Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(20)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(20)
Author
Fiszer Józef M
(3)
Madajczyk Piotr
(2)
Markowski Radosław
(2)
Słodkowska Inka
(2)
Berlińska Danuta
(1)
Danecka Marta
(1)
Dołbakowska Magdalena
(1)
Friszke Andrzej
(1)
Instytut Studiów Politycznych PAN
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Jasiewicz Krzysztof
(1)
Kurczewska Joanna
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Mocek Stanisław
(1)
Mock Stanisław
(1)
Nogal Agnieszka Maria
(1)
Osęka Piotr
(1)
Popieliński Paweł
(1)
Szklarski Bohdan
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Wonicki Rafał
(1)
Żelichowski Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Polska
(7)
Demokracja
(4)
Unia Europejska
(3)
Elita władzy
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Filozofia
(1)
Globalizacja
(1)
Habermas, Jürgen (1929- )
(1)
Integracja Europejska
(1)
Integracja europejska
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konstytucja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Kultura
(1)
Kłoskowska, Antonina (1919-2001)
(1)
Marzec 1968 r. w Polsce
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Niemcy
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Okupacja
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Paczkowski, Andrzej (1938- )
(1)
Państwa i terytoria zależne
(1)
Polityka
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przywództwo
(1)
Radio Free Europe
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wysiedlanie
(1)
Władza
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1939-
(1)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
ZSRR
(1)
23 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88490-75-3
1.Teoretyczne ujęcia bezrobocia, 2.Charakterystyka zatrudnienia u schyłku PRL, 3.Bezrobocie - nowe wyzwanie okresu transformacji, 4.Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002, 5.Funkcjonowanie polskich lokalnych rynków pracy w dobie przemian, 6.Walka z bezrobociem - doświadczenia Hiszpanii w latach 1975-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88490-71-0
CZ. I. Dziennikarstwo : od teorii do praktyki : 1.O futrzastych mrówkach i Księdzu Janie. Przyczynek do dziejów dziennikarstwa, 2. Dziennikarstwo jako narzędzie poznania, 3. Rola dziennikarza w dyskursie publicznym, 4. Czwarty stan - dziennikarz wobec wyzwań współczesnej sfery publicznej. CZ.II Dziennikarstwo a świat mediów : 1. Dziennikarz w postmodernistycznym świecie mediów,. 2. Zapasy z Golemem. Kłopoty z dziennikarskim sumieniem, 2. Dziennikarstwo i środki masowego przekazu w rynkowym społeczeństwie demokratycznym: krytyka modelu amerykańskiego,, 3.Łamiąc kod. media i dziennikarstwo a neoliberalny konsensus. Cz.III Dziennikarstwo w Polsce: historia i współczesność : 1. Dziennikarstwo w PRL, 2. Dziennikarstwo w demokratycznym ładzie medialnym, 3. Dziennikarz polski w procesie transformacji, 4. Tuzin przypadków dziennikarskich...które wstrząsnęły Polską, 5. Niezależność dziennikarska w Polsce: szanse i zagrożenia, Cz.IV Dziennikarstwo a świat społeczny : 1. Etos inteligencki, etos dziennikarski. Między misją a komercją, 2. Między misją a biznesem - niezależna prasa lokalna w Polsce po 1989 roku, 3. Ewangeliczny dialog i krytyczna współpraca. Kościół katolicki wobec mediów i dziennikarzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-26-4
Cz. I. Teoria małych państw: Duża Unia małych krajów- państwa małe w Unii Europejskiej; Cz. II. Małe państwa: Szczególna forma państwa- Państwo Miasto Watykan; Turecka Republika Cypru Północnego- quasi państwo na styku trzech kontynentów; Islandia i Unia Europejska; Cz. III. Niektóre terany wyodrębnione administracyjnie, o statusie specjalnym: Rola i miejsce Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej; Republika mnichów na Górze Athos; Europejska układanka Baarle-Hertog / Barrle-Nassau; Państwa i terytoria zależne w Europie- katalog problemów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0938-1
1. APrtia, 2. Intelektualiści, 3. Młodzież, 4. Mała stabilizacja,. 5. Preludium, 6. Bunt, 7. Czystka, 8. Rozgrywka, 9. Represje, 10. Następstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88794-74-4
Podziały administracyjne w latach 1939-1941: Ziemie północno - wschodnie II Rzeczypospolitej włączone do tzw. Zachodniej Białorusi według polskiego podziału administracyjnego na dzień 17 września 1939, Ziemie północno - wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według pierwszego podziału administracyjnego (28 września 1939 - 19 listopada 1939) według stanu na 2 listopada 1939, ; Ziemie północno - wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według drugiego podziału administracyjnego (19 listopada 1939/29 listopada 1939/ 4grudnia 1939-15 stycznia 1940) na dzień 4 grudnia 1939; Ziemie północno - wschodnie II Rzeczypospolitej (tzw. Zachodnia Białoruś) według trzeciego podziału administracyjnego (15 stycznia 1940 - 22 czerwca 1941) na dzień 22 czerwca 1941; Podział administracyjny wschodniej części BSRR w latach 1939 - 1941 według stanu na dzień 22 czerwca 1941; Cz. I. Przewodnik po świecie pojęć i mitów okupacyjnych: Determinanta żydowska i nieżydowskie zmienne okupacji sowieckiej 1939-1941, Mitologia polska. Statystyczno -semantyczny model postrzegania okupacji sowieckiej, Formowanie się struktur sowieckich na byłych terytoriach wschodnich II Rzeczypospolitej jako gra zmiennych nieżydowskich, Definicje i typologia elit okresu sowieckiego w dziejach ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, Liczebność elit okresu sowieckiego, ich baza rodzinna i mikrospołeczna, skład narodowościowy i inne parametry jakościowe, Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941 jako polskie alibi dla obojętności wobec Zagłady; Alfabetyczny selektywny spis funkcjonariuszy sowieckich działających na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-19-6-
Cz I. Kształtowanie się państwa narodowego: 1. Stosunki między Polakami a mniejszościami narodowymi: W odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej; Pod znakiem swastyki oraz sierpa i młota; Divide et impera- eskalacja konfliktów etnicznych w czasie okupacji; W obliczu zagłady; Dynamika postaw wobec Żydów; Brutalizacja pod wpływem wojny i przesiedleń; Gorycz zwycięzców, kres marzeń o wolności; Obraz wojny i Niemców po półwieczu; Wojna i okupacja jako historia przeżywana; Efekty socjalizacji w cieniu wojny; Wspólnota pamięci społeczności pogranicza; Pokolenie najmłodsze; 2. Zmiana granic: Plany i akceptacja zmiany granic i wysiedleń; Zmiana granic- zdrada i krzywda; 3. Wysiedlenia ludności niemieckiej: Przebieg wysiedleń; Pamięć o wysiedleniach; Średnie pokolenia, Młode pokolenie; 4. Obozy dla ludności niemieckiej: Historia obozów; Pamięć o obozach; Najstarsze pokolenia; Młodsze pokolenie; 5. Powojenne rozliczenie z historią: Problematyka niemiecka w "Nowinach Opolskich"; Pierwsze lata PRL, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte; Cz. II. Studium przypadku: Powiat Kozielski 1945-1948: 1. Władza i społeczeństwo: Obejmowanie władzy; Dwuwładza i konflikty polsko-sowieckie; Struktury polityczne i społeczne; 2. Warunki życia: Warunki bezpieczeństwa; Sytuacja materialna; Nadużycia; 3. Sprawy narodowościowe: Ludność śląska; Weryfikacja narodowościowa; Końcowa faza weryfikacji- powroty i wyjazdy; Kontrola zweryfikowanych; Wysiedlenia Niemców; 4. System represji, obozy, wysiedlenia: Początek systemu; Obozy; Wysiedlenia od jesieni 1945 r.; 5. Płaszczyzny konfliktów: Ludność napływowa; Nowi mieszkańcy; Konflikty; Specyficzny konflikt- szkolnictwo; 6. Polonizacja: Intensyfikacja działań po 1947r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-94-1
Część I: Wizje integracyjne Europy i perspektywy dla Unii Europejskiej. Koncepcje integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej - implikacje dla Polski; Integracja i przyszłość Europy w polityce głównych ugrupowań politycznych Unii Europejskiej; Światowe aspiracje Unii Europejskiej; Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w Traktacie konstytucyjnym. Wybrane aspekty; Teorie integracji europejskiej a interesy strategiczne Polski; Polskie partie parlamentarne wobec kluczowych wyzwań procesu integracji. Część II: Ciągłość i zmiany w polskiej polityce integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nowe cele i zadania polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej; System koordynacji polityki europejskiej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Nowe miejsce Polski w Europie jako skutek transformacji Europy Środkowo-Wschodniej; Czy możliwa jest polska propozycja aksjologiczna dla Unii Europejskiej? Część III: Aspekty międzynarodowe polskiej polityki integracyjnej po 1 maja 2004 r. Dylematy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej; Polsko-niemiecka współpraca na forum Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r.; Stosunki polsko-francuskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Stosunki polsko-włoskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej i stosunki polsko-tureckie. Część IV: Aspekty gospodarcze, finansowe i naukowo-techniczne polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Polska droga do "eurolandu" oraz perspektywy i skutki wprowadzenia euro w Polsce; Gospodarcze skutki rozszerzenia Unii Europejskiej; Wpływ integracji z Unią Europejską na zmianę sytuacji prawnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polse oraz realizacja wytycznych unijnych w obszarze polityki ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-20-2
1. Narodziny i krystalizowanie sie koncepcji konfrontacji, 2. O kształt konferencji, 3. Prace nad modelem konferencji (1970-1972), 4. Wielostronne Rozmowy przygotowawcze, 5. Prace Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (lipiec 1973-1975)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-09-7
1. Dychotomia tęsknot i polityczny realiów. Przycyznek do polskich wyobrażeń Europy w latach sześćdziesiatych i siedemdziesiatych XX wieku, 2. Myśl polityczna papieża Jana Pawła II o integracji europejskiej, 3. Dylemty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 4. Polityczno-kulturowe i gospodarcze aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, 5. Polska i jej problemy w niderlandzkojęzycznych środkach masowego przekazu przed i po akcesji do Unii europejskiej, 6. Współpraca pomiędzy Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 7. Swobodny przepływ osób i dostęp do rynku pracy obywateli nowych państw członkowskich unii Europejskiej - okresy przejściowe, 8. Tradycje europejskie i integracyjne we Włoszech, 9. Status i warunki pracy posła do Parlamanetu Europejskiego, 10. Realizm czy idealizm - interesy Rosji i unii Europejskiej w dialogu i współpracy miedzynarodowej, 11. Chińska Republika Ludowa - Unia Europejska: partnerstwo nieokreślone, 12. Stosunki turecko-amerykańskie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku - kontynuacja czy nowy wymair?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-23-3
Polsko-niemieckie kontakty między społeczeństwami obywatelskimi; Wpływ polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec a Niemiecką Republiką Demokratyczną; Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec kontaktów obywatelskich między Polakami a Niemcami z RFN w latach 1970-1989; Socjaldemokracja niemiecka i polska opozycja w latach 1966-1990; Następstwa kontaktów między opozycjonistami w Polsce i w NRD- pytania i tezy; Kontakty pomiędzy czechosłowackimi i enerdowskimi obywatelami w latach 1968-1989; Polsko-niemiecki kontakty obywatelskie w dziedzinie kultury w latach 1971-2005; Kontakty w nauce i edukacji oraz znaczenie mniejszości narodowych w polsko-niemieckich kontaktach społecznych. Postulaty badawcze; Formy współpracy polskich i niemieckich organizacji społecznych oraz ich ewolucja w latach 1970-2006
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-15-8
1. Suwerenność; 2. Państwa narodowe; 3. Konstytucja; 4. Prawo ponadnarodowe; 5. Prawa człowieka w prawie ponadnarodowym; 6. Konstytucja europejska; 7. Europejska demokracja; 8. Federacja; 9. Pomocniczość; 10. Patriotyzm konstytucyjny - ujęcie Jurgena Habermasa; 11. Konstytucyjna tolerancja - ujęcie Josepha H.H. Weinera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88490-47-8
1. Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje, 2. Populizm w demokracji, 3. Elitysytczne wyjaśnienia wschodnioeuropejskich demokratyzacji, 4. Polska u progu Unii europejskiej: referendum akcesyjne a deficyt demokratyczny, 5. Uczestnictwo wyborcze, stosunek do demokracji, legitymizacja władzy. Przypadek Polski, 6. Kryzys demokracji a poipracie systemu politycznego w Polsce, 7. Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji życiowej a podstawy populistyczne, 8. Populizm w modelu głosowania ekonomicznego w Polsce 2001, 9. Kiedy frekwencja wyborcza ma znaczenie? Przypadek Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-89-7
1. Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla - problematyka badania, 2. Zarys socjologicznego portretu elity politycznej sześciu powiatów, 3. Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej, 4. Demokratyczna i samorządowa reforma powiatów - porażka czy sukces nowej instytucji?, 5. Samorządność czy administrowanie? Status powiatu postrzegany przez pryzmat wykonywanych zadań, 6. Powiatowe partie polityczne - trudna adaptacja, 7. O idei reprezentacji politycznej, 8. Powiatowe odmiany reprezentacji politycznej, 9. Dwa obrazy aktywności obywatelskiej - perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-42-2
Władza i symbole - przywództwo w przestrzeni publicznej; 1. Teorie prezydenckiego przywództwa w amerykańskiej literaturze politologicznej; 2. Przywództwo polityczne jako polityka symboliczna; 3. Symboliczne oczekiwania wobec prezydenckiego przywództwa; 4. Kulturowy kontekst prezydenckiego przywództwa - demokracja amerykańska jako system kulturowo-polityczny; 5. Instytucjonalny kontekst polityki symbolicznej; 6. charakter procesu politycznego w Waszyngtonie a przywództwo symboliczne; 7. Media i polityka - " mediokracja" jako warunek zaistnienia przywództwa symbolicznego; 8. Retoryczny charakter przywództwa w amerykańskiej przestrzeni publicznej; 9. Język przywództwa symbolicznego; Zakończenie. Przywództwo polityczne między rządzeniem a reprezentacją interesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-91-0
Cz.I Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: 1. Sposoby rozumienia i opisu społeczeństwa obywatelskiego, 2. Normatywne podstawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 3. "Solidarność" - społeczeństwo obywatelskie w latach 1980-1081. Cz.II Społeczeństwo obywatelskie - środowisko demokratyczne - zmiana systemowa: 1. Okres społeczeństwa stanu wojennego, lata 1981-1984, 2. Okres społeczeństwa wyłączonego, lata 1984 -1986, 3. Okres prodemokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, lata 1986-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-51-4
Spotkanie pierwsze: studia nad kulturami współczesności. Socjologia ponowoczesnych form społecznych; Kultura nowoczesności a niepewność znaczeń; Odmienność kultur - wartość czy zarzewie konfliktów? Ukryty wątek dyskusji o globalizacji kultury; Kultura w transformacji; Stereotyp jako kategoria myślenia potocznego. Bieda i kultura. Spotkanie drugie: w kręgu historii i tradycji. Trzy epoki przed sądem o historii; Esej o wartościach w polskiej tradycji narodowej? Państwo narodowe, ale naród wielokulturowy. Różne wcielenia nacjonalizmu; Krytyczne spojrzenie na kulturę białoruską. Spotkanie trzecie: w kręgu dawnych i nowych wartości. Zło - godność - odpowiedzialność; Elity i autorytety współczesności. Kontynuacja czy dekonstrukcja przywództwa duchowego? Jednostka, wspólnota i solidarność. Motywy komunitarne w polskiej myśli społeczno-politycznej; Ewolucja historycznych funkcji polskiej inteligencji, współczesna pragmatyzacja świadomości i przemiany systemu szkolnictwa wyższego. Spotkanie czwarte: Antonina Kłoskowska o narodzie i socjologii. Kłopot z narodem. Z profesor Antoniną Kłoskowską rozmawia Andrzej Bernat i Paweł Kozłowski ; Rozmowa z profesor Antoniną Kłoskowską, przewodniczącą PTS w latach 19890-1994, o historii i teraźniejszości PTS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Filozofia w XXI wieku / red. Andrzej Kołakowski)
ISBN: 978-83-60807-15-6
1. Teoretyczne podstawy demokratycznego państwa prawa. 2. Modele demokratycznego państwa prawa. 3. Deliberatywny model demokratycznego państwa prawa w ujęciu Juergena Habermasa. 4. Demokratyczne państwo prawa - debata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-11-0
1. Kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa i Litwa), 2. Kraje Europy Środkowej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia), 3. Bułgaria i Rumunia, 4. Kraje Półwyspu Bałkańskiego (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Macedonia), 5. Federacja Rosyjska (Rosja), 6. Kraje Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia i Ukraina), 7. Kraje Południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), 7. Kraje Azji Centralnej ( Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kazachstan)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0444-0
R.I Oblicza globalizacji - konceptualizacja pojęcia R.II Antynomie globalizacji R.III Kłopoty liberalnej demokracji w globalnym świecie. R.IV Procedury i wartości : prawomocność poliarchii poza euroatlantyckim kręgiem kulturowym. R.V Państwo narodowe a globalizacja. R.VI Demokratyzacja globalizacji. R.VII Problem tożsamości społecznej : kosmopolityzm vs. lokalizm. R.VIII Globalne nierówności społeczne. R.IX Fundamentalizm jako reakcja na globalną zmianę. R.X Wnioski z przeszłości i spekulacje na początek wie ku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7436-238-2
1. Medialne aspekty terroryzmu i walki z terroryzmem; 2. Jak terroryści wykorzystują media?; 3. Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na świecie; 4. Media i terroryzm- doświadczenia polskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again