Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Czekaj Krzysztof
(5)
Niesporek Andrzej
(2)
Zawartka-Czekaj Monika
(2)
Bartoszek Adam
(1)
Kolczyński Mariusz
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Pyka Jacek
(1)
Sztumski Janusz
(1)
Zawartka Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nałóg
(2)
Bezrobocie
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Kadry
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Korfanty, Wojciech (1873-1939)
(1)
Listy polskie
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
Motywacja pracy
(1)
Organizacja
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Popiel, Karol (1887-1977)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przestępczość
(1)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Świętochłowice (woj. śląskie)
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60953-38-9
1. Kapitał ludzki - dekonstrukcja pojęcia; 2. Refleksje wokół poznawczej zasadności terminu "kapitał społeczny"; 3. Koncepcja kapitału społecznego, jako odpowiedź na ograniczenia koncepcji kapitału ludzkiego w wyjaśnieniu dobrobytu jednostek i grup społecznych; 4. Głos na temat pożytku z koncepcji kapitału ludzkiego; 5. Peryferyjność jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych; 6. Czynniki edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego i zawodowego na Opolszczyźnie; 7. Kapitał ludzki a doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny; 8. Aktywność społeczna kobiet wiejskich a ich oczekiwania wobec władz lokalnych; 9. Uwarunkowania kapitałów w miastach średniej wielkości. Przykład Kędzierzyna-Koźla i Raciborza; 10. Opinie o warunkach życia a aktywność kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych Górnego Śląska; 11. Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału społecznego. Studium przypadku; 12. Aktywizacja kapitału ludzkiego przez edukację na przykładzie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku; 13. Ukryty kapitał ludzki i społeczny w systemie pomocy społecznej średniego miasta. Przypadek Świętochłowic; 14. Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich - rola postulowana i rzeczywista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 83-88402-82-X
1. Badanie kwestii społecznej w mieście okresu transformacji systemowej- zagadnienia metodologiczne; 2. Częstochowa- miasto i jego zasoby ludnościowe; 3. Zbiorowość lokalna Częstochowy wobec bezrobocia; 4. System pomocy społecznej w mieście a kwesta socjalna; 5. Miejskie instytucje społecznego wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w 2001 i 2000 roku; 6. Środowiska uzależnionych i współuzależnionych w Częstochowie. Specjalistyczne instytucje wobec nowych wymiarów starych problemów; 7. Wykroczenia oraz przestępczość jako problem społeczny w 2001 oraz 2000 roku; 8. Lokalnie i terytorialnie zorganizowani przeciw wykluczeniu i marginalizacji. Od diagnozy do strategii polityki społecznej w województwie śląskim na początku XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-30-7
R.1 Marketing jako działalność związana z rynkiem, R.2 Międzynarodowe otoczenie marketingowe, R.3 Segmentacj a rynku międzynarodowego i wybór rynku docelowego, R.4 Marketing-mix na rynku miedzynarodowym, R.5 Marketing na rynku Unii europejskiej.Wybrane problemy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-59-5
1.Skutki rewolucji technologicznej i globalizacji w sferze zatrudnienia, 2.Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2000, 3.Zatrudnienie, produkt krajowy brutto i społeczna wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2001, 4.Absorbcja zasobów pracy przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Podstawowoe przyczyny spadku zatrudnienia w Polsce, 6.Uwarunkowania polskiego rynku pracy, 7.Analiza współzależności między stopą bezrobocia a wskaźnikiem inflacji w Polsce w latach 1990-2002, 8.Edukacja i kompetencje pracowników, 9.Telepraca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 978-83-60953-03-7
1. Od problemów i kwestii społecznych do polityki społecznej i planowania społecznego- zagadnienia metodologiczne; 2. Ruda Śląska- miasto okresu restrukturyzacji; 3. Bezrobocie w mieście podlegającym restrukturyzacji; 4. System pomocy społecznej w mieście; 5. Uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu i środków odurzających w rudzie Śląskiej; 6. Wykroczenia i przestępczość jako wymiary dezorganizacji społecznej w mieście; 7. Przegląd miejskiej strategii rozwiązywania problemów; 8. W kierunku zrównoważonej polityki miejskiej czyli od ewaluacji do planowania społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88402-93-7
1.Szkoła chicagowska i jej fenomen w socjologii amerykańskiej i światowej; 2. The City- modyfikowany manifest Szkoły chicagowskiej w socjologii; 3. Konceptualizacja i operacjonalizacja "fundamentów" metodologicznych i metodycznych Szkoły; 4. Główne nurty chicagowskiej Szkoły: kwestie i problemy społeczne w monografiach chicagowskich; 5. Szkoła chicagowska w socjologii? Od krytyki pierwszej do fundacji drugiej Szkoły chicagowskiej; 6. Szkoła chicagowska a socjologia polska 1915-2005; Szkoła chicagowska - intelektualna tradycja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 83-88402-83-8
1. Od badania kwestii społecznej w mieście do polityki społecznej i planowania społecznego - zagadnienia metodologiczne; 2. Świętochłowice - najmniejszy powiat grodzki województwa śląskiego i jego kapitał ludzki; 3. Bezrobocie w zbiorowości mieszkańców; 4. Kwestia socjalna i system pomocy społecznej; 5. Problem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i środków odurzających w społeczności mieszkańców miasta; 6. Poznane wymiary dezorganizacji i przedsiębiorczości w mieście; 7. Od diagnozy problemów społecznych do kreacji strategii polityki społecznej w Świętochłowicach; 8. Planowanie społeczne w mieście. Od strategii do planu społecznego przedsięwzięć i organizowania społeczności lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-23-4
Wstęp; Organizacja w świetle socjologii; Pierwotne i wtórne struktury współżycia ludzi; Organizacje w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych; Nauki organizacyjne - nowe spojrzenie na stare problemy; Współczesne teorie organizacji; Komunikacja i informacja w organizacji; Układ wartości organizacyjnych; Konflikt w organizacji; Przywództwo i władza w organizacji; Praktyka kierowania ludźmi w organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again