Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Pomykało Wojciech
(3)
Chołaj Henryk
(2)
Iskra Wiesław
(2)
Główczyk Jan
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Szewczuk Włodzimierz
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Żygulski Kaizmierz
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Gospodarka
(3)
Globalizacja
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Czek
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Ekonomia
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Kredyt
(1)
Kultura
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pedagogika
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Psychologia
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Socjologia
(1)
Wysiedlanie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86169-23-0
Cz. I Temporalne wymiary transformacji: Czas jako kategoria społeczna w badaniach nad transformacją polską; Diachroniczne (sekwencyjne) i synchroniczne myślenie o transformacji; Polska w perspektywie czasu, Polska w perspektywie przestrzeni; Koncepcja czasu osiowego i jego dramaturgia w Polsce. Cz. II Transformacja a niedorozwój: Kwestia przyspieszonego przejścia cywilizacyjnego (doganiająca modernizacja jako pokonywanie czasu utraconego); Rolnicy w po trzasku strategii ekonomicznej w okresie przejścia systemowego; Amerykanizacja Polski, ale jaka. Addenda: Czy istnieje historyczny układ odniesienia dla postsocjalistycznej transformacji gospodarki pol.; W sprawie światowych doświadczeń przezwyciężania peryferyjności gospodarki; Partner ekonomistów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-39-7
Cz. I Panorama współczesnej myśli organizatorskiej : 1. Osiowa problematyka globalizacji w świetle debaty międzynarodowej, 2.Społeczny ruch oporu przeciwko globalizacji. Cz. II Globalizacja ekonomiczna-prolegomena : 1.Słowa i ich treść. "Odpowiednie dać rzeczy słowo", 2.O naturze globalizacji gospodarki światowej, 3.Dyskurs w sprawie rodowodu globalizacji ekonomicznej, 4.Od więzi lokalnych (sąsiedzkich, łańcuchowych) do więzi planetarnych, 5.Powstanie kapitalizmu globalnego, 6.Ekonomiczna rola państwa w dobie globalizacji. Cz. III Stawienie się globalistyki jako nauki o globalizacji : 1.Marco Polo patronem globalizacji, 2.Wybuch pierwszej światowej debaty globalistycznej, 3.Kontro wersje doktrynalne obecnej światowej debaty na temat globalizacji, 4.Problemy globalne, globalizacja, globalistyka, 5.Globalizacja historii i historia globalizacji, 6.Globalizacja a geopolityka; geopolityczne aspekty globalizacji. Cz. IV Polska droga do globalizacji : 1.Transformacja systemowa jako szczególny przypadek stawania się globalizacji gospodarki światowej, 2.Globalizacja rynkowa jako forma konwergencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-04-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-04-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-03-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1998. - 1213 s. : fot., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-86169-19-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86169-24-9
Przedmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych; Ewolucja teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych; Miejsce handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym; Teoretyczne podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej; Międzynarodowe przepływy czynników produkcji; Ceny w wymianie międzynarodowej; Kursy i rynki walutowe; Dolar w handlu amerykańskim i międzynarodowym; Bilans płatniczy; Zagraniczna polityka handlowa; Konkurencja międzynarodowa; Różnicowanie i globalizacja gospodarki światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-24-9
Przedmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych; Ewolucja teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych; Miejsce handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym; Teoretyczne podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej; Międzynarodowe przepływy czynników produkcji; Ceny w wymianie międzynarodowej; Kursy i rynki walutowe; Dolar w handlu amerykańskim i międzynarodowym; Bilans płatniczy; Zagraniczna polityka handlowa; Konkurencja międzynarodowa; Różnicowanie i globalizacja gospodarki światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-48-6
1.Czynności bankowe, 2.Rachunki babkowe, 3.Przyjmowanie depozytów, 4.Udzielanie kredytów, 5.Kredyty konsumenckie, 6.Gwaranecje bankowe, akredytywy, poręczenia, 7.Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 8.Pieniądz elektroniczny, 9.Operacje czekowe i wekslowe, warranty, 10.Terminowe operacje finansowe, 11.Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów, 12.Czynności obrotu dewizowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-51-6
Moja droga naukowa, Problem przesiedleńców świetle niemieckiej socjologii, Niemiecki "Prawo do Ojczyzny" a społeczna rzeczywistość, Problemy współczesnej kultury, Epigoni obrazoburstwa, Problemy rozwoju demokracji kulturalnej, Uniwersalna i narodowa funkcja kultury w Polsce Niepodległej, Środki masowego przekazu i wartość kultury, Kultura jako czynnik tożsamości narodowej. Przemiany kultury klasy robotniczej w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego, Zagadnienia teoretyczne, Globalne problemy współczesnego świata a zadania edukacji, Doświadczenia UNESCO w upowszechnianiu wiedzy i nauki, Spór o wartości w świecie współczesnym, Problemy globalne i ich naukowe badanie, Widmo przyszłości: nowa fala okrucieństwa, Badania czasu u schyłku stulecia, Badania naukowe współczesnego stanu średniego, Europa: bilans XX wieku i perspektywy XXI wieku, Globalne i regionalne perspektywy kultury współczesnej, Planetarny wymiar kultury i jej różnorodność, Uwagi o ekstremalnych zjawiskach w kulturze współczesnej, Czytając tajne polskie teczki J.Stalina, Spojrzenie na edukację kulturalną z perspektywy współczesnych dylematów aksjologicznych i społeczno-kulturalnych, Zagrożenia kultury w perspektywie globalnej, Granice kultur świata w XXI wieku, Etos edukacji w XXI wieku. Uwagi socjologa, Genealogia teraźniejszości, Ten świat-uwagi socjologa, Paradygmat edukacji w XXI wieku i jego konsekwencje dla kształcenia dorosłych, Myśliciel i bieg stuleci, Problemy sprawiedliwości na Sejmie Czteroletnim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Uniwersalny słownik ekonomiczny / Jan Główczyk. - Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 2000. - VIII, 504 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86169-22-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again