Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Zamarlik Monika
(2)
Gas Paulina
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Unia Europejska
(2)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Konkurencja
(1)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Terroryzm
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- od 2001 r.
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- prawo międzynarodowe -- stan na 2002 r.
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 51)
ISBN: 83-87832-39-1
Wstęp; Współodpowiedzialność Unii Europejskiej za bez pieczeństwo międzynarodowe; ESDP - nadzieje i obawy euroatlantyckie; Relacje między ESDP, a NATO; ESDP na rozstajach - postęp prac, nowe idee w Konwencie, pozy cja Polski; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na przyszły kształt Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez pieczeństwa UE; Stosunki euroatlantyckie w kontekście problemu polityki bezpieczeństwa i obrony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87832-48-0
1. Sukcesy, porażki i zadania polskiej dyplomacji w Unii Europejskiej; 2. Polskie społeczeństwo obywatelskie i tożsamość w Unii Europejskiej; 3. Zwycięzcy i przegrani w pierwszych miesiącach członkostwa, czyli o "spóźnionych przychodniach" w Unii Europejskiej; 4. Pierwsze miesiące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szanse zwiększania korzyści w odniesieniu do wybranych polityk gospodarczych; 5. Wpływ integracji europejskiej na politykę regionalną Polski; 6. Wdrażanie pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 7. Rynek pracy Unii Europejskiej- oferta dla Polaków?; 8. Harmonizacja podatkowa w ramach Unii Europejskiej a przenoszenie miejsc pracy z Zachodu do Europy Wschodniej- debata sztuczna czy prawdziwa; 9. Pozycja Francji i Polski w świetle reformy instytucjonalnej i Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej po rozszerzeniu; 10. Pierwsze miesiące polskiego członkostwa w Unii Europejskiej; 11. Doświadczenia pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej; 12. Stan planowanego rozwoju kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87832-67-4
Zagadnienia wprowadzające; R.1 Działania podejmowane przez Zgromadzenie Ogólne; R.2 Działania podejmowane przez Radę Bezpieczeństwa; R.3 Działania podejmowane w ramach Rady Gospodarczej i Społecznej; R.4 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wobec terroryzmu międzynarodowego; R.5 Rola Sekretarza Generalnego; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 50)
ISBN: 83-87832-34-0
Wstęp; Globalizacja i integracja rynków finansowych a ewolucja systemów regulacyjnych; Kierunki ewolucji pol skiego systemu finansowego a integracja europejska; Rynek kapitałowy w Polsce wobec procesów integracyj nych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Strefa Euro po trzech latach - próba oceny i wnioski dla Pol ski; Kryteria fiskalne członkostwa w Unii Gospodarczo- Walutowej a stan finansów publicznych w Polsce; Proces wprowadzenia Euro do obiegu - wnioski dla Polski; Pol skie członkostwo w strefie Euro a konkurencyjność; Obecny i przyszły wpływ Euro na polskie przedsiębiors twa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska wobec terroryzmu. - Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2002. - 110 s. : rys. ; 20 cm.
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 49)
ISBN: 83-87832-33-2
Bezpieczeństwo międzynarodowe po wydarzeniach 11 września 2001 roku; Dylematy zagranicznej polityki bezpieczeństwa; Percepcja nowych zagrożeń i ich wpływ na stabilizację i bezpieczeństwo Polski; Stan przygotowania służb wojskowych do przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce; Rola UOP w zwalczaniu terroryzmu; Zmiany w polskich przepisach walki z terroryzmem (po rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 28.09.2001r.) i ich wpływ na przeciwdziałanie terroryzmowi; Przestępstwa o charakterze terrorystycznym w świetle prawa międzynarodowego a prawo polskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 60)
ISBN: 83-87832-56-1
Wiele nowego na Wschodzie - zachodnia polityka Polski oraz Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS); "Wymiar wschodni" Unii Europejskiej; Stosunki między Niemcami a Białorusią na płaszczyźnie rządowo- i cywilno-społecznej; Znaczenie anty-systemowej działalności na Białorusi, w kontekście nowego sąsiedztwa; Białoruś-Polska-Europa (próba diagnozy i propozycje); Perspektywy demokratyzacji Białorusi - czynniki wewnętrzne i międzynarodowe; Proces pojednania Polsko-Ukraińskiego po Pomarańczowej Rewolucji; Program Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś 2004-2006 - zarys problematyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87832-46-4
1.Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji, 2.Stosunki UE z krajami Europy Wschodniej, 3.Wschodni Wymiar Unii Europejskiej - spojrzenie Ukrainy, 4.Wymiar wschodni - perspektywa Mołdawii , 5.Rola Polski w możliwości kreowania Wymiaru Wschodniego, 6.Wymiar Wschodni w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, 7.Polska dyplomacja społeczna - wyzwania i problemy, 8.Białoruś między Wschodem a Zachodem, 9.Wschodnie rozszerzenie Unii europejskiej w ramach perspektywy Ukrainy (wzajemne związki i oczekiwania), 10.Wschodnie sąsiedztwo Polskie a integracja europejska (społeczne aspekty)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again