Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Kruczalak Kazimierz
(2)
Popielarski Kazimierz
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Year
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawo handlowe
(2)
Korespondencja urzędowa
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-308-2
Prawo handlowe w systemie obowiązującego prawa; Po- dejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w świetle ustawy o działalności gospodarczej; Przedsię- biorcy - charakterystyka ogólna; Ustrój i funkcjonowa- nie niektórych przedsiębiorców; Prawna ochrona przed- siębiorstw i przedsiębiorców; Gospodarcze współdziała- nie przedsiębiorców; Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców; Czynności handlowe. Ogólna charakterystyka; Umowy w obrocie towarowym; Umowy o używanie i korzystanie z rzeczy i praw; Umowy o usługi przewozowe (transportowe); Umowy między bankami a przedsiębiorcami. Rozliczenia; Umowy o pośrednictwo handlowe; Inne umowy handlowe; papiery wartościowe i ich zastosowanie w obrocie gospodarczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-249-3
Cz.I Zagadnienia ogólne: Papiery wartościowe w ujęciu nauki prawa; Regulacja prawna papierów wartościowych; Zagadnienia kolizyjnoprawne papierów wartościowych. Cz.II Niektóe rodzaje papierów wartościowych i ich fun kcja w obrocie gospodarczym: Papiery wartościowe udzia łowe; Weksel; Czeki; Obligacje; Inne papiery wartościo we inkorporujące wierzytelności pieniężne. Akredytywa dokumentowana; Papiery wartościowe towarowe. Cz.III Publiczny obrót papierami wartościowymi: Regula cja prawna publicznego obrotu papierami wartościowymi. Cz.IV Systematyka źródeł prawa papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Umowy i Pisma)
ISBN: 83-7159-235-3
Pisma związane z przygotowaniem procesu; Pisma procesowe; Pozwy o świadczenie; Pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym; Pisma związane z wykonywaniem orzeczeń; wnioski w postępowaniu sądowym; Skargi w postępowaniu administracyjnym; Pisma w postępowaniu rejestrowym; Pisma w toku procesu; Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym; Pisma różne w toku procesu; Pisma zaskarżające; Pisma w postępowaniu egzekucyjnym; Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym; Postępowanie upadłościowe; Postępowanie polubowne; Pełnomocnictwa procesowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again