Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kasterski Rafał
(2)
Partyka Józef
(2)
Allerhand Maurycy
(1)
Bąk Krzystzof
(1)
Dylag Anna
(1)
Glanda Danuta
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kulak Maurycy
(1)
Kuziak Michał
(1)
Ostrowski Maciej
(1)
Rybakiewicz Justyna
(1)
Rzepczyński Sławomir
(1)
Włodarczyk-Kulak Anita
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
190 - 199
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Sztuka pisania
(2)
Barok
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egipt
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Gotyk
(1)
Grecja
(1)
Kodeks handlowy*
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna
(1)
Kultura
(1)
List motywacyjny
(1)
Mezopotamia
(1)
Olkusz (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Pisanie
(1)
Pisarstwo
(1)
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Renesans
(1)
Rzym
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Stylistyka
(1)
Sztuka romańska
(1)
Turystyka
(1)
Upadłość
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
Subject: place
Bizancjum
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7266-223-1
Zawiera: Człowiek przed lustrem: Psychologia w pigułce; Flirt psychologii z genetyką; Zjawiska psychiczne pod lupą; Inteligencja – wymiary i pomiary; Emocje i uczucia; Meandry osobowości; Poznanie i kreowanie siebie. Człowiek i plagi umysłu: Stres – towarzysz życia; Labirynty leku; Czas smutku, czas depresji; W sidłach uzależnień; Nerwice i zaburzenia osobowości; Psychoterapia. Człowiek wśród ludzi: Ja i inni, czyli grupa; Więzi społeczne; Życie i przetrwać w grupie; Komunikacja między ludźmi; Płeć i rodzaj; Związki uczuciowe. Człowiek w dżungli współczesności: Praca – kariera – wypalenie zawodowe; Internet – szanse i zagrożenia; Zachowania konsumenckie; W niewoli mass mediów; Agresja i przemoc – zło codzienne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60377-10-9
Referaty: "Staraj się chwalić jego dzieła" (Job 36, 24). Biblia i kształtowanie poetów proekologicznych; Wykorzystanie dziedzictwa religijnego parków narodowych Ukrainy Zachodniej w edukacji ekologicznej i w działalności duchowo-oświatowej; O potrzebie nasycania wiedzy racjonalnej duchowością w edukacji ekologicznej; Założenia chrześcijańskie ekologii - aspekt etyczny; Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu. Komunikaty: Integralna edukacja ekologiczna; Proekologiczne elementy w systemie apostolatu pedagogicznego bł. edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a współczesne wyzwania ekologizmu); wychowanie proekologiczne podczas wakacyjnego wypoczynku młodzieży; Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika; Obiekty sakralne Ojcowskiego Parku Narodowego w świadomości jego mieszkańców i turystów; Edukacja w Ojcowskim Parku Narodowym; Zarys historii zespołu sakralnego na Grodzisku i jego wychowawcza rola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Jak pisać? / Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński. - Wyd.2. - Bielsko-Biała : PARK, [b.r.w.]. - 330 s. : tab.; zdj. ; 25 cm.
ISBN: 83-7266-160-X
Wstęp; / Jak pisać? - Opis, Opowiadanie, Charakterystyka, Streszczenie; / Jak redagować? - Pisma użytkowe: Instrukcja, List, Notatka, Odezwa, Ogłoszenie (zawiadomienie), Opinia, Podanie, Podziękowanie, Prośba, Protokół, Przeprosiny, Referat, Sprawozdanie, Telegram (depesza), Zaproszenie, Zapytanie, Życiorys, Życzenia; Pisma publicystyczne: Felieto, Reportaż, Wywiad; Inne pisma: Rozprawka, Esej, Recenzja, Tekst polemiczny, Tekst reklamowy, Przemówienie, Prca dyplomowa i praca magisterska; / Trochę niezbędnej teorii: Tekst, Logika, Stylistyka, Retoryka / Analiza i interpretacja tekstów: Analiza, Interpretacja, Związek analizy i interpretacji, Od czego i jak zacząć?, Przykłady interpretacji / Uwagi o technologii pracy umysłowej: Kiedy pisać?, Zbieranie i opracowywanie materiału / Zasady cytowania i sporządzania bibliografii: Przedstawienie stanu badań Cytowanie i sporządzanie przypisów, Sporządzanie bibliografii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Jak pisać? 2 / Rafał Kasterski. - Bielsko-Biała : PARK, 2003. - 307 s. : zdj. ; 25 cm.
ISBN: 83-7266-183-9
Wstęp; / Jak to napisać? / Pisma w postępowaniu cywilnym: Pojęcie postępowania cywilnego, Pisma procesowe, postępowanie procesowe, Postępowanie nieprocesowe, Postępowanie egzekucyjne / Pisma w postępowaniu administracyjnym: Pisma i formularze w sprawach obywatelskich, Odwołanie od decyzji administracyjnej / Podejmujemy działalność gospodarczą: Forma prowadzenia działalności gspodarczej, Niezbędne formalności, Podstawowe umowy przydatne przy podejmowaniu działalności gospodarczej / Podejmujemy pracę - zatrudniamy pracownika: Piszemy pracę i list motywacyjny, Kwestionariusz osobowy pracownika, Umowa o pracę, Zakres obowiązków pracownika, Zmiana wysokości wynagrodzenia lub innych warunków umowy o pracę, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Rozwiązanie umowy o pracę (wypowiedzenie, bez wypowiedzenia, porozumienie stron), Świadectwo pracy, Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, Wnioski i decyzje urlopowe (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks handlowy / oprac. Wojciech J. Katner, Rafał Kasterski. - Wyd.8. - Bielsko-Biała : PARK, 1998. - 552 s. ; 18 cm.
ISBN: 83-87056-36-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy: stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. - Wyd. 8. - Bielsko-Biała : Park, 2003. - 827,[17] s. ; 18 cm.
ISBN: 83-7266-189-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe / komentarz Maurycy Allerhand. - Wyd.2. - Bielsko-Biała : PARK, [199-]. - 812 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-87056-90-1
Prawo upadłościowe: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy pospolitej z dn. 24 października 1934r.- Prawo upadłościowe; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 października 1934r. -Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 października 1934r. - Prawo o postępowaniu układowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60377-02-2
1. Aleksander Janowski w Sosnowcu, 2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - "Ministerstwo polskości", 3. Ludomir Sawicki (1884-1928), geograf, wydawca, krajoznawca, założyciel i pierwszy prezes Oddziału PTK w Krakowie, 4. Aleksander Kazimierz Patkowski (Kartka z dziejów krajoznawstwa w Olkuskiem), 5. Romantycy, pozytywiści i młodzi archeolodzy odkrywają Jurę, 5. Krajobraz kulturowy jako "genius Loci" Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 6. Odznaki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 7. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - pół wieku ochrony, 8. Tradycje poznawania małej ojczyzny w Sosnowcu, 9. Zarys ewolucji przestrzeni przyrodniczo-kulturowej Będzina, 10. Szlaki turystyczne na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i ich zmiany w latach 1966-2005, 11. Krajoznawstwo wczoraj - dziś - jutro, 12. Ochrona przyrody i krajoznawstwo - ewolucja i trwałość (na 100-lecie Poslkiego Towarzystwa Krajoznawczego), 13. Jak zostałem historykiem sztuki, czyli o działalności kół naukowych w Krakowie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys wiedzy o kulturze / Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak. - Bielsko-Biała : PARK, 2003. - 335 s. : fot. ; 25 cm.
ISBN: 83-7266-175-8
1. Mezopotamia - Nad Eufratem i Tygrysem, 2. Egipt - W promieniach Boga Re, 3. Grecja -Kolebka cywilizacji, 4. Rzym - Miasto, które podbiło świat, 5. Bizancjum - Rozstanie Wschodu z Zachodem, 6. Romanizm - Wędrówki pielgrzymów i rycerzy, 7. Gotyk - Triumf wiary, 8. Renesans - Złoty wiek piękna, 9. Barok - Magia ciemności i światła, 10. XVIII - Potęga rozumu, 11. XIX wiek - Stulecie wynalazców i artystów wyklętych, 12. XX wiek -Pęd ku nowocześnośći, 13. Ku nowym horyzontom
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again