Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Oleksyn Tadeusz
(2)
Szczupaczyński Jerzy
(2)
Czajka Zdzisław
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Kralicek Peter
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Kadry
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Motywacja pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Zarządzanie
(2)
Bilans księgowy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Organizacja
(1)
Przywództwo
(1)
Płaca
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86891-25-4
Zawiera: Zarządzanie organizacją i praca menedżera; Elementy struktury organizacyjnej; Strategia organiza- cji i zarządzanie strategiczne; Kultura organizacji i jej rola w zarządzaniu; Motywowanie; Przywództwo; Komunikowanie się w organizacji; Zarządzanie potencja- łem społecznym organizacji; Grupy pracownicze i ich dynamika; Zarządzanie konfliktami; Kontrolowanie zaso- bów i procesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86891-44-0
Uwarunkowania tworzenia systemu płac przedsiębiorstwa, Płaca jako element kosztów pracy, Płace a koszty utrzymania, Dostosowanie systemu płac do potrzeb przedsiębiorstwa; System płac jako przedmiot układu zbiorowego pracy, Zakładowy układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania, Zasady wynagradzania w przepisach powszechnie obowiązujących, Rola negocjacji w ustalaniu systemu płac, Uprawnienia organizacji związkowych w tworzeniu systemu płac, Doświadczenia przedsiębiorstw Unii Europejskiej; Różnicowanie płac w przedsiębiorstwie, Kryteria różnicowania płac, Relacje płac w przedsiębiorstwie, Problemy różnicowania a funkcje płac; Wynagradzanie wymagań pracy i kwalifikacji pracowników, Zasady budowy taryfikatorów kwalifikacyjnych, Wykorzystanie wartościowania pracy do budowy taryfikatorów, Zasady budowy zakładowej tabeli płac Najniższe wynagrodzenie i jego funkcje, Zasady zaszeregowania i przeszeregowania pracowników; Wynagradzanie efektów pracy pracownika, Dostosowanie form płac do rodzajów pracy, Wykorzystanie metod oceny pracy pracowników, tworzenie systemu premiowania i nagradzania; Rola dodatków do płac i świadczeń, Zasadność stosowania dodatków do płac, Dodatek funkcyjny, Dodatek za wieloletnią pracę, Nagroda jubileuszowa, Dodatki za warunki szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe, Inne dodatki do płac i świadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85487-95-6
Filozofia zarządzania personelem; Metafory a zarządzanie personelem; Funkcje i struktury służb zarządzania zasobami ludzkimi; Zespoły menedżerów zmian - metodą kreowania nowej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem; Standardy edukacyjne kształcenia menedżerskiego; System kształcenia menedżerów we Francji; Transformacja ustrojowa - nowe myślenie w zarządzaniu kadrami; Informacja o projekcie "Promocja zatrudnienia i rozwój służb zatrudnienia"; Warunki obiektywizacji negocjonowania wynagrodzeń; Zasady działania agencji poszukiwania i selekcji kadr; Rola agencji doradczych w pozyskiwaniu kadr kierowniczych; Czy komputer może zastąpić rekrutującego?; Warsztat diagnostyczny jako technika oceny potencjału zawodowego; Pułapki (ryzyko) związane ze stosowaniem testów diagnostyczno-psychologicznych; Komunikacja w kierowaniu zespołami - najnowsze osiągnięcia NLP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86891-45-9
R.1 Badania nad organizacją. Metafory organizacji: Uwagi wstępne. Dziedziny badań; Szkoły i kierunki badań; Postmodernizm w naukach o organizacji; Metafory organizacji. R.2 Organizacja: Definicje organizacji; Typologie organizacji, Cykl życia organizacji; Modele otoczenia organizacji; Relacje między organizacją a otoczeniem; Funkcje i cele organizacji; Efektywność organizacji. R.3 Polityka i strategie organizacji: Rozumienie polityki i strategii org.; Szkoły strategii wg K. Obłója; Rodzaje strategii organizacyjnych; Analiza strategiczna i uwarunkowania strategii org.; Formułowanie i realizacja strategii. R.4 Władza i przywództwo w organizacji: Władza organizacyjna jako rodzaj władzy społecznej; Władza a przywództwo; Przywództwo jako postać władzy; Koncepcje krystalizowania się i uwarunkowań przywództwa organizacyjnego; polityczny charakter przywództwa organizacyjnego Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne; Przesłanki władzy organizacyjnej; Własność jako przesłanka władzy; Źródła władzy i przywództwa w organizacjach. Legitymacja władzy organizacyjnej; Władza organizacyjna a interesy; Pomiar, wskaźniki, ograniczenia i koszty władzy. R.5 Struktury organizacji: Ustalenia wstępne. Rozumienie struktury a określenie struktury organizacji; Struktura organizacji; Modele i typologie struktur organizacji; Uwarunkowania struktur organizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-84487-88-3
Cz.1 Prezentacja pojęć: Anatomia bilansu; Jak funkcjonuje bilans?- Albo: Co kryje się za danymi bilansami?; Anatomia rachunku zysków i strat; Czytanie bilansu; Czytanie rachunku zysków i strat. Cz.2 Zestaw wskaźników do analizy czterech zakresów działalności przedsiębiorstwa: Analiza wskaźnikowa: dlaczego?: jak? kiedy? Nie bać się wskaźników!; Pierwszy zakres analizy: wskaźniki finansowania działalności; Drugi zakres analizy: wskaźniki płynności; Trzeci zakres analizy: wskaźniki rentowności; Czwarty zakres analizy: wskaźniki sprawności. Cz.3 Jak przeprowadza się analizę wskaźnikową: Przede wszystkim: proszę zrobić test szybki!; Szczegółowa analiza wskaźnikowa; Wskaźniki kondycji ekonomiczno- finansowej (systemy wczesnego ostrzegania); Zarządzanie przepływami pieniężnymi za pomocą wskaźników. Cz.4 Formularze niewypełnione (puste) do określania sytuacji finansowej: Formularz 1- test szybki; Formularz 2- szczegółowa analiza wskaźnikowa; Formularz 3- wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa (obliczanie funkcji dyskryminacji); Formularz 4- planowanie finansowe za pomocą rachunku przepływów pieniężnych; Formularz 5- ROSTI dla przedsiębiorstwa handlowego. Cz.5 Jak się planuje, analizuje, kontroluje?: Dlaczego planowanie? Dlaczego kontrola?; Przykład- planowanie bilansu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca i płaca w zarządzaniu / Tadeusz Oleksyn. - Wyd.3 zm. i rozsz. - Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 2001. - 398,[2],XVIII,[6] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86891-22-X
Zawiera: Wprowadzenie; Cz. I: ZARZĄDZANIE PRACĄ I KOMPETENCJAMI: Istota pracy, praca jako zasób, Trzy funkcje zatrudnienia, Dwa rynki pracy, Bezrobocie, przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, Zarządzanie kompetencjami, Polityka personalna; Cz. II OCENA: Istota i znaczenie ocen, system ocen, Formy ocen, Kryteria ocen Techniki ocen okresowych, Pragmatyka postępowania; Ocena przy rekrutacji i doborze kadr; Cz. III: ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ: Istota motywowania, zarys teorii motywacji, Wynagradzanie, Formy płac, Wartościowanie pracy, Tabele i siatki płac zasadniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca i płaca w zarządzaniu / Tadeusz Oleksyn. - Wyd.2. - Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1997. - 223 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86891-22-X
Zawiera: Wprowadzenie; Cz. I: ZARZĄDZANIE PRACĄ I KOMPETENCJAMI: Istota pracy, praca jako zasób, Trzy funkcje zatrudnienia, Dwa rynki pracy, Bezrobocie, przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, Zarządzanie kompetencjami, Polityka personalna; Cz. II OCENA: Istota i znaczenie ocen, system ocen, Formy ocen, Kryteria ocen Techniki ocen okresowych, Pragmatyka postępowania; Ocena przy rekrutacji i doborze kadr; Cz. III: ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ: Istota motywowania, zarys teorii motywacji, Wynagradzanie, Formy płac, Wartościowanie pracy, Tabele i siatki płac zasadniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again