Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(30)
available
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(30)
Author
Pełka Bogusław
(3)
Pietrzkiewicz Tadeusz
(3)
Wiankowski Sławomir
(3)
Bogusławski Zbigniew
(2)
Borzęcki Jarosław
(2)
Kotarba Wiesław
(2)
Nogalski Bogdan
(2)
Ronkowski Roman
(2)
Wasilewski Lesław
(2)
Antoszkiewicz Jan D
(1)
Berwid Halina
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Dec Paweł
(1)
Hrubec Jozef
(1)
Karmańska Anna
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Korona Daniel
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Krzyżanowski Leszek J
(1)
Lis Stanisław
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Wiszniewski Wojciech
(1)
Zbichorski Zygmunt
(1)
Zelek Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(23)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Gospodarka
(6)
Holdingi
(4)
Zarządzanie jakością
(3)
Etyka biznesu
(2)
Inwestycje
(2)
Menedżerowie
(2)
Praca
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Certyfikacja zgodności
(1)
Decyzje
(1)
Diagnostyka przemysłowa
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyrektor
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
Jakość wyrobów
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Macierze
(1)
Maszyny
(1)
Mistrz (stanowisko służbowe)
(1)
Monopole
(1)
Niezawodność urządzeń
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Organizacja
(1)
Prawo autorskie -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Produktywność pracy
(1)
Restrukturyzacja przemysłu*
(1)
Spółki kapitalowe
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Współdziałanie
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Bibliografia)
ISBN: 83-86929-54-5
Cz.I. PODSTAWOWE INFORMACJE O UNII EUROPEJSKIEJ I INSTYRUCJACH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH : Traktaty założycielskie. Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska. Organy i instytucje statutowe W.E. Organy pomocnicze wspólnot Inne organizacje europejskie. Procedury podejmowania decyzji. Akty i regulacje prawa europejskiego. Kalendarium. Cz.II. LEKSYKON POJĘĆ.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-47-2
1. Miejsce polityki gospodarczej, 2. Rola państwa w gospodarce, pojęcie i praktyka interwencjonalizmu państw. 3. Polityka gospodarcza państwa - jej rodzaje i narzędzia, 4. Strategie rozwiązywania typowych problemów przez politykę gospodarczą, 5. Polityka przemysłowa, 6. Polityka handlowa, 7. Polityka naukowo-techniczna, 8. Rola analiz ekonomicznych w kształtowaniu polityki gospodarczej, 9. Rola prognozowania i studiów strategicznych w kształtowaniu polityki gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-49-9
Wstęp; Klasyfikacja dóbr niematerialnych; Przedmioty chronionych dóbr niematerialnych; Procedury udzielania ochrony dla wynalazków i znaków towarowych; Wyłączność na dobra niematerialne; Ograniczenia wyłączności na dobra niematerialne; Obrót dobrami niematerialnymi; Zapłata, wynagrodzenie za korzystanie; Efekty korzy- stania z dóbr niematerialnych; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń dóbr niematerialnych; Odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr niematerialnych; Źródła info- rmacji o dobrach niematerialnych; Rzecznicy patentowi; Zadania i organizacja Urzędu Patentowego R.P.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86929-99-3
1. Sprawność układu pomiarowego podczas kontroli wałka łożyska; 2. Sprawność urządzenia podczas procesu produkcji wałka łożyska; 3. Wykorzystanie metod statystycznych do oceny procesu produkcji wałka łożyska; 4. Podnoszenie jakości procesu spawania w ochronie gazowej; 5. Ocena jakości powierzchni po operacji cięcia; 6. Ocena jakości pracy rębarki drzewa; 7. Określenie poziomu jakości za pomocą metody Benchmarkingu; 8. Podnoszenie jakości wykorzystania maszyn i urządzeń za pomocą metody RCM; 9. Niezawodność turbin 6 MW podczas transportu gazu; 10. Procesy powstania CO i NO w turbinach 6 MW; 11. Ocena nowoczesności maszyn i urządzeń na podstawie metody ABC technologii; 12. Ocena efektywności eksploatacji maszyn w oparciu o współczynniki PAMCO; 13. Wskaźniki w kompleksowym utrzymaniu maszyn (TPM); 14. Zarządzanie produkcją wytłoczek na prasie mimośrodkowej; 15. Ocena efektywności i jakości przy wytwarzaniu półproduktu; 16. Efektywna piekarnia ważnym elementem usług hotelarskich; 17. Zarządzanie produkcją i jakością firanek; 18. Nowoczesność podzespołów i efektywność wykorzystania urządzenia pomiarowego- defektoskopu; 19. Efektywność produkcji wykładziny podłogowej; 20. Ocena funkcjonowania taśmy podającej w systemie logistycznym na poziomie przedsiębiorstwa; 21. Efektywność pracy urządzeń w procesie przetwórstwa mleka; 22. Zarządzanie eksploatacją wytłaczarki; 23. Zarządzanie utrzymaniem maszyn i jakością w przemyśle obuwniczym; 24. Zarządzanie utrzymaniem maszyn w przemyśle spożywczym; 25. Znaczenie podnośnika w funkcjonowaniu załadunku i rozładunku; 26. Zarządzanie produkcja i eksploatacją maszyn przy wytwarzaniu dzwonka elektrycznego; 27. Efektywność eksploatacji maszyn wytwarzających materiały wykańczające dla budownictwa; 28. Efektywność eksploatacji maszyny do produkcji wyrobów z drewna; 29. Problemy produkcji laminatów warstwowych dla budownictwa; 30. Doskonalenie procesu wytwarzania i jakości wyrobów z drewna; 31. Współczynniki eksploatacji i wydajności jako miary rytmiczności produkcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-6-8
Celowość badań etyki zarządzania; Systemy wartości i kryteria ich wyboru; Problemy etyki w procesie makrozarządzania; Kryteria oceny i rodzaje decydentów; Zagadnienia etyki mikrozarządzania; Tworzenie uwarunkowań proetycznego zarządzania; Struktura uwarunkowań; Założenia ideologiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-53-7
Wstęp. Struktury instytucjonalnego otoczenia firm. Karta praw konsumenta. Dyrektywa techniczna. Normalizacja. Certyfikaty techniczne. Styl zarządzania jakością w europejskich firmach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-84-7
Cz.1 Harmonizacja rozwiązań prawnych Unii Europejskiej i Polski, dot. tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych i spółek: R.1 Podstawy prawne zbliżenia przepisów UE i Polski regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółek oraz ich zgrupowań; R.2 Porównanie przepisów UE i Polski w dziedzinie spółek regulujących tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych- powiązania krajowe; R.3 Zagadnienia międzynarodowe w przepisach prawa spółek UE i Polski dot. tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych; R.4 Rachunkowość grup kapitałowych; R.5 Zagadnienie rynku papierów wartościowych w przepisach UE i Polski; R.6 Harmonizacja prawa konkurencji; R.7 Harmonizacja polskich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych z przepisami UE. Cz. II Przegląd organizacji i zarządzania grupami kapitałowymi oraz spółkami w krajach Unii Europejskiej: R.8 Formy zgrupowań kapitałowych i ich jednostek składowych w krajach zachodnich i w Polsce; R.9 Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek oraz ich zgrupowań w Niemczech; R.10 Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek i ich zgrupowań w Wielkiej Brytanii; R.11 Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek i ich zgrupowań w Stanach Zjednoczonych; R.12 System controllingu wspomagający procesy koordynacji działalności uczestników zgrupowań spółek w krajach zachodnich; R.13 Podsumowanie przeglądu organizacji i zarządzania zgrupowaniami kapitałowymi. Załącznik 1: Słownik podstawowych pojęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-17-0
Pojęcie holdingu, Co to jest holding, Tworzenie holdingu, Rodzaje holdingów; Rozwój struktur holdingowych na świecie, Holdingi w Niemczech, Wielkie j Brytanii, Japonii; Holdingi w praktyce krajowej, Formy przedholdingowe w Polsce, Uwarunkowania formalno-prawne holdingu, Tendencje rozwojowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-67-7
Wstęp; Przedmiot i metody wykorzystane w pracy; Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw prze- mysłowych w latach 1994-1996; Polityka innowacyjna Unii Europejskiej wyznacznikiem procesów rozwoju inno- wacji w Polsce; Metody adaptacji osiągnięć innowacyj- nych przez polskie przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą; Nr 29)
ISBN: 83-904903-0-7
Wstęp. Menedżer, jego role, umiejętności. Wskazówki przy wprowadzaniu zmian globalnych. Ukierunkowanie działań... Indywidualnie, czy w zespole? Zespoły zadaniowe. Struktury organizacyjne. Motywacja... Wynagradzanie pracowników. Zarządzanie przez delegowanie... Zarządzanie przez cele. Zarządzanie nakazowo-rozdzielcze. Zarządzanie przez wyjątki. Zarządzanie przez wyniki. Zarządzanie systemowe. Zarządzanie strategiczne. Konsulting.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-85-5
R.I Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy. R.II Formy i źródła finansowania działalności gospodar czej. R.III Metody szacowania ryzyka w działalności go spodarczej. R.IV Ekonomiczna Macierz Powiązań Informa cyjnych (EMPI). R.V Implementacja metody EMPI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mistrz menedżerem produkcji / Zygmunt Zbichorski. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 1997. - 94 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm + załącznik.
ISBN: 83-86929-48-0
Zawiera: Wstęp; Rola i zadania mistrza; System mistrzów funkcjonalnych; System doskonalenia mistrzów - Menedżerów produkcji; zapewnienie współpracy w pro- cesie produkcyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie firmą; 24)
ISBN: 83-86929-10-3
Zawiera: Wstęp; Instytucjonalne otoczenie firmy w Polsce; Podstawowy paradygmat zarządzania jakością; Typy modeli zarządzania jakością; Produktowa i procesowa orientacja modeli zapewnienia jakości; Modele polityki innowacyjnej; Normalizacja i atestacja jako czynniki podnoszenia poziomu jakości i dostosowania do rynku światowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-7-6
Zawiera: Wprowadzenie; początki i lata międzywojenne Restytucja i rozwój; Utrata tożsamości i zabiegi o przetrwanie; Rehabilitacja i rozwój; Nobilitacja i rozkwit; Dezintegracja potencjału naukowego i utrata suwerennego statusu; Po systemowej transformacji poli- tyczno - gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-90-1
1. Rodzaje i zakres wiedzy chronionej, 2. Identyfikacja wiedzy chronionej, 3. Procedury uzyskiwania ochrony wiedzy, 4. Zakres monopolu z ochrony, 5. Roszczenia dotyczące naruszeń praw do wiedzy, 6. Udostępnianie wiedzy chronionej, 7. Wynagradzanie twórców wiedzy chronionej, 8. Dostęp od informacji o wiedzy chronionej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60561-18-8
Zawiera: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1.1. Pojęcie odpowiedzialności; 1.2. Teorie zarządzania a odpowiedzialność menedżerów; 1.3. Etyka a odpowiedzialność. Wybrane problemy; 1.3.1. Etyka a zarządzanie; 1.3.2. Etyka gospodarowania A. Smitha; 1.3.3. Etyka zobowiązań a odpowiedzialność; 1.3.4. Odpowiedzialność wobec środowiska działania; 1.4. Teoria społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.3. Narzędzia CSR; 1.4.4. Korzyści CSR; 1.4.5. Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.6. Aspekty normatywne CSR; 1.4.6.1. Norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility; 1.4.6.2. Zasady Global Compact ONZ; 1.5. Zasady podejmowania decyzji a racjonalność; 1.5.1. Zasady fundamentalne. Ontologia decyzji; 1.5.2. Teoretyczne aspekty racjonalności ekonomicznej; 1.5.3. Racjonalność ekonomiczna jako podstawa podejmowania decyzji; 1.5.4. Racjonalność ekonomiczna a wartość czasu; 1.5.5. Brzytwa Ockhama w podejściu do kryteriów racjonalności. ROZDZIAŁ 2. OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA: 2.1. Wykonywanie zadań przez menedżerów; 2.2. Obszary zarządzania; 2.2.1. Rozwiązywanie problemów złośliwych; 2.2.2. Sygnały ostrzegawcze "czerwone chorągiewki"; 2.2.3. Model STARS; 2.2.4. Zbieranie i przetwarzanie informacji; 2.3. Obszar finansów i sprawozdawczości finansowej; 2.3.1. Utrzymanie płynności finansowej; 2.3.2. Kształtowanie struktury kapitału; 2.3.3. Analiza zdolności kontynuacji działalności firmy; 2.3.4. Ustawa Sarbanesa-Oxleya; 2.3.5. Sprawozdawczość finansowa; 2.4. Obszar kapitału ludzkiego; 2.4.1. Cechy osobowościowe menedżerów; 2.4.2. Hierarchia menedżerów w firmach; 2.4.3. Style zarządzania podwładnymi; 2.4.4. Podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze; 2.5. Obszar środowiska;2.5.1. Respektowanie i ochrona natury; 2.5.2. Wzrost presji ekologicznej; 2.6. Obszar upadłości; 2.6.1. Bankructwo a upadłość firmy; 2.6.2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością. ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ MENEDŻERÓW: 3.1. Wybrane czynniki specyficzne zachowań menedżerów; 3.1.1. Specyficzne uwarunkowania podejmowania decyzji; 3.1.2. Behawioralne aspekty procesu decyzyjnego; 3.1.3. Chroniczny stres zawodowy; 3.1.4. Ryzyko compliance; 3.1.5. Hazard moralny; 3.1.6. Corporate governance a pozycja menedżera; 3.1.7. Trychotomia władzy w zrzeszeniu; 3.1.8. Moc decyzyjna a odpowiedzialność prawna; 3.2. Zarządzanie informacją jako podstawa odpowiedzialnych decyzji; 3.2.1. Asymetria informacji jako bariera decyzyjna; 3.2.2. Korzystanie z informacji w świetle badania; 3.3. Wielokulturowość w zarządzaniu; 3.3.1. Znaczenie relacji międzykulturowych w biznesie; 3.3.2. Czynniki kulturowo-religijne a sukces w biznesie w świetle badań; 3.4. Skłonność do omijania prawa i brak legalizmu; 3.4.1. Nadużycia gospodarcze w skali międzynarodowej; 3.4.2. Nadużycia gospodarcze. Przykład Polski. ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO: 4.1. Odpowiedzialność z kodeksu pracy; 4.2. Odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych; 4.3. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości; 4.4. Odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy; 4.4.1. Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym; 4.4.2. Ustawa o obligacjach; 4.4.3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych; 4.4.4. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; 4.4.5. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4.4.6. Ustawa o giełdach towarowych; 4.5. Odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług; 4.6. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne; 4.7. Odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej; 4.7.1. Regulacje upadłościowe; 4.7.2. Regulacje restrukturyzacyjne. ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA: 5.1. Modele odpowiedzialności finansowej; 5.1.1. Problemy odpowiedzialności w praktyce; 5.1.2. Regulacje pokryzysowe w obszarze odpowiedzialności finansowej; 5.1.3. Odpowiedzialność prawno-finansowa w krajach OECD; 5.1.4. Odpowiedzialność CEO w Wielkiej Brytanii. Studia przypadków; 5.1.4.1. Ważniejsze regulacje prawne; 5.1.4.2. Odpowiedzialność finansowa dyrektorów; 5.1.4.3. Odpowiedzialność karna; 5.1.4.4. Odpowiedzialność administracyjna; 5.2. Odpowiedzialność finansowa w Polsce; 5.2.1. Sankcje karne. Aspekt finansowy; 5.2.2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; 5.2.3. Sankcje administracyjne; 5.2.3.1. Sankcje wobec menedżerów instytucji finansowych; 5.2.3.2. Odpowiedzialność w świetle regulacji rynku kapitałowego; 5.2.3.3. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji a kary UOKiK; 5.2.3.4. Kary dotyczące naruszenia prawa pracy; 5.2.3.5. Kary za środowisko; 5.2.4. Sankcje kontraktowe. ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA A WARTOŚCI W PRAKTYCE: 6.1. System wartości menedżerów w świetle badań; 6.2. Etyka spłacania długów w świetle badań; 6.3. Etyka podatkowa; 6.4. Odpowiedzialność a kodeksy deontologiczne; 6.4.1. Wytyczne i dyrektywy międzynarodowe; 6.4.2. Regulacje ogólnokrajowe; 6.4.3. Kodeksy branżowe i kodeksy przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ 7. UBEZPIECZENIE OD RYZYKA PODEJMOWANIA DECYZJI. POLSKIE DOŚWIADCZENIA: 7.1. Ubezpieczenie menedżera; 7.2. Ubezpieczenie od utraty zysku. ROZDZIAŁ 8. STAN I KIERUNKI ZMIAN REGULACJI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW: 8.1. Modele odpowiedzialności i wynagradzania Krytyka tradycyjnego systemu; 8.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle badań; 8.2.1. Powiązanie wynagrodzeń menedżerów z wybranymi zmiennymi; 8.2.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle opinii ekspertów; 8.3. Zmiany systemów odpowiedzialności i motywacji; 8.3.1. Mierniki sukcesu; 8.3.2. Model motywacji finansowych; 8.3.3. Złote spadochrony; 8.3.4. Podatki od wysokich wynagrodzeń; 8.4. Kierunki zmian w obszarze odpowiedzialności menedżerów. BIBLIOGRAFIA. WYBRANE AKTY PRAWNE. INNE ŹRÓDŁA. SPIS RYSUNKÓW. SPIS WYKRESÓW. SPIS TABEL.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86929-98-6
R.1 Strategie zarządzania przedsiębiorstwem; R.2 Alianse strategiczne jako szczególna forma rozwoju przedsiębiorstw; R.3 Kontrakty inwestorskie; R.4 Sposoby doboru partnera strategicznego na przykładzie wybranych spółek branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej w Polsce (wyniki badań); R.5 Modelowe ujęcie doboru partnera strategicznego; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą; 15)
ISBN: 83-86929-16-2
Wstęp; Polityka gospodarcza i polityka przemysłowa; Strategia rozwojowa przedsiębiorstwa i strategie czą- stkowe; Restrukturyzacja przemysłu i przedsiębiorstw; Program strategiczny przedsiębiorstwa i procedura jego tworzenia; Plan strategiczny przedsiębiorstwa i proce- dura jego tworzenia; Metody i techniki realizacji strategii rozwojowej w przedsiębiorstwie; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-5-X
Wstęp; Polityka gospodarcza, strategia gospodarcza i restrukturyzacja gospodarki; Polityka przemysłowa, strategia przemysłowa i restrukturyzacja przemysłu; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą)
ISBN: 83-902105-8-4
Cz.I.- FORMY HOLDINGÓW W GOSPODARCE: Klasyfikacja form zgrupowań wielopodmiotowych... Przykłady holdingów w gospodarce krajowej. Cz.II.- PRZYKŁADY DOKUMENTÓW REGU LUJĄCYCH ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA HOLDINGÓW : Dokumenty związane z przekształceniem strukturalno-wła snościowym. Umowy regulujące transfer mienia spółki ho -ldingowej do spółek zależnych. Dokumentacja ekonomicz no-finansowa. Instrukcja opracowywania planów działal- ności... Cz.III.- SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINAN
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again