Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(25)
Author
Płonka-Syroka Bożena
(6)
Woźny Aleksander
(3)
Borkowski Igor
(2)
Duda Renata
(2)
Rdzanek Grzegorz
(2)
Rymarczyk Jerzy
(2)
Stadtmüller Elżbieta
(2)
Tokarz Grzegorz
(2)
Albin Bernard J
(1)
Baluk Walenty
(1)
Borowik Iwona
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Pałka Elżbieta
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Radziszewska Janina
(1)
Srogosz Tadeusz
(1)
Stacherzak Justyna
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Staszczak Marta
(1)
Szlagowska Aleksandra
(1)
Szumski Adrian
(1)
Wolański Marian S
(1)
Wróblewski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Integracja europejska
(4)
Polityka międzynarodowa
(4)
Unia Europejska
(4)
Medycyna
(3)
Polska
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Choroby
(2)
Europa
(2)
Globalizacja
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Kobieta
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Miłość
(2)
Mężczyzna
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
AIDS
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biała Księga o Europejskim Rządzeniu
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Chorzy
(1)
Czechy
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Druzowie
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Handel
(1)
Higiena
(1)
Holandia
(1)
Internet
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Katolicyzm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kultura
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Lekarze
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Muzułmanie
(1)
Naród
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Obsługa klienta
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Protestantyzm
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radio Zet
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Religia
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szpiegostwo
(1)
Służby specjalne
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wywiad
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Światowa Rada Kościołów
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Ameryka
(1)
Czechosłowacja
(1)
Czechy
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60011-25-7
Światowa Organizacja Handlu - geneza, cele, struktura; Procedura aplikacyjna w Światowej Organizacji Handlu - przypadek Federacji Rosyjskiej; Praktyka rozstrzygania sporów na forum WTO; Realizacja porozumienia antydumpingowego WTO; Polityka konkurnecji na forum WTO; Porozumienie w sprawach handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs); Środki polityki inwestycyjnej oddziałujce na handel - Porozumienie TRIMS; Porozumienie ITA w ramach Światowej Organizacji Handlu; Liberalizacja handlu artykułami rolnymi na forum WTO; Liberalizacja rynków tekstyliów i odzieży na forum WTO - studium przypadku; Pomoc dla państw rozwijających sie i transformujących gospodarki; Porozumienie regionalne w świetle zasad WTO; Współpraca z innymi organizacjami mięzynarodowymi: cele i formy współpracy - studium przypadku; Zagadnienia ochrony środowiska w regulacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO); Umowa o zamówieniach publicznych GPA, jako narzędzie liberalizacji międzynarodowych rynków zamówień publicznych; Konsekwencje przystapienia chińskiej republiki ludowej do WTO - analiza wymiany towarowej; WTO - bilans dziesięciolecia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-82-6
1. Miejski habitat. Wybrane koncepcje urbanistyczne i społeczne, 2. Zagadnienia humanizacji i modernizacji miejskiego środowiska mieszkaniowego, 3. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań, 4.Wielkomiejski habitata w oglądzie socjologicznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-62-1
E-kultura: Historyczność i środki jej wyrazu. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy przyszłości; Księga, biblioteka, pamięć: metafory Internetu; Etnologiczna kategoria "terenu" a Internet; Estetyka www- od sztuki w Internecie do sztuki publicznej; Culture jamming w sieci, czyli jak zagłuszyć kulturę konsumpcyjną w czasach Internetu; Nowe przestrzenie wolności. Internet a Zycie literackie w Rosji; E-nauka: Historia nauki w Internecie- rozważania metodologiczne; Kształcenie na odległość- perspektywa związana z rozwojem technologii informatycznych; Wpływ edukacji medialnej w RPA na poziom i jakość nauczania; E-matematyka kontra matematyka w szkolnej ławce; E-społeczeństwo: Nowe media jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego; E-religijność. Nowe wyzwanie, nowe możliwości; Gry komputerowe- digitalny instrument tożsamościowej kreacji; Psycholog w cyber-mieście. Możliwość weryfikacji hipotez na temat relacji człowiek- środowisko w modelach wirtualnych; Na ile narracja współczesnego człowieka staje się hipernarracją?; "Virtual realisty" czy "Real virtuality"? Uczestnictwo w świecie czatu internetowego jako sfera aktywności ludycznej współczesnego człowieka; Rzeczywista nierzeczywistość. Czaty, blogi, fora internetowe- nowa przestrzeń komunikacji społecznej; Kłamstwo w sieci; E-komunikacja a interakcja seksualna; Uzależnienie od Internetu- zasięg, formy, zagrożenia; E-misja posthumanizmu; E-mancypacja. Przyczynek do krytyki medialnej i intelektualnej recepcji internetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-61-3
1. Proces kształtowania tożsamości narodowej Słowaków, 2. Kształtowanie sie współczesnej tożsamości narodowej Łotyszy, 3. Norweska tożsamość narodowa jako przyczyna odrzucenia członkostwa w Unii Europejskiej, 4. Kształtowanie sie narodu we francuskiej myśli geopolitycznej - zarys zagadnienia, 5. Samorząd terytorialny w Europie. Przykład Szwajcarii i Szwecji, 6. Hugo Grotius a prawa narodów, 7. Konflikt polsko-białoruski w sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej na Białorusi w 2005 roku w świetle prac polskiego Sejmu IV kadencji, 8. Struktury polskiego obozu narodowego (1886-1945), 9. Idee polskiego obozu narodowego - rys historyczny, 10. Mesjanizm i słowianofilstwo rosyjskie w myśli społeczno-politycznej Mariana Zdziechowskiego, 11. Tożsamość polska i próby jej zmiany w koncepcjach Jana Stachniuka, 12. Współczesny polski ruch narodowy wobec kultury, 13. Współczesny polski ruch narodowwy wobec kultury, 14. Obraz współczesnego narodu ukraińskiego w dwumiesięczniku "Arcana", 15. "Głos" wobec konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego, 16. Obraz narodów bałkańskich w dwumiesięczniku "Arcana", 17. Ustawa o zakazie uboju rytualnego. Czy sanacja była antyżydowska, 18. Rodowód i zagłada ludności polskiej na Wschodzie, 19. Znaczenie konkordatu jako umowy międzynarodowej - konkordat 1993, 20. Polacy w Europie latających narodów - rozwój połączeń międzynarodowych z Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60011-17-6
1. Ustrój polityczny państwa, 2. Stosunki gospodarcze, społeczne i polityka wewnętrzna, 3. Republika Czeska w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-77-X
1.Podstawy tworzenia Polskiej polityki integracyjnej w latach dziewięćdziesiątych, 2.Stosunki Polskie ze Wspólnotami Europejskiemi do momentu przyjęcia Białej Księgi w czerwcu 1995 r., 3.Czynniki kształtujące stosunki Polski z Unią Europejską w latach 1996-1998, 4.Negocjacje akcesyjne w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 5.Procedura ratyfikacji traktatu akcesyjnego, 5.Polska w Unii Europejskiej-na jakich zasadach?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Antropologia miłości / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Tom 1)
ISBN: 978-83-60011-70-6
Część I: Miłość kobiety jako fenomen biologiczny, psychologiczny i społeczny. Próba antropologicznej definicji miłości; Genetyczne i środowiskowe determinanty miłości macierzyńskiej; Postawy kobiet wobec macierzyństwa; Miłość jako metafora; Styl przywiązania a relacje romantyczne; Miłość i kobieta w mitologii współczesnej. Część II: Wzorce miłości kobiety w kulturze europejskiej. Chrześcijańska miłość małżeńska w średniowieczu; Oblubienice Szatana, czyli o średniowiecznej wizji seksualności czarownic; Oświeceniowa miłość; Tomasz Jefferson i Maria Cosway - niespełniony romans w Paryżu; Miłość w wojennym theatrum. Uwagi na marginesie Warunku Eustachego Rylskiego; Więźniowie i ich kobiety. Miłość za kratami w świetle XIX-wiecznej literatury i pamiętników; Obraz zakochanej kobiety w operze polskiej końca XVIII i w XIX w.; Ruble kontra strzały Amora - problem istnienia pojęcia miłości romantycznej w mentalności nadniemeńskiej społeczności wiejskiej II połowy XIX w.; Miłość kobieca w podręcznikach historii Polski XIX stulecia; Obraz miłości w relacjach mieszkanek Bielska Podlaskiego; Pokoleniowe przemiany wzorców miłości i postaw wobec małżeństwa u kobiet w grupie etnicznej. Na przykładzie Polek na Litwie; Zawiedziona miłość, niespełnione ambicje artystyczne czy obcość etniczna? O bohaterce Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej w kontekście neopsychoanalizy; Marylko Jedyna! Stachu Kochany! Zakochani jako podmioty moralne - korespondencja Marii Ossowskiej ze Stanisławem Ossowskim; Przez całe życie miłość - o poezji miłosnej Ludmiły Marjańskiej (1923-2005); Włodzimierz Wysocki i Marina Vlady, czyli romans rosyjsko-francuski; Postaci zakochanych kobiet w fantasy; Dekonstrukcja stereotypów kobiecych wzorców miłości w filmach Pedra Almodovara; Organizacyjne uwarunkowania kształcenia ustawicznego kobiet w RFN; Nowe światy ze starych elementów. Męska wizja kobiecości w poematach "papieża awangardy".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Antropologia miłości / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Tom 2)
ISBN: 978-83-60011-69-0
Część I. Miłość mężczyzny jako fenomen biologiczny, psychologiczny i społeczny: Ewolucyjny aspekt uczuciowości mężczyzny, Mężczyzna i miłość, czyli jak kultura redukuje habitus męski, Ciało kobiety jako obiekt pragnienia mężczyzny, Gentelman - Playboy - Mężczyzna opiekuńczy. Metamorfozy miłości mężczyzny i ich uwarunkowania społeczno-kulturowe, Kreowanie charakteru chłopięcej uczuciowości w przekazie kompetencji kulturowych. Przykład sklepu z zabawkami, Koniec mężczyzny. Czy naturę można oszukać?. Część II: Miłość mężczyzny w kulturze europejskiej: Homoerotyczny wzór miłości: kochankowie idealni w kulturze greckiej V-IV w. p.n. e., Mężczyzna w pułapce miłości. Uwagi na marginesie archaicznej epiki greckiej, Żony, kochanki, heroiny i świat męskich uczuć w poezji Owidiusza, Miłość przedmałżeńska i pozamałżeńska w średniowieczu, Miłość mężczyzny w polsko-łacińskiej elegii epoki renesansu, Miłość mężczyzny czy obowiązek monarchy? Król Zygmunt I (1506-1548) i jego związki z kobietami, "Bez miłości nic a nic/ Rośnie, ni trwa, ni się rusza/ Miłość - żywiołów pani, / Miłość przyrodzona dusz" - Józef Wybicki zakochany. Miłość w życiu znanego polityka i pisarza, Dwa obrazy miłości mężczyzny na podstawie pieśni zebranych przez Oskara Kolberga, Herosi i karły. Miłość mężczyzny w świetle prozy Elizy Orzeszkowej, Mężczyzna zawiedziony. Związki u czuciowe mężczyzn w twórczości Guy de Maupassanta, "Sztuka miłości" - malarstwo Gustava Klimta (1862-1918), Obraz małżonka we francuskim dramacie XX wieku, Oszukane metryki, czyli o zakochanych "starcach" w literaturze, Macho, perwersyjny zboczeniec czy tkliwy kochanek? Miłość mężczyzny w filmach Pedra Almodovara, Ojciec, syn, brat. Związki uczuciowe mężczyzn w filmach "Ojciec i syn" Aleksandra Sokurowa i "Jego brat" Patrice'a Chereau, Mężczyzna jaki jest, każdy widzi - językoznawczy obraz miłości mężczyzny na podstawie powieści Paulo Coelho (Jedenaście minut, Zahir), jak kocha mężczyzna klasy B, czyli miłość po fińsku wg Aki Kaurismakiego, Kulturowe wzorce przezywania miłości u polskich mężczyzn po drugiej wojnie światowej, Nie całuj mnie pierwsza, reakcje mężczyzna emancypację kobiet w okresie PRL, Jako kocha Tristan? Współczesna wersja "Dziejów Tristana i Izoldy" Józefa Bediera - "Tristan 1964" Marii Kuncewiczowej, Kreacja kochającego mężczyzny w twórczości Miarka Hłaski - rewizja pokoleń, Mężczyzna wobec miłości w wybranych utworach polskiej fantastyki naukowej ("Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca" Jerzego Żuławskiego i "Opowieści o pilocie Pirxie" Stanisława Lema), Kobiece figury wspomnień w prozie Tadeusza Konwickiego i Jerzego Pilcha, Jak kocha podmiot liryczny "Marcin Ś", Kochać to nie znaczy zawsze to samo, czyli typologia męskiej miłości we współczesnej polskiej dramaturgii, Miłość "Nowych ojców" - przemiany społecznych oczekiwań, Oblicza miłości mężczyzny w polskich serialach telewizyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86308-60-5
Multimedia - "multi" w mediach; O nowych sposobach i wymiarach pluralizacji kultury; Media - etyka - polityka; Przyczynek do politycznej archeologii mediów; Etyka dziennikarska i nowe media; Dyskurs międzykulturowy we współczesnych mediach; Wyznaczniki gatunkowe zapowiedzi; O intertekstualności dyskursu politycznego w mediach (na przykładzie radiowych rozmów z polityka mi); Sprostowanie - prasowe strategie oswajania obecności; Wybrane funkcje reportażu prasowego dla młodzieży a współczesna kultura; Przepowiednie w Internecie; Dialog we współczesnym komunikowaniu publicznym; "Pułapka internetowa", czyli o słownictwie tematycznym związanym z Internetem; Nowoczesne media szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie terapii uczniów z dysleksją rozwojową); Media Polonii niemieckiej w obszarze komunikacji społecznej; Rola mediów w środowiskach wielokulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego. Próba redefinicji zjawiska; Media publiczne w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-33-8
1. Przeobrażenia państwowości: współczesne dylematy na tle procesu globalizacji, integracji i regionalizmu, 2. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, 3. Problem tożsamości europejskiej w stosunkach międzynarodowych, 4. Perspektywy europejskich sił szybkiego reagowania - próba analizy wybranych aspektów, 5. Problemy europejskiego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Holandii, 6. Muzułmanie w europejskich demokracjach liberalnych, 7. Korupcja w systemie instytucjonalnym Unii Europejskie - pojęcie, przyczyny, zasięg i skutki, 8. Problemy neutralnej Szwajcarii, 9. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej - rozwój i perspektywy, 10. Wyjaśnienie genezy konfliktów zbrojnych na przykładzie byłej Jugosławii, 11. Ku federalnej Europie - II Movimento Federalista Europeo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60011-10-9
1. Jan Paweł II o globalizacji, 2. Polski tradycyjny katolicyzm wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku, 3. Czynnik religijny jako element ryzyka politycznego w stosunkach międzynarodowych, 4. Rada Kościołów (ŚRK) jako międzynarodowa organizacja pozarządowa, 5. Zasada wolności wyznania oraz status Kościołów i związków wyznaniowych w prawie UE, 6. Wspólnotowe dziedzictwo religijne jako podstawa aksjologiczna Unii Europejskiej - spór o preambułę traktatu konstytucyjnego, 7. O związkach prawa kanonicznego z prawem Wspólnot Europejskich, 8. Adam Mickiewicz wobec Kościoła - Rewolucji - Europy na łamach "Trybuny Ludów", 9. Mahatma Gandhi - sukces i klęska strategii Satyagraha wobec brytyjskiej okupacji Indii, 10. Europejska diaspora żydowska a Izrael, 11. Druzowie między Izraelem, Syrią a Libanem, 12. Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego, 13. Niemieccy protestanci wobec narodowego socjalizmu, 14. "Zwiastun Ewangeliczny" wobec państwa nazistowskiego w latach 1933-1939
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów kultury medycznej / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego)
ISBN: 83-7181-388-0
1. Historyczne aspekty relacji lekarz-pacjent. Egzorcysta a opętany; Szaman syberyjski a człowiek chory; Środki terapii ludzkiej i boskiej - stanowisko starochrześcijańskich pisarzy na przykładzie Orygenesa; Etos zawodu lekarza w relacji z pacjentem w średniowiecznej medycynie europejskiej; Miłość jest najważniejszym lekarstwem - spagiryka czyli początki nowożytnej farmakologii; Rola i miejsce lekarzy w życiu elit politycznych Rzeczypospolitej w epoce staropolskiej; Problemy zdrowotne biskupa Piotra Tomickiego; Relacje lekarz-pacjent w terapii hipnotycznej i ich interpretacje; Relacje lekarz-pacjent w społeczeństwie polskim podczas okupacji 1939-1945. 2. Relacje lekarz-pacjent w perspektywie medycznej. Stosunek zesłańców do chorych i choroby w warunkach deportacji polskiej ludności na wschód; Dia-logos i medycyna. Uwagi na temat antropologicznej medycyny; Żądanie eutanazji jako niezgoda na bycie obcym; Umiejętność komunikowania się jako czynnik kształtujący efektywność relacji lekarz-pacjent i pacjent-lekarz; Znaczenie działalności Alberta Schweitzera dla współczesnej praktyki lekarskiej; Realizacja zasad etyki lekarskiej a sposób przekazywania diagnozy w praktyce lekarskiej; Oczekiwania pacjentów wobec lekarzy w praktyce chirurgicznej; Wpływ czynników zewnętrznych na pacjentów chirurgicznych; Rys historyczny raka sutka w ostatnim 25-leciu w materiale II Kliniki Chirurgii AM we Wrocławiu; Nowe sposoby leczenia przetok okołoodbytniczych za pomocą kleju tkankowego - pierwsze doświadczenia; Nowe techniki zespoleń jelitowych w chirurgii przewodu pokarmowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60011-40-0
Wprowadzenie do socjologii siedliska człowieka; Problem jakości życia; MAKROSIEDLISKO: Modele społeczne Zachodu. Ludzka dwuwartościowa kondycja; Dylemat wyboru "domostwa". Społeczeństwo chrześcijańskie; Estetyczne jakości życia w skupiskach ludzkich. Przypadek architektury; Odrodzenie kultury antycznej. Humanizm społeczeństwa renesansowego. Na granicy makro - mikrosiedliska. Od romantycznej wiary w mądrość ludu do społeczeństwa naukowego i industrialnego. MIKROSIEDLISKO: Psychologia człowieka. Kierunki aktywności; Dychotomia pierwiastka męskiego i żeńskiego. Relatywny charakter symboliki płci; Mistyka śmierci. Nieczystość seksualnej przyjemności; Doskonałe macierzyństwo. Utrata dziewictwa; Modele erotyczne w kulturze Zachodu. Egzystencjonalne dolegliwości; Fascynacja miłością zmysłową. Emancypacja człowieka.; TRANSSIEDLISKO: Naukowy paradygmat Biblii. "Fundamentalizm" oraz "tradycjonalizm". Światy transcendentne Zachodu. Fascynacja cudownościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-77-5
Brytyjskie służby specjalne; Współczesne Służby Specjalne w Hiszpanii - ewolucja struktury; Austriackie służby specjalne - próba syntezy; Niemiecko-niemiecka wojna wywiadów; Struktury wywiadu i kontrwywiadu państwa radzieckiego - próby syntezy na podstawie literatury polskojęzycznej; Siły bezpieczeństwa i służby specjalne Palestyńskiej Władzy Narodowej; wywiad i kontrwywiad w Argentynie; Polski wywiad i kontrwywiad w XX wieku i na początku XXI wieku - zarys zagadnienia; Powstanie, organizacja i liczebność organów Informacji Wojska Polskiego 1943-1957; Radziecki MON na Łotwie w świetle literatury łotewskiej; Wojskowa współpraca wywiadowcza w ramach struktury Unii Europejskiej - cele, założenia, uwarunkowania; Teoria wojny partyzanckiej Ernesto Che Guevary; Spojrzenie na cele i metody działań zbrojnych sił rebelianckich w Afganistanie i Iraku przez pryzmat doświadczeń wojsk duńskich i norweskich; Zwalczanie wrogów w powiecie lubińskim w latach I wojny światowej; Działalność wywiadowcza majora Jerzego Sosnowskiego; Rodzaje agentury w świetle dokumentów resortowych Polski Ludowej; Proces werbunku w dokumentach służb bezpieczeństwa Polski Ludowej; Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Obraz służb specjalnych w filmie III Rzeczypospolitej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-62-1
1. Chory, choroba, chorowanie. Perspektywa socjologiczna: Rozprawa z czasem w chorobie przewlekłej; Teoretyczne i metodologiczne przesłanki zastosowania metod jakościowych w badaniach doświadczeń pacjentów związanych z opieką medyczną; Społeczne wymiary dyskursu nad badaniami genetycznymi w medycynie; Kardiologia behawioralna- Przedmiot i aplikacje. Socjologia zdrowia i choroby w działaniu w obszarze badań nad chorobą wieńcową; 2. Socjologia promocji zdrowia w działaniu: Nowe oblicze medykalizacji: redefinicja i marginalizacja promocji zdrowia; Promocja zdrowia w Polsce. Socjologiczna analiza procesu innowacji; Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach. Obszary zastosowań socjologii; 3. Dydaktyka socjologii medycyny. Priorytety- praktyka- prognozy: Nauczanie socjologii medycyny w Polsce. przeszłość- teraźniejszość- przyszłość; Priorytety edukacyjne wobec zdrowia jako wynik analizy socjologicznej; 4. Antropologia medycyny w działaniu: Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze; Demony jako epifanie zła egzystencjalnego. Demonologia religii niechrześcijańskich, kultury ludowej oraz jej nawiązanie w psychoanalizie. Zarys ogólny problematyki; "Kobieca choroba"- PMS w kontekście hegemonii medycyny współczesnej; Medycyna alternatywna w perspektywie antropologii historycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-95-8
1. Słowo elektroniczne. strategie werbalne w epoce nowych mediów, 2. Partwork - tekst medialny - tekst krytyczny. Przykład pragmatycznej analizy zawartości, 3. Przedwyborczy wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w " Gazecie Wyborczej ", 4.Kształtowanie wizerunku medialnego Radia Zet
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-79-6
Etos i warsztat; Media epoki pilota; Sytuacja gatunków medialnych po 11. września; Jestem Dolnoślązakiem - rola gazety w kreowaniu lokalnej tożsamości; Epidemia narcyzmu. O przyczynach, objawach i skutkach " choroby medialnej "; Telewizji publicznej wizerunek własny; "Trudna miłość", czyli 50 lat relacji TVP z jej widzami; Medialność na co dzień i w kryzysie; Obraz problemów społecznych w Polsce w " Kurierze Wileńskim "; " Viva " jako wehikuł popkultury; Próba indywidualizacji mediów grup etnicznych ( na przykładzie Śląska Opolskiego ); Autokreacja prasy katolickiej w Polsce; Kreowanie wizerunków lubelskich dzienników w latach 1989-2002; " Gazety Prawnej " nowy (lepszy?) wizerunek. Zmiany wizerunku " Gazety Prawnej " od września 2001 do października 2002; Poszerzenie pojemności wizerunku tytułu prasowego wraz ze zmieniającą się publicznością czytelniczą. Na przykładzie ewolucji " Gazety Wyborczej "; Autoprezentacja w prasie (na materiale " Gazety Lubelskiej ") Dolnośląskie dzienniki a prasa bezpłatna - konkurencja, konwergencja, synergia; Elektroniczne słowo prasy; Kodeksy etyki dziennikarskiej jako narzędzie promowania własnego środowiska; " Czwarta władza " - uwięzienie duszy? Kilka refleksji o mediach i władzy; Media a przemoc. System oznakowań telewizyjnych jako forma samokontroli mediów; Językowe przejawy agresji i empatii w mediach; Zmiany gatunkowe wypowiedzi dziennikarskiej (na podstawie wiadomości prasowej); Makdonalizacja radia; Internet - Wielka Synteza. Systematyka podmiotów biznesowych; Podwójne oblicze? Wizerunek mediów w reklamie; Piosenka w mediach - media w piosence; Przejawy interakcji między redakcją a czytelnikami w prasie lokalnej (na przykładzie " Głosu Wielkopolskiego "); Otoczenie wewnętrzne komunikatora masowego - rola dziennikarza w organizacji medialnej; Kształtowanie wizerunku medialnego Radia Zet; Medium kontra medium. Oblicze telewizji we współczesnym kinie światowym; Ontologia, komunikacja, stylizacja, socjologia - cztery poziomy " meta " w grach komputerowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-78-8
1. Zagrożenia, konflikty i mnogie oblicza globalizacji, 2. Wyzwania dla demokracji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 3. Komunikacyjne ścieżki globalizacji , 4. Oblicza wielokulturowości, 5. Mulitukulturalizam czy wielokulturowość? Europejsko-amerykańska debata na temat tożsamości kulturowej oraz wartości i norm politycznych w globalnej przyszłości, 6. Tożsamość islamska: mit, zagrożenie, czy czynnik mobilizujący?, 7 Wpływ feminizmu i globalizacji na pozycję społeczną kobiety i rozwój społeczeństw, 8. Imigracja - globalny problem bez pieczeństwa wewnętrznego. Przykład RFN i lekcja dla Polski, 9. Regionalizm jako jedna z tendencji we wsółczes nej Europie, 10. Andyjska Wspólnota Narodów - procesy integracyjne w Ameryce Południowej, 11. Stosunki transatlantycie - spojrzenie z Waszyngtonu i Brukseli, 12. Kryzysy finansowe w gospodarce światowej, 13. Trzy centrate chnologiczne świata : USA-Japonia-Unia Europejska, 14. Węzłowe problemy ekopolityki na początku XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-41-9
Wstęp; "Małe państwo" w stosunkach międzynarodowych i nauce. Doświadczenia europejskie; Konflikty zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90.; Perspektywy integracji polityczno-wojskowej UE w świetle teorii stosunków międzynarodowych; Polityka regionalna UE; Nowa tożsamość zjednoczonych Niemiec; Dania wobec poszerzenia i pogłębienia UE w drugiej połowie lat 90.; Prawno- instytucjonalne i polityczne aspekty uczestnictwa Austrii w UE; Problem mniejszości w telewizji brytyjskiej; Uwarunkowania i perspektywy demokracji afrykańskiej a stosunki pomiędzy UE i krajami subsaharyjskiej Afryki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again