Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Barcz Jan
(5)
Zawidzka-Łojek Anna
(2)
Bach-Golecka Dobrochna
(1)
Kryśpiak Izabela
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Pudło Anna
(1)
Safjan Marek
(1)
Tomczyk Marek
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Unia Europejska
(3)
Instytucje europejskie
(2)
Sądownictwo międzynarodowe
(2)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Emerytura
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Izba druga parlamentu
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Monografia
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacja
(1)
Parlament Europejski
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Procesy polityczne
(1)
Prokuratura
(1)
Prokuratura Europejska
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo wojenne
(1)
Renty
(1)
Równość (prawo)
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Służba zdrowia
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-154-5
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Unijna i międzynarodowa koordynacja emerytur i rent: definicje pojęć oraz źródła prawa: 1. Wprowadzenie; 2. "Unijna koordynacja emerytur i rent": definicja pojęcia oraz źródła prawa; 3. "Międzynarodowa koordynacja emerytur i rent": definicja pojęcia oraz źródła prawa i klasyfikacja umów międzynarodowych Polski; 4. Wnioski. Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy unijnej "wewnętrznej" koordynacji emerytur i rent a zakresy podmiotowe i przedmiotowe umów międzynarodowych Polski: 1. Zakres podmiotowy unijnej "wewnętrznej" koordynacji emerytur i rent; 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium obywatelstwa; 1.3. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium podlegania ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego; 1.4. Warunek znajdowania się w sytuacji z tzw. elementem unijnym; 2. Zakresy podmiotowe umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy unijnej "wewnętrznej" koordynacji emerytur i rent; 4. Emerytury i renty objęte zakresami przedmiotowymi umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 5. Wnioski. Rozdział III. Zasada równego traktowania oraz uchylenie klauzul zamieszkania i transferowanie świadczeń w unijnej i międzynarodowej koordynacji emerytur i rent: 1. Unijna zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71; 2. Zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w umowach międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 3. Unijna technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w rozporządzeniu nr 883/2004 oraz rozporządzeniu nr 1408/71; 4. Technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 5. Wnioski. Rozdział IV. Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych: 1. Unijne zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych; 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania do celów nabycia prawa do emerytur i rent; 1.2.1. Treść unijnej techniki uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania oraz pojęcia "okres ubezpieczenia" i "okres zamieszkania" w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71; 1.2.2. Reguły uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 1.2.3. Przeliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania wyrażonych w różnych jednostkach czasu; 1.2.4. Reguły uwzględniania na podstawie rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 oraz rozporządzeń nr 1408/71 i 574/72 okresów ubezpieczenia i zamieszkania pokrywających się w czasie; 1.2.5. Unijna technika uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania a okresy ubezpieczenia i zamieszkania w państwach trzecich; 1.2.6. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok; 1.3. Zrównanie zdarzeń, okoliczności, świadczeń i dochodów na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 1.4. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia z ustawodawstwa "typu A"; 1.5. Unijna koordynacja na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych z systemu specjalnego dla urzędników służby cywilnej; 2. Zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych Polski; 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia do celów nabywania prawa do emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 2.3. Zrównanie zdarzeń i okoliczności na podstawie umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zwartych z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 3. Wnioski. Rozdział V. Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych: 1. Zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych; 1.1. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do celów obliczenia wysokości emerytur i rent; 1.2. Obliczanie emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok; 1.3. Obliczanie dodatku do minimalnej emerytury lub renty na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 1.4. Obliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 kwoty emerytury lub renty z tytułu "wypartych" okresów ubezpieczenia dobrowolnego; 1.5. Obliczanie postawy wymiaru emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 1.6. Ponowne obliczanie oraz waloryzacja emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 1.7. Redukcja emerytur i rent z zastosowaniem rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 2. Zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 3. Wnioski. Rozdział VI. Unijna i międzynarodowa koordynacja rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych: 1. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71; 2. Zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 3. Wnioski. Rozdział VII. Unijna "zewnętrzna" koordynacja emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych mieszanych Unii Europejskiej. Rozdział VIII. Wzajemne oddziaływanie między unijną a międzynarodową koordynacją emerytur i rent: 1. Wprowadzenie; 2. Rozporządzenie nr 883/2004 i rozporządzenie nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami członkowskimi; 2.1. Zasada pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi; 2.2. Wyjątki od zasady pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi; 3. Rozporządzenia nr 883/2004 i nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; 4. Umowy międzynarodowe mieszane Unii Europejskiej a zawarte przez Polskę dwustronne umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent; 5. Wnioski. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-097-5
1.Analiza medycznej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2. Geneza i treść dyrektywy 2011/24/UE; 3. Proces implementacji dyrektywy 2011/24/UE przez państwa członkowskie; 4. Transgraniczna opieka zdrowotna w kontekście unormować o koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego; 4. Transgraniczna opieka zdrowotna w kontekście unormowań o koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego; 5. Transgraniczna opieka zdrowotna w świetle regulacji praw człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-167-5
Zawiera: Część I. Instytucje i porządek prawny Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Charakter prawny i cele Unii Europejskiej; 1.1.1. Uwagi wprowadzające; 1.1.2. Charakter prawny Unii Europejskiej; 1.1.3. Specyfika Wspólnot Europejskich/ Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym wejście w życie Traktatu z Lizbony; 1.1.4. Specyfika Unii Europejskiej oraz Euratomu po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; 1.1.5. Aksjologia Unii Europejskiej – wartości i cele; 1.2. Członkostwo w Unii Europejskiej; 1.2.1. Uwagi wprowadzające; 1.2.2. Akcesja do Unii Europejskiej; 1.2.3. Zawieszenie praw członkowskich; 1.2.4. Wystąpienie z Unii Europejskiej; 1.3. Porządek prawny Unii Europejskiej; 1.3.1. Autonomia porządku prawnego Unii Europejskiej; 1.3.1.1. Ramowa regulacja traktatowa; 1.3.1.2. Elementy konstytutywne autonomicznego porządku prawnego Unii: zasada skutku bezpośredniego i zasada pierwszeństwa; 1.3.1.3. Jednostka w porządku prawnym Unii: skuteczna ochrona sądowa; 1.3.1.4. Sądy krajowe w porządku prawnym Unii: sądy Unii o kompetencji ogólnej; 1.3.2. Miejsce porządku prawnego Unii Europejskiej w krajowych systemach konstytucyjnych; 1.3.2.1. Konstytucyjne granice dla zasad skutku bezpośredniego i pierwszeństwa; 1.3.2.2. Miejsce prawa Unii w polskim porządku konstytucyjnym; 1.3.2.3. Kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do kontroli aktów prawa Unii; 1.3.3. Konstytucjonalizacja porządku prawnego Unii Europejskiej; 1.3.4. Ekonomiczne i nieekonomiczne normy w porządku prawnym Unii; 1.4. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie; 1.4.1. Wprowadzenie; 1.4.2. Zasada przyznania; 1.4.3. Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej; 1.4.4. Kompetencje dzielone; 1.4.5. Kompetencje wspierające, koordynacyjne, uzupełniające; 1.4.6. Zasady regulujące wykonywanie kompetencji Unii Europejskiej; 1.4.6.1. Uwagi ogólne; 1.4.6.2. Zasada pomocniczości; 1.4.6.3. Zasada proporcjonalności; 1.4.6.4. Tryb kontroli zasad pomocniczości i proporcjonalności; 1.4.6.4.1. Kontrola prewencyjna (ex ante) zasady pomocniczości; 1.4.6.4.2. Kontrola następcza (ex post) zasad pomocniczości i proporcjonalności; 1.4.7. Klauzula elastyczności (art. 352 TFUE); 1.5. Kompetencje Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych i zawieranie umów międzynarodowych; 1.5.1. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego; 1.5.2. Kompetencje Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych; 1.5.2.1. Uwagi wprowadzające; 1.5.2.2. Kompetencja wyłączna Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych; 1.5.2.3. Kompetencja wyłączna Unii Europejskiej do zawierania umów w zakresie kompetencji dzielonych; 1.5.2.4. Kompetencja Unii Europejskiej do zawierania umów mieszanych; 1.5.3. Rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską; 1.5.3.1. Uwagi wprowadzające; 1.5.3.2. Umowy stowarzyszeniowe; 1.5.3.3. Konwencje wielostronne; 1.5.4. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych; 1.5.5. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską; 1.6. Obywatelstwo Unii Europejskiej; 1.6.1. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej; 1.6.2. Prawa obywateli Unii; 1.6.2.1. Prawo do niedyskryminacyjnego traktowania (art. 18 TFUE); 1.6.2.2. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (art. 21 TFUE); 1.6.2.3. Bierne i czynne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego (art. 22 ust. 2 TFUE, art. 39 KPP); 1.6.2.4. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach lokalnych w państwie miejsca zamieszkania (art. 22 ust. 1 TFUE, art. 40 KPP); 1.6.2.5. Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej (art. 23 TFUE); 1.6.2.6. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych UE (art. 24 TFUE); 1.6.3. Inicjatywa obywatelska (art. 11 TUE); 1.7. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej; 1.7.1. Wprowadzenie; 1.7.2. Prawa podstawowe w Traktatach – ewolucja postanowień; 1.7.3. Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości; 1.7.4. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; 1.7.4.1. Uwagi ogólne; 1.7.4.2. Protokół polsko-brytyjski; 1.7.4.3. Struktura i treść Karty; 1.7.4.4. Zakres zastosowania Karty; 1.7.5. Kontrola zgodności działań Unii Europejskiej oraz działań państw członkowskich z prawami podstawowymi; 1.7.5.1. Kontrola działań Unii Europejskiej; 1.7.5.2. Zgodność działań państw członkowskich z prawami podstawowymi; 1.7.6. Działalność Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka; 1.7.7. Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Rozdział 2. Instytucje Unii Europejskiej: 2.1. Parlament Europejski; 2.1.1. Funkcje Parlamentu Europejskiego i ich ewolucja; 2.1.2. Skład; 2.1.3. Kompetencje; 2.1.4. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 2.2. Rada Europejska; 2.2.1. Funkcje Rady Europejskiej i ich ewolucja; 2.2.2. Skład; 2.2.3. Kompetencje; 2.2.4. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 2.3. Rada Unii Europejskiej; 2.3.1. Funkcje Rady i ich ewolucja; 2.3.2. Skład; 2.3.3. Kompetencje; 2.3.4. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 2.3.5. Prezydencja w Radzie; 2.4. Komisja Europejska; 2.4.1. Funkcje; 2.4.2. Struktura instytucjonalna; 2.4.2.1. Skład; 2.4.2.2. Gwarancje niezależności członków Komisji; 2.4.2.3. Powoływanie Komisji; 2.4.2.4. Rola Przewodniczącego Komisji; 2.4.2.5. Odpowiedzialność polityczna Komisji i jej członków; kompetencje kontrolne Parlamentu Europejskiego w stosunku do Komisji; 2.4.3. Kompetencje; 2.4.4 Organizacja wewnętrzna Komisji Europejskiej; 2.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2.5.1. Funkcje; 2.5.2. Struktura instytucjonalna; 2.5.2.1. TSUE: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, sądy wyspecjalizowane; 2.5.2.2. Członkowie; 2.5.2.3. Powoływanie członków TSUE; 2.5.2.4. Gwarancje niezależności członków TSUE; 2.5.2.5. Sądy wyspecjalizowane; 2.5.2.6. Struktura wewnętrzna; 2.5.3. Postępowanie; 2.5.3.1. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu; 2.5.3.2. Izby; 2.5.3.3. Postępowanie; 2.6. Inne instytucje i organy Unii Europejskiej; 2.6.1. Europejski Bank Centralny; 2.6.2. Europejski Trybunał Obrachunkowy; 2.6.3. Organy doradcze; 2.6.4. Agencje Unii Europejskiej; Rozdział 3. Źródła prawa Unii Europejskiej: 3.1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej; 3.1.1. Wprowadzenie; 3.1.2. Traktaty; 3.1.3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; 3.1.4. Zasady ogólne i strukturalne (ustrojowe); 3.1.5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 3.2. Prawo pochodne Unii Europejskiej; 3.2.1. Wprowadzenie; 3.2.2. Akty ustawodawcze i akty nie ustawodawcze; 3.2.2.1. Podział na akty ustawodawcze i nie ustawodawcze; 3.2.2.2. Akty ustawodawcze; 3.2.2.3. Akty nie ustawodawcze; 3.2.3. Rodzaje aktów prawnych według art. 288 TFUE; 3.2.3.1. Uwagi ogólne; 3.2.3.2. Rozporządzenia; 3.2.3.3. Dyrektywy; 3.2.3.4. Decyzje; 3.2.3.5. Zalecenia i opinie; 3.2.4. Akty nienazwane/inne akty; 3.3. Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskiej; 3.3.1. Wprowadzenie; 3.3.2. Zawieranie traktatów założycielskich; 3.3.3. Zwykła procedura zmiany traktatów; 3.3.4. Uproszczone procedury zmiany traktatów; 3.3.4.1. Uwagi ogólne; 3.3.4.2. Strukturalne procedury kładki (art. 48 ust. 6–7 TUE); 3.3.4.3. Procedury kładki ad hoc; 3.3.5. Procedura zawierania traktatów akcesyjnych (art. 49 TUE); 3.4. Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej; 3.4.1. Wprowadzenie; 3.4.2. Wybór właściwej podstawy prawnej aktu; 3.4.3. Obowiązek uzasadnienia aktu; 3.4.4. Inicjatywa ustawodawcza; 3.4.5. Stanowienie aktów ustawodawczych; 3.4.5.1. Uwagi ogólne; 3.4.5.2. Zwykła procedura ustawodawcza; 3.4.5.3. Specjalna procedura ustawodawcza; 3.4.6. Stanowienie aktów delegowanych i wykonawczych; 3.4.6.1. Uwagi ogólne; 3.4.6.2. Stanowienie aktów delegowanych; 3.4.6.3. Stanowienie aktów wykonawczych; 3.4.7. Szczególne procedury stanowienia aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej; 3.4.7.1. Uwagi ogólne; 3.4.7.2. Wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego samodzielnie przez Radę; 3.4.7.3. Wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego przez Radę Europejską; 3.4.7.4. Wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego przez Komisję Europejską; 3.4.8. Obowiązek publikacji aktu; 3.4.9. Wzmocniona współpraca; 3.5. Instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 3.5.1. Uwagi ogólne; 3.5.2. Instrumenty WPZiB; 3.5.2.1. Cele i ogólne wytyczne WPZiB; 3.5.2.2. Decyzje Rady Unii Europejskiej; 3.5.2.2.1. Decyzje Rady Unii Europejskiej ustanawiające działania operacyjne; 3.5.2.2.2. Decyzja Rady UE powołująca Europejską Służbę Działań Zewnętrznych; 3.5.2.2.3. Decyzje Rady Unii Europejskiej powołujące specjalnych przedstawicieli; 3.5.2.2.4. Decyzje Rady Unii Europejskiej o zawarciu umów międzynarodowych; 3.5.2.2.5. Decyzje Rady UE w sprawie środków ograniczających (decyzje nakładające sankcje); 3.5.3. Oświadczenia i deklaracje. Rozdział 4. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego; 4.3. Zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego; 4.3.1. Uwagi wstępne; 4.3.2. Skutek bezpośredni przepisów traktatowych; 4.3.3. Skutek bezpośredni rozporządzeń; 4.3.4. Skutek bezpośredni dyrektyw; 4.3.5. Pojęcie emanacji państwa; 4.3.6. Skutek bezpośredni decyzji; 4.3.7. Skutek bezpośredni umów międzynarodowych i aktów wydanych na ich podstawie; 4.4. Zasada skutku pośredniego prawa unijnego (obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego); 4.5. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego; 4.5.1. Uwagi ogólne; 4.5.2. Sformułowanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego; 4.5.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego; 4.5.4. Rozwinięcie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego; 4.5.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji; 4.5.6. Zasada autonomii instytucjonalnej i proceduralnej. Rozdział 5. Sądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego i współpraca sądów unijnych z sądami krajowymi: 5.1. Postępowanie prejudycjalne; 5.1.1. Charakterystyka postępowania prejudycjalnego; 5.1.1.1. Uwagi ogólne; 5.1.1.2. Podstawa prawna; 5.1.2. Kompetencja do orzekania w trybie prejudycjalnym; 5.1.2.1. Zakres podmiotowy; 5.1.2.2. Zakres przedmiotowy; 5.1.2.3. Orzekanie o ważności aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej; 5.1.3. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; 5.1.3.1. „Sąd” w rozumieniu postanowień art. 267 TFUE; 5.1.3.2. Decyzja sądu o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; 5.1.4. Przebieg postępowania prejudycjalnego; 5.1.4.1. Treści i forma wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; 5.1.4.2. Przebieg postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości; 5.1.5. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu prejudycjalnym; 5.1.6. Postępowanie prejudycjalne kończące się postanowieniem z uzasadnieniem; 5.1.7. Przyspieszony tryb prejudycjalny; 5.1.8. Pilny tryb prejudycjalny; 5.2. Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym – skargi przeciwko państwu członkowskiemu; 5.2.1. Wprowadzenie; 5.2.2. Uchybienie zobowiązaniom wynikającym z traktatów; 5.2.2.1 Uwagi ogólne; 5.2.2.2. Zakres odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań traktatowych; 5.2.2.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność państwa członkowskiego; 5.2.3. Etapy postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym; 5.2.3.1. Uwagi ogólne; 5.2.3.2. Nieformalny etap postępowania – powzięcie i weryfikacja informacji dotyczącej uchybienia; 5.2.3.3. Administracyjny (przedsądowy) etap postępowania; 5.2.3.4. Sądowy etap postępowania; 5.2.3.5. Wykonanie wyroku i zakończenie postępowania; 5.2.4. Postępowanie z tytułu braku wykonania wyroku Trybunału (art. 260 ust. 2 TFUE); 5.2.5. Kary finansowe nakładane w trybie art. 260 ust. 3 TFUE; 5.2.6. Postępowanie z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym rozpoczynane przez państwo członkowskie (art. 259 TFUE); 5.3. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE); 5.3.1. Uwagi ogólne; 5.3.2. Podmioty posiadające czynną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności; 5.3.3. Podmioty wyposażone w bierną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności; 5.3.4. Akty zaskarżalne w drodze skargi o stwierdzenie nieważności; 5.3.5. Przyczyny stwierdzenia nieważności aktu prawa Unii Europejskiej; 5.3.6. Termin na złożenie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej; 5.3.7. Zarzut bezprawności (art. 277 TFUE); 5.3.8. Skutki prawne orzeczenia w sprawie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej (art. 264 TFUE); 5.3.9. Obowiązki instytucji, której akt został unieważniony – art. 266 TFUE; 5.4. Skarga na bezczynność instytucji (art. 265 TFUE); 5.4.1. Przedmiot i charakter skargi; 5.4.2. Zakres podmiotowy skargi; 5.4.2.1. Legitymacja czynna; 5.4.2.2. Legitymacja bierna; 5.4.3. Przesłanki uwzględnienia skargi; 5.4.3.1. Pojęcie bezprawnej bezczynności; 5.4.3.2. Wezwanie do podjęcia działania; 5.4.4. Skutek orzeczenia TSUE stwierdzającego bezprawną bezczynność; 5.5. Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej; 5.5.1. Wprowadzenie; 5.5.2. Zakres podmiotowy skargi odszkodowawczej przeciwko Unii Europejskiej; 5.5.3 Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej; 5.5.4. Skutki wyroku; 5.5.5. Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej a odpowiedzialność odszkodowawcza państw za naruszenie prawa Unii Europejskiej; 5.6. Spory pracownicze; 5.7. Inne podstawy jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 5.7.1. Kompetencja TSUE do wydawania opinii w trybie art. 218 ust. 11 TFUE; 5.7.2. Orzekanie na mocy klauzuli arbitrażowej (art. 272 TFUE); 5.7.3. Spory przedłożone Trybunałowi Sprawiedliwości na mocy kompromisu (art. 273 TFUE); 5.7.4. Spory związane z funkcjonowaniem instytucji bankowych Unii Europejskiej (art. 271 TFUE). Część II. Prawo materialne Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Pojęcie i ewolucja rynku wewnętrznego; 1.2. Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową jako podstawa rynku wewnętrznego; 1.3. Harmonizacja prawa i zasada wzajemnego uznania; 1.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kształtowaniu rynku wewnętrznego. Rozdział 2. Swoboda przepływu towarów: 2.1. Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego; 2.1.1. Unia celna jako element rynku wewnętrznego; 2.1.2. Definicja towaru; 2.1.3. Towary podlegające swobodnemu przepływowi; 2.1.3.1. Uwagi ogólne; 2.1.3.2. Towar pochodzący z państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 2.1.3.3. Towar będący w swobodnym obrocie; 2.1.4. Założenia unii celnej; 2.1.5. Cła; 2.1.6. Opłaty o skutku równoważnym do cła; 2.1.7. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego; 2.1.7.1. Uwagi ogólne; 2.1.7.2. Zakaz protekcjonistycznego opodatkowania towarów podobnych; 2.1.7.3. Zakaz protekcjonistycznego opodatkowania towarów konkurencyjnych; 2.1.8. Środki prawne przysługujące jednostce w przypadku naruszenia przez państwo członkowskie art. 30 lub art. 110 TFUE; 2.2. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym; 2.2.1. Wprowadzenie; 2.2.2. Pojęcie ograniczeń ilościowych; 2.2.3. Pojęcie środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych; 2.2.3.1. Uwagi ogólne; 2.2.3.2. Formuła Dassonville; 2.2.3.2.1. Regulacje handlowe; 2.2.3.2.2. Przeszkody bezpośrednie lub pośrednie, rzeczywiste bądź potencjalne; 2.2.3.3. Formuła Cassis de Dijon; 2.2.3.4. Formuła Keck; 2.2.3.5. Test dostępu do rynku w ramach formuły Keck; 2.2.3.6. Test dostępu do rynku poza formułą Keck; 2.2.3.7. Środki stosowane w sposób niejednakowy (dyskryminujące) i jednakowy (niedyskryminujące); 2.2.3.8. Wykładnia art. 35 TFUE (wyroki Groenveld i Gysbrechts); 2.2.4. Dopuszczalne ograniczenia traktatowe (art. 36 TFUE); 2.2.4.1. Uwagi ogólne; 2.2.4.2. Ciężar dowodu; 2.2.4.3. Brak arbitralnej dyskryminacji oraz ukrytych ograniczeń w handlu wewnątrzunijnym (drugie zdanie art. 36 TFUE); 2.2.4.4. Moralność publiczna; 2.2.4.5. Porządek publiczny; 2.2.4.6. Bezpieczeństwa publiczne; 2.2.4.7. Ochrona zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrona roślin; 2.2.4.8. Ochrona narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej; 2.2.4.9. Ochrona własności przemysłowej i handlowej; 2.2.4.9.1. Uwagi ogólne; 2.2.4.9.2. Zasada wyczerpania prawa; 2.2.5. Wymogi imperatywne (wyjątki orzecznicze); 2.2.5.1. Uwagi ogólne; 2.2.5.2. Ochrona konsumentów; 2.2.5.3. Ochrona środowiska; 2.2.5.4. Prawa podstawowe; 2.2.6. Zasada proporcjonalności; 2.2.7. Skutki harmonizacji na poziomie unijnym. Rozdział 3. Swoboda przepływu osób i usług: 3.1. Swoboda przepływu pracowników; 3.1.1. Uwagi wprowadzające; 3.1.2. Źródła swobodnego przepływu pracowników oraz ich charakter; 3.1.3. Osoby uprawnione (beneficjenci) swobodnego przepływu pracowników; 3.1.3.1. Uwagi ogólne; 3.1.3.2. Transgraniczny charakter swobodnego przepływu pracowników; 3.1.3.3. Pojęcie pracownika na gruncie art. 45 TFUE; 3.1.3.4. Status osoby poszukującej pracy; 3.1.3.5. Wyłączenie zatrudnienia w administracji publicznej; 3.1.4. Uprawnienia pracowników migrujących; 3.1.4.1. Uwagi ogólne; 3.1.4.2. Poszukiwanie oraz podejmowanie zatrudnienia przez pracowników migrujących; 3.1.4.3. Prawo do równego traktowania w warunkach zatrudnienia; 3.1.4.4. Prawo do korzyści socjalnych; 3.1.4.5. Prawo do korzyści podatkowych; 3.2. Swoboda przedsiębiorczości; 3.2.1. Źródła prawa; 3.2.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości; 3.2.2.1. Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości; 3.2.2.1.1. Pierwotna swoboda przedsiębiorczości; 3.2.2.1.2. Wtórna swoboda przedsiębiorczości; 3.2.2.1.3. Różnice między pierwotną a wtórną swobodą przedsiębiorczości; 3.2.2.2. Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości; 3.2.2.3. Działalność wyłączona z zakresu swobody przedsiębiorczości; 3.2.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej; 3.2.3.1. Swoboda przedsiębiorczości a zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową; 3.2.3.2. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników; 3.2.3.3. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług; 3.2.3.4. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływu kapitału; 3.2.3.5. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ towarów; 3.2.4. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości; 3.2.4.1. Osoby fizyczne - obywatele innego państwa członkowskiego; 3.2.4.2. Spółki - przynależne innego państwa członkowskiego; 3.2.4.3. Przynależni państwa członkowskiego w stosunku do swego państwa; 3.2.4.4. Przynależni państw trzecich i bezpaństwowcy; 3.2.5. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości; 3.2.5.1. Charakter regulacji powodującej ograniczenie; 3.2.5.2. Podział ze względu na źródło pochodzenia ograniczenia; 3.2.6. Możliwość uzasadnienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości; 3.2.6.1. Uwagi wstępne; 3.2.6.2. Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne; 3.2.6.3. Wymogi konieczne (imperatywne); 3.2.6.4. Nadużycie swobody; 3.3. Swoboda świadczenia usług; 3.3.1. Zasady ogólne swobody świadczenia usług; 3.3.1.1. Treść i podstawy prawne swobody świadczenia usług; 3.3.1.2. Zakres podmiotowy swobody świadczenia usług; 3.3.1.3. Pojęcie usługi; 3.3.1.4. Przedmiot swobody świadczenia usług a pozostałe swobody rynku wewnętrznego; 3.3.1.4.1. Uwagi ogólne; 3.3.1.4.2. Swoboda przepływu towarów; 3.3.1.4.3. Swobodny przepływ pracowników; 3.3.1.4.4. Swoboda przedsiębiorczości; 3.3.1.4.5. Swoboda przepływu kapitału; 3.3.1.4.6. Przypadki mieszane; 3.3.2. Prawo pierwotne i sektorowe dotyczące swobody świadczenia usług; 3.3.2.1. Prawo pierwotne dotyczące świadczenia usług; 3.3.2.1.1. Uwagi ogólne; 3.3.2.1.2. Zakaz dyskryminacji; 3.3.2.1.3. Zakaz wprowadzania ograniczeń i zasada wzajemnego uznawania standardów; 3.3.2.2. Prawo sektorowe związane ze świadczeniem usług; 3.3.3. Dyrektywa 2006/123 o usługach na rynku wewnętrznym; 3.3.3.1. Wprowadzenie; 3.3.3.2. Zakres zastosowania dyrektywy; 3.3.3.2.1. Zakres podmiotowy dyrektywy usługowej; 3.3.3.2.2. Zakres przedmiotowy dyrektywy usługowej; 3.3.3.2.2.1. Pojęcie usługi; 3.3.3.2.2.2. Obszary wyłączone z zakresu przedmiotowego zastosowania dyrektywy usługowej; 3.3.3.3. Uprawnienia usługodawców; 3.3.3.3.1. Uprawnienia w zakresie podejmowania działalności usługowej; 3.3.3.3.1.1. Wymogi, od których można uzależnić podjęcie lub prowadzenie działalności usługowej; 3.3.3.3.1.2. Reglamentowanie działalności gospodarczej; 3.3.3.3.2. Uprawnienia w zakresie świadczenia usług; 3.3.3.4. Uprawnienia usługobiorców; 3.3.3.5. Rola państwa członkowskiego w dyrektywie usługowej; 3.3.3.5.1. Kontrola jakości usług; 3.3.3.5.2. Uproszczenia administracyjne; 3.3.3.5.3. Współpraca administracyjna; 3.4. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu osób i usług; 3.4.1. Wprowadzenie; 3.4.2. Etapy badania legalności środków ograniczających swobodny przepływ osób i usług; 3.4.3. Ograniczenia traktatowe; 3.4.3.1. Uwagi ogólne; 3.4.3.2. Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny; 3.4.3.2.1. Charakter pojęć; 3.4.3.2.2. Ograniczenie prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii Europejskich; 3.4.3.2.3. Ograniczenie dostępu do podjęcia działalności (zatrudnienia/usługi) lub jej wykonywania; 3.4.3.3. Zdrowie publiczne; 3.4.3.4. Standardy proceduralne i obowiązek poszanowania praw człowieka; 3.4.4. Ograniczenia usprawiedliwione nadrzędnym interesem ogólnym (wymogami imperatywnymi); 3.4.4.1. Definicja oraz przesłanki; 3.4.4.2. Przykłady wymogów imperatywnych; 3.4.4.3. Wymóg stosowania bez zróżnicowania; 3.5. Wzajemne uznawanie kwalifikacji; 3.5.1. Uwagi wprowadzające; 3.5.2. Zasada wzajemnego uznawania kwalifikacji w świetle orzecznictwa TSUE; 3.5.3. Podejście ogólne i sektorowe; 3.5.4. Dyrektywa 2005/36/WE; 3.5.4.1. Założenia ogólne; 3.5.4.2. Swoboda świadczenia usług; 3.5.4.3. Swoboda przedsiębiorczości; 3.5.5. Uznawanie kwalifikacji prawniczych (prawnicy migrujący). Rozdział 4. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin na terytoriach państw członkowskich: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Pojęcie członka rodziny obywatela Unii; 4.3. Prawo wyjazdu i prawo wjazdu; 4.4. Prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim; 4.4.1. Prawo pobytu do trzech miesięcy; 4.4.2. Prawo pobytu powyżej trzech miesięcy; 4.4.3. Prawo stałego pobytu; 4.5. Zakres prawa do równego traktowania w związku z prawem przemieszczania się i pobytu; 4.6. Zakres przedmiotowy prawa do swobodnego przemieszczania się. Rozdział 5. Swoboda przepływu kapitału: 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Stopniowa liberalizacja przepływu kapitału do roku 1994; 5.3. Traktatowa pełna liberalizacja przepływu kapitału; 5.4. Źródła prawa; 5.5. Pojęcie przepływu kapitału; 5.6. Kapitał a płatności; 5.7. Swoboda przepływu kapitału a inne swobody rynku wewnętrznego; 5.8. Przeszkody w swobodnym przepływie kapitału; 5.9. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu kapitału; 5.9.1. Wyjątki traktatowe; 5.9.2. Wyjątki orzecznicze; 5.10. Nabywanie nieruchomości; 5.11. „Złote akcje”; 5.12. Przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi. Rozdział 6. Prawo konkurencji Unii Europejskiej: 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Cele prawa konkurencji UE; 6.3. Źródła prawa konkurencji Unii Europejskiej; 6.4. Rynek właściwy; 6.5. Siła rynkowa; 6.6. Wpływ na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej; 6.7. Porozumienia ograniczające konkurencję; 6.7.1. Pojęcie przedsiębiorstwa; 6.7.2. Związki przedsiębiorstw; 6.7.3. Porozumienia w ramach jednego podmiotu gospodarczego; 6.7.4. Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki; 6.7.5. Porozumienia horyzontalne i wertykalne; 6.7.6. Cel lub skutek porozumienia, decyzji i uzgodnionej praktyki; 6.7.7. Reguła de minimis; 6.7.8. Wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję; 6.7.9. Najpoważniejsze naruszenia prawa konkurencji Unii Europejskiej; 6.8. Nadużywanie pozycji dominującej; 6.8.1. Pozycja dominująca; 6.8.2. Kolektywna pozycja dominująca; 6.8.3. Nadużywanie pozycji dominującej; 6.8.4. Obiektywne uzasadnienie praktyk; 6.8.5. Praktyki cenowe; 6.8.6. Pozostałe praktyki; 6.9. Postępowanie w sprawie naruszenia art. 101 i 102 TFUE; 6.10. Sankcje administracyjne i skutki cywilne naruszenia art. 101 i 102 TFUE; 6.11. Kontrola koncentracji. Rozdział 7. Unijne reguły pomocy publicznej: 7.1. Wprowadzenie; 7.2. Źródła prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej; 7.3. Pojęcie pomocy publicznej; 7.3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa; 7.3.2. Przypisanie danego środka pomocowego państwu; 7.3.3. Przyznanie korzyści; 7.3.4. Selektywność środka; 7.3.5. Wpływ na konkurencję i handel; 7.3.5.1. Zakłócenia konkurencji; 7.3.5.2. Wpływ na wymianę handlową; 7.4. Podstawowe rodzaje dozwolonej pomocy publicznej; 7.4.1. Wyłączenia automatyczne przewidziane w art. 107 ust. 2 TFUE; 7.4.2. Wyłączenia przewidziane w art. 107 ust.3 TFUE; 7.4.3. Wyłączenia grupowe; 7.4.4. Pomoc de minimis; 7.4.5. Pomoc udzielana przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym; 7.5. Kryteria oceny pomocy publicznej; 7.6. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-058-6
I. Swobodny przepływ towarów. 1. Swoboda przepłwu towarów w unijnym rynku wewnętrznym. 2. Zakaz ograniczeń ilościowych i ograniczeń o skutku równoważonym do ograniczeń ilościowych. 3. Zasada swobodnego przepływu towarów a prawo Światowej Organizacji Handlu. II. 1. Pojęcie i podstawy prawne swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. 2. Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników. 3. Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników. 4. Ograniczenia swobody przepływu pracowników. 5. Równość traktowania (zakaz dyskryminacji w zakresie zatrudnienia. 6. Gwarancje i ułatwienia swobody przepływu pracowników. III. Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek. (sekcja 1) Prawo przedsiębiorczości. 1. Prawo przedsiębiorczości. (sekcja 2) Prawo spółek. 1. Pojęcie i źródła europejskiego prawa spółek. 2. Specyficzne kwestie związane ze swobodą przedsiębiorczości spółek oraz ze swobodą przepływu kapitału w kontekśie prawa spółek. 3. Harmonizacja krajowego prawa spółek. 4. Ponadnarodowe formy spółek. IV. Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej.1. Zasady ogólne dotyczące swobody świadczenia usług. 2. Prawo pierwotne i sektorowe dotyczące swobody świadczenia usług. 3. Dyrektywa 2006/123 o usługach na rynku wewnętrznym. V. Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej. (sekcja1) Swoboda przepływu kapitału i płatności. (sekcja 2) Swoboda świadczenia usług finansowych. VI Wspólne reguły konkurencji w Unii Europejskiej. 1. Podstawy i zakres wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej. 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. 3. Prewencyjna kontrola koncentracji przedsiębiorstw. 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne. 5. Wspólne reguły konkurencji w odniesieniu do pomocy państwa. 6. Sektorowe reguły konkurencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-166-8
Zawiera: Rozdział 1. Geneza koncepcji Prokuratury Europejskiej 1.1. Rozwój ochrony instytucjonalnej interesów finansowych WE 1.1.1. Zwalczanie nadużyć i kontrola budżetowa w ramach EWWiS i EWG 1.1.2. Autonomia finansowa Wspólnot Europejskich 1.1.3. Trybunał Obrachunkowy 1.1.4. Aktywność Parlamentu Europejskiego po 1979 r. 1.1.5. Utworzenie jednostki ds. zwalczania nadużyć - UCLAF 1.1.6. Traktat z Maastricht - uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego 1.2. Ewolucja instrumentów ochrony prawnej interesów finansowych WE 1.2.1. System sankcji administracyjnych w rozporządzeniach sektorowych 1.2.2. Projekt rewizji traktatów (1976): prawnokarna ochrona interesów finansowych WE - koncepcja asymilacji norm prawa krajowego 1.2.3. Ewolucja kompetencji WE w dziedzinie prawa karnego materialnego a obowiązek lojalnej współpracy państw członkowskich 1.2.4. Traktat z Maastricht - zasada asymilacji w prawie pierwotnym 1.2.5. Mankamenty dychotomii ochrony prawnej interesów finansowych WE pod rządami TUE Rozdział 2. Ewolucja koncepcji Prokuratury Europejskiej 2.1. Prokuratura Europejska w projekcie Corpus Iuris 2.2. Traktat z Amsterdamu a perspektywa ustanowienia Prokuratury Europejskiej 2.3. Prokuratura Europejska w raporcie Komisji Niezależnych Ekspertów 2.4. Propozycja Prokuratury Europejskiej zgłoszona podczas konferencji międzyrządowej w Nicei (IGC 2000) 2.5. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnokarnej ochrony interesów finansowych WE (pierwsza dyrektywa PIF) 2.6. Zielona księga dotycząca ochrony interesów finansowych WE i ustanowienia Prokuratora Europejskiego 2.6.1. Struktura i status Prokuratury Europejskiej 2.6.2. Zasady prowadzenia postępowań karnych 2.6.3. Zamknięcie dochodzenia i postępowanie przed sądem 2.6.4. Sądowa kontrola czynności Prokuratora Europejskiego 2.7. Prokuratura Europejska w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy 2.8. Prokuratura Europejska w Traktacie z Lizbony 2.9. Program sztokholmski - decyzja o powołaniu Prokuratury Europejskiej Rozdział 3. Prokuratura Europejska w świetle założeń wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej 3.1. Status i struktura Prokuratury Europejskiej 3.1.1. Prokurator Europejski - tryb wyboru, kompetencje i gwarancje niezależności 3.1.2. Delegowani prokuratorzy europejscy - tryb wyboru, kompetencje i gwarancje niezależności 3.2. Właściwość rzeczowa Prokuratury Europejskiej 3.2.1. Zwalczanie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE 3.2.2. Dyrektywa PE i Rady 2017/1371/UE w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego 3.2.3. Kompetencja pomocnicza 3.2.4. Kompetencja Prokuratury Europejskiej w zakresie zwalczania poważnej przestępczości transgranicznej 3.3. Postępowania karne prowadzone przez Prokuraturę Europejską 3.3.1. Wszczęcie i przebieg dochodzenia 3.3.2. Katalog czynności dochodzeniowych Prokuratury Europejskiej 3.3.3. Gwarancje procesowe i sądowa kontrola czynności Prokuratury Europejskiej 3.3.4. Zasada dopuszczalności dowodów w sprawach transgranicznych 3.3.5. Zamknięcie dochodzenia i wniesienie aktu oskarżenia do sądu 3.3.6. Umorzenie postępowania i tzw. transakcja z podejrzanym 3.4. Stosunki Prokuratury Europejskiej z jej partnerami 3.4.1. Eurojust 3.4.2. Europol 3.4.3. OLAF 3.5. Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Prokuraturę Europejską 3.6. Przepisy finansowe dotyczące Prokuratury Europejskiej 3.7. Personel i siedziba Prokuratury Europejskiej Rozdział 4. Proces legislacyjny nad wnioskiem Komisji w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej 4.1. "Żółta kartka" parlamentów narodowych dla wniosku Komisji 4.2. Prace legislacyjne w Radzie Unii Europejskiej 4.2.1. Prezydencja litewska (lipiec-grudzień 2013 r.) 4.2.2. Prezydencja grecka (styczeń-czerwiec 2014) 4.2.3. Prezydencja włoska (lipiec-grudzień 2014 r.) 4.2.4. Prezydencja łotewska (styczeń-czerwiec 2015) 4.2.5. Prezydencja luksemburska (lipiec-grudzień 2015) 4.2.6. Prezydencja holenderska (styczeń-czerwiec 2016) 4.2.7. Prezydencja słowacka (lipiec-grudzień 2016) 4.2.8. Prezydencja maltańska (styczeń-czerwiec 2017) 4.3. Wszczęcie traktatowej procedury wzmocnionej współpracy 4.4. Procedura zgody Parlamentu Europejskiego i przyjęcie rozporządzenia Rady wdrażającego wzmocnioną współpracę Rozdział 5. Prokuratura Europejska w kontekście wzmocnionej współpracy oraz istniejących obszarów kontrowersji konstytucyjnych 5.1. Prokuratura Europejska w świetle rozporządzenia Rady (UE) nr 2017/1939 wdrażającego wzmocnioną współpracę 5.1.1. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Prokuratury Europejskiej 5.1.2. Właściwość rzeczowa Prokuratury Europejskiej i jej wykonywanie 5.1.3. Postępowania przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Europejską 5.1.4. Wniesienie aktu oskarżenia i działania alternatywne wobec oskarżenia 5.1.5. Kwestie problematyczne wynikające z wdrożenia wzmocnionej współpracy 5.2. Obszary kontrowersji konstytucyjnych związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej 5.2.1. Ograniczenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w zakresie kontroli czynności Prokuratury Europejskiej 5.2.2. Podstawa prawna dyrektywy PIF a ratione materiae Prokuratury Europejskiej 5.2.3. Szczególny tryb wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie Prokuratury Europejskiej 5.2.4. Kompetencja Trybunału Sprawiedliwości w zakresie skracania kadencji Europejskiego Prokuratora Generalnego a zasada równowagi instytucjonalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-066-1
Zawiera: 1. Regulacje unijne odnoszące się do roli drugich izb parlamentów państw członkowskich. 2. Kompetencje drugich izb w sprawach UE. 3. Współpraca między drugimi izbami w sprawach UE. 4. Współpraca drugich izb z instytucjami i innymi organami UE. 5. Rola Senatu RP w sprawach UE w świetle regulacji UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-000-5
1. Punkt wyjścia - podstawowe dylematy, 2. Stan obecny - rozkojarzenie ustrojowe, 3. Od Nicei do Lizbony, 4. Reformy strukturalne ustroju Unii, 5. Reformy instytucjonalne ustroju Unii, 6. Reformy sektorowe ustroju Unii, 7. Debata w Polsce nad reformą ustroju Unii, 8. Zamiast zakończenia: co dalejz Traktatem z Lizbony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System prawa Unii Europejskiej)
ISBN: 978-83-7627-053-1
1. Zasady ustrojowe Unii Europejskiej; 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej; 3. Źródła prawa Unii Europejskiej; 4. Obywatel Unii; 5. System ochrony pranej w Unii Europejskiej; 6. Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne; 7. Prawne aspekty członkostwa polski w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System prawa Unii Europejskiej)
ISBN: 978-83-7627-053-1
V. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej: System sądowniczy Unii Europejskiej; 2. Dochodzenie roszczeń opartych na prawie Unii Europejskiej przed sądami krajowymi; 3. Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie; 4. Kontrola legalności aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej- stwierdzenie nieważności; 5. Incydentalna kontrola legalności aktów na podstawie artykułu 277 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 6. Kontrola legalności bezczynności instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej; 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej; 8. Pytania prejudycjalne sądów krajowych; 9. Obszary objęte ograniczoną jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 10. Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej; VI. Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne: 1. Specyfika funkcjonowania finansowego Unii Europejskiej na tle teorii finansów; 2. Instytucje budżetowe i konflikty instytucjonalne; 3. Źródła prawa finansowego Unii Europejskiej; 4. Historia budżetu Unii Europejskiej; 5. Uchwalenie budżetu; 6. Wydatki budżetu ogólnego Unii Europejskiej; 7. Funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej; 8. Kontrola wykonania budżetu; 9. Wsparcie oddziaływania finansowego Unii Europejskiej przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Gwarancyjny; 10. Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej; 11. Traktat z Lizbony a finanse Unii Europejskiej; VII. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 1. Droga Polski do Unii Europejskiej; 2. Traktat akcesyjny; 3. Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: okresy derogacyjne; 4. Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej; 5. System koordynacji polityki Polski wobec Unii Europejskiej; 7. Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej; 8. Udział organów samorządowych i partnerów społecznych w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej; 9. Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-081-4
1. Zagadnienia podstawowe; 2. Ramy prawne zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej; 3. Sformułowanie zasady niedyskryminacji ze względu na wiek jako zasady ogólnej prawa unijnego; 4. Dopuszczalne środki różnicujące- uzasadnienie nierównego traktowania ze względu na wiek; 5. Środki prawne dla zapewnienia przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na wiek; 6. Unia Europejska wobec problemów związanych ze zmianami demograficznymi w kontekście zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-001-2
1. Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym - podstawy teoretyczne. 2. Zakres przedmiotowy zasady jurysdykcji uniwersalnej. 3. Elementy zasady jurysdykcji uniwersalnej w międzynarodowych trybunałach karnych. 4. Jurysdykcja uniwersalna w prawie i praktyce krajowej. 5. Immunitety funkcjonariuszy obcego państwa jako przeszkoda dla wykonywania jurysdykcji uniwersalnej. 6. Postulaty de lege ferenda wobec wykonywania jurysdykcji uniwersalnej - próba uporządkowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Źródła prawa Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. - XVIII, IV-175 s. ; 24 cm.
(System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; T. 4.)
ISBN: 978-83-7627-044-9
1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej ; 2. Prawo pochodne Unii Europejskiej ; 3. Postanowienia przejściowe (Protokół nr 36) ; 4. Tworzenie prawa Unii Europejskiej ; 5. Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi ; 6. Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej ; 7. Wykładnia prawa Unii Europejskiej ; 8. Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe państw członkowskich ; 9. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again