Source
Książki
(28)
Form of Work
Książki
(28)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(27)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(27)
Author
Szymaniak Adam
(5)
Ciepiela Wiesław
(3)
Czachór Zbigniew
(2)
Kowalczyk Ryszard
(2)
Malendowski Włodzimierz
(2)
Paradowski Ryszard
(2)
Pawełczyk Piotr
(2)
Stelmach Andrzej
(2)
Walkowski Maciej
(2)
Cisak Wojciech
(1)
Ebbig Piotr
(1)
Fiedler Radosław
(1)
Kosmanowa Bogumiła
(1)
Musiał-Karg Magdalena
(1)
Nawrot Bogdan
(1)
Piontek Dorota
(1)
Pokładecki Jacek
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Stępińska Agnieszka
(1)
Wejkszner Artur
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wojciechowski Sebastian (1972- )
(1)
Zawadzki Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Unia Europejska
(5)
Demokracja
(4)
Integracja europejska
(4)
Marketing polityczny
(3)
Policja
(3)
Prasa (wydawnictwa)
(3)
Terroryzm
(3)
Globalizacja
(2)
Kampania wyborcza
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Rolnictwo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wybory prezydenckie
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Europa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Irak
(1)
Język polski
(1)
Kaliningrad (Rosja) -- od 1991 r.
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
NATO
(1)
Nafta
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Organizacje terrorystyczne
(1)
Outsorcing
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Polska -- polityka -- od 1989 r.
(1)
Prawa człowieka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radiofonia
(1)
Radiofonia publiczna
(1)
Referendum
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
SAPARD
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjotechnika
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Usługi
(1)
Wybory
(1)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość narodowa -- Europa -- od 1989 r.
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
Wielkopolska
(1)
Genre/Form
Encyklopedia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
28 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-23-0
1. 50 lat po... Zakłócenia systemowe w procesie integracji europejskiej. Podstawy i założenia badawcze, 2. Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji, 3. Atomizacja versus integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, 4. Konsekwencje multicentryczności systemu prawa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej z perspektywy multi-level governance, 5. Zgoda rujnuje, niezgoda buduje. O konieczności przywrócenia wymiaru antagonistycznego w polityce Unii Europejskiej, 6. Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8. Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, 9. Ku deprywatyzacji relihijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, 10. Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, 11. Europa i Norden: pojęcia uzupełniające sie czy pozostające w konflikcie?, 12. Idea integracji europejskiej w mysli politycznej Hansa-Dietricha Genschera, 13. Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy - daleka czy bliska obywatelom?, 14. Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, 15. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 16. Polski wkład w debatę o przyszłości Unii Europejskiej, 17. Pomiędzy otwartością a izolacją - granice wewnętrzne i zewnetrzne Unii Europejskiej, 18. "Milczące założenia" Strategii Lizbońskiej i ich znaczenie dla procesu budowania tożsamości europejskiej, 19. jednolity rynek usług Unii Europejskiej - wizja czy rzeczywistość?, 20. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem, 21. Europejski Urząd Policji - Europol, jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, 22. Charakterystyka i analiza Narodowego Planu Rozwoju Irlandii: 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-19-3
Subject
1. Wybory jako instytucja ładu demokratycznego 2. Wybory jako demokratyczny rytuał polityczny 3. Partycypacja wyborcza w społeczeństwie informacyjnym 4. Demokracja, wybory i legitymizacja systemu w epoce globalizacji 5. O trzech typach partycypacji obywatelskiej. Wzory a rzeczywistość 6. Wpływ prawa wyborczego na system partyjny 7. Partia polityczna jako miejsce kreowania przywództwa politycznego 8. Polityk, przywódca partyjny, przywódca narodu - tworzenie się osobowości politycznej polityka 9. Socjotechnika jako demokratyczna forma sterowania ludźmi 10. Determinanty postaw i zachowań politycznych 11. Między apatią a uczestnictwem. Dylematy wyboru 12. Polityczny PR jako instrument marketingu politycznego 13. Przestępstwa przeciw wyborom i referendom 14. Metody fałszowania wyników wyborów - wybrane problemy 15. Homo futurus - nowa jakość polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-20-9
I. Praktyka demokratyczna za granicą 1. Instytucje demokracji bezpośredniej i partycypacja wyborcza w Szwajcarii 2. Południowokoreańskie wybory okresu tranzycji 1987-1992 3. Francuski Front Narodowy i jego elektorat 4. Wybory parlamentarne w Autonomii Palestyńskiej i Izraelu w 2006 r. i ich konsekwencje dla izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego 5. Wybory w państwie nieuznawanym na przykładzie Tureckiej Republiki Północnego Cypru II. Demokracja w Polsce 1. Legitymizacja władzy w Polsce w procesie tranformacji systemowej 2. Praktyka funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej w Polsce w kontekście problemu niskiego uczestnictwa politycznego 3. Kulturowe uwarunkowania aktywności politycznej obywateli. Przypadek Polski oraz Niemiec 4. Zmiana i stabilność prawa wyborczego w Polsce 5. Zmiany ordynacji wyborczych do Sejmu RP w latach 1989-2005 6. Jak wybierać swoich przedstawicieli? Kilka uwag o wyborach do Senatu RP w latach 1989-2005 7. Wpływ wyborów 2005 roku na proces konsolidacji polskiej lewicy 8. Perspektywy zmian systemu wyborczego do Sejmu i Senatu - refleksje na tle kampanii wyborczej i wyborów 2005 r. 9. Wizerunek, program, czy partia? - audycje wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. 10. Dziennikarz telewizji publicznej wobec wyborów parlamentarnych i prezydenckich z 2005 r. w Polsce 11. Postawy polityczne partyjnych elit a problem marginalizacji Stronnictwa Demokratycznego w III RP 12. Komitety wyborcze mniejszości narodowych w wyborach samorządowych 13. Determinanty kampanii wyborczej oraz wyniki pierwszych bezpośrenich wyborów na Urząd Prezydenta Miasta Ciechanów 14. Referenda lokalne i ich skutecznośc na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariana Jurczyka w Szczecinie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-32-2
1. Europejskie dylematy; 2. Dylematy praw człowieka w państwie prawa; 3. Wizje unifikacji regionalnych regionalnych unifikacji globalnej; 3. Traktat konstytucyjny, a prawa człowieka; 4. Przestrzeń wolności religijnej w konstytucjach państw członkowskich Unii w porównaniu z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy; 5. Uwarunkowania powstania Traktatu Konstytucyjnego; 6. Wyrażenie zgody na ratyfikację Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w Polsce- wybrane zagadnienia; 7. Polski patriotyzm i europejska tożsamość cywilizacyjna i obywatelska; 8. Państwo w granicach ryzyka; 9. Międzynarodowy ruch socjaldemokratyczny wobec integracji europejskiej; 10. Stosunki polsko-rosyjskie w ramach stosunków UE- Rosja. Wymiar ideologiczny; 11. Polska w UE- perspektywy i wizje przyszłości na łamach społeczno-politycznej; 12. Prawa mniejszości etnicznych w Polsce i Rosji według standardów europejskich: analiza porównawcza; 13. Federacja Rosyjska wobec integracji politycznej UE; 14. Od braku stosunków do ostrożnego zbliżenia; 15. Doświadczenia Słowenii i Chorwacji w procesie integracji z UE; 16. UE- Ukraina: Czy odmowa obietnicy członkostwa dla Ukrainy była błędem?; 17. Rola ukraińskiej prasy lokalnej w procesie integracji europejskiej; 18. Polskie stanowisko w kwestii przystąpienia Republiki Turcji do UE; 19. Droga Portugalii do członkostwa we Wspólnotach Europejskich; 20. Prawa mniejszości narodowych w Konstytucji Europejskiej i w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-26-3
1. Unia Europejska - wspólnota wartosci czy wspólnota interesów?, 2. Aksjologiczne podstawy rozwoju Europy XXI wieku, 3. Kryzys pastwa narodowego - potrzeba nowego paradygmatu badawczego, 3. Demokratyczna perspektywa Unii Europejskiej, 4. Instytucja referendum w procesie ratyfikowania traktatów "europejskich", 5. Kamapnia informacyjna i referendum akcesyjne w Finalndii. Popracie dla członkowstwa w dwieście lat po przystąpieniu, 6. Skandynawskie a europejskie wartości, 7. Norwegia a Unia Europejska - historia, stan obecny i perspektywy dwustronnych stosunków, 8. Celtycki Tygrys - Trlandia w drodze od peryferii do centrum Europy, 9. Bułgaria i Rumunia jako nowi członkowanie Unii Europejskiej, 10. Europejska polityka imigracyjna w dobie glonalnej wojny z terroryzmem, 11. Granice reklamy w prawie Unii Europejskiej, 12. Ewolucja poglądów polskich partii politycznych do integracji europejskiej, 13. Europa mniejszości. Stnadardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich realizacja w polskim systemie prawnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-86-5
1.Swoistość kształtowania się tożsamości pogranicza kultur, 2.Spór o duchowe korzenie Europy.Problem invocatio dei w konstytucji Unii Europejskiej, 3.Obywatel stowarzyszony, czyli o idei społeczeństwa obywatelskiego, 4.Społeczeństwo informacyjne w Unii europejskiej: idea, założenia i realizacja, 5.Polityka ekspansywnaczy restryktywna? Inkluzyjna alternatywa "nowej lewicy" w świetle teorii systemów społecznych N. Luhmanna, 6.Problematyka walki z handlem ludźmi w świetle rozwiązań instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej, 7.Regulacje Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia koncentracji przedsiębiorstw medialnych, 8.Problematyka europejska w przekazach progrmaowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2000, 9.Polska polityka zagraniczna wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Sugestie na przyszłość, 10.Kaliningrad w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej, 11.O rozumieniu problemów narodowościowych niepodległej Ukrainy, 12.Wybrne zagadnienia transformacji politycznej i gospodarczej współćzesnej Ukrainy w aspekcie sytuacji międzynarodowej, 13.Język państwowy jako narzędzie ochrony politycznej suwerenności państwa. Sytuacja Ukrainy, 14.Ukraińska prasa w kontekście współczesnych problemów państwa, 15.Kształtowanie się współczesnych stosunków polsko-estońskich, 16.Wyspy Owcze-niepodległość pod morskim dnem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-11-7
1. Kampania w referendum europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego 2. Prace legislacyjne nad ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego 3. Debata publiczna oraz referendum w Finlandii przed wejściem do UE 4. Zjawisko polityzacji informacji w kampanii informacyjnej w okresie przedreferndalnym 5. Jaka Polska w jakiej Europie? - analiza telewizyjnych audycji referendalnych 6. Kampania referndalna w prasie lokalnej na przykładzie "Panoramy Leszczyńskiej" 7. Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 8. "Gorące" euroreferndum, "letnie" eurowybory czyli o partycypacji Polaków w unijnych turniejach politycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-21-6
I. Przepływy usług: ujęcie teoretyczne. Globalizacja rynku usług. Usługi w handlu międzynarodowym, Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii, Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe, Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali miedzynarodowej, Rola usług w rozwoju społecznym i obrocie międzynarodowym, Globalizacja rynku usług, Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym, Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, przepływy usług w Unii Europejskiej, II. Offshoring, outsourcing, delokalizacja usług, Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć,trendy i bariery rozwojowe, Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Globalizacja a offshoringusług sektora IT, Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, III. Centra usług wspólnych: koncepcja, implementacja i praktyka działania w Polsce, Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, Centrum usług wspólnych-magia, mit, konieczność, Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych, Zagadnienia podatkowe przy zakładaniu i bieżącej działalności centrów usług wspólnych, Centrum usług wspólnych z perspektywy audytora finansowego, Ceny transferowe a zagadnienie centrów usług wspólnych, Accenture w Polsce i na świecie. Outsourcing i usługi typu shared service, Outsourcing w działalności Capgemini na przykładzie centrum BPO i ITO w Polsce, Atos Origin Global Workplace Services. Działalność w Polsce, IV. Marketing miast w zakresie lokalizacji nowoczesnych inwestycji usługowych, Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej dla inwestycji offshoringowych i BPO, Pozyskiwanie inwestorów z branży BPO jako element strategii rozwoju gospodarczego Łodzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-07-0
Część I. Marketing polityczny a ideały demokracji: 1. Socjotechnika czy marketing polityczny?, 2. Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej, 3. Kampania wyborcza a stabilność współczesnego systemu demokratycznego, 4. Wolność słowa w kampaniach wyborczych, 5. O niedemokratycznej propagandziepolitycznej w demokracji, 6. Idea na usługach polityki Zachodu. Kilka uwag o retoryce praw człowieka, 7. Media a marketing polityczny - koniec mitu " czwartej władzy"?, 8. Media w marketingu politycznym, 9. Konstytucyjne ujęcie zasady pluralizmu politycznego, 10. Quasi-etyczne zasady demokracji "rynkowej", 11. Obraz polityków - wizerunek rzeczywisty a odzwierciedlony?, 12. Kreowanie wizerunków a demokracja - w poszukiwaniu hipotezy badawczej, 13. Koncepcja marketingowa wobec wyzwań współczesnego rynku politycznego, 14. Sondaże przedwyborcze a rzeczywiste wyniki wyborów. Między manipulacją a poznaniem, 15. Wpływ sondaży na wynik wyborów - wybrane aspekty, 16. Problemy imigracji w państwach demokracji liberalnej w perspektywie marketingu politycznego. Część II. Doświadczenia kampanii wyborczych: 17. Socjologiczne aspekty marketingu politycznego w Polsce, 18. Marketing polityczny w ramach polskiego systemu politycznego (Wybrane problemy), 19. Rola marketingu politycznego w kampanii wyborczej' 2005 w Polsce, 20. Kobieta jako podmiot i przedmiot w parlamentarnej kampanii wyborczej (2005 r.), 21. Marketing polityczny on-line, 22. Marketing polityczny a populizm. Doświadczenia kampanii politycznej 2005 roku, 23. Lewica w wyborach prezydenckich 2005 roku, 24. Strony internetowe młodzieżówek partyjnych w marketingu politycznym, 25. Negatywne kampanie wyborcze w ujęciu marketingowym, 26. "Czarny PR" oraz "czynnik administracyjny" w kampaniach wyborczych na Ukrainie. Część III. Marketing polityczny na szczeblu lokalnym: 27. Mechanizmy kształtowania się wyboru politycznego na szczeblu lokalnym, 28. Czy wójtowi potrzebny jest marketing polityczny? Teoria i praktyka zastosowania marketingu przez liderów lokalnych wspólnot, 29. Media lokalne a marketing - analiza zależności na przykładzie rynku prasy lubelszczyzny, 30. Organizacyjny, przebieg i efekty kampanii wyborczej SLD na lubelszczyźnie w 2005, 31. Naród medialny, 32. " Parcie na szkło" - wizerunek regionalnego przywódcy politycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-79-2
Wstęp; R.1 Strategia jako element marketingu politycznego; R.2 Ramy prawne funkcjonowania podmiotów politycznych na rynku wyborczym; R.3 Sytuacja wyjściowa i struktura rynku wyborczego; R.4 Marketingowe strategie kampanii wyborczych; R.5 Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów; R.6 Przekazy programowe w prezydenckiej kampanii wyborczej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-16-2
1. Prasa polska i jej odbiorcy; początki nowoczesnej prasy u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 2. Echo ducha narodu polskiego pod włoskim niebem (O wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie włoskiej) 3. Prasa poznańska przełomu XIX i XX w. na temat emancypacji kobiet 4. Narodziny współczesnej państwowości Serbów, Chorwatów i Słoweńców w relacjach "Dziennika Poznańskiego" i "Kuriera Poznańskiego" z 1918 r. 5. Współczesne mass media polskie na Białorusi 6. Ks. Józef Tischner na łamach "Gazety Wyborczej" 7. Prasa niemiecka o udziale Polski w konflikcie irackim 8. Intruz w Maisons-Laffitte, czyli publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" 9. Dylematy integrującej się Europy. Prasa wobec 50-tej rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Wybrane tytuły 10. Stan wojenny w opinii prasy zagranicznej. Spojrzenia po latach 11. Prasa samorządu terytorialnego w Inowrocławiu po 1989 r. 12. Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą "undercover" (na przykładzie operacji "Bar Mirage") 13. Technologie komunikacyjne w konfliktach militarnych XX w. 14. Blogi polityczne - nowa formuła komunikatu i komentarza 15. Transformacja polskiego systemu prasowego w latach 1989-2005 (próba analizy ilościowej) 16. Czy koniec tradycyjnej prasy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-74-1
1. Dziennikarstwo - zawód, misja czy powołanie?, 2. Problem dopuszczalności umieszczenia w koncesji na rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych zobowiązania biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego do odpowiedzialności za kształt programu w świetle konstytucyjnej zasady autonomii Państwa oraz kościołów i związków wyznaniowych, 3. Centrum Monitoringu Wolności Prasy jako przykład instytucji pozarządowej w polskim systemie medialnym, 4. Regionalny nadawca telewizji publicznej w Polsce a proces demokracji, 5. Przeobrażenia prasy lokalnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 6. Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej, 7. Problematyka niemiecka w publicystyce "Tygodnika Powszechnego" i "Więzi" na przełomie 1989/1990, 8. Rola sceny wyrazowej w piractwie internetowym, 9. Aktualne czasopiśmiennictwo żydów w Polsce, 10. Prawo do informacji i jego gwarancje w konstytucji Hiszpanii, 11. Stowarzyszenia dziennikarskie Ukrainy w kontekście transformacji ustrojowej państwa, 12. Pojedynki a prasa. Relacje prasowe z wybranych pojedynków okresu międzywojennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-56-3
1. Ogólna charakterystyka statystyczna prasy lokalnej w Wielkopolsce w latach 1990-2002, 2. Organizacja i zarządzanie lokalnym wydawnictwem prasowym, 3. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej, 4. Informacyjna, oświatowo-wychowawcza i kulturalna rola prasy lokalnej, 5. Prasa lokalna w systemie politycznym, 6. Język prasy i sposób przedstawiania rzeczywistości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-98-9
Organizacyjne podstawy polityki i systemu politycznego: I. Podstawowe pojęcia. II. Kształtowanie systemu organizacyjnego polityki. III. Władza i sposoby jej sprawowania w organizacjach politycznych. IV. Podstawy organizacyjne państwa i partii politycznych jako podmiotów polityki. V. Formalizacja i centralizacja w organizacjach politycznych. VI. Struktury organizacji politycznych. VII. Kultura w organizacjach politycznych. Funkcje kierownicze w organizacjach politycznych: I. Strategia jako naczelna funkcja kierownicza. II. Przewodzenie w organizacjach politycznych. III. Decydowanie w organizacjach politycznych. IV. Kierowanie konfliktem w organizacji politycznej. V. Kształtowanie informacji i komunikacji w organizacjach politycznych. VI. Kontrolowanie w organizacjach politycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1. Tom 1 (421 s.: rys., tab., wykr.); Tom2. Tom 2 (352 s.: rys., tab., wykr.).
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty T. II. 7. Policja w kontekście międzynarodowym 8. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 9. Bdania empiryczne. Badania opinii społecznej
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-14-8
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty T. II. 7. Policja w kontekście międzynarodowym 8. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 9. Bdania empiryczne. Badania opinii społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-16-2
T. II. 7. Policja w kontekście międzynarodowym 8. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 9. Bdania empiryczne. Badania opinii społecznej
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty T. II. 7. Policja w kontekście międzynarodowym 8. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 9. Bdania empiryczne. Badania opinii społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-92-X
1. Symboliczne podstawy demokracji, 2. Socjotechniczny mechanizm globalizacji, 3. Mity budujące treść demokracji, 4. Marketing polityczny w dyktaturze mas, 5. Kondycja współczesnego elektoratu, 6. Dziennikarstwo pakietowe w mediach informacyjnych, 7. Specyfika marketingu politycznego na szczeblu lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-24-7
1. Przeobrażenia radiofonii lokalnej w Polsce po 1989 roku, 2. Uwarunkowania i skutki rozwoju radiofonii lokalnej publicznej, 3. Uwarunkowania i skutki rozwoju radiofonii lokalnej niepublicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again