Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Misiuk Andrzej
(2)
Jaros Paweł J
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Sokołowski Mariusz
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Wiszowaty Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Policja
(3)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dziecko
(1)
Internet
(1)
Kariera
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Straż gminna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Bezpieczeństwo. Prawo. Administracja. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-62726-38-7
1. Charakterystyka podstawowych pojęć; 2. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. Do końca XX w.; 3. Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 4. Organy państwowe o charakterze ogólnym: Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister spraw wewnętrznych i administracji; Terenowe organy administracji rządowej; Organy samorządu terytorialnego; 5. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu; Państwowa Straż Pożarna; 6. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Wywiadu; 7. Wyspecjalizowane organy państwowe podlegające innym centralnym organom administracji rządowej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba wywiadu Wojskowego; Żandarmeria wojskowa; Służba celna; Inspekcja kontroli skarbowej; Służba Więzienna; Straż Ochrony Kolei; Straż Leśna; Państwowa Straż Rybacka; Państwowa Straż Łowiecka; Służba Ochrony Zabytków; Inspekcja Transportu Drogowego; 8. Samorządowe formacje porządkowe- straże gminne; 9. Organy kontroli i inspekcja: Inspekcja Ochrony Środowiska; Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Farmaceutyczna; Państwowa Inspekcja Pracy; Inspekcja Weterynaryjna; 10. Zarządzanie sprecyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego: Firmy ochrony osób i mienia; Firmy detektywistyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62726-30-1
1.Podstawowe zagadnienia etyki ogólnej; 2. Etyka policji w świetle tradycji polskich służb policyjnych i regulacji międzynarodowych; 3. Podstawowe zasady i wartości w policyjnej służbie; 4. Policyjna codzienność; 5. Sytuacje szczególne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-62726-10-3
1. Geneza, istota i charakter systemów policyjnych w Europie; 2. Organizacja i zadania policji Unii Europejskiej; 3. Europejska współpraca policyjna - instytucje i formy; 4. Jaka policja w zjednoczonej Europie?.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Łośgraf, 2011. - 236, [1] : rys., tab. ; 24 cm.
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-62726-16-5
1. Ekonomiczno-polityczne i kulturowe tło poradnictwa kariery w wymiarze globalnym; 2. Kontekst polityczny przemian w polskim poradnictwie kariery; 3. System poradnictwa kariery w resorcie pracy i polityki społecznej; 4. System poradnictwa kariery w oświacie i przyczyny jego dysfunkcjonalności; 5. System poradnictwa kariery w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy; 6. Poradnictwo kariery w strukturach organizacyjnych zorientowanych na tworzenie sieci; 7. Poradnictwo biograficzne aktualną ideą poradnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87572-45-4
Część I: Powstanie i rozwój instytucji praw dziecka w Polsce i wybranych krajach europejskich. Prawa dziecka. Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego. Pozycja ustrojowa ombudsmana do spraw dzieci w wybranych państwach europejskich (Francja, Litwa, Norwegia). Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w Polsce. Część II: Funkcjonowanie Rzecznika Praw Dziecka. Prawo do życia i ochrony zdrowia. Prawo do wychowania w rodzinie. Prawo do godziwych warunków socjalnych. Prawo do nauki. Prawo do Ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem. Prawa dzieci niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again