Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(4)
Synowiec Ewa
(3)
Chojna Janusz
(1)
Kaczurba Janusz
(1)
Marczewski Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Unia Europejska
(4)
Polska
(3)
Gospodarka
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Koniunktura
(1)
Rynek finansowy
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Warunki działania inwestorów zagranicznych w Polsce, 2. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski, 3. Sektor zagraniczny w polskiej gospodarce, 4. Porównania międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Koniunktura i handel światowy - podstawowe tendencje , 2.Ceny na głównych światowych rynkach towarowych, 3. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach, 4.Sytuacja koniunkturalna w Polsce, 5.Główne wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87205-33-8
1. Unia gospodarcza i walutowa- podstawowe założenia; 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej po wprowadzeniu euro a polski rynek finansowy; 3. Wprowadzenie euro a funkcjonowanie rynków finansowych, banku centralnego oraz banków komercyjnych państw trzecich na przykładzie Polski; 4. Praktyczne aspekty wprowadzenia euro; 5. Perspektywy unii gospodarczej i walutowej; 6. Skutki powstania unii gospodarczej i walutowej dla Polski; 7. Wprowadzanie euro jako wyzwanie dla polityki kursowej oraz zarządzania długiem i aktywami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-87205-98-2
1.Status aktywnego obserwatora Polski w Unii Europejskiej, 2.Finansowe warunki akcesji Polski do Unii europejskiej, 3.Znaczenie polityki strukturalnej UE dla Polski, 5.Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego sektora rolnego, 6.Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE, 7.Dostosowanie polski do unijnych wymogów polityki transportowej, 8.warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce, 9.Dostosowania Polski do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska, 10.Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87205-23-0
1. Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; 2. Runda urugwajska GATT i powstanie Światowej Organizacji Handlu (WTO); 3. Polska w WTO; 4. Cła w GATT i WTO; 5. Ograniczenia ilościowe w świetle zasad GATT i WTO; 6. Subsydia i zasady ochrony przed subsydiami; 7. Dumping i ochrona przed dumpingiem w GATT i WTO; 8. Możliwości stosowania klauzul ochronnych świetle GATT i WTO; 9. Porozumienie w sprawie rolnictwa i jego znaczenie dla Polski; 10. Zasady handlu wynikające z porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży; 11. Rozstrzyganie sporów; 12. Nowe dziedziny wymiany objęte postanowieniami rundy urugwajskiej; 13. Wpływ rundy urugwajskiej GATT i utworzenia WTO na handel zagraniczny Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Mechanizm integracji w Unii Europejskiej: 1. Przyczyny powstania oraz cele funkcjonowania Wspólnot Europejskich; 2. Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej; 3. System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich; 4. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; 5. Wspólna polityka rolna; 6. Wspólna polityka handlowa; 7. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi; 8. Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska; 9. Polityka regionalna i strukturalna Wspólnoty Europejskiej; 10. Unia gospodarcza i walutowa; 11. System finansowy Wspólnot Europejskich; 12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; 13. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; 14. Unia Europejska w gospodarce światowej. Cz. II Przygotowania Polski do członkostwa w UE: 15. Unia Europejska jako partner gospodarczy Polski; 16. Układ europejski i ocena jego funkcjonowania; 17. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ocena stopnia ich realizacji; 18. Ramy organizacyjno -prawne dostosowań do wymogów integracji Polski z UE; 19. Znaczenie Agendy 2000 dla członkostwa Polski z UE; 20. Korzyści i koszty związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej - próba bilansu; 21. Użyteczne informacje i adresy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87205-99-0
1.Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej, 2.System prawny i instytucjonlany Wspólnot i Unii europejskiej, 3.Funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 4.Wspólna olityka rolna, 5.Wspólna polityka handlowa, 6.Traktatowe stosunku handlowe Wspólnoty Eurpejskiej z państwami trzecimi, 7.Wspólna polityka trnsportowa i polityka ochrony środowiska, 8.Unia gospodarcza i walutowa, 10.System finansowy Wspólnot Europejskich, 11.Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 12.Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawidliwości - współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 13.Droga Polski do Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again