Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Nitecki Stanisław
(5)
Kogut Anna
(1)
Noga Barbara
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Opieka społeczna
(3)
Świadczenia społeczne
(2)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Zasiłki mieszkaniowe
(1)
Świadczenia
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-931781-0-0
1. Zagadnienia ogólne; 2. Decyzje u.p.s. z k.p.a.; 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje: Określenie organu administracji publicznej; Oznaczenie daty; Podstawa prawna; Oznaczenie strony; Rozstrzygnięcie; Uzasadnienie decyzji; Pouczanie o środkach odwoławczych lub zaskarżenia; Podpis; Inne elementy decyzji; 4. Inne prawne formy załatwiania spraw; 5. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a.; 6. Zawiązanie organu wydaną decyzją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o pomocy społecznej / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 1.01.2013 r. - Wrocław : Gaskor Sp. z o.o. , 2013. - 1164 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-933431-8-8
1. Przepisy ogólne: Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy; Zadania pomocy społecznej; 2. Świadczenia z pomocy społecznej: Zasiłki i usługi; Domy pomocy społecznej; Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; Pomoc dla osób usamodzielnianych; Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; Zasady odpłatności za świadczenia; Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej; 3. Organizacja pomocy społecznej: Struktura organizacyjna pomocy społecznej; pracownicy socjalni; Rada Pomocy Społecznej; Nadzór i kontrola; 4. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-0-5
1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego ; 4.Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżenie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - Stan prawny na 17.08.2010 r. - Wrocław : Gaskor Sp. z o.o., 2010. - 443, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-929684-5-0
1.Problematyka niepełnosprawności w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym; 2. Pojęcie niepełnosprawności i procedury orzekania o niepełnosprawności; 3. Instytucje realizujące zadania na orzeczenia osób niepełnosprawnych; 4. Edukacja osób niepełnosprawnych; 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Sytuacja osób niepełnosprawnych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; 6. Pozycja osoby niepełnosprawnej w wybranych regulacjach prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Świadczenia rodzinne : procedura i tryb przyznawania / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 15.10.2009 r. - Wrocław : Gaskor Sp. z o.o., 2009. - III,377 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-929684-1-2
1. Pojęcie świadczenia rodzinnego; 2. Zasady ogólne postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych; 3. Podmioty postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych; 4. Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy końcowe; 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-2-9
1. Miejsce świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w systemie prawa; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowania odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again