Form of Work
Książki
(178)
Status
only on-site
(152)
available
(125)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(127)
Czytelnia
(152)
Author
Łuczkiewicz Grzegorz
(11)
Pocztowski Aleksy
(8)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(7)
Podsiadło Iwona
(6)
Armstrong Michael
(4)
Borkowska Stanisława
(3)
Hay Julie
(3)
Kozielski Robert
(3)
Rogowski Waldemar
(3)
Wach Krzysztof
(3)
Wójcik Leszek
(3)
Biliński Witold
(2)
Buzan Tony
(2)
Dale Margaret
(2)
Golec Nikodem
(2)
Hampden-Turner Charles
(2)
Hyla Marek
(2)
Hędrzak Anna
(2)
Israel Richard
(2)
Justyna Marlena
(2)
Kardaszewski Jacek
(2)
Kisiel Wiktor
(2)
Klin Lidia
(2)
Maciejowski Tomasz
(2)
Marciniak Jarosław
(2)
Oleksyn Tadeusz (1945- )
(2)
Sekuła Zofia
(2)
Sochacka Iwona
(2)
Stocki Ryszard
(2)
Słupek Tomasz
(2)
Tokarski Maciej
(2)
Trompenaars Fons
(2)
Ulrich Dave
(2)
Walińska Ewa
(2)
Wędzki Dariusz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Adcock Dennis
(1)
Afuah Allan
(1)
Alexander Jim
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bailey Roy
(1)
Barton D.R. Jr
(1)
Bartoszewicz Paweł
(1)
Becker Brian E
(1)
Bednarski Tadeusz
(1)
Berg-Peer Janine
(1)
Bernstein Jake
(1)
Bjerke Bjorn
(1)
Black Sam
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Boydell Tom
(1)
Bramham John
(1)
Burnett Ken
(1)
Cameron Kim S
(1)
Camp Richaurd
(1)
Cascio Wayne F
(1)
Cheverton Peter
(1)
Chlewińska Iwona
(1)
Chojnacka Ewa
(1)
Chong Yen Yee
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Clutterbuck David
(1)
Cook Mary F
(1)
Cooper Robin
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Cowling Alan
(1)
Czubała Anna
(1)
Day Derek
(1)
Dittmann Paweł
(1)
Doyle David P
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Dziekoński Michał
(1)
Edwards Helen
(1)
Essinger James
(1)
Fiore Frank F
(1)
Fitz-Enz Jac
(1)
Foster Timothy R. V
(1)
Fox Glen
(1)
Futrell Charles M
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gay Charles L
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Hansen Jorgen Druda
(1)
Hardy Doug
(1)
Hargrove Robert
(1)
Heijden Kees van der
(1)
Hill Nigel
(1)
Hoffman Patrycja
(1)
Huselid Mark A
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Jasiecki Krzysztof
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Jonas Agata
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Juruś Jerzy
(1)
Jóźwiak Hubert
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kalafut Pam Cohen
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(175)
Country
Poland
(178)
Language
Polish
(178)
Subject
Kadry
(52)
Przedsiębiorstwo
(47)
Zarządzanie
(18)
Marketing
(13)
Oceny pracowników
(13)
Organizacja
(12)
Praca
(11)
Koszty
(9)
Zatrudnienie
(9)
Konsumenci (ekon.)
(8)
Rachunkowość
(8)
Obsługa klienta
(7)
Ryzyko
(7)
Unia Europejska
(7)
Finanse
(6)
Zarządzanie strategiczne
(6)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(5)
Menedżerowie
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Płaca
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Zawód
(5)
Integracja europejska
(4)
Inwestycje
(4)
Motywacja pracy
(4)
Organizacja ucząca się
(4)
Outsourcing
(4)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Banki
(3)
Benchmarking
(3)
Handel detaliczny
(3)
Innowacje
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Internet
(3)
Jakość produktu
(3)
Kalkulacja kosztów
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Kupno i sprzedaż
(3)
Marketing strategiczny
(3)
Negocjacje
(3)
Podatek
(3)
Rozmowa kwalifikacyjna
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Sprawozdania
(3)
Techniki sprzedaży
(3)
Usługi
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Bilans księgowy
(2)
Ceny
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Handel
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Jakość
(2)
Konkurencja
(2)
Kredyt
(2)
Księgowość
(2)
Kultura
(2)
Logistyka
(2)
Marka*
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Obrót pieniężny
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo handlowe
(2)
Przywództwo
(2)
Rachunkowość finansowa*
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Rynek walutowy
(2)
Siła robocza
(2)
Sprzedaż
(2)
Uczenie się
(2)
Wiedza
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Znaki towarowe
(2)
Zysk
(2)
Alokacja
(1)
Badania marketingowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Baza danych
(1)
Bezrobocie
(1)
Bodźce ekonomiczne
(1)
Controlling
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Decyzje
(1)
Dochód
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dywidenda
(1)
Edukacja
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
178 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-018-8
1. Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego: Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe i podobne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: Informacja a sprawozdanie finansowe. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej: Istota analizy wskaźnikowej i jej miejsce w systemie analiz. Klasyfikacja metod analizy wskaźnikowej i jej etapy. 2. Charakterystyka sprawozdania finansowego i podobnych źródeł informacji: Bilans. Bilans jednostkowy: Bilans skonsolidowany. Bilans jednostkowy i skonsolidowany według MSR/MSSF. Rachunek zysków i strat: Jednostkowy rachunek zysków i strat. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. Jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i start według MSR/MSSF. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych: Ogólna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych według MSR/MSSF. Inne sprawozdania sporządzone przez przedsiębiorstwo oraz plan kont jako pozostałe źródła informacji. 3. Przegląd wskaźników finansowych i ich systemów: Istota i narzędzia analizy wskaźnikowej: Istota, procedury i zasady analizy wskaźnikowej. Metody i problemy analizy wstępnej. Metody i problemy analizy rozwiniętej. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej. Wstępna analiza płynności finansowej. Rozwinięta analiza płynności finansowej. Systemy wskaźników płynności finansowej. Wskaźniki i systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej: Wstępna analiza wypłacalności długoterminowej. Rozwinięta analiza wypłacalności długoterminowej. Systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej. Wskaźniki i systemy wskaźników sprawności zarządzania: Wstępna analiza sprawności zarządzania. Rozwinięta analiza sprawności zarządzania. Systemy wskaźników sprawności zarządzania. Wskaźniki i systemy wskaźników rentowności: Wstępna analiza rentowności. Rozwinięta analiza rentowności. Systemy wskaźników rentowności. 4. Zasady oceny wskaźników finansowych: Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura. Sposoby porównania wskaźników finansowych: Charakterystyka bez porównań wskaźników finansowych. Metody tworzenia oceny syntetycznej: Formułowanie skali oceny. Graficzne metody oceny syntetycznej. Ilościowe metody oceny syntetycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-52-3
1. Rola, zadania i organizacja działu personalnego, 2. Obsługa pracowników i administracja kadrowa, 3. Regulaminy jako podstawa zarządzania pracą w przedsiębiorstwie, 4. Podstawowe procedury kadrowe, 5. Dział personalny a organizacja pracy, 6. Współpraca działu personalnego z zarządem przedsiębiorstwa, 7. Współpraca działu personalnego z kierownikami liniowymi, 8. Racjonalizacja działu personalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-015-3
1. Badania marketingowe na rynku business-to-business 2. Pozyskiwanie informacji marketingowych ze źródeł wtórnych; 3. Obserwacje i eksperymenty; 4.Wywiady i ankiety na rynku business-to-business 5. Projektowanie kwestionariuszy i przygotowanie scenariusza. 6. Motywowanie respondentów do udziału w badaniach 7. Organizacja badań z wykorzystaniem wywiadów i ankiet 8. Analiza i prezentowanie wyników badań; 9. Porównywanie tradycyjnych i internetowych wywiadów i ankiet 10. Współpraca z agencją badań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-70-1
R.1 Rachunek bankowy; R.2 Rozliczenia pieniężne; R.3 Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania; R.4 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa; R.5 Kredyt inwestycyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-33-7
1. Benchmarking - wprowadzenie, 2. Rodzaje i etapy benchmarkingu, 3. Mapa organizacji, 4. Kultura, wartości i ludzie, 5. Organizacja procesowa, 6. Zwiększanie wartości dodanej organizacji, 7. Mierniki w benchmarkingu, 8. Wybór partnerów benchmarkingu, 9. Strategiczna rola działu zasobów ludzkich, 10. Program pilotażowy benchamarkingu 11. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 12. Korzystanie z usług konsultantów, 14. Reengineering procesów, 15. Benchamrking w przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-73-6
1.Stworzenie własnego planu, dzięki któremu będziesz mógł przestać pracować, 2.Zyskowne strategie gry na rynku akcji (na dobre i złe czasy), 3.Jeszcze więcej strategii prowadzących do osiągnięcia wolności finansowej, 4.Zabezpieczenie wolności finansowej, 5.Przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-84-1
Internet; Zarys problematyki; Internet jako technologia i jako sieć wartości; Internet jako czynnik zmieniający warunki konkurencji; Elementy, relacje między nimi i ich dynamika oraz ocena modeli biznesowych; Elementy modelu biznesowego; Dynamika modeli biznesowych oraz ich ocena; Wycena i finansowanie nowych przedsięwzięć internetowych; Rola konkurencyjnego i makroekonomicznego otoczenia firmy; Otoczenie konkurencyjne i makroekonomiczne; Pojęcia, modele i narzędzia: zastosowanie w praktyce; Menedżer a Internet; Przykładowa analiza modelu biznesu internetowego; Studia przypadków; Broadcast; Webvan; Netscape communications i przeglądarka; Red hat software; Hotmail; Ebay; Microsoft; Sun Microsystems; Diamond Multimedia; Merrill Lynch.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-89355-86-8
1. Seminarium. O co naprawdę chodzi w negocjacjach?, 2. Ćwiczenia. Własność problemu, 3. Ćwiczenia. Czyj to problem?, 4. Ćwiczenie. Klasyfikacje problemów, 5. Gra. Dziesięć pytań, 6. Gra. Poszukiwanie problemów, 7. Ćwiczenie. Spotkania w czasie bankietu, 8. Dyskusja. Trzy rodzaje pytań w negocjacjach, 9. Ćwiczenie. Neutralne sfery problemowe - small-talk, 10. Ćwiczenie. Pogłębianie tematu rozmowy, 11. Kwestionariusz. Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach, 12. Symulacja. Paramatery negocjowania sytuacji, 13. Ćwiczenie. Techniki sprzedawanie problemu, 14. Symulacja. zawarcie umowy przedstawicielskiej, 15. Symulacja. Karuzela chwytów negocjacyjnych, 16. Kwestionariusz. Planowanie czasu, 17. Kwestionarusz. Preferencje, 18. Kwestionariusz. Trudne sytuacje, 19. Symulacja. Indywidualne ograniczenia negocjatorów, 20. Symulacja. Emocje w negocjacjach, 21. Podsumowanie i ocena dnia treningu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel ; przeł. Jerzy Juruś. - Wyd.3 uaktual. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 599 s. : tab., wykresy ; 24 cm.
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN: 83-89355-27-2
Sprawozdawczość finansowa; Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Zarządzanie kapitałem obroto- wym; Finansowanie biznesu; Analiza finansowa; Inwesto- wanie nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa; Opodatko- wanie; Fuzje, sprzedaż majątku, kryzys finansowy i re- organizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-7484-033-1
1. Wprowadzenie do szkolenia, 2. Kim jest trener?, 3. Prezentacja, 4. Rozpoczęcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (1)?, 5. W trakcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli ? (2), 6. Indywidualne umiejętności prezentacji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (3)?, 7. Korzystanie z pomocy szkoleniowych, 8. Inne pomoce szkoleniowe, 9. Szkolenie nie polega na samym mówieniu, 10. Inne rodzaje działań szkoleniowych, 11. Ludzie, których szkolisz, 12. Radzenie sobie z trudnymi osobami, 13. Potwierdzenie i ocena efektywności szkolenia, 14. Z myślą o przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-08-6
1. Integracja gospodarcza Europy - informacje wstępne; 2. Demografia Europy - kierunki zmian i problemy; 3. Rynki pracy - największe zmartwienie Europy; 4. Wzrost gospodarczy - perspektywy i wyzwania; 5. Struktura przemysłowa - specjalizacja, wydajność i wzrost; 6. Handel - siła napędowa integracji; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - strumienie i geneza; 8. Integracja walutowa: stare problemy - nowe rozwiązania; 9. Rozszerzenia wschód - nowe wyzwanie; 10. Od gospodarki krajów Europy ku gospodarce ogólnoeuropejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-11-6
Temat: Matematyka
1. Elementy matematyki, 2.Funkcje i ciągi, 3.Funkcje j ednej zmiennej-różniczkowanie, 4. Funkcje jednej zmien nej-całka, 5.Algebra liniowa-optymalizacja liniowa, 6. Funkcje wielu zmiennych, 7.Elementy wnioskowania staty stycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-58-2
Cz.I Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu: Etyka gospodarowania z punktu widzenia wielkich religii; Historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu. Cz.II Etyka biznesu - wybrane kwestie: Etyka a teoria gier; odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. Cz.III Zarządzający i zarządzanie: Funkcje zarządzania i ich kontekst etyczny; Etyczny kierownik, menedżer i lider; Role kierownicze i ich kontekst etyczny; Zarządzanie: misja (służba) społeczna czy kosztowna usługa; Misja, wizja i cele organizacji - kontekst etyczny; Zarządzanie w organizacjach biurokratycznych i związane z tym problemy etyczne; Organizacje postbiurokratyczne w globalizującej się gospodarce; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Faktoring międzynarodowy / Iwona Sobol. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 195 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89355-79-5
1.Charakterystyka faktoringu, 2.Przesłanki korzystania z faktoringu w obrotach międzynarodowych, 3.Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania faktoringu w obrotach międzynarodowych, 4.Wielkość i struktura międzyanrodwego rynku usług faktoringowych, 5.Rynek usług faktoringu międzynarodowego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-44-2
1.Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, 2.Charakterystyka faktoringu, 3.Prawny aspekt faktoringu, 4.Ekonomiczny aspekt faktoringu, 5.Podatkowy aspekt faktoringu, 6.Księgowy aspekt faktoringu, 7.Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-28-0
R.1 Internet i programy strategiczne przedsiębiorstw, R.II Informacja i promocja w sieci, R.III handel elektroniczny i e-finanse, R.IV Zarządzanie z wykorzystaniem sieci
1.Internet i środowisko rozwoju przedsiębiorstw, 2. Planowanie i kontrola działań w sieci. R.2 Informacja i promocja w sieci : 3.Internet jako pl atforma wymiany informacji, 4.Promocja w Internecie. R.3 Handel elektroniczny i e-finanse : 5.Handel elektr oniczny : produkty, ceny i dystrybucja, 6.Transakcje f inansowe w Internecie. R.4 Zarządzanie z wykorzystaniem sieci : 1.Ludzie i In ternet, 8.Działania operacyjne i nowa organizacja prac y
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-003-X
1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. Idea wspólnego inwestowania; Zalety i wady funduszy inwestycyjnych; Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne; Rodzaje funduszy inwestycyjnych; Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce. 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych; Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce; Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce; Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2004. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych; Czynniki mikroekonomiczne; Czynniki makroekonomiczne; Czynniki prawno-podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-50-7
Czy święte krowy umieją się wspinać na drzewa?; Na początku był Henry Ford; Amerykanin w Japonii; Myślenie systemowe! - ma kolosalną przyszłość; Samochód przeobraża świat; Organizacja to ja; Dobry Książe Menedżer; Niektórzy się uczą, inni z góry wiedzą lepiej; Wielka wojna fordystów z toyotystami; Surfing na granicy chaosu; Dwie opowieści o synergii; Wybór drogi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again