Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(10)
Author
Chodyński Andrzej
(2)
Szarota Zofia
(2)
Bednarczyk Bogusława
(1)
Biernat Tadeusz
(1)
Czaja Jan
(1)
Cziomer Erhard
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Pasek Zbigniew
(1)
Pietraszko-Furmanek Iga
(1)
Sowa Kazimierz Z
(1)
Stawiński Piotr
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Zdanowski Jerzy
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Ludzie starzy
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Ekologia
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Islam
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Religia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Bliski Wschód
(1)
Kair (Egipt)
(1)
Kraje muzułmańskie
(1)
Polska
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Gerontologii Społecznej ; T.2)
ISBN: 978-83-7571-189-9
1. Kościół katolicki wobec problematyki starości; 2. Dominujące wartości starszych wiekiem słuchaczy Radia Maryja; 3. Senior w wielkim mieście na przykładzie projektu "Krakowski plakat dla seniorów"; 4. Przygotowanie kadr pomocy społecznej w obszarze wsparcia dla seniorów; 5. Kluby Seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej; 6. "Każdy ma swój Everestů"- turystyka górska jako forma aktywności osób po 60 roku życia; 7. Zagraniczne oferty edukacyjne dla osób starszych; 8. Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku; 9. Turystyka leczniczo-uzdrowiskowa jako forma profilaktyki gerontologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-035-9
1.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych; 2. Instytucjonalizacja współpracy transatlantyckiej: problemy i wyzwania; 3. Międzynarodowe implikacje konfliktu wokół Kosowa po 1999 roku; 4. Przesłanki i następstwa interwencji zbrojnej w Iraku; 5. Rozwiązywanie problemów globalnych na przykładzie ochrony środowiska naturalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-122-6
1. Społeczeństwo wychodzi na ulicę; 2. Biedny bogaty Bliski Wschód; 3. Kair- wielkie problemy wielkiego miasta; 4. Jaki model rozwoju?; 5. Na fali liberalizacji gospodarczej; 6. Skutki światowego kryzysu; 7. Bliskowschodni autorytaryzm; 8. "Kapitalizm kolesiów"; 9. Nowa klasa średnia i nowy proletariat; 10. Pokolenie facebooka i twittera; 11. Kobiety a rewolucja; 12. Wojsko a polityka i gospodarka; 13. Bracia muzułmanie i islamizm; 14. Reakcje Zachodu; 15. Echa irańskie i tureckie; 16. Bunt czy rewolucja?; Zakończenie: jaka przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-021-2
Zawiera: Europeizacja prawa – zjawisko wielowymiarowe. Wprowadzenie; Europeizacja prawa krajowego na przykładzie reformy konstytucyjnej wielkiej Brytanii; The Prosposed Directive on the Application of Patients’ Rights in cross Border Healthcare: Postponed or Suppresses?; Niedostatki transpozycji dyrektyw wspólnotowych do polskiego prawa pracy; Unieważnienie umowy w świetle dyrektywy 2007/66/WE o poprawie skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych; Wpływ Standardów europejskich na ustawodawstwo polskie w wybranych dziedzinach prawa administracyjnego; Perspektywy rozwoju prawa karnego w państwach Unii europejskiej; Kompetencje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do stanowienia sankcji karnych; Kilka uwag odnośnie do tymczasowego aresztowania; Problematyka ekspertyz prywatnych na tle procesu standaryzacji opiniowania biegłych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Prokreacja pozaustrojowa (wybrane aspekty europeizacji polskiego prawa karego); Europeizacja norm kolizyjnych miarodajnych dla rozwoju – projekt rozporządzenia unijnego i skutki jego wejścia w życie; Europeizacja prawa a ochrona dziedzictwa kulturowego – wybrane zagadnienia legislacyjne Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej; The New Directions in Enactment of Encatment of Franchising Regulation in Serbia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-000-7
Cz. I.: Kulturowe czynniki bezpieczeństwa narodowego: 1. Kultura: pojęcie, kategorie, tożsamość; 2. Bezpieczeństwo kulturowe; 3. Kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 4. System bezpieczeństwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Bezpieczeństwo kulturowe w Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych; Cz. II.: Kulturowe czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego: 6. Aspekty kulturowe stosunków międzynarodowych; 7. Kulturowe podłoże konfliktów międzynarodowych; 8. Zachód. Pozycja i uwarunkowania globalne; 9. Kultura bezpieczeństwa. Aspekty narodowe i międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-126-4
1. Odpowiedzialność ekologiczna w modelach rozwoju przedsiębiorstw; 2. Proaktywny rozwój przedsiębiorstwa a obszary szans i zagrożeń ekologicznych; 3. Orientacja przedsiębiorcza w budowie kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa; 4. Odpowiedzialność ekologiczna we współczesnych modelach architektury biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Rejony Humanistyki ; nr 8.)
ISBN: 978-83-7571-260-5
1.Społeczność lokalna i samorząd gminny; 2. Komunikacja i partycypacja społeczna; 3. Postawy Polaków wobec procesu integracji Polski z Unią Europejską; 4. Uczestnictwo mieszkańców w życiu wspólnoty lokalnej; 5. Wykorzystywane przez władze lokalne narzędzia komunikacji i partycypacji społecznej oraz aktywność społeczna mieszkańców w oczach lokalnych ekspertów; 6. Uczestnictwo mieszkańców w życiu wspólnot lokalnych a zróżnicowanie postaw wobec miejsca zamieszkania i integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-086-1
1. Kryzys społeczny a kryzys organizacji- ujęcie teoretyczne; 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- uwarunkowania, organizacja, procesy; 3. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-101-1
Panel: Trzy systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym; Islam wobec wyzwań rozwoju cywilizacyjnego; Islam and politics: the case of Bulgaria; Religia w przestrzeni publicznej: Religion and the modern public sphare - Revising Public-Religion Approaches of Religion; Problem tolerancji religijnej we współczesnej Europie; Wychowanie do komunikacji interkulturowej i dialogu międzyreligijnego; Pomiędzy wolnością pozytywna a negatywną - wolność religijna w świetle wybranych orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego; Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 1993 r. na tle regulacji stosunków państwo-mniejszości wyznaniowe; Islam we współczesnej polityce: An Islamie perspective on tolerance and the principles of peace; Modernizacja islamu - fenomen świata muzułmańskiego czy polityczny cel Zachodu?; Islam - Zachód: jaka przyszłość?; Europa wobec wyzwań imigracyjnych muzułmanów; Rola religii w kulturze i polityce państwa: Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Religia jako czynnik soft power Federacji Rosyjskiej; Exploitations In the Name of Religion: The Case of Pakistan; Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 r. Varia: Reklama dźwignią wiary? Chuch marketing i jego specyfika; Internet na Bliskim Wschodzie - możliwości i wyzwania; Ateista czyta Biblię. Pier Paolo Pasolini między religią a polityką; Bohater czy Bóg-człowiek? W kręgu antropologii filozoficznej Thomasa Carlyle'a i Mikołaja Bierdiajewa; A Mexican religion: Marian Trinitarian Spiritualism; Mandżursko-chińska wojna o włosy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Gerontologii Społecznej ; T.3)
ISBN: 978-83-7571-193-6
1. Najstarsi beneficjenci pomocy społecznej; 2. Rodzinna i prorodzinna opieka domowa nad osobami starszymi; 3. Usługi opiekuńcze dla osób starszych na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowie; 4. Zajęcia ruchowe dla seniorów (na przykładzie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 w Krakowie); 5. Rodzinny dom pomocy jako alternatywa dla domu pomocy społecznej; 6. Potrzeby ludzi starszych (na podstawie badań przeprowadzanych wśród mieszkańców domu pomocy społecznej); 7. Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku; 8. Posługa kapelana wobec ludzi starych w placówce opiekuńczej w świetle opinii mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej; 9. Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89823-33-5
1. Strategia rozwoju organizacji wobec potrzeb równoważenia celów interesariuszy. 2. Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników przy wdrażaniu strategii organizacji. - założenia. 3. Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników - praktyka przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again