Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Jajuga Krzysztof
(5)
Sepielak Przemysław
(2)
Biernacki Piotr
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Jadwosiuk Barbara
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mokrogulski Mateusz
(1)
Pomarański Sławomir
(1)
Rożko Krzysztof
(1)
Sankowski Radosław
(1)
Szulec Piotr
(1)
Thiel Stanisław
(1)
Wolak Artur
(1)
Woreta Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Rynek kapitałowy
(4)
Rynek finansowy
(3)
Instrumenty pochodne
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Giełda towarowa
(1)
Inwestycje
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Kredyt
(1)
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
(1)
Obligacje
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Rynek kapitalowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Subject: place
Polska
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
(Poradnik inwestora)
ISBN: 978-83-930260-9-8
1. Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego; 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 3. Korzyści z oszczędzania w funduszach inwestycyjnych; 4. Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego; 5. Wyjaśnienie zasad przystępowania do funduszu inwestycyjnego; 6. Zmiany, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych; 7. Możliwości inwestycyjne związane z dystrybucją w Polsce tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych; 8. Rola Komisji Nadzoru Finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009. - 34, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-8-6
1. Instrument pochodny- określenie; 2. Kontrakt terminowy; 3. Opcja; 4. Inne instrumenty pochodne; 5. Instrument pochodny- konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obligacje i akcje / Krzystof Jajuga. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009. - 40 s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-7-9
1. Obligacja- pojęcia wstępne i klasyfikacja; 2. Inne rodzaje obligacji; 3. Obligacje w Polsce; 4. Wycena obligacji; 5. Stopa dochodu obligacji; 7. Ryzyko inwestowania w obligacje; 8. Akcja- określenie i podstawowe prawa, wartość i wskaźniki, inne cechy charakterystyczne; Rynek akcji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-66322-00-4
Zawiera: Adresaci publikacji; Zakres merytoryczny publikacji; Wykaz skrótów oraz słowniczek pojęć; 1. Pojęcie i zakres bankowości inwestycyjnej; 2. Podstawy prawne prowadzenia działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej; 3. Istota wybranych usług bankowości inwestycyjnej; 4. Charakterystyka ryzyka związanego z korzystaniem z usług bankowości inwestycyjnej; 15. Obowiązek dokonania klasyfikacji klienta; 6. Obowiązki dokonania oceny odpowiedniości (adekwatności); 7. Obowiązki szczegółowe banków wobec klientów; 8. Obowiązki gwarantujące bezpieczeństwo środków powierzonych przez klienta; 9. Obowiązki związane ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 10. Obowiązki związane ze świadczeniem usługi nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; 11. Obowiązek określenia grupy docelowej; 12. Obowiązki w zakresie obsługi klienta; 13. Obowiązki banków w zakresie informacyjnym; 14. Inne obowiązki banków dotyczące ich wewnętrznego funkcjonowania; 15. Zakaz przyjmowania i przekazywania tzw. „zachęt”; 16. Odpowiedzialność w przypadku ustanowienia „agenta firmy inwestycyjnej”; 17. Bank jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pierwsze kroki na rynku kapitałowym / Piotr Biernacki, Piotr Szulec. - Wyd. 4 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009 - 58, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Poradnik inwestora)
ISBN: 978-83-924813-9-3
1. Czym jest inwestowanie; 2. Strategie inwestycyjne i analizy; 3. Dochód, ryzyko, płynność inwestycji ; 4. Jak działa rynek kapitałowy?; 5. Co zrobić żeby zacząć inwestować; 6. Dostępne instrumenty finansowe; 7. Możliwe nieprawidłowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawowe strategie inwestowania / Krzysztof Jajuga. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009. - 30, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-6-2
1. Strategie inwestowania- wprowadzenie; 2. Analiza fundamentalna; 3. Analiza techniczna; 4. Zachowania inwestorów na rynku; 5. Ocena ryzyka inwestycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego)
ISBN: 978-83-930260-8-1
1. Wstęp; 2. Produkty strukturyzowane - informacje podstawowe; 3. Analiza stóp zwrotu; 4. Analiza poziomu marż; 5. Przykład regulacji rynku produktów strukturyzowanych; 6. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336,71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego)
ISBN: 978-83-930260-2-9
1. Wstęp - Międzynarodowe otoczenie rynkowe i sytuacja gospodarcza; 2. Topologia powiązań międzysektorowych polskiego rynku finansowego; 3. Sektory rynku finansowego; 4. Infrastruktura rynku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336,71 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Theil. - Wyd. 2 uaktual. Stan prawny na 1października 2010 r. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2010. - 142, [2] . : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-930260-0-5
1. Rynek kapitałowy i terminowy w zarysie; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku terminowego; 4. Zorganizowany rynek wtórny- jak to działa?; 5. Uczestnicy rynku; 6. Instrumenty finansowe jako inwestycja; 7. Podstawy matematyki finansowej; 8. Wybrane zagadnienia etyczne w obrocie instrumentami finansowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek wtórny papierów wartościowych / Krzysztof Jajuga. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009. - 32 s. : tab. ; 21 cm.
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-4-8
1. Giełda papierów wartościowych w Warszawie; 2. Instrumenty finansowe notowane na GPW; 3. Zlecenie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 4. Sesja giełdowa; 5. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; 6. Rynek Nieregulowany NewConnect; 7. Inne segmenty wtórnego rynku instrumentów finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Komisja Nadzoru Finansowego; 2. Nadzór nad rynkiem finansowym i towarowym; 3. Nadzór ubezpieczeniowy; 4. Nadzór emerytalny; 5. Nadzór bankowy; 6. Działania o charakterze międzysektorowym; 7. Działania związane ze zwalczaniem nadużyć na rynku finansowym; 8. Prace legislacyjne; 9. Zaangażowanie Komisji Nadzoru Finansowego we współpracę międzynarodową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik klienta usług finansowych)
ISBN: 978-83-930260-4-3
1. Członkostwo w OFE; 2. Zmiana OFE czyli wypłata transferowa; 3. Pozostałe zagadnienia członkostwa w OFE.
Zagadnienia ogólne; Członkowstwo w OFE; Zmiana OFE czyli wypłata transferowa; Pozostałe zagadnienia członkowstwa w OFE>
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-5-5
1. Inwestycje finansowe- wprowadzenie; 2. Instrumenty finansowe; 3. Podstawowe cechy inwestycji finansowych- dochód- ryzyko i płynność; 4. Depozyty bankowe; 5. Instrumenty rynku pieniężnego; 6. Inwestycje finansowe na rynku walutowym; 7. Produkty strukturyzowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego)
ISBN: 978-83-930260-5-0
1. Determinanty wzrostu akcji kredytowej w ramach integracji walutowej; 2. Charakterystyka rozwoju akcji kredytowej w strefie Euro; 3. Rozwój akcji kredytowej a dostosowania w sferze realnej; 4. Identyfikacja boomów kredytowych w Eur 3: weryfikacja empiryczna; 5. Charakterystyka boomów i mechanizmów ich łagodzenia w krajach Eur 3.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336,71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again