Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(13)
Author
Burzyński Józef
(4)
Chmielnicki Paweł
(2)
Dercz Maciej
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Burzyński Józef. Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Dylewski Marek
(1)
Etel Leonard
(1)
Filipiak Beata
(1)
Gajoch Henryk
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Kulesza Michał
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Sieniawska Krystyna
(1)
Sola Mirosław
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Samorząd terytorialny
(7)
Podatki i opłaty lokalne
(5)
Administracja
(4)
Budżety terenowe
(4)
Podatek
(4)
Wzory umów
(4)
Usługi -- administracja -- Polska
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet
(1)
Budżety gminne
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kontrola
(1)
Kulesza. Michał (1948- )
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek terenowy
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Radni
(1)
Samorząd gminny
(1)
Służba zdrowia
(1)
Windykacja
(1)
Subject: time
1989-
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86691-94-8
1.Teoretyczne przesłanki analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, 2.Metody analiz stosowane w analizie finansowej w jednostach samorządu terytorilanego, 3.Źródła informacji w procesie zarządzania finanansami samorządowymi, 4.Analiza strukturalna sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 5.Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 6.Ocena sytuacji finansowej pozostałych jednostek i podmiotów sektora samorządowego, 7.Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, 8.Rating w jednostkach samorządu terytorialnego, 9.Praktyczne zastosowanie metod analizy finansowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60096-71-0
1990-1992 Odsłona pierwsza: Wielki eksperyment. 1992-1993 Odsłona druga: Wyłanianie się mapy. 1993-1994 Rety, co się dzieje?. 1994-1997 Pierwsza epoka lodowcowa. 1997-1999 Odsłona trzecia: Liliputy nie grają w koszykówkę. 1999-2001 Imperium kontratakuje. 2001-2007 Druga epoka lodowcowa. 2007 - Odsłona czwarta: potem już będzie nudno. Linia życiowych przypadków - wywiad z prof. M. Kuleszą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ewidencja księgowa i pobór podatków. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2006. - 190 s. : tab. ; 24 cm.
(Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych / Józef Burzyński ; Tom 2)
1.Ogólne zasady księgowości podatkowej, 2.Pobór podatków samorządowych, 3.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 4.Przepisy wewnętrzne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2004. - 305 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86-691-92-1
Wstęp; R.1, Dlaczego samorząd jest potrzebny we współczesnym państwie?; R.2, Do czego są potrzebne lokalne finanse publiczne?; R.3 System finansowania samorządów; R.4 Podatki lokalne; R.5 Subwencje i dotacje; R.6 Opłaty za usługi świadczone przez samorządy; R.7 Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych; R.8 Wielkość i struktura wydatków samorządowych; R.9 Planowanie budżetowe w samorządach; R.10 Lokalna polityka podatkowa; R.11 Pojęcie sytuacji finansowej samorządów. Reakcje władz lokalnych na kryzys finansowy; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-60096-95-6
1. Rola i zadania samorządu gminnego; 2. Zadania wójta i urzędników gminy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w zakresie kontroli; 3. Organizacja wewnętrznej działalności kontrolnej; 4. Rola i znaczenie procedur kontroli w działalności jednostek organizacyjnych gminy; 5. Procedury kontroli jako zbiory zasad i sposobów postępowania urzędników samorządowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obsługa biura rady / Henryk Gajoch. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2008. - 230, [2] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60096-83-3
1. Zadania rady i organizacja ich obsługi; 2. Zadania przewodniczącego rady; 3. Prawa i obowiązki radnego; 4. Działalność uchwałodawcza rady; 5. Praca komisji rady; 6. Wykonywanie przez radę funkcji kontrolnej; 7. Jawność działania organu stanowiąco-kontrolnego rady gminy (powiatu); Spis wzorów i przykładów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
Tom 1. Wymiar podatków (372 s.: tab.); Tom 2. Ewidencja księgowa i pobór podatków (190 s.: tab.); Tom 3. Windykacja i likwidacja zaległości podatkowych (195 s.: tab.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
CZ.I Rys historyczny: 1. Materialne prawo podatkowe, 2. Proceduralne prawo podatkowe. Cz.II: 1. Przygotowanie wymiaru podatków, 2. Dokonanie wymiaru podatków, 3. Pobór podatków od osób prawnych, 4. Rozliczenie wymiaru podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
1.Zaległości podatkowe jako problem gmin, 2.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 3.Niepieniężne formy zapłąty zaległości podatkowych, 4.Następstwo prawne, 5.Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, 6.Dochody z zaległości podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-18-X
1. Wprowadzenie. 2. Organizacja prac planistycznych. 3. Plany wieloletnie. 4. Konstrukcja budżetu. 5. Prezentacja budżetu. 6. Jak poprawiać jakość planowania. Aneksy: A. Klasyfikacja budżetowa. B. Zarządzenia w sprawie trybu prac nad budżetem JST. C. Wydatki gmin i powiatów na 1 mieszkańca według działów. D. Przykładowy schemat uchwały budżetowej JST. E. Algorytmy obliczania wskaźnieków wzrostu stawek podatków lokalnych. F. Przykład wieloletniego planu finansowego. G. Przykład wieloletniego planu inwestycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86691-79-4
I. Podatek od nieruchomości; II. Podatek od środków transportowych; III. Opłata targowa i miejscowa; IV. Podatek rolny; V. Podatek leśny; VI. Pozostałe podatki i opłaty, zagadnienia proceduralne; VII. Wybór aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86691-97-2
1. Podstawowe pojęcia, 2. Zasady pomocniczości i decentralizacji jako podstawy do określenia pozycji jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia, 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia, 4. Relacje między jednostkami samorządu terytorialnego a rządową administracją w ochronie zdrowia, 5. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia na przykładzie Szwecji i Wielkiej Brytanii, Wzory dokumentów, uchwał i zarządzeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60096-89-5
1. Sesja I: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji; Aksjologia administracyjnego toku instancji; Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle zasad konstytucyjnych; Skutki doręczenia decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym. 2. sesja II: Niezależność i bezstronność orzekania jako wartość procedury administracyjnej; prawo do szczęścia a działania administracji publicznej; Wybrane zagadnienia z zakresu skarg kasacyjnych wnoszonych przez SKO; Zmierzch (publicznego) prawa podmiotowego? Kilka refleksji na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 3. Sesja III: Rozważania o pojęciu dobrej administracji w świetle zasad konstytucyjnych i zasad prawa administracyjnego; Prawo do dobrej administracji a Samorządowe Kolegia Odwoławcze; Prawo do dobrej administracji - prawo podmiotowe czy deklaracja polityczna?; Kontakty obywatela z organem administracji publicznej w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji; Ograniczenia w realizacji przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze funkcji gwaranta prawa do dobrej administracji. 4. Sesja IV: Pojęcie strony jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego a sprawach dotyczących ochrony środowiska w świetle dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. (85/337/EWG); Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji; Rola kolegiów w realizacji zasady dwuinstancyjności postępowania; Stan miejscowego prawa podatkowego - próba oceny. Artykuły uzupełniające: Refleksje na temat dwuinstancyjności postępowania administracyjnego; Właściwość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w sprawach stwierdzania nieważności decyzji z zakresu przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa; Samorządowy organ podatkowy - kilka refleksji o dobrej administracji; Prawo do dobrej administracji w starciu z problemami wykładni art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - czyli co determinuje wysokość podatku od nieruchomości dla zakładów opieki zdrowotnej; Samorząd terytorialny w RP - uwarunkowania i gwarancje konstytucyjne; Renta planistyczna w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Praktyczna rola Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w systemie nadzoru nad podustawowymi aktami normatywnymi. Kilka refleksji na tle ustawy o systemie oświaty w kontekście prawa obywatela do dobrej administracji na przykładzie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie; Pojęcie "trybunału" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a status Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; Zdolność admionistracyjnoprawna spółek osobowych prawa handlowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-00-7
1. Usługi świadczone przez administrację publiczną w Polsce, 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług, 3. Określanie podstaw prawnych świadczenia usług przez samorząd terytorialny w Polsce, 4. Tworzenie, zmiany i likwidacja jednostek świadczących usługi, 5. Organy jednostek świadczących usługi, 6. Relacje jednostek świadczących usługi z organami jednostek samorządu terytorialnego, 7. Świadczenia usług za pomocą innych podmiotów, 8. Nadzór i kontrola nad świadczeniem usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again