Form of Work
Książki
(20)
Publikacje fachowe
(5)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Okuniewski Juliusz
(3)
Attwood Tony (1952- )
(2)
Ayres Anna Jean (1920-1988)
(2)
Bereda-Rosołek Katarzyna
(1)
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(1)
Bogdanowicz Marta
(1)
Bogdashina Olga
(1)
Borkowska Maria
(1)
Błeszyński Jacek J
(1)
Delaney Tara
(1)
Domagała Aneta
(1)
Edelson Stephen M
(1)
Filipiak Maja
(1)
Garnett Michelle
(1)
Grandin Temple
(1)
Gruszczyńska Katarzyna Agata
(1)
Gubała Magdalena (1982- )
(1)
Hénault Isabelle (1973- )
(1)
Johnson Jane (1966- )
(1)
Kipp Katherine
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna Maria
(1)
Lipowska Małgorzata
(1)
Mariańczyk Katarzyna
(1)
Marsh Wendela Whitcomb
(1)
Micheli Enrico
(1)
Muzyka-Furtak Ewa
(1)
Odowska-Szlachcic Bożenna
(1)
Otrębski Wojciech (1962- )
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna (1967- )
(1)
Schaffer David Reed
(1)
Sitek Emilia J
(1)
Skowrońska Emilia
(1)
Szatkowska-Jaskuła Dorota
(1)
Szewczyk Andrzej
(1)
Sørensen Patricia
(1)
Tarkowski Zbigniew
(1)
Wiejak Katarzyna
(1)
Xaiz Cesarina
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(17)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Dziecko
(7)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(5)
Autyzm
(4)
Dziecko autystyczne
(3)
Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
(3)
Mowa
(3)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Osoby z autyzmem
(2)
Osoby z zespołem Aspergera
(2)
Terapia zabawą
(2)
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
(2)
Aparaty słuchowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bliskie związki międzyludzkie
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza surdologopedyczna
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z zaburzeniami słuchu
(1)
Ekspresja emocji
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Głuchoniemi
(1)
Intersubiektywność
(1)
Język migowy
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Leczenie
(1)
Logorytmika
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Mutyzm
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Narząd słuchu
(1)
Nastolatki
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Osoby z zaburzeniami mowy
(1)
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Pisanie
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Psycholodzy szkolni
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój psychoseksualny
(1)
Rozwój seksualny
(1)
Samodzielność
(1)
Seksualność
(1)
Specjalne potrzeby komunikacyjne
(1)
Spostrzeganie
(1)
Style poznawcze
(1)
Surdologopedia
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
(1)
Uczenie się
(1)
Układ nerwowy
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zaburzenia psychomotoryczne
(1)
Zaburzenia słuchu
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zmysły
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Poradnik
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(6)
Psychologia
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka SI)
ISBN: 978-83-7744-109-1
Zawiera: Wstęp; 1. Jakość zaangażowania; 2. Rozwój sensoryczny; 3. Ćwiczenia w zakresie motoryki dużej; 4. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą; 5. Komunikacja; 6. Zmysł społeczny; 7. Przygotowujemy się do szkoły; 8. Czynności w domu; 9. Zabawy na dworze; 10. Wykorzystanie gotowych gier i zabawek; Słowniczek najważniejszych pojęć; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: 978-83-7744-172-5
Zawiera: Część I. Choroba Alzheimera jako choroba otępienia. 1: Choroba Alzheimera w świetle aktualnych kryteriów diagnostycznych; 2: Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa choroby Alzheimera o późnym i wczesnym początku. Część II. Komunikacja językowa i jej zaburzenia w chorobie Alzheimera. 3: Mowa w chorobie Alzheimera; 4: Zaburzenia językowych sprawności systemowych w chorobie Alzheimera; 5: Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka; 6: Zaburzenia sprawności monologowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 7: Zaburzenia językowej sprawności społecznej i sytuacyjnej w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 8: Komunikacja pisemna w chorobie Alzheimera; 9: Neuropsychologiczna diagnoza funkcji poznawczych i językowych w chorobie Alzheimera; 10: Diagnostyka różnicowa afazji pierwotnej postępującej w przebiegu choroby Alzheimera. Część III. Usprawnienie komunikacji językowej w chorobie Alzheimera. 11: Niefarmakologiczne metody terapii w chorobie Alzheimera; 12: Terapia pośrednia w otępieniu. Programy terapii; 13: Bariery w terapii pośredniej. Problemy w komunikowaniu się z chorym; 14: Memory books w opiece logopedycznej nad pacjentem z chorobą Alzheimera. Zastosowanie w terapii pośredniej; 15: Memory books w terapii bezpośredniej. Wskazania do pracy logopedycznej; 16: Terapia bezpośrednia. Wykorzystanie metody zanikających podpowiedzi i bezbłędnego uczenia się; 17: Stymulowanie aktywności językowej chorego. Rodzaje ćwiczeń językowych w ramach terapii bezpośredniej; 18: Terapia pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-186-2
Zawiera: Cz. I Konteksty diagnozy psychologicznej w edukacji: Cele i konteksty diagnozy psychologicznej. Cz. II standardy diagnozy psychologicznej w edukacji: Standardy etapu I. Rozpoznanie problemu; Standardy typu II. Planowanie procesu diagnozy; Standardy typu III. Gadanie diagnostyczne; Standardy typu V. Opracowanie wyników diagnozy; Standardy etapów V i VI. Planowanie i wdrożenie interwencji oraz ocena jej efektów i badanie kontrolne. Cz. III warunki realizacji standardów w praktyce: Kompetencje diagnostyczne psychologa oraz rozwój zawodowy w obszarze diagnozy psychologicznej dla potrzeb edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-056-8
Zawiera: Przedmowa. Rozdział 1. Dziecko zaburzone czy dziecko z zaburzeniami?. Rozdział 2. Dziecko trudne: 2.1. Dziecko nieposłuszne; 2.2. Dziecko tyran; 2.3. Dziecko zabiera czy kradnie?; 2.4. Dziecko agresywne i jego ofiara. Rozdział 3. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Rozdział 4. Dziecko lękliwe: 4.1. Dziecko śpiące z rodzicami; 4.2. Dziecko z fobią przedszkolną. Rozdział 5. Dziecko mutystyczne czy nieśmiałe?. Rozdział 6. Dziecko jąkające się czy niepłynnie mówiące?. Rozdział 7. Dziecko opóźnione w rozwoju mowy: 7.1. Dziecko niemówiące lub słabo mówiące; 7.2. Dzieci z mową bezładną; 7.3. Dziecko z autyzmem czy upośledzone umysłowo?; 7.4. Dziecko dwujęzyczne. Rozdział 8. Rozpoznanie dziecka zaburzonego: 8.1. Rodzaje diagnozy; 8.2. Cele diagnozy; 8.3. Etapy diagnozy; 8.4. Metody diagnozy. Rozdział 9. Wychowanie dziecka zaburzonego: 9.1. Zmierzch wychowania; 9.2. Kary fizyczne; 9.3. Olimpiada z wychowania oraz ocena z mowy. Rozdział 10. Terapia dziecka zaburzonego: 10.1. Podejście dyrektywne i niedyrektywne; 10.2. Motywacja do terapii; 10.3. Pseudoterapia. Rozdział 11. Praktyka: 11.1. Procedury; 11.2. Metoda przytrzymywania lub siłowania; 11.3. Muzykoterapia i relaksacja; 11.4. Terapia mutyzmu; 11.5. Jąkanie wczesnodziecięce – dylematy terapeutyczne; 11.6. Postępowanie z dzieckiem moczącym się; 11.7. Cudotwórczyni; 11.8. Reedukacja dzieci agresywnych; 11.9. Spojrzenie rodziców. Rozdział 12. Program WST: 12.1. Praca z rodzicami/opiekunami; 12.2. Zmiana zachowania; 12.3. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego; 12.4. Materiały pomocnicze do programu WST. Rozdział 13. Zaburzenia zachowania, emocji i mowy u dzieci a reakcje rodziców – badania własne: 13.1. Zaburzenia zachowania, emocji i mowy u dzieci; 13.2. Reakcje rodziców na zaburzenia występujące u dzieci. Bibliografia. Indeks. Spis rycin i tabel. Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka SI)
ISBN: 978-83-7744-160-2
Zawiera: Przedmowa. Rozdział pierwszy. Omówienie: podstawy; Podstawowe założenia; Ograniczona przydatność badań nad zwierzętami; Zasady rozwoju mózgu. Rozdział drugi. Kilka ogólnych zasad funkcjonowania mózgu: Funkcjonalna współzależność struktur mózgowych; Mechanizmy działania mózgu; Plastyczność układu nerwowego; Synapsa; Stymulacja sensoryczna; Interakcja pomiędzy organizmem a środowiskiem. Rozdział trzeci. Proces integracji: Natura integracji; Kojarzenie różnych modalności; Oddziaływanie odśrodkowe; Sensoryczne sprzężenie zwrotne; Procesy hamowania; Integracja przez ruch. Rozdział czwarty. Poziomy funkcjonowania od środkowego układu nerwowego: Rdzeń kręgowy; Pień mózgu; Móżdżek; Jądra podstawne; Stara kora lub układ limbiczny; Kora nowa; Zasady związane z poziomami funkcjonowania. Rozdział piąty. Modalności sensoryczne: Układ przedsionkowy; Układ dotykowy; propriocepcja; Układ słuchowy; Węch; Wzrok. Rozdział szósty. Reakcje posturalne i funkcje pokrewne: Rola grawitacji; Neuronalny poziom organizacji; Sekwencja rozwojowa; Mięśnie i ich główny receptor; Mechanizmy posturalne i sterowanie z zewnętrznymi mięśniami gałki ocznej; Reakcje mięśni zewnętrznych gałki ocznej i rozwój wzrokowej percepcji przestrzeni. Rozdział siódmy. Parametry, zespoły i układy neuronalne: Koncepcja zespołów lub układów neuronalnych; zespoły lub określone układy neuronalne. Rozdział ósmy. Kliniczna ewaluacja dysfunkcji integracji sensorycznej: Prymitywne odruchy posturalne; Współkurcze mięśni antagonistycznych; Napięcie mięśniowe; Kontrola nad mięśniami zewnętrznymi gałki ocznej; Ocena funkcjonowania układu przedsionkowego; Ocena funkcjonowania układu przedsionkowego; Integracja funkcji obu stron ciała; Ruchy pląsawiczo-atetotyczne. Rozdział dziewiąty. Ogólne zasady i metody interwencji: Oddziaływanie na bodźce i reakcje; Stymulacja dotykowa; Stymulacja przedsionkowa; Inne bodźce proprioceptywne; Reakcja przystosowawcza; Środki ostrożności. Rozdział dziesiąty. Zaburzenia integracji posturalnej i dwustronnej: Opis zespołu; Badania poświęcone układowi nerwowemu; Program korekcyjny. Rozdział jedenasty. Apraksja Rozwojowa: Rozwój i natura praksji; Opis zespołu; Zagadnienia neurologiczne; Plan i zasady terapii; Sugerowane ćwiczenia poprawiające praksję. Rozdział dwunasty. Percepcja kształtu i przestrzeni: Opis zaburzeń percepcji kształtu i przestrzeni; Neuroanatomiczne aspekty percepcji wzrokowej; Rozwój percepcji wzrokowej u człowieka; Hipoteza dwoistego trybu widzenia; Terapia rozwijająca percepcję kształtu i przestrzeni. Rozdział trzynasty. Obronność dotykowa i pokrewne reakcje behawioralne: Kwestie neuroanatomiczne i fizjologiczne; Kwestie rozwojowe; Program terapeutyczny. Rozdział czternasty. Zespół nieuwagi stronnej i funkcjonowanie prawej półkuli mózgowej: Definicja zespołu; Kwestie teoretyczne; Inne funkcje prawej półkuli; Program interwencji. Rozdział piętnasty. Zaburzenia słuchowo-językowe: natura zespołu; Neuronalne podstawy słuchu i języka; Program interwencji. Rozdział szesnasty. Preferencja jednej ręki i lateralizacja funkcji mózgowych: Lateralizacja złożonej funkcji ruchowej jako proces rozwojowy; Nieustalenie preferencji ręki; Kwestie istotne przy wybieraniu dla dziecka ręki wiodącej; Studia przypadków. Rozdział siedemnasty. Sztuka terapii: Wewnętrzne dążenie do integracji sensorycznej; Czynniki budujące samodzielność; Poszukiwania z przewodnikiem; Uporządkowanie poszukiwania; Podobieństwo pomiędzy psychoterapią a terapią SI. Bibliografia. Indeks. Spis ilustracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja sensoryczna w autyzmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : Harmonia Universalis , 2018. - 296 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
(Biblioteka SI)
ISBN: 978-83-7744-169-5
Zawiera: Od autorki. Wstęp. Część pierwsza: 1. Z historii badań nad autyzmem; 2. Przyczyny i neurofizjologia; 3. Wczesne objawy; 4. Testy przesiewowe; 5. Rozwój psychomotoryczny; 6. Mapy mózgu i ich powiązanie z ciałem; 7. Mechanizmy obronne. Autostymulacje i stereotypie ruchowe; 8. Wokół diagnozy autyzmu. Część druga: 1. Integracja sensoryczna i układy zmysłowe; 2. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego; 3. Specyfika przetwarzania sensorycznego; 4. Zachowania komunikacyjne i rozwój mowy. Nadwrażliwość kompleksu ustno-twarzowego; 5. Kształtowanie wspólnego pola uwagi; 6. Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Część trzecia: 1. Specyfika terapii integracji sensorycznej w autyzmie; 2. Terapia wstępna. Zabawy i ćwiczenia sensomotoryczne; 3. Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego; 4. Wspomaganie zdolności komunikacyjnych i rozwoju mowy; 5. Stymulacja rozwoju umiejętności oralno-motorycznych; 6. Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego, strategie terapeutyczne, wskazania i zalecenia. Modyfikacja środowiska. Bibliografia. Spis rycin. Aneksy: 1. Lista wybranych narzędzi diagnostycznych do wczesnego wykrywania autyzmu; 2. Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci z autyzmem oraz ich rodzin; 3. Proponowany zestaw pomocy i przydatnych akcesoriów; 4. Lista pomocy i akcesoriów; 5. Przydatne strony internetowe; 6. Ryciny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka SI)
ISBN: 978-83-7744-166-4
Zawiera: Wstęp. 1. Receptory: 1.1. Rodzaje i lokalizacja receptorów. 2. Zmysły i ich rola: 2.1. Zmysł czucia; 2.2. Układ przedsionkowy (zmysł równowagi); 2.3. Zmysł słuchu; 2.4. Zmysł wzroku; 2.5. Zmysł powonienia; 2.6. Zmysł smaku; 2.7. Synestezja. 3. Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego: 3.1. Odśrodkowy układ nerwowy; 3.2. Obwodowy układ nerwowy; 3.3. Autonomiczny układ nerwowy. 4. Rozwój wewnątrzłonowy. Rozwój układu nerwowego: 4.1. Początki rozwoju wewnątrzłonowego; 4.2. Początkowe fazy rozwoju układu nerwowego; 4.3. Dalszy rozwój układu nerwowego. 5. Odruchy: 5.1. Łuk odruchowy i jego składowe; 5.2. Podział odruchów; 5.3. Noworodkowe i niemowlęce odruchy bezwarunkowe; 5.4. Reakcje prostowania; 5.5. Reakcje równowagi. 6. Napięcie mięśni: 6.1. Regulacja napięcia mięśniowego; 6.2. Zaburzenia napięcia mięśni; 6.3. Ocena napięcia mięśniowego. 7. Sensomotoryczny rozwój dziecka: 7.1. Geneza i koncepcje ruchu; 7.2. Rozwój strategii ruchowej; 7.3. Prawidłowy (typowy) sensomotoryczny rozwój dziecka. 8. Neuroplastyczność: 8.1. Pamięć; 8.2. Uczenie się. 9. Stres oraz jego wpływ na zdrowie człowieka i rozwój dziecka: 9.1. Definicja. Rodzaje stresu; 9.2. Powstawanie reakcji stresowej. Drogi przebiegu odpowiedzi na działanie stresorów. Bibliografia. Słowniczek terminów medycznych i skrótów. Spis rycin. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 1 poszerzone. - Gdańsk : Harmonia Universalis , 2018. - 278, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7744-081-0
Zawiera: 1.Psychoomotoryka: rozwój – edukacja – terapia: Rozwój psychometryczny dziecka i jego modele; Integracja funkcji poznawczych i motorycznych; Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne nabywane; Diagnoza i terapia psychometryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2.Założenia, cele i znaczenie Metody Dobrego Startu: Ogólne założenia i cele; Rola elementów słuchowo-motorycznych w Metodzie Dobrego Startu; Rola elementów wzrokowo-przestrzennych w Metodzie Dobrego Startu. 3.Geneza Metody Dobrego Startu: Le Bon Départ – pierwowzór Metody Dobrego Startu; Metoda Dobrego Startu w Polsce; Wersje i programy Metody Dobrego Startu. 4.Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w Metodzie Dobrego Startu: Zajęcia wprowadzające; Zajęcia właściwe; Zajęcia końcowe. 5.Metoda Dobrego Startu w systemie oddziaływania na dziecko: Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii; Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (MSD) i Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone (Sherborne Developmental Movement – SDM) – komplementarne metody wspomagania rozwoju i terapii zaburzeń dziecka; Praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 6.Wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu: Sposób organizowania zajęć; Urządzenie sali i pomoce do prowadzenia zajęć; Planowanie zajęć; Kontrolowanie sposobu pracy i efektów zajęć. 7.Efektywność stosowania Metody Dobrego Startu: Ocena efektów stosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi dyslektycznymi w wieku szkolnym; Skuteczność Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; Wpływ Metody Dobrego Startu na niektóre aspekty gotowości szkolnej; Usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej oraz pozytywny wpływ na poziom czytania zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Metoda Dobrego Startu dla dzieci bez głębszych zaburzeń rozwoju – podsumowanie badań; Dostosowanie Metody Dobrego Startu do potrzeb dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju i jej efektywność; Wyniki stosowania Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi autystycznymi; Wyniki stosowania Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym; Stosowanie Metody dobrego Startu do wspomagania rozwoju i nauki języka angielskiego. Aneksy: Wzory graficzne do metody Le Bon Départ; Roczny plan zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Wzór pełnego scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz; Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu w grupie 5-6- latków w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania do szkoły; Pomoce do zajęć; Protokół z hospitacji zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Materiały do kursu Metoda Dobrego Startu; Materiały do zajęć wprowadzających; Materiały do ćwiczeń ruchowo-słuchowych; Zestaw wzorów graficznych i piosenek do zajęć – przykład. Zdjęcia do podręcznika MDS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-006-3
1.Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i jego ewolucja; 2. Wymiary niepełnosprawności intelektualnej; 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej; 4. Początki opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich edukacja; 5. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie; 6. Zaburzenia mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich terapia; 7. Sytuacja rodziców i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie; 8. Z zagadnień deontologii zawodu pedagoga specjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-047-6
1.Ewolucja podejścia do niepełnosprawności intelektualnej- mowa, język, komunikacja; 2. Jakość komunikowania się ze społeczeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną; 3. Badania nad poziomem kompetencji językowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i w normie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-116-9
Zawiera: Wstęp; Introduction; ROZDZIAŁ 1. Wspomaganie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – podstawy teoretyczne i empiryczne; Supporting the development of personality in children and adolescents with disabilities – theoretical and empirical bases. ROZDZIAŁ 2. Napisy jako forma wspierania edukacji i funkcjonowania społecznego osób niesłyszących i słabosłyszących; Subtitling as a form of supporting education and social functioning of deaf and hard of hearing persons. ROZDZIAŁ 3. Kwestionariusz osobowości Edwarda Ziglera (EZPQ) – podstawy teoretyczne i struktura czynnikowa polskiej wersji narzędzia; Personality Questionnaire (EZPQ): Theoretical basis and factorial structure of the Polish version of the measure. ROZDZIAŁ 4. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami z autystycznego spektrum (ASD) – teoretyczne podstawy i praktyczne wskazania; Special educational needs of students with Autistic Spectrum Disorder (ASD) – the theoretical basis and practical guidelines. ROZDZIAŁ 5. Przedwczesne narodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń rozwoju oraz niepełnosprawności – perspektywa psychologii rehabilitacji; Premature birth as a risk factor for developmental disorders and disabilities – the perspective of rehabilitation psychology. ROZDZIAŁ 6. Rola wsparcia społecznego w sytuacji doświadczania przez dziecko choroby przewlekłej; Role of social support in situation of experiencing chronic disease by a child ROZDZIAŁ 7. Wpływ niedosłuchu na procesy poznawcze dzieci i młodzieży; Effect of hearing loss on cognitive processes in children and adolescents. ROZDZIAŁ 8. Problemy edukacji w kulturze fizycznej uczniów niepełnosprawnych ruchowo; Educational problems in physical culture of students with disabilities; ROZDZIAŁ 9. Reprezentacje doświadczeń szkolnych w pamięci autobiograficznej młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną – w kontekście różnych form edukacji; Primary school experiences represented in autobiographical memory of youth with mild intellectual disability – context of inclusive and segregated forms of education. ROZDZIAŁ 10. Rola placów zabaw i terenów codziennej rekreacji w procesie rehabilitacji dziecka niewidomego i słabowidzącego; Wymagania i zasady kształtowania placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku; The role of playgrounds and recreational areas in the process of children with visual impairments’ rehabilitation. Designing of playgrounds for blind and partially sighted children – requirements and rules; ROZDZIAŁ 11. Rola relacji rodzinnych i rówieśniczych w kształtowaniu się postawy akceptacji własnego ciała u osób z niepełnosprawnością fizyczną w dzieciństwie i okresie dorastania; The role of relationships with parents and peers in forming the one’s own body acceptance in persons with physical disability during childhood and adolescence ROZDZIAŁ 12. Doświadczenie rodzicielstwa przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa; Parenthood of mothers and fathers of children with Down syndrome ROZDZIAŁ 13. Doświadczenia rodziców w sytuacji diagnozy niepełnosprawności dziecka; The experience of parents dealing with child’s disability diagnosis; ROZDZIAŁ 14. Związek pomiędzy relacjami rodzinnymi i postawami rodzicielskimi a nabywaniem kompetencji społecznych i umiejętności nawiązywania intymnych związków partnerskich na przykładzie niewidomego młodego mężczyzny i jego pełnosprawnej partnerki; The connection between family relations and attitudes and establishing an intimate partnerships based on the blind young man and his female partner ROZDZIAŁ 15. Jakość życia rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Family quality of life of families with child with autism spectrum disorders; ROZDZIAŁ 16. Przystosowanie społeczne dzieci z chorobą przewlekłą – relacje rówieśnicze dzieci z chorobą reumatyczną; Children with chronic disease social adaptation – children with rheumatic disease peer relationships; ROZDZIAŁ 17. Relacje rówieśnicze dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w procesie kształcenia integracyjnego – doświadczenia i opinie uczniów pełnosprawnych i ich rodziców; Peer relationships of children and youth with disabilities in the proces of inclusive education – experiences and opinions of students without disabilities and their parents; ROZDZIAŁ 18. Uczucia przeżywane wobec rówieśników jąkających się i ich zróżnicowanie u studentów różnych kierunków studiów; Affects experienced towards peers who stutter and differences of their level in students of different specialization.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-095-7
I. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej: Wprowadzenie do psychologii rozwojowej i stosowanych w niej strategii badawczych, II. Biologiczne podstawy rozwoju: Wpływ dziedziczenia na rozwój, Rozwój prenatalny i narodziny, Niemowlęctwo, Rozwój fizyczny: mózg, ciało, motoryka i rozwój płciowy, III. Rozwój poznawczy: Rozwój poznawczy – teoria Piageta i społeczno-kulturowy punkt widzenia Wygotskiego, Rozwój poznawczy - perspektywy przetwarzania informacji, Inteligencja: mierzenie sprawności umysłowej, Rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych., IV. Rozwój społeczny i rozwój osobowości: Rozwój emocjonalny, temperament i przywiązanie, Rozwój pojęcia JA, Różnice płciowe i rozwój ról związanych z płcią, Agresja, altruizm i rozwój moralny, V. Kontekst rozwoju: Kontekst w rozwoju I: rodzina, Kontekst rozwoju II: rówieśnicy, szkoła i technologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-208-1
Zawiera: Część I Rozwiązania, czyli podróż waszego życia: 1. Wstęp do dorosłości (Rozłóż mapę); 2. Podstawy komunikacji (On to, ona tamto); 3. Radzenie sobie w sytuacjach społecznych (Unikanie przeszkód); 4. Radzenie sobie z problemami sensorycznymi (Kiedy po prostu już nie mogę); 5. Zainteresowania i wzorce zachowań (Kultura geeków); 6. Manieryzmy (Niech żyją dziwactwa). Część II Mieszkanie, własne miejsce: 7. Opuszczamy gniazdo (Potrafisz latać!); 8. Samodzielne mieszkanie (Pan na włościach); 9. Życie z innymi (Nowa rodzina). Część III Niezależność. Święty Graal dorosłości: 10. Zarządzanie czasem (Zapanuj nad nim); 11. Kwestie transportowe (Jedź, dokąd chcesz); 12. Zarządzanie pieniędzmi (Bądź swoim bankierem); 13. Samodzielne radzenie sobie z problemami (Koniec z udręką); 14. Samoorzecznictwo (Mów prawdę); 15. Ujawnienie się (Mówić czy nie mówić?). Część IV Rozrywka. Czasami to tylko zabawa: 16. Kluby i grupy (Zabawa z innymi); 17. Samotna rozrywka (Kto powiedział, że zabawa to sport zespołowy?); 18. Przyjaźń (Zasady); 19. Randki i intymność (To nie film). Część V Praca. Utrzymanie domu: 20. Gotowi do pracy (Każdy szuka kogoś z umiejętnościami); 21. Jak dobrze wypaść na rozmowie (Pewność siebie); 22. Masz pracę! I co dalej? (Jak odnieść sukces). Część VI. Z perspektywy. Wszystko razem. 23. Ostatnie wskazówki (Jesteście gotowi). Atlas.
No cover
Book
In basket
Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. - Wyd. 1 - dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 495 s. : il. ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: 978-83-7744-083-4
Zawiera: Część 1. Audiologiczne podstawy surdologopedii 1. Fizjologia i patologia narządu słuchu 2. Metody badania słuchu 3. Protezy słuchowe: urządzenia tradycyjne i implanty 4. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego 5. Konsekwencje jednostronnych uszkodzeń narządu słuchu Część 2. Rozwój słuchu i mowy 6. Rozwój funkcji słuchowych 7. Słuch mowny w ujęciu logopedycznym. Definicje operacyjne 8. Rozwój sprawności językowych w ontogenezie Część 3. Zaburzenia mowy u osób z uszkodzeniami słuchu 9. Typologia zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem 10. Diagnoza surdologopedyczna 11. Trudności gramatyczne u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu 12. Wyrazy pochodne w słowniku dzieci z uszkodzeniami słuchu 13. Wymowa dzieci niesłyszących 14. Głos a zaburzenia słuchu u dzieci Część 4. Terapia surdologopedyczna. Zasady, metody i techniki pracy 15. Metody wychowania językowego osób niesłyszących 16. Metoda audytywno-werbalna 17. Wczesna nauka czytania w terapii dzieci niesłyszących 18. Wizualizacja mówienia i wychowanie językowe z zastosowaniem fonogestów 19. Metoda werbo-tonalna 20. Terapia surdologopedyczna - programowanie języka 21. Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie. Zadania i formy rehabilitacji dzieci 22. Logorytmika w terapii surdologopedycznej 23. Ćwiczenia emisji głosu dla osób z zaburzeniami słuchu Część 5. Komunikowanie się osób niesłyszących 24. Naturalne języki migowe a polski język migowy 25. Sztuczne i mieszane języki migowe Część 6. Psychologiczne i społeczne skutki uszkodzeń słuchu 26. Rodzicielstwo dziecka głuchego - perspektywa psychologiczna 27. Psychologiczne problemy dziecka z wadą słuchu i jego rodziny.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-162-6
Zawiera: I. Wprowadzenie: Dlaczego dzieci i młodzież z zespołem Aspergera potrzebują nauki rozumienia i wyrażania sympatii i miłości?; Cele programu; Kto może prowadzić program?; Terapia poznawczo-behawioralna. II. Jak realizować program? Ocena umiejętności okazywania sympatii i miłości; Jak prowadzić sesję?; Składniki sesji; Sesje krok po kroku; III. Sesje: Wprowadzenie do programu; Zaczynamy rozpoznawać i okazywać sympatię i miłość; Mówienie i przyjmowanie komplementów; Dlaczego okazujemy sympatię i miłość czułymi słowami i gestami?; Rozwijanie umiejętności okazywania sympatii i miłości; Załącznik 1 Historyjki używane do oceny wstępnej i końcowej; Załącznik 2 Kwestionariusze okazywania uczuć.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-173-2
Zawiera: Rozdział 1. Rola różnic w percepcji sensorycznej w autyzmie. Krótki przegląd dotychczasowych badań. Teoria percepcji sensorycznej w autyzmie ma sens. Dysfunkcja sensoryczna czy odmienne doświadczenia sensoryczne? Rozdział 2. Percepcja. Systemy sensoryczne. Czym jest percepcja? Rozwój percepcji sensorycznej. Rozdział 3. Możliwe doświadczenia sensoryczne w autyzmie. Jaki jest autystyczny sposób postrzegania świata? "Percepcja dosłowna" Niemożność odróżnienia informacji pierwszoplanowej od informacji drugoplanowej (percepcja gestalt). Brak umiejętności/trudność w zatrzymywaniu odczuwania zmiany. Percepcja fragmentaryczna (percepcja "w kawałkach"). Percepcja zakłócona. Opóźniona percepcja (opóźnione przetwarzanie). Nadwrażliwość i/lub podwrażliwość. Nietolerancja sensoryczna. Fascynacja sensoryczna. Zmienność percepcji (wahania). Wrażliwość na przeładowanie sensoryczne. Wyłączenie systemów. Agnozja sensoryczna (trudność w interpretowaniu znaczenia). Inne konsekwencje przeładowania sensorycznego. Rozdział 4. Style percepcyjne. Monoprzetwarzanie. Percepcja peryferyjna (unikanie bezpośredniej percepcji). Kompensowanie zawodzącego zmysłu za pomocą innych zmysłów. Rezonans. Sny na jawie. Rozdział 5. Style poznawcze. Podświadome, nieświadome i przedświadome procesy poznawcze. Styl przedświadomy (pośredni) a styl świadomy (bezpośredni). Uwaga w autyzmie. Tworzenie pojęć, kategoryzacja, uogólnianie. Pamięć w autyzmie. Myślenie percepcyjne. "Inercja" (deficyt funkcji wykonawczych). Wyobraźnia. Rozdział 6. Inne zaburzenia sensoryczne. Synestezja. Prozopagnozaja (ślepota twarzy). Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego (CAPD). Wrażliwość skotopowa/zespół Irlena (SS/IS). Zaburzenia integracji sensorycznej (SID) / zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD). Problemy z koordynacją ruchową. Rozdział 7. Leczenie. Trening integracji słuchowej (AIT). Metoda Irlen. Optometria behawioralna. Terapia integracji sensorycznej. Leczenie problemów koordynacji ruchowej. Terapia holding. Urządzenie do przytulania/ściskania. Aromaterapia. Rozdział 8. Profil percepcji sensorycznej. Rozdział 9. Zalecenia: tęcze i parasole. Podsumowanie. Dodatek 1. Lista profilu sensorycznego, wersja poprawiona (SPCR). Dodatek 2. Tęcza i tabela - do skopiowania. Dodatek 3. Środowisko przyjazne dla osób autystycznych - lista.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8309-114-3
Zawiera: Część I. Podstawy teoretyczne i metodologiczne 1. Rzut oka na nasz rozwój społeczny 2. Być rodzicem dziecka z trudnościami w rozwoju społecznym 3. Całościowe zaburzenia rozwoju i autyzm 4. Rozwój intersubiektywności Część II. Praktyka 5. Zasady stosowania interwencji edukacyjnych 6. Przestrzeń i czas na nowe porozumienie z dzieckiem 7. Punkt wyjścia i wyznaczenie celów – ocena i plan 8. Jak wprowadzić zabawy i uczyć umiejętności społecznych Część III. Materiały i zabawy 9. Materiały i zabawki 10. Sto zabaw wspierających rozwój intersubiektywności Część IV. Doświadczenia i wnioski 11. W stronę komunikacji 12. Współpraca ekspertów – dlaczego rodzice, terapeuci i nauczyciele powinni sobie pomagać 13. Czy w przyszłości rodzice będą inni? Bibliografia; Dodatek.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-147-3
Zawiera: Wprowadzenie; 1. Medyczne terapie celowane a samookaleczenia. 2. Zachowania autoagresywne i agresywne w autyźmie - głębsze spojrzenie. 3. Zachowania autoagresywne i agresywne oraz napady padaczkowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 4. Neuropsychiatryczny model ewaluacji i leczenia zachowań autoagresywnych w autyźmie. 5. Badanie wpływu skutków ubocznych leków stosowanych w terapii zachowń problemowych. 6. Zachowania autoagresywne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wpływ chorób alergicznych. 7. Medyczne i żywieniowe podejście do leczenia zachowań autoagresywnych i agresji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - piętnaście studiów przypadku. 8. Interwencje dietetyczne i żywieniowe w przypadku zachowań autoagresywnych w autyźmie - wnioski z pięciu lat pracy klinicznej. 9. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a zachowania autoagresywne. 10. Zachowania autoagresywne - ocena i interwencja za pomocą strategii wspierania pozytywnych zachowań. 11. Trening komunikacji funkcjonalnej jako metoda postępowania w zachowaniach autoagresywnych. 12. Zachowania autoagresywne związane z lękiem - ocena i interwencja. 13. Podejście redukcji stresu w przypadkach zachowań autoagresywnych u osób z autyzmem. Załącznik A: Biologiczne współuwarunkowania zachowań autoagresywnych. Załącznik B: Kwestionariusz celowany wskazujący rozdziały z określonymi zagadnieniami. Załącznik C: Wywiad ustrukturyzowany do oceny skutków ubocznych leków (SIAMSE). Załącznik D: Kompleksowa lista behawioralnych wskaźników lęku. Indeks rzeczowy. Indeks autorów.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7744-099-5
Zawiera: Część I. Czym jest seksualność i zespół Aspergera 1. Zespół Aspergera 1.1. Zespół Aspergera 1.2. Seksualność a zespół Aspergera 1.3. Okres dojrzewania płciowego 1.4. Antykoncepcja 1.5. Czynnik społeczny 1.6. Zachowania seksualne 2. Niewłaściwe zachowania seksualne: zrozumienie i interwencja 2.1. Czynniki wyzwalające i podtrzymujące 2.2. Zrozumienie niewłaściwych zachowań seksualnych 2.3. Ograniczone zainteresowania i obsesje seksualne 2.4. Masturbacja 2.5. Napaści na tle seksualnym i przestępstwa 2.6. Przestępczość seksualna 3. Umiejętności społeczne 3.1. Narzędzia rozwijające umiejętności społeczne 3.2. Kontakt wzrokowy 3.3. Zachowania afektywne 3.4. Komunikacja 3.5. Emocje 3.6. Myśli automatyczne 3.7. Teoria umysłu 4. Różnorodność seksualna i tożsamość płciowa 4.1. Różnorodność seksualna 4.2. Orientacja seksualna 4.3. Tożsamość płciowa 5. Para, intymność i seksualność 5.1. Intymność 5.2. Pożądanie 5.3. Komunikacja afektywna 5.4. Dynamika par 5.5. Empatia 5.6. Intymność seksualna 6. Program edukacji socjoseksualnej 6.1. Program edukacji seksualnej 6.2. Struktura programu edukacji socjoseksulanej dla osób z zespołem Aspergera 6.3. W jaki sposób program edukacji socjoseksualnej pomaga osobom z zespołem Aspergera 6.4. Ocena programu i wyniki Cześć II. Program rozwoju umiejętności socjoseksualnych Wstęp. Jak korzystać z programu Warsztaty 1. Ocena i wprowadzenie do programu Warsztaty 2. Wprowadzenie do seksualności i ćwiczenia komunikacyjne Warsztaty 3. Miłość i przyjaźń Warsztaty 4. Fizjologiczne aspekty seksualności Warsztaty 5. Relacje seksualne i inne zachowania seksualne Warsztaty 6. Emocje Warsztaty 7. Choroby przenoszone drogą płciową, zakażenie HIV i zapobieganie im Warsztaty 8. Orientacja seksualna Warsztaty 9. Alkohol, narkotyki i seksualność Warsztaty 10. Wykorzystywanie seksualne i niewłaściwe zachowania seksualne Warsztaty 11. Seksizm i przemoc w związkach uczuciowych Warsztaty 12. Opanowanie emocji, teoria umysłu oraz intymność. Załącznik. Profil seksualny dorosłych osób z zespołem Aspergera: potrzeba wsparcia i interwencji: Badanie, wyniki, dyskusja, dalsze analizy, potrzeba edukacji i wsparcia. Spis rycin, ramek i tabel.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again