Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Budrewicz Irena
(2)
Bartkiewicz Witold
(1)
Bednarz Marek
(1)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Jabłoński Włodzimierz Jerzy
(1)
Jirásek Jiří
(1)
Kwaśniewska Krystyna
(1)
Mikulski Kazimierz
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Patologia społeczna
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Demografia
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kobieta
(1)
Komputery
(1)
Kryminologia
(1)
Mieszkania
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Systemy ekspertowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Unia Europejska
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Polska
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89914-03-4
1.Zadania i charkaterystyka pracy dyplomowej, 2.Temat i tytuł pracy dypolowej, 3.Przedmiot i cel badań, 4.Literatura związana z pracą dyplomową, 5.Problemy badawcze, 6.Hipotezy i tezy, 7.Metody badań, 8.Konstrukcja pracy dyplomowej, 9.Załączniki, 11.Formalna i edytorska strona pracy, 12.Przypisy i odsyłacze, 13.Ocena pracy dyplomowej, 14.Egzamin dyplomowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-22-4
1. Polityka społeczna - definicje i podstawowe pojęcia, 2. Przemiany demograficzne jako uwarunkowania realizacji potrzeb zorientowanych w kierunkach rozwoju społecznego, 3. Zabezpieczenie społeczne, 4. Potrzeby w zakresie pracy, 5. Polityka społeczna a edukacyjne potrzeby społeczeństwa, 6. Polityka mieszkaniowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89914-05-0
Część I: Administracyjno-prawny status osób fizycznych. 1. Prawo o obywatelstwie polskim. 2. Obywatelstwo unijne. 3. Prawo o cudzoziemcach. 4. Prawo o zmianie imion i nazwisk. 5. Akty stanu cywilnego. Część II: Administracyjno-prawna regulacja praw i wolności jednostki. 1. Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów uzewnętrzniania poglądów jednostek. 2. Stowarzyszenia. 3. Fundacje i zbiórki publiczne. 4. Działalność pożytku publicznego. 5. Wolność zrzeszania się obywateli w partii politycznej. 6. Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia. 7. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne jako forma ingerencji państwa w sferę prawa własności. Część III: Administracyjno-prawna regulacja działalności kulturalnej i ochrony zabytków. 1. Działalność kulturalna i instytucje kultury. 2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Część IV: Administracja w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 1. Administracja szkolnictwa wyższego. 2. Administracja szkół wyższych. 3. Organizacja administracji w niepaństwowych szkołach wyższych. Część V: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 2. Organy ochrony bezpieczeństwa państwa. 3. Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Inne straże. 5. Ochrona przeciwpożarowa, klęski żywiołowe i inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Część VI: Prawo ochrony środowiska. 1. Zasady ogólne w ustawie p.o.ś. 2. Procedury ocen oddziaływania na środowisko. 3. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa. 4. Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne. 5. Instrumenty finansowo-prawne w systemie przepisów ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-899-14-08-5
1. Charakterystyka systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. 2. Systemy transakcyjne. 3. Systemy informacyjne zarządzania (MIS). 4. Systemy wspomagania decyzji (DSS). 5. Systemy sztucznej inteligencji. 6. Zintegrowane systemy informatyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-23-1
1. Pojęcia, definicje i ich odniesienia praktyczne do technologii informacyjnej w administracji, 2. Technologia informacyjna w administracji, 3. Technologia informacyjna dla administracji, 4. Badanie stosowania technologii informacyjnej w wybranym obszarze administracji szkolnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89914-01-8
1. Pedagogika resocjalizacyjna na tle pedagogiki i pedagogiki specjalnej, 2. Problem pedagogiki resocjalizacyjnej, 3. Patologia społeczna i indywidualna jako przedmiot zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej, 4. Wybrane problemy kryminologiczne i kary jako przedmiot zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej, 5. Środki probacyjne w resocjalizacji, 6. Etiologia kryminalna - przedmiot zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej, 7. Determinanty zjawisk przestępczych w koncepcji syndromu przestępczości, 8. Przeciwdziałania sytuacjom kryminogennym i zachowaniom dewiacyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-17-0
1. Refleksje na temat zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce w latach 1990-2005; Przegląd wybranych uwarunkowań wzrostu dynamiki współczesnej przestępczości w Polsce; Rozwojowe tendencje współczesnej przestępczości w świetle statystyki kryminalnej; Struktura przestępstw dokonywanych przez kobiety. Propedeutyka zagadnienia; Niespełnione oczekiwania, czy kryzys moralny? Pozytywne aspekty dewiacji; Wpływ systemu postransformacyjnego na kształtowanie dewiantywnych postaw młodzieży; Priorytet w resocjalizacji: praca socjalna, czy praca resocjalizacyjna w polskiej polityce kryminalnej?; Rola ojca w percepcji i ewaluacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin; Struktura komunikacyjna między sędziami rodzinnymi i kuratorami sadowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again