Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(30)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(30)
Author
Bednarczyk Henryk
(7)
Lewowicki Tadeusz
(3)
Aleksander Tadeusz
(2)
Koprowska Dorota
(2)
Kupidura Tomasz
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Sałata Elżbieta
(2)
Szlosek Franciszek
(2)
Woźniak Ireneusz
(2)
Baraniak Barbara
(1)
Barwińska Dorota
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Figurski Janusz
(1)
Gawlik Tadeusz
(1)
Gronowicz Jan
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kacak Iwona
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Kowalak Broinisława
(1)
Kowalik Tomasz
(1)
Kremień Wasyl G
(1)
Kukla Daniel
(1)
Liberadzki Bogusław
(1)
Matusiak Krzysztof
(1)
Mindur Leszek
(1)
Mindur Maciej
(1)
Ośko Stanisław
(1)
Plewka Czesław
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Shklyar Arkady
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Suliga Edyta
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Witczak-Roszkowska Danuta
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Żurek Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Nauczyciele
(6)
Praca
(5)
Oświata dorosłych
(4)
Kształcenie
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika
(3)
Pedagogika pracy
(3)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Nauczanie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Transport
(2)
Zawód
(2)
Nauczyciele
(1)
Biomasa
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Domy kultury
(1)
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Energetyka wiatrowa
(1)
Energetyka wodna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Geoenergetyka
(1)
Kariera
(1)
Konkurencja
(1)
Kotły fluidalne
(1)
Kultura pracy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Ogniwa paliwowe
(1)
Ontogeneza
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Programy nauczania
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport morski
(1)
Transport powietrzny
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wzrost
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
32 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.199)
ISBN: 978-83-7204-703-8
1. Ewolucja nazewnictwa oświaty dla dorosłych i trendy w tworzeniu jej teoretycznych podstaw. 2. Dzieje oświaty dorosłych w Polsce. 3. Tradycje domów kultury w Polsce. 4. Działalność edukacyjna instytutów rzemieślniczo-przemysłowych w latach międzywojennych. 5. Szkoły dla dorosłych. 6. Oświata pozaszkolna. 7. System kształcenia dorosłych z wykorzystaniem mediów masowych. 8. Edukacja kulturowa ludzi dorosłych - wybrane instytucje i niektóre formy jej realizacji. 9. Uniwersytet trzeciego wieku. 10. Cechy, trendy rozwojowe i funkcje społeczne edukacji dorosłych. 11. Globalizacyjne implikacje edukacji dorosłych w Polsce. 12. Oświata dorosłych w Polsce na początku XXI wieku. 13. Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7204-435-X
1. Zagadnienia wstępne, 2. Czynniki rozowju osobniczego, 3. Rola żywnienia w rozowju, 4. Rozwój struktury i funkcji organizmu, 5. Okresy rozowju onotenetycznego, 6. Rozwój cech morfologicznych i proporacji ciała, 7. Pojęcie zdrowia i warunków zdrowotnych, 8. Zaburzenia w rozowju somatycznym i stanie zdrowia dzieci i młodzieży, 9. Ogólny kształt ciała - somatyp, postawa ciała, 10. Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania, 11. Kryteria oceny wieku rozwojowego, 12. Znaczenie aktywności ruchowej w rozowju fizycznym człowieka, 13. Metody oceny rozowju czynnościowego człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 201)
ISBN: 978-83-7204-762-5
1. Współczesny stan wiedzy o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka; 2. Działalność zawodowa człowieka jako dominujący przejaw jego aktywności i tożsamości; 3. Problem kariery w całożyciowym rozwoju zawodowym człowieka; 4. Dorastanie do dorosłości i ról zawodowych współczesnego człowieka; 5. Dorosłość w okresie aktywności zawodowej; 6. Starość człowieka z perspektywy czasu minionego i aktualnego ludzi trzeciego wieku; 7. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka jako problem interdyscyplinarny- refleksja końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-541-0
Wstęp; Problemy ochrony środowiska jako narzędzie integracji i społeczeństwa lokalnego; Współdziałanie Kościoła za szkołą w edukacji środowiskowej; Szkoła jako centrum współpracy dla środowiska lokalnego w Niemczech; Skuteczne strategie i metody współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym; Odpady komunalne zagrożeniem dla środowiska naturalnego; 2. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnej: Rozwój zrównoważony w świadomości społecznej; Konstruowanie planów wynikających z zakresu edukacji środowiskowej; Lokalne instytucje wspomagające działania szkoły; Województwa małopolskie i śląskie- różnice w postawach i wiedzy środowiskowej nauczycieli; Możliwości zaangażowania szkoły w edukację ekologiczną społeczności lokalnej; Edukacja środowiskowa- projekty działań lokalnych; Oddziaływanie projektów edukacyjnych na studentów biologii; Edukacja środowiskowa w szkole wyższej przez projekt edukacyjny; Projekty edukacyjne formą edukacji środowiskowej dorosłych; Wykorzystanie środowiska przyszkolnego do zaznajamiania uczniów liceum z problemami zrównoważonego rozwoju; Skuteczność edukacji środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym; Edukacja szkolna dla społeczności lokalnej w zakresie nowych dziedzin biologii; 2. Miejsce edukacji środowiskowej w programach ochrony środowiska gminy (powiatu( i szkoły: Edukacja środowiskowa jako element zarządzania ochroną środowiska w gminie; Środowiskowa oferty składane szkole przez samorządy lokalne; Szkoła wyższa jako centrum edukacji środowiskowej na przykładzie Akademii Podlaskiej; Programy edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw społeczności lokalnych; Międzynarodowa współpraca nauczycieli w ramach projektu biologicznego "ZOO XXI wieku"; Współpraca szkoły ze społecznością lokalną i strukturami samorządowymi; Szkolne akcje ekologiczne na rzecz środowiska lokalnego; Przyrodnicze inicjatywy nauczycieli w regionie częstochowskim; Środowisko lokalne przestrzenią aktywności uczniów; Rola innowacji pedagogicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów i rodziców w szkole podstawowej; Współpraca środowiska lokalnego w zakresie doskonalenia kompetencji uczniów LO z botaniki- Ojcowski Park Narodowy versus Projekt "Osiedla przyrody"; Edukacja środowiskowa, jej wartość dydaktyczna i sposoby realizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-97-0
Przeobrażenia i przyszłość pracy w ujęciu Zygmunta Wiatrowskiego; Zagadnienia pedentologiczne w pedagogice pracy; Pedagogika a pedagogika pracy; Perspektywy rozwoju pedagogiki pracy w żywiołowym rozwoju społecznym; W kręgu dialogiczności i normatywności pracy ludzkiej; Edukacyjne wymiary pedagogiki pracy; Edukacja szkolna podstawą edukacji całożyciowej; Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda; Jaques'a Delorsa i polskiej strategii z 2003 r.; Edukacja permanentna wobec potrzeb rynku pracy; Edukacja permanentna nauczycieli; Edukacja permanentna a wielka migracja zarobkowa; Ustawiczna edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych w perspektywie pracy; Kształcenie pracownicze - potrzeba i konieczność; O permanentnym rozwoju kwalifikacji zawodowych człowieka w Polsce; Rozwój zawodowy w okresie poprzemysłowym; Rozwój zawodowy czy kariera zawodowa?; Sukces zawodowy młodych pracowników; Człowiek pracy a bezrobocie; Ustawiczna edukacja pracowników wyznacznikiem rozwoju organizacji XXI wieku; System informacji kierowniczej - podstawowym elementem sprawnego kierowania placówką oświatową; Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efektywnej pracy zawodowej; Motywacja do pracy jako element funkcjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju zawodowym pracowników w organizacji; Drogi edukacyjne jako element edukacji w całożyciowym rozwoju zawodowym absolwentów liceów profilowanych; Społeczne uwarunkowania udziału kobiet we współczesnym rynku pracy; kierunki zmian kapitału społecznego w cywilizacji wiedzy; Wolontariat - etap i element kształcenia zawodowego oraz edukacji permanentnej na każdym etapie życia zawodowego oraz osobistego; Uznawanie kwalifikacji z wykorzystaniem krajowych standardów kwalifikacji zawodowych; Standaryzacja kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego na tle wymagań rynku pracy; Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia i doskonalenia; Rola i zadania nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego w edukacji permanentnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.133)
ISBN: 83-7204-478-3
Europejskie wyzwania edukacyjne - wprowaeddzenie. I. Prawo do edukacji i kształcenia. II: Europejska strategia zatrudnienia - inwestowanie w ludzi (Proces Luksemburski). III: Strategia lizbońska - posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, 23 i 24 marca 2000 r. Wnioski Prezydencji. IV: Deklaracja Bolońska (Proces Boloński) - szkolnictwo wyższe w Europie. V. Polskie plany i strategie edukacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.191)
ISBN: 978-83-7204-725-0
Filozofia homocentryzmu w edukacji narodowej- wprowadzenie; 1. Kształtowanie duchowości narodowej; 2. Idee edukacji narodowej w epoce Modern. Ukraina- Europa; 3. Edukacja w okresie stanowienia ukraińskiej tożsamości; 4. Narodowe i globalne: gospodarka, kultura, edukacja; 5. Dyskurs filozoficzny w edukacji; 6. Homocentryzm- strategia edukacji narodowej; 7. Prakseologia edukacji; 8. Posłowie; 9. We wspólnej europejskiej przestrzeni badań i edukacji- polskie refleksje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy - red. nauk. Henryk Bednarczyk ; t. 230.)
ISBN: 978-83-7204-870-7
Zawiera: Cz. I. Filozoficzne przesłanki modernizacji oświaty: Oświata jako główny warunek rozwoju zasobów ludzkich; Spójność procesu kształcenia i wychowania: aspekt metodologiczny; Problemy mistrzostwa w działalności szkół naukowych: aspekt historyczno-pedagogiczny i perspektywy; Mistrzostwo pedagogiczne : dyskurs w kontekście międzynarodowej rzeczywistości edukacyjnej; Europejski wymiar kształcenia nauczycieli; Twórczość nauczycieli w przestrzeni naukowej pedagogiki; Edukacja otwarta i nauczanie wirtualne; Gotowość nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Działalność innowacyjna jako podstawowy czynnik przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli : doświadczenie i perspektywy rozwoju; Działalność autodydaktyczna w warunkach kształcenia ustawicznego; Wskaźniki poziomów kontrolnych - podstawa europejskich ram kwalifikacji; Pedagogika porównawcza na uniwersytecie pedagogicznym; Standardy kwalifikacji nauczycieli w Niemczech; Kompetencje kluczowe a kompetencje ekologiczne; Kultura zawodowa nauczyciela. Cz. II. Mistrzostwo pedagogiczne akademika Iwana Andrejewicza Zjaziuna: Iwan Andriejewicz Zjaziun - naukowiec, filozof-pedagog, rycerz dobra, wyrazista osobowość; Filozoficzno-psychologiczne rozumienie natury osobowości w pedagogice dobra i kultury A I.A. Zjaziuna; Proces dydaktyczno-wychowawczy i mistrzostwo pedagogiczne; Współczesne aspekty kształtowania mistrzostwa pedagogicznego; Pedagog-humanitsa, uczony; Problem mistrzostwa pedagogicznego w kontekście rozwoju zawodowego nauczyciela; Paradygmat edukacji narodowej akademika I.A. Zjaziuna; Kultura w koncepcji filozoficzno-pedagogicznej akademika I.A. Zjaziuna; Osobowość lingwistyczna; Humanistyczne aspekty kształcenia artystycznego; Iwan A. Zjaziun - nauczyciel, lider, uczony, człowiek; Problem wyboru pierwszego zawodu; Kształtowanie osobowości. Cz. III. Sztuka w mistrzostwie pedagogicznym: \kultura - podstawa przygotowania zawodowego przyszłego nauczyciela; Fenomen sztuki w kontekście ontologii nieliniowej; Sztuka wychowania; Sztuka w kształtowaniu twórczości pedagogicznej; Pedagogika sztuki jako teoria i praktyka powstawania indywidualności twórczej nauczyciela; Sztuka w kształtowaniu światopoglądu ekologicznego przyszłych nauczycieli; Kształcenie nauczycieli przedmiotów artystycznych. Cz. IV. Polskie refleksje: Mistrzostwo pedagogiczne nauczycieli - idea i droga ku dobrej edukacji; Mistrzostwo w kontekście rozwoju i kariery zawodowej; Potrafić czuć, myśleć i działać pedagogicznie, czyli mistrzostwo pedagogiczne Iwana A. Zjaziuna; Między procedurą, standardem a kreatywnością; Mistrzostwo pedagogiczne w kontekście komunikowania się; Europejskie programy edukacyjne wspierające proces dydaktyczny; Hierarchia wartości a mistrzostwo pedagogiczne; Mistrzostwo pedagogiczne, czyli jak nauczyciel staje się mistrzem; Kreatywny nauczyciel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.143)
ISBN: 83-7204-571-2
I. Systemy kształcenia, klasyfikacje zawodów i standardy kwalifikacji zawodowych, II. Teoretyczne aspekty jakości, III. Technologie informacyjne w doskonaleniu zarządzania jakością, IV Praktyka zarządzania jakością kształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-925-4
Zawiera: I.Podstawy procesu reformowania systemu oświaty: Współczesne kierunki pedagogiczne i ich implikacje dla edukacji szkolnej; Antropologiczne podstawy systemu oświaty; Kierunki modernizacji i wzmacniania systemu oświaty w świetle programu operacyjnego „kapitał ludzki”; Współczesne koncepcje zaburzeń w zachowaniu młodzieży - geneza, typologia i zasady profilaktyki; Idee reform oświatowych w Polsce w XX wieku;. II.Zadania i priorytety polityki oświatowej: Współczesne wyzwania edukacyjne a polityka oświatowa; Edukacja obywatelska z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej; Szanse i bariery polityki światowej w środowisku lokalnym. III.O wyższą jakość pracy szkoły ogólnokształcącej: Nie zatrzymujmy się, idźmy dalej - jeszcze o edukacji przedszkolnej; Społeczny obraz współczesnej szkoły w Polsce; Efektywność edukacji matematyczno-przyrodniczej w kontekście egzaminów zewnętrznych; Efektywność edukacji polonistycznej w kontekście egzaminu zewnętrznego; Edukacja artystyczna - problemy i dylematy przemian; Edukacja dla bezpieczeństwa - wymagania współczesności; O potrzebie funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce; Przemoc w gimnazjum i możliwości jej zapobiegania; Ukryty program szkoły jako wyzwanie edukacyjne. IV.Rynek pracy a kierunki przemian edukacji zawodowej: Przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce; Wybrane problemy standaryzacji ustawicznej edukacji zawodowej; Kształcenie zawodowe w socjoekonomicznym modelu rozwoju człowieka; Poradnictwo i doradztwo zawodowe w świetle potrzeb rynku pracy; Sukces życiowy w świadomości młodzieży województwa świętokrzyskiego; Kształcenie dorosłych - ciągłość i zmiana. V.Sta i perspektywy edukacji nauczycielskiej: Jacy są i jak uczą nauczyciele - perspektywa międzynarodowa; Kierunki zmian w kształceniu nauczycieli wobec potrzeb edukacyjnych Unii Europejskiej; Nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole - dialog czy monolog; Sens wychowania do wartości w świadomości studentów uczelni wyższych kierunków nauczycielskich. VI.Rodzina a szkoła: Rodzina jako podmiot współczesnej edukacji; Problemy wychowawcze a możliwości ich rozwiązywania; Rola edukacji szkolnej w kształtowaniu świadomości rodzinnej uczniów jako przyszłych rodziców. VII.Cyberprzestrzeń a zagrożenia współczesnej młodzieży: Niebezpieczeństwa świata wirtualnego; Uzależnienie młodzieży od gier komputerowych; Patologie społeczne w sieci. Zagrożenia narkotyków i dopalaczy; Człowieka wobec robotów przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.173)
ISBN: 978-83-7204-682-6
1.Czynniki wpływające na jakość pracy doradcy zawodowego: Motywy wyboru zawodu doradcy zawodowego; Rozwój własny doradcy zawodowego - w poszukiwaniu profesjonalizmu; Psychologiczne korelaty efektywności doradcy zawodowego; Kompetencje doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy; Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. 2. Wybrane aspekty komunikacji doradców zawodowych w relacji z odbiorcami: Mówić - rozmawiać - rozwijać się, czyli sztuka efektywnej komunikacji; Narzędzia komunikacyjne podnoszące efektywność porozumiewania się doradcy zawodowego z klientem; Efektywna komunikacja interpersonalna źródłem sukcesu w rozmowie doradczej z klientem - praktyczny poradnik; Autoprezentacja - między autentycznością a oczekiwaniami; Rozmowa kwalifikacyjna jako ważny etap procesu rekrutacji; Wpływ skutecznej komunikacji na przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; Indywidualna rozmowa doradcza z osoba niepełnosprawną; Mów tylko wtedy, gry grupa tego potrzebuje - o roli komunikacji w poradnictwie grupowym; Rola aktywnego słuchanie w doradztwie zawodowym; Analiza i uwarunkowania zachowań negatywnych i konfliktowych osoby bezrobotnej na przykładzie komunikacji klient-doradca zawodowy; Analiza Transakcyjna jako skuteczne narzędzie p[racy w ręku doradcy zawodowego; Wykorzystywanie technik i strategii NLP w komunikacji; Komunikacja w doradztwie na odległość; O etyce i komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 93-7204-497-X
1.Stan badań nad innowacyjnością jako czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki: Główne pojęcia konkurenycjności. Dostosowanie do zmian strukturalnych - trwała cecha konkurencyjności. Innowacje- czynnik wzrostu konkurencyjności. Instytucjonalna teoria polityki przemysłowej. Metody pomiaru oparta na klastrach. 2.Wzrost znaczenia innowacji w polityce zwiększania konkurencyjności. Parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i klastry. 3.Polityka zwiększania konkurencyjności w Polsce: Założenia polityki przemysłowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiebiortsw. Polityka proinnowacyjna. Programy restrukturyzacji przemysłu - przykłady. Ocena Komisjii Europejskiej i OECD. Sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP). 4.Innowacyjność jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki: Reformy strukturalne lat 90. POmoc publiczna jako czynnik zmian konkurencyjności polskiej gospodarki. Pozycja konkurencyjna Polski na przełomie XX i XXI w. Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w pOlsce. Stan przygotowania Polski do rozwoju gospdarki opartej na wiedzy (GOW). Szanse zwiększenia konkurencyjności gospodarki w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-597-3
1. Opracowanie zbioru krajowych standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce: Dotychczasowy dorobek i doświadczenia w zakresie rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce; Opracowanie i upowszechnianie krajów standardów kwalifikacji zawodowych- projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Elementy metodologii projektowania standardów kwalifikacji zawodowych; Rola partnerów społecznych w określaniu i wykorzystaniu standardów kwalifikacji zawodowych- komisje ds. standardów; Internetowa baza standardów kwalifikacji zawodowych; 2. Możliwość stosowania standardów kwalifikacji zawodowych: Sondaż opinii na temat stosowania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce; Krajowe Ramy Kwalifikacji a budowa systemu uczenia się przez całe Zycie; Rola i zadania standardów kwalifikacji zawodowych w programowaniu zawodowego kształcenia ustawicznego; Projektowanie modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego- rola standardów kwalifikacji; Stosowanie standardów kwalifikacji zawodowych w poradnictwie zawodowym; Legalizacja i standaryzacja w działalności Krajowej Izby Gospodarczej; Stosowanie standardów kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 220)
ISBN: 978-83-7204-799-1
1. Wielokulturowość i edukacja- zagadnienia ogólne, ujęcia porównawcze: Wielokulturowość i edukacja; Oświata e środowisku polietnicznym- kształtowanie obywatelskiej tożsamości w Ukrainie; Integracyjna funkcja oświaty wielokulturowej; Kształcenie ogólne a edukacja do wielokulturowości- wzajemne relacje i inspiracje; Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej; Wielokulturowy kontekst poradnictwa zawodowego; Kształcenie dla wspólnej przyszłości; 2. Edukacja ustawiczna w warunkach wielokulturowych: doświadczenia i propozycje ukraińskie: Edukacja ustawiczna mniejszości narodowych w Ukrainie w warunkach społeczeństwa wielokulturowego; Narodowe ramy kwalifikacji- podstawowy sposób rozwiązania problemu edukacji ustawicznej; Edukacja przez całe życie- aspekt wielokulturowy; Kształcenie informatyczne w systemie edukacji ustawicznej- w warunkach polikulturowych; Rozwój kształcenia ustawicznego w warunkach wielokulturowego zglobalizowanego świata; Rozwój kulturowy człowieka w systemie edukacji ustawicznej Ukrainy; Miejsce i rola klasycznego uniwersytetu Ukrainy w organizacji edukacji dorosłych; Edukacja ustawiczna dorosłych: problematyka i perspektywy; 3. Edukacja ustawiczna na rzecz wielokulturowości- doświadczenia i propozycje polskie: Ku pograniczu i człowiekowi pogranicza w warunkach wielokulturowości- nowa idea edukacji ustawicznej; Kształcenie międzykulturowe w szkole z perspektywy pedagogiki religii; Edukacja ustawiczna dorosłych na pograniczu polsko-czeskim w kontekście wielokulturowości; Młodzież jako uczestnik kształcenia ustawicznego- aktualne doświadczenia edukacji międzykulturowej na pograniczu polsko-czeskim; Tożsamość Śląska a jego wielokulturowość; Edukacja do dialogu międzyreligijnego jako edukacja permanentna; Inteligencja lokalna na rzecz zbliżenia narodów; Pedagogika dialogu kultur w wychowaniu estetycznym w warunkach ponowoczesności; 4. Globalizacja- integracja europejska, wielokulturowość w edukacja zawodowa, pedagogika pracy i rozwój człowieka: Pedagogika pracy a globalizacja; Wolność duchowa człowieka jako determinanta jego stałego rozwoju; Kształcenie do wielokulturowości- wyzwanie w kontekście realizowania karier zawodowych; Kulturologiczne zasady kształcenia zawodowego we współczesnej szkole zawodowej; Wielokulturowy paradygmat oceny jakości działalności wykładowcy w szkole wyższej; Filozoficzne aspekty kształcenia inżynierów w środowisku wielokulturowym; Wpływ procesów eurointegracyjnych na rozwój oświaty zawodowej w Bułgarii i Polsce; 5. Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów: Pedagogika Polski i Ukrainy w rozleglejszych wymiarach; Wychowanie a rozwiązywanie problemów z przeszłości Polski i Ukrainy; Wzbogacanie współpracy pedagogów Polski i Ukrainy; Współpraca międzynarodowa jako czynnik dialogu wielokulturowego w warunkach komunikacji interaktywnej: polski kierunek w działalności Narodowego Uniwersytetu im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim; Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów: próba bilansu; 6. Kształcenie, dokształcanie i praca zawodowa nauczycieli w szerokim kontekście wielokulturowości: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w warunkach wielokulturowości- studium z pogranicza polsko-czeskiego; Motywacja do pracy w zawodzie nauczyciela w warunkach wielokulturowości; Kształcenie u kandydatów na nauczycieli gotowości do edukacyjnej wymiany kulturowej; Refleksja w działalności pedagogicznej współczesnego nauczyciela-wychowawcy; Indywidualność nauczyciela a pedagogiczna technologia; Rola nauczyciela w świetle wyzwań integrującej się Europy- przemiany i dylematy; Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczyciela zwodu w warunkach społeczeństwa wielokulturowego; Tworzenie polikulturowego światopoglądu w kształceniu podyplomowym nauczycieli; Aspekt kulturologiczny przygotowania językowego nauczyciela-filologa; 7. Problemy edukacji i kształcenia (się) oraz tożsamości w warunkach wielokulturowości: Wpływ kultur epokowych na rozwój systemu oświaty we Francji; Tożsamość kulturowa młodzieży studenckiej Ukrainy i Polski; E-pedagogika a współczesne systemy nauczania na odległości; Zapewnienie więzi kulturowych- zadaniem edukacji; Wybrane aspekty edukacji w wielokulturowym społeczeństwie; Problematyka zapewnienia ciągłości oświaty we współczesnych warunkach; Edukacja w zakresie powsz4echnej samoobrony- przymus czy powinność? Dylematy edukacji do wielokulturowości; Paradygmat nauki i sztuki. Metodologiczny punkt widzenia rozwoju oświaty w społeczeństwie wielokulturowym; Kształcenie w warunkach wielokulturowości wyzwaniem współczesnej szkoły; Koncepcyjne ujęcie kształcenia środowiska oświatowego w edukacji ustawicznej; Dialog z kulturowo Innym drogą do określenia własnej tożsamości; Motywy kształcenia osobistej odpowiedzialności; Miejsce i rozwój pedagogiki społecznej w przygotowaniu zawodowym studiujących w systemie szkolnictwa wyższego Ukrainy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 203)
ISBN: 978-83-7204-759-5
1. Praca w życiu człowieka. 2. Zakład pracy w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. 3. Etyczne aspekty pracy zawodowej. 4. Funkcjonowanie zawodowe pracowników. 5. Czynniki inspirujące aktywność zawodową. 6. Pozyskiwanie pracy i wspieranie poszukujących zatrudnienia. 7. Interakcje społeczne w pracy zawodowej. 8. Kultura osobista w środowisku pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.170)
ISBN: 978-83-7204-651-2
1. Ku szkole uczącej, wychowującej, dobrze zorganizowanej - wprowadzenie, 2. Zarządzanie oświatą, 3. Jakość pracy w szkole, 4. Międzynarodowe programy edukacyjne i operacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-320-3
1.Ogólna charakterystyka mobbingu; 2. Mobbing z perspektywy; 3. Zakres i uwarunkowania lobbing; 4. Metodologia badań własnych; 5. Mobbing wśród nauczycieli. Wyniki badań własnych; 6. Rekomendacje antymobingowe dla środowiska nauczycielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz)
ISBN: 978-83-7204-671-0
1. Wprowadzenie: podstawowe źródła i rodzaje energii; energochłonność skumulowana; magazynowanie energii; wpływ konwersji energii konwencjonalnej na środowisko. 2. Podstawowe niekonwencjonalne źródła energii; 3. Wykorzystanie energii wód śródlądowych: omówienie ogólne; duże elektrownie wodne; małe elektrownie wodne; turbiny wodne. 4. Wykorzystanie energii wód morskich i oceanicznych: wykorzystanie energii pływów; wykorzystanie energii fal morskich; wykorzystanie energii prądów morskich; wykorzystanie energii termicznej mórz i oceanów; wykorzystanie energii dyfuzji. 5. Wykorzystanie energii wiatru: omówienie ogólne; energia wiatru; możliwości wykorzystania energii elektrycznej z układu energetycznego turbin wiatrowych; kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na świecie i w kraju. 6. Wykorzystanie energii z biomasy: omówienie ogólne; wykorzystanie energii biomasy; wykorzystanie energii biopaliw; wykorzystanie energii biogazu. 7. Wykorzystanie energii geotermalnej: omówienia ogólne; kryteria wykorzystania energii geotermalnej; systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej; wykorzystanie energii geotermalnej za pomocą sond ciepła; elektrownie wykorzystujące energię geotermalną. 8. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego: omówienia ogólne; niskotemperaturowe wykorzystanie promieniowania słonecznego; kolektory słoneczne niskotemperaturowe; stawy słoneczne i rury cieplne; wysokotemperaturowe wykorzystanie promieniowania słonecznego; kolektory słoneczne wysokotemperaturowe; ogniwa fotowoltaiczne. 9. Energia jądrowa: omówienie ogólne; istota energii jądrowej; promieniotwórczość; reakcje jądrowe; reaktory jądrowe; elektrownie jądrowe; odpady z elektrowni jądrowych. 10. Technologie wodorowe: omówienie ogólne; technologie otrzymywania wodoru; magazynowanie wodoru; wykorzystanie wodoru jako paliwa. 11. Ogniwa paliwowe: omówienie ogólne; zasada działania i rodzaje ogniw paliwowych; zastosowanie ogniw paliwowych. 12. Kotły fluidalne: omówienie ogólne; istota kotłów fluidalnych; budowa i zastosowanie kotłów fluidalnych. 13. Pompy ciepła: omówienie ogólne; rodzaje pomp ciepła, wykorzystanie pomp ciepła. 14. Silnik Sterlinga: istota działania silnika Sterlinga, konstrukcja i zastosowania silników Sterlinga. 15. Generator Magnetohydrodynamiczny (MHD)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-235-0
1.Powody niepokoju o dydaktykę; 2. Niepokojące opracowania dydaktyki ogólnej; 3. Współczesna edukacja akademicka a standardy opracowane przez Radę Główną Nauki; 4. Wskazania dla dydaktyki w Raporcie Komisji Delorsa: Learning- the treasure within; 5. Aksjologia podstawą rozwoju teorii kształcenia; 6. Potrzeba prawdy w dydaktyce i wychowaniu; 7. Kształcenie ustawiczne nową wartością dydaktyki; 8. Modernizacja kształcenia w dobie przemian edukacyjnych; 9. Wartościowe propozycje dydaktyczne; 10. Nowe ujęcie zasad kształcenia; 11. Lekcja i jej kontynuacja w edukacji pozaszkolnej; 12. Lekcja Grunwaldu; 13. Podręczniki i środki dydaktyczne w procesie kształcenia; 14. Komputery w edukacji; 15. Kontrola i ocena w procesie kształcenia; 16. Badanie wyników nauczania; 17. Samokształcenie w dobie przemian oświatowych; 18. Kształcenie otwarte- założenia i doświadczenia; 19. Odbudowa systemu kształcenia zaocznego w ujęciu Elżbiety Zawadzkiej; 10. Potrzeby i kierunki doskonalenia dydaktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-608-6
O tożsamości pedagogiki. Humanistyka i pedagogika; Filozofia i pedagogika - tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną; Dylematy metodologii pedagogiki. O kondycji pedagogiki. O kondycji pedagogiki (uwagi adresowane do Wydziału I Nauk Społecznych PAN); O przemianach pedagogiki - ewolucja czy rewolucja? Rozwój pedagogiki i jej oddziaływanie na edukację; Pedagogika - dziesięć lat później (1994-2004) - szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym. O subdyscyplinach pedagogiki. Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji; O pedagogice społecznej (szkic okolicznościowy); Problemy życia społecznego a tradycje i nowe zadania pedagogiki społecznej; Miejsce pedagogiki specjalnej w nauce polskiej; Tradycje i współczesne przemiany dydaktyki; Polityka oświatowa - od demona przeszłości, przez chaos okresu przemian ustrojowych - ku nowej polityce edukacyjnej; O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce oświatowej - kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach pracy w oświacie; O "ogólności" pedagogiki ogólnej - kilka uwag pod rozwagę; Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji - uwagi prowokacyjne. O powinnościach pedagogiki. Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej; O ptrzebie pedagogiki konstruktywnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again