Form of Work
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Bulińska-Stangrecka Helena
(1)
Kramarek Wojciech
(1)
Kurnik Włodzimierz
(1)
Lis Grzegorz
(1)
Rębiś Janusz
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Szczepańska Katarzyna
(1)
Szulewski Piotr
(1)
Śniegulska-Grądzka Dominika
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Dokumenty
(1)
Ekorozwój
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Mechanika
(1)
Mechatronika
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa
(1)
Odszkodowanie
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne
(1)
Domain
Fizyka i astronomia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-765-7
Wprowadzenie Rozdział 1. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.1. Geneza wirtualności 1.2. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.3. Pomiar wirtualności Rozdział 2. E-kultura jako forma kultury organizacyjnej – ujęcie teoretyczno-metodyczne 2.1. Kultura organizacyjna – definicje i wymiary 2.2. E-kultura – istota i charakterystyka 2.3. Wymiary e-kultury Rozdział 3. Metodyka badania e-kultury 3.1. Struktura procesu badawczego 3.2. Metodyka ilościowych badań empirycznych wirtualności i e-kultury Rozdział 4. Model e-kultury organizacji IT działających w Polsce 4.1. Empiryczna weryfikacja modelu e-kultury 4.2. Analiza związków wirtualności z e-kulturą 4.3. Wnioski z interpretacji związków wirtualności z poszczególnymi wymiarami e-kultury na podstawie wyników wnioskowania statystycznego Rozdział 5. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze – badania jakościowe 5.1. Wywiad jakościowy 5.2. Raport z wywiadów jakościowych 5.3. Interpretacja wywiadów jakościowych na temat praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze 5.4. Wskazówki dla działów personalnych dotyczące wdrożenia e-kultury 5.5. Słabe strony e-kultury Rozdział 6. Wnioski i rekomendacje; Załącznik; Studium przypadku praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze w wybranej organizacji; Bibliografia; Streszczenia; Wykaz tabel; Wykaz wykresów i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7814-660-5
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z możliwością stosowania biopaliw w transporcie - także lotniczym. Opracowanie skierowane jest do rzeszy odbiorców którzy dysponują już podstawową wiedzą z zakresu paliw, w tym biopaliw. Opracowanie stanowi raport-kompendium podstawowej wiedzy wskazującej m.in. na powody korzystania z paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych. Poruszono także zagadnienia dotyczące ekonomicznych i prawnych aspektów stosowania biopaliw. Wskazano główne wady oraz zalety paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych, a także zwrócono uwagę na trudności związane z ich użyciem w układach pierwotnie przeznaczonych do pracy z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Zaproponowano procedurę oceny materiału w celu określenia wpływu nowego środowiska (biopaliwa) na właściwości i strukturę polimerowych elementów elastycznych stosowanych powszechnie w konstrukcjach układów zasilania paliwem silników lotniczych. Przeprowadzono wybrane badania strukturalne z wykorzystaniem metod mikroskopowych, oznaczono parametry chropowatości, gęstość, wyznaczono właściwości wytrzymałościowe wybranych materiałów przed i po ekspozycji w środowisku paliw. Badania przeprowadzono dla trzech, powszechnie dostępnych, materiałów polimerowych i wykazano możliwy charakter zmian ich właściwości. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę selekcji materiałów, wskazując na to, czy warto poddać je kosztownym testom normatywnym, odnoszącym się do badania kompatybilności materiałowej poprzez akredytowane laboratoria badawcze.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-997-2
Ćwiczenie 1. Energooszczędne układy zasilające hydrauliki siłowej. Ćwiczenie 2. Układy hydrauliki siłowej z dławieniową regulacją prędkości. Ćwiczenie 3. Proporcjonalne układy hydrauliki siłowej. Ćwiczenie 4. Badania generatorów podciśnienia. Ćwiczenie 5. Nierównomierność prędkości ruchów napędów pneumatycznych i pneumohydraulicznych. Ćwiczenie 6. Programowanie manipulatora pneumatycznego o trzech stopniach swobody. Ćwiczenie 7. Sterowanie za pomocą sterownika PLC rekonfigurowalnym stanowiskiem opartym o moduły napędu pneumatycznego. Ćwiczenie 8. Sterowanie prędkością obrotów silnika asynchronicznego za pomocą jednofazowego przekształtnika częstotliwości i PLC. Ćwiczenie 9 Sterowanie silnikiem krokowym za pomocą PLC. Ćwiczenie 10 Przetwornik obrotowo-impulsowy. Ćwiczenie 11. Ochrona maszyn technologicznych za pomoc programowalnego sterownika bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykłady z mechaniki ogólnej / Włodzimierz Kurnik. - Wyd. 3. popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 2017. - 408 s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7814-693-3
Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE. 1.1. Istota i przedmiot mechaniki. 1.2. Mechanika klasyczna a mechanika relatywistyczna. 1.3. Klasyfikacja gałęzi mechaniki. 1.4. Rys historyczny. 1.5. Mechanika ogólna jako teoria. 1.6. Działy mechaniki ogólnej. Pytania sprawdzające. Rozdział 2. WEKTORY I RACHUNEK WEKTOROWY. 2.1. Geometryczne i analityczne określenie wektora. 2.2. Działania na wektorach. 2.3. Funkcje wektorowe. 2.4. Wektory swobodne i wektory związane z prostą. Rozdział 3. GEOMETRIA MAS. 3.1. Przedmiot i zagadnienia geometrii mas. 3.2. Momenty statyczne i określenie środka masy układu punktów materialnych i bryły. 3.3. Obliczanie momentów statycznych oraz wspó łrzędnych środka masy układu punktów materialnych i bryły. 3.4. Reguły Pappusa-Guldina. 3.5. Momenty bezwładności i momenty dewiacji. 3.6. Obliczanie momentów II rzędu ciał sztywnych. 3.7. Zmiany macierzy bezwładności bryły przy transformacji układu współrzędnych. 3.8. Osie główne oraz główne momenty bezwładności bryły w punkcie. 3.9. Elipsoida bezwładności bryły w punkcie. Rozdział 4. STATYKA UKŁADÓW MECHANICZNYCH. 4.1. Przedmiot, zadania i metody statyki. 4.2. Rodzaje oddziaływań mechanicznych. 4.3. Więzy i rodzaje podpór w układach mechanicznych. 4.4. Liczba stopni swobody i statyczna niewyznaczalność układów mechanicznych. 4.5. Redukcja układu oddziaływań mechanicznych. 4.6. Warunki równowagi układów mechanicznych. 4.7. Tarcie w statyce układów mechanicznych. 4.8. Obszary obciążeń i położeń równowagi. 4.9. Statyczna niewyznaczalność związana z tarciem. 4.10. Dwoistość zakłócenia równowagi w związku z tarciem. 4.11. Samohamowność i zakleszczanie. 4.12. Opory toczenia i przetaczanie. 4.13. Tarcie opasania. 4.14. Kratownice płaskie. Rozdział 5. KINEMATYKA PUNKTU. 5.1. Geometryczny i analityczny opis położenia punktu. 5.2. Tor punktu w przestrzeni i równanie ruchu punktu po torze. 5.3. Prędkość i przyspieszenie punktu. 5.4. Składowe wektorów prędkości i przyspieszenia punktu w układzie walcowym. 5.5. Składowe wektorów prędkości i przyspieszenia punktu w układzie naturalnym. 5.6. Ruch prostoliniowy punktu. 5.7. Ruch punktu w jednorodnym polu przyspieszeń. 5.8. Ruch punktu w środkowym polu przyspieszeń. Pytania sprawdzające. Rozdział 6. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO. 6.1. Wprowadzenie do dynamiki. 6.2. Dynamika swobodnego punktu materialnego. 6.3. Ruch punktu pod działaniem siły zależnej od położenia. 6.4. Ruch punktu pod działaniem siły zależnej od prędkości. 6.5. Ruch punktu materialnego pod wpływem siły Lorentza. 6.6. Ruch punktu materialnego pod działaniem siły zależnej od czasu. 6.7. Dynamika nieswobodnego punktu materialnego. 6.8. Pęd punktu materialnego i prawo jego zmienności. 6.9. Kręt punktu materialnego i prawo jego zmienności. 6.10. Praca i moc siły. 6.11. Energia kinetyczna punktu materialnego i prawo jej zmienności. 6.12. Prawo zmienności energii kinetycznej w potencjalnym polu sił. Rozdział 7. DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH. 7.1. Określenie i podstawowe właściwości układu punktów materialnych. 7.2. Równania dynamiki układu punktów materialnych. 7.3. Pęd układu punktów materialnych i prawo jego zmienności. 7.4. Prawo ruchu środka masy układu punktów materialnych. 7.5. Kręt układu punktów materialnych i prawo jego zmienności. 7.6. Energia kinetyczna układu punktów materialnych i prawo jej zmienności. 7.7. Prawo zmienności energii kinetycznej układu punktów materialnych w potencjalnym polu sił. Pytania sprawdzające. Rozdział 8. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO. 8.1. Opis położenia ciała sztywnego w przestrzeni. 8.2. Klasyfikacja ruchów ciała sztywnego. 8.3. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu dowolnym. 8.4. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu postępowym. 8.5. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu kulistym. 8.6. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu płaskim. 8.7. Prędkość i przyspieszenie punktów bryły w ruchu śrubowym. Pytania sprawdzające. Rozdział 9. RUCH ZŁOŻONY PUNKTU MATERIALNEGO. 9.1. Opis ruchu punktu materialnego w różnych układach odniesienia. 9.2. Prędkość i przyspieszenie punktu materialnego w ruchu złożonym. 9.3. Dynamika ruchu względnego punktu materialnego. Pytania sprawdzające. Rozdział 10. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO. 10.1. Energia kinetyczna ciała sztywnego. 10.2. Prawo zmienności energii kinetycznej ciała sztywnego. 10.3. Pęd ciała sztywnego i prawo jego zmienności. 10.4. Kręt ciała sztywnego i prawo jego zmienności. 10.5. Równania ruchu ciała sztywnego wynikające z praw zmienności pędu i krętu. 10.6. Dynamika bryły w ruchu postępowym. 10.7. Dynamika bryły w ruchu obrotowym względem osi stałej. 10.8. Dynamika bryły w ruchu kulistym. 10.9. Zjawisko giroskopowe. 10.10. Dynamika bryły w ruchu płaskim. 10.11. Dynamika toczącego się koła. 10.12. Dynamika pojazdów. Rozdział 11. ELEMENTY MECHANIKI ANALITYCZNEJ. 11.1. Motyw podjęcia wątku analitycznego w mechanice ogólnej. 11.2. Więzy i współrzędne uogólnione układu punktów materialnych. 11.3. Przemieszczenia wirtualne w układzie punktów materialnych. 11.4. Zasada prac wirtualnych. 11.5. Zasada prac wirtualnych a warunki równowagi ciała sztywnego. 11.6. Zasada d’Alemberta. 11.7. Równania Lagrange’a II rodzaju. Rozdział 12. ELEMENTARNA TEORIA ZDERZENIA. 12.1. Siły zderzeniowe. 12.2. Dynamika punktu materialnego pod działaniem siły zderzeniowej. 12.3. Zderzenie punktu materialnego z przegrodą. 12.4. Zderzenie dwóch punktów materialnych. 12.5. Działanie impulsu siły na ciało sztywne. 12.6. Działanie impulsu siły na bryłę w ruchu obrotowym. 12.7. Zderzenie dwu brył w ruchu płaskim. Rozdział 13. DYNAMIKA UKŁADÓW O ZMIENNEJ MASIE. 13.1. Dynamika punktu materialnego o zmiennej masie. 13.2. Dynamika bryły o zmiennym momencie bezwładności w ruchu obrotowym względem stałej osi. 13.3. Równanie ruchu rakiety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-387-1
1. Charakterystyka pojęć: koncepcja, metoda, technika, narzedzie; 2. Zarządzanie jakością; 3. Koncepcje w zarządzaniu jakością; 4. Metody badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 5. Metody analizy i konstrukcji logicznej w zarządzaniu jakością; 6. Metody sondażu diagnostycznego w zarządzaniu jakością; 7. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością; 8. Metoda eksperymentalna w zarządzaniu jakością; 9. Metoda heurystyczna w zarządzaniu jakością; 10. Techniki badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 11. Narzędzia badawcze w zarządzaniu jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again