmatyczne. Cz.3 Niezmienne tematy: " Dojrzały owoc"; Stary i Nowy Porządek Świata: Ameryka Łacińska; Tragedia Haiti; Ciężar odpowiedzialności. Cz.4 Wspomnienia: Mordowanie historii; Trzeci Świat u nas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1011-6
Rozumienie strategii globalnej; Analizowanie potencjału globalizacyjnego sektora; Budowanie uczestnictwa w rynku globalnym; Projektowanie globalnych produktów i usług; Lokalizowanie globalnej działalności; Tworzenie marketingu globalnego; Globalne posunięcia konkurencyjne; Budowanie organizacji globalnej; Strategia regionalna; Pomiar czynników globalizacji sektora i instrumentów strategii globalnej; Globalna analiza strategiczna. Aneks: Formularze do oceny strategii bazowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-0990-8
R.1 Pojęcie wolności gospodarczej i jej prawne unormowanie: Doktrynalne ujęcie wolności gospodarczej; Normatywne ujęcie wolności gospodarczej; Podsumowanie. R.2 Swoboda podejmowania działalności gospodarczej w Polsce oraz jej warunki i ograniczenia: Ch-ka podstawowych pojęć; Podejmowanie działalności gospodarczej a wymogi związane z istnieniem tzw. policji administracyjnej; Podejmowanie działalności gospodarczej a wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych; Podejmowanie działalności gospodarczej na podstawie zgłoszenia jej do ewidencji; Podejmowanie działalności gospodarczej bez zgłaszania jej do ewidencji; Ograniczenie w podejmowaniu działalności gospodarczej związane z jej koncesjonowaniem; Ograniczenie w podejmowaniu działalności gospodarczej związane z obowiązkiem uzyskania na nią ze zwolnienia; Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej niezwiązane z obowiązkiem uzyskania na nią koncesji lub zezwolenia bądź zgłoszenia do ewidencji; Podsumowanie. R.3 Swoboda i ograniczeni w organizacji prowadzenia działalności gospodarczej: Swoboda i ograniczenia w za kresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda i ograniczenia w zakresie kształtowania organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz systemu kierowania nim; Swoboda i ograniczenia w zakresie dokonywania zmian strukturalnych w poszczególnych formach organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda i ograniczenia w zakresie zrzeszania się podmiotów gospodarczych. R.4 Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia: Pojęcie i granice samo dzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej; Samodzielność i ograniczenia w sferze działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa; Samo dzielność i ograniczenia w sferze działalności finansowej przedsiębiorstwa; Kontrola i nadzór oraz działania ochronne państwa w zakresie swobody podmiotów gospodarczych; Podsumowanie. R.5 Czy w Polsce jest wolność gospodarcza?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12676-0
Wstęp; Cz.I: ZMIANY I ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN: Jak zmieniają się organizacje, Perspektywy globalizacji Zarządzanie zmianami o charakterze złożonym, Zrozumienie pozycji człowieka w procesie zmian, Motywowanie i umożliwianie przeprowadzenia zmian, Jak zostać prawdziwym liderem procesu zmian; Cz.II: METODA WIELOPŁA-S ZCZYZNOWEGO ZARZĄDZANIA PROCESEM ZMIAN: Metoda zarządzania procesem zmian według Coopersa i Lybranda, Narzędzia, techniki i działania naprawcze; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again