Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Jarmołowicz Wacław
(2)
Andrzejewski Piotr
(1)
Grycner Stanisław
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kot Wiesław
(1)
Mruk Henryk
(1)
Szocki Józef
(1)
Waligórski Michał A
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Banki
(2)
Bezrobocie
(2)
Public relations
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Akcyza
(1)
Budownictwo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Ekonomia
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka
(1)
Inflacja
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Makroekonomia
(1)
Menedżerowie
(1)
Mikroekonomia
(1)
Podatek
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public Relations
(1)
Reklama
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-39-X
1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy, 2 .Zasady podejmowania działalności gospodarczej, 3. Zasady wykonywania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja administracyjno-gospodarcza, 6. Kontrola przedsiębiorcy, 7. Policja administracyjno-gospodarcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomia : zagadnienia wybrane / Wacław Jarmołowicz. - Poznań : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2005. - 142, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-73-X
1. Ekonomia - nauka o gospodarowaniu. 2. Czynniki produkcji i ich rola w procesach gospodarowania. 3. Podmioty ekonomiczne współczesnej gospodarki rynkowej. 4. Ustroje gospodarcze - ich typologia i właściwości. 5. Mikro- i makroekonomiczne aspekty analizy rynku. 6. Podstawy teorii konsumenta. 7. Elementy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Tworzenie i podział produktu społecznego (dochodu narodowego) w gospodarce narodowej). 9. Wzrost gospodarczy - pojęcie, miary, czynniki, modele. 10. Cykl koniunkturalny - pojęcie, rodzaje, właściwości, przyczyny. 11. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce rynkowej. 12. Inflacja jako zjawisko społeczno-gospodarcze. 13. Polityka gospodarcza państwa - jej cele, instrumenty i typy. 14. System bankowy i polityka pieniężno-kredytowa. 15. Polityka fiskalna - cele, instrumenty, właściwości. 16. Wymiana międzynarodowa i zagraniczna polityka gospodarcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 10 Nr3(20))
1. Zadania samorząu gminnego w dziedzinie ochrony zdrowia, 2. Kilka uwag o kształtowaniu prawa samorządu terytorialnego, 3. Węzłowe problemy finansowania dróg samorządowych, 4 .Inspektor nadzoru budowlanego jako podmiot administracji zespolonej, 5. Pozwolenie na budowę a dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, 6. Administacyjnoprawne uwarunkowania polityki społecznej, 7. Zasady służby cywilnej w Polsce i Wielkiej Brytanii, 8. Samorząd terytorialny a samorząd specjalny. Zagadnienia wybrane, 9. Prawne i organizacyjne perspektywy informatyzacji samorządu terytorialnego, 10. Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami, 11. Rejestry działalności gospodarczej regulowanej prowadzone przez organy samorządu terytorialnego, 12. Problemy podziału terytorialnego Polski, 13. Problmey współdziałania wojewody z samorządem terytorialnym w zakresie ochrony środowiska, 14. Ewolucja zadań samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-34-9
1. Public relations a komunikacja, marketing i reklama polityczna, 2. Public relations a czarny PR i propaganda, 3. Wizerunek a wizerunek medialny, 4. Rynek medialny w Polsce, 5. Public relations a dziennikarstwo, 6. Warsztat pracy specjalisty PR, 7. Prasowe narzędzia specjalisty PR, 8. Publikacje firmowe, 9. Wydarzenia medialne, 10. Etykieta w kontaktach public relations, 11. Współpraca z mediami elektronicznymi, 12. Interent a public relations, 13. Pomiar efektów public relations
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-09-8
Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 2. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej. 3. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.4. Opodatkowaniewłasności intelektualnej podatkami dochodowymi. 5. Wpływ rezerw celowych na wynik finansowy i podatkowy banków. 6. Odroczony podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego. 7. Rejestracja i identyfikacja podatników podatku od towarów i usług w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 8. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatkiem od towarów i usług. 9. Wpływ opodatkowania akcyzą na wynik finansowy przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. 10. Wpływ podatków pośrednich na rynek paliw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zagadnienia podstawowe / Stanisław Grycner. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk , 2004. - 156, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-43-8
1. Część ogólna prawa cywilnego; 2. Prawo rzeczowe; 3. Zobowiązania - część ogólna; 4. Zobowiązania - część szczegółowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61053-08-8
1. Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych, 2. Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi, 3. Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992-2003, 4. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy - aspekty teoretyczne i realizacyjne, 5. Kształtowanie się jednolitego rynku pracy Unii Europejskiej oraz wyjazdy zarobkowe Polaków, 6. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy - wielkosć i struktura zatrudnienia, 7. Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy, 8. Menedżerowie na polskim i wielkopolskim rynku pracy, 9. Działanie bankowego rynku pracy w Polsce na przełomie XXi XXI wieku, 10. Wybrane instytucje rynku pracy w Polsce i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama i PR na rozdrożu? / red. nauk. Henryk Mruk. - Poznań : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. - 174 s. : tab., rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61053-09-5
Neuronauka od błąkania się do optymalizacji. Rozmowa; Z wewnątrz: Komunikacja zintegrowana - szanse i bariery; Media między PR a marketingiem. Przypadek szczególny: advertorial; Nie tylko wielka piątka, czyli ambitne media i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji; Nowoczesne technologie jako podstawa budowania skutecznych działań marketingowych; Komunikacja mobilna w służbie masowej indywidualizacji. Z zewnątrz: Wirtualna konsumpcja, czyli jak sprzedawać nie sprzedając; Marketing polityczny: wizerunek czy przesłanie; Język a kształtowanie (obrazu) świata. Jak możliwe jest działanie słowami? Przykład reklamy; Czym dźwignąć handel, który nie istnieje? O reklamie w poezji; Rozdroże, czyli umiejętności wyboru
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Wizerunek firmy w mediach / Józef Szocki. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. - 181, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki)
ISBN: 978-83-61053-05-7
1. Wizerunek firmy- pojęcia i miejsce w ej strategii marketingowej: Kultura organizacyjna i tożsamość firmy oraz istota i wartość jej wizerunku; Wyróżniki tożsamości firmy jako wyróżniki jej wizerunku; Pojęcie wizerunku marki. Relacje między wizerunkiem firmy a wizerunkiem marki; Znaczenie wizerunku firmy. Procesy globalizacyjne; Wizerunek firmy w jej strategii marketingowej i systemie wynikających z niej celów; 2. Wizerunek firmy w teorii zachowań: Adresaci wizerunku firmy; Oddziaływanie wizerunku firmy na zachowania nabywców; Kształtowanie postawy klienta; Adresaci wizerunku firmy jako odbiorcy mediów; 3. Zarządzanie wizerunkiem firmy: Ważniejsze teorie zarządzania; Zarządzanie firmą i jej wizerunkiem; Oddziaływanie procedur zarządzania firmą i marketingiem na jej wizerunek; 4. Działania public relations za pomocą mediów (media relations): Charakterystyka public relations; Public relations a inne formy promocji firmy; Public relations jako działanie. Pojęcie metody public relations; Perswazyjny charakter gatunków dziennikarskich; Język mediów i jego rola perswazyjna; Sugestia, manipulacja i działanie na podświadomość człowieka jako metody public relations; Typowe działania public relations; Wykorzystanie siły mediów w działaniu public relationsl Mediatyzacja polityki jako public relations aktorów politycznych; 5. Prasa w procesie wizualizacji firmy: Prasa: pojęcie i podmiot nauki; Pojęcia i typologia gazet i czasopism; Redakcja, redaktor i redagowanie; Agencje prasowe; Kolportaż prasy i jej czytelnictwo; Rynek prasowy jako rynkowy wizerunek firmy; Zalety prasy z punktu widzenia reklamy; Reklama prasowa; Wizualizacja firmy jako efekt reklamy prasowej; 6. Radio w procesie fonetyzacji firmy: Radio i jego dzieje; Radio jako sztuka; Rynek radiowy; Reklama radiowa; Fonetyzacja firmy przez radio; 7. Wykorzystanie telewizji i filmu do unaoczniania i nagłaśniania firmy: Charakterystyka telewizji; charakterystyka filmu; Telewizja i film jako sztuki; Rynek telewizyjny; Reklama telewizyjna i kinowa; Audiowizualizacja firmy przez reklamę telewizyjna i kinową; 8. Internet i multimedia w procesie zapisywania i przesyłania tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firmy: Charakterystyka Internetu; Multimedia i ich funkcjonowanie. Konwergencja mediów. Rynek multimediów; Konstrukcja przekazu w Internecie i multimediach; Reklama firm w Internecie i multimediach; Zapisywanie i przesyłanie tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again