Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(10)
Author
Albigowski Marek
(3)
Święch Andrzej
(3)
Dąbrowski Jarosław Filip
(2)
Siemasz Jerzy
(2)
Bank John
(1)
Barrow Colin
(1)
Belka Marek
(1)
Bowman Cliff
(1)
Campbell David
(1)
Collin Simon
(1)
Doyle Peter
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Faulkner David
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Hamill Jim
(1)
Janiszewski Adam
(1)
Kotler Philip
(1)
Księżniak Emilia
(1)
Lane Ronald W
(1)
Piercy Nigel
(1)
Purdie Tony
(1)
Russell Thomas J
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Stonehouse George
(1)
Temperton Paul
(1)
Teodorowicz Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Marketing elektroniczny
(3)
Język angielski
(2)
Marketing
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Globalizacja
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instytucja totalna
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marka*
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Organizacja
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Strony WWW
(1)
Unia Europejska
(1)
Współdziałanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Genre/Form
Opowiadanie polskie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88667-54-8
1. Krok do przodu, dwa kroki do tyłu, 2. Nowocześniejszy marketing, 3. Zarządzanie - sztuka zapomniana, 4. Realne pieniądze dla wirtualnych firm, 5. Opuścić okręt!
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Euro: wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : FELBERG SJA, 2001. - 292 s. : wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-88667-01-7
Tło euro; Dlaczego wprowadza się euro; Wizerunek eurolandu; W jaki sposób tworzy się euro?; Ekonomia euro; Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii walutowej; Czy euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Instytucje związane z euro; Bank Centralny Europy; Euro-X; Zagadnienia prawne; Euro - wyeliminowanie wątpliwości prawnych; problemy jeszcze przed nami; Czy UGW może stać się maoistycznym skokiem naprzód Europy; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Euro i waluty środkowoeuropejskie; Rynek finansowe; Euro i rynek pieniężny; Euro i rynki akcji; Fundusze emerytalne a UGW; Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Euro a praktyki księgowe; Wpływ na usługi finansowe; Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-03-3
Problematyka strategii i zarządzania w biznesie globalnym i transnarodowym, Globalizacja i wizja globalna, Analiza działalności globalnej, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Analiza makrootoczenia globalnego, Strategia globalna i transnarodowa, Globalne i transnarodowe strategie obsługi rynku, Globalne zarządzanie produkcja i logistyka, Globalne strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Globalne zarządzanie w sferze technologii, Globalne i transnarodowe zarządzanie w marketingu, Globalne zarządzanie finansami, Struktura organizacyjna i kontrola w firmie globalnej, Zarządzanie globalnymi fuzjami, przejęciami i aliansami, Globalna działalność gospodarcza
i przyszłe trendy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85205-42-X
Zawiera: CZĘŚĆ I: Istota zarządzania marketingowego; CZĘŚĆ II: Analiza możliwości rynkowych; CZĘŚĆ III: Ba- danie i wybór rynków docelowych; CZĘŚĆ IV: Rozwój strategii marketingowych; CZĘŚĆ V: Planowanie progra- mów marketingowych; CZĘŚĆ VI: Organizacja, wdrażanie i kontrola wysiłku marketingowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-24-6
I. Klient jako imperatyw: 1. Cóż się stało z marketin giem? A siedzi sobie w kącie nadąsany; 2. Zarządzanie ukierunkowane na zadowolenie klienta. czy naprawdę zależy nam na uzyskaniu zadowolenia klienta w długim okresie?; 3. Budowanie orientacji na klienta. Co robi my, kiedy nam zależy. Studium przypadku nr 1: Avis Europe Ltd. Synergia pomiędzy klientami i pracownikami jako fundament prze wagi konkurencyjnej; Studium przypadku nr 2: CIGNA Employee Benefits. Budowanie organizacji zorientowanej na klienta; Studium przypadku nr 3: Ford Cellular Systems. II. Na czym polega działanie firmy na rynku: wytycza nie ścieżki strategicznej: 4. Strategia rynkowa. Rynek - definicja, segmentacja i wybory; 5. Strategia rynko wa. Oferta wartości- misja rynkowa, różnicowanie kon kurencyjne oraz aktywa marketingowe i marki; 6. Strategia rynkowa. Zasadnicze relacje- klienci, konkurenci, kooperanci i pracownicy; 7. Planowanie markwtingowe. Co należy żrobić, aby od strategii przejść do planu. Studium przypadku nr 4: Allied Dunbar. Reorientacja rynkowa i strategia marki; Studium przypadku nr 5: IBM Studium przypadku nr 6: Virgin. Piosenkarz czy piosen ka. III. Rzeczywiste problemy związane z działaniem rynku: 8. programy i działania marketingowe. Czy kiedykolwiek nasz marketing jest przemyślany?; 9. Organizacja mar ketingu. Czy organizujemy w celu realizacji, czy nie, i co będzie dalej?; 10. Informacje i wywiad dla marke tingu. Od badań rynkowych do wyczuwania rynku; 11. Pro ces planowania marketingowego. Tworzenie skutecznych planów, z kórymi pracownicy się identyfikują; 12. Bud żetowanie dla marketingu. W jaki sposób zapewniamy zasoby działań marketingowych?; 13. Zarządzanie organi zacją sprzedazy. Przekładanie strategii rynkowej na or ganizację sprzedaży. Studium przypadku nr 7: Samochody DAEWOO. Zmienianie zasad konkurencji; Studium przypadku nr 8: Wojny super marketów. Rywalizacja konkurencyjna i pozycjonowanie strategiczne w brytyjskim sektorze supermarketów; Studium przypadku nr 9: British Airways. Jak rysuje się przyszłość "ulubionych linii lotniczych świata"? IV. Rywalizacja strategii rynkowej: 14. Wdrażanie strategii rynkowych i rola strategicznego marketingu wewnętrznego. Przeobrażanie strategii i planów rynko wych w skuteczne działania marketingowe; 15. Lista zadań w strategicznej reorientacji rynkowej. Jakie są nasze prawdziwe problemy związane z działaniami na rynku? Studium przypadku nr 10: Lion Machines Ltd; Studium przypadku nr 11: Opus Partnership. Otis plc i Nokia Mobile Phones; Studium przypadku nr 12: Swallows Stores Ltd. Bariery orientacji rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w sieci / Simon Collin ; tłum. Andrzej Święch. - Warszawa : FELBERG SJA, 2002. - 191, [1] s. : rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-88667-10-6
Marketing w Internecie, Budowanie marki w Internecie, Witryny,Zzwartość witryny, Promowanie witryny, Reklama w sieci, Pomiar reackji odbiorców, Marketing bezpośredni, E-fcommerce, Public relations i kontakty z mediami, Badania i analizy rynku, O marketingu w Internecie, Działanie w sieci, Katalog www.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-22-X
Cz.I Podstawy tworzenia wartości: Marketing a wartość dla udziałowców; Kierunek: wartość dla udziałowców; Marketingowy czynnik tworzenia wartości; Teraz rozwój. Cz.II Rozwój strategii wysokiej wartości: Ocena pozy cji strategicznej; Strategia marketingowa oparta na wartości. Cz.III Realizacja strategii wysokiej wartości: Budowa nie kapitału marki; Ustalanie cen ze względu na war tość; System komunikacji oparty na wartości; Marketing wartości dodanej prowadzony przez Internet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-21-1
Cz.I Ewolucja: 1.Czym są public relations?; 2.Ewolucja public relations. Cz.II Walidacja: 3.Opinia publiczna; 4.Etyka; 5.Bada nia; 6.Prawo. Cz.III Aktywacja: 7.Komunikacja; 8.Zarządzanie; 9.Za rządzanie kryzysami; 10.Zintegrowana komunikacja mar ketingowa. Cz.IV Realizacja: 11.Pisanie w public relations; 12.Pisanie "dla oka" i "dla ducha"; 13.Public rela tions a Internet. Cz.V Publiczność: 14.Media drukowane; 15.Media elektro niczne; 16.Pracownicy; 17.Wielokulturowe społeczności a public relations; 18.Rząd; 19.Konsumenci i inwesto rzy. Cz.VI Przyszłość: 20.Złoty wiek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama : według Ottona Kleppnera / Thomas J. Russell, Ronald W. Lane. - Warszawa : FELBERG SJA, 2000. - 818 s. : fot., il. kolor. ; 26 cm.
ISBN: 83-911465-7-X
Znaczenie reklamy; Reklama rys historyczny; Funkcje reklamy; Planowanie i reklama; Spirala reklamy i pla- nowanie marki; Marketing ukierunkowany; Zarządzanie reklamą; Agencja reklamowa, usługi medialne i inne; Działania marketingowe i reklamowe reklamodawców; Me- dia; Podstawowe strategie medialne; Telewizja; Radio; Prasa; Czasopisma; Reklama zewnętrzna; Reklama z re- akcją bezpośrednią i reklama wysyłkowa; Promocja sprzedaży; Tworzenie reklam; Jak powstaje reklama; Koncepcja całości: słowa i obrazy; Sztuka drukarska; Reklama telewizyjna; Reklama radiowa; Znaki handlowe i opakowania; Pełna kampania reklamowa; Świat wokół reklamy; Reklama w działalności detalicznej; Reklama międzynarodowa; Prawne i inne ograniczenia działalno- ści reklamowej; Gospodarcze i społeczne konsekwencje reklamy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-911465-2-9
1. Wprowadzenie: Poziomy strategii; Proces strategii; Struktura książki. 2. Macierz klienta: Obniżka ceny; Podnoszenie postrzeganej wartości użytkowej; Co dalej?; Inne posunięcia na macierzy klienta; Konstruowanie macierzy klienta; Podsumowanie. 3. Macierz producenta: Charakterystyka macierzy producenta; Określenie podstawowych cech konkurencyjnych; Trwała prze waga konkurencyjna; Wypełnianie luk w zasobach i umiejętnościach; Konstruowanie macierzy producenta; Podsumowanie 4. Otoczenie konkurencyjne: Rywalizacja w sektorze; Bariery wejścia do sektora; Siła przetargowa nabywców; Siła przetargowa dostawców; Zagrożenie ze strony substytutów; Zalety modelu pięciu sił; Analiza konkurentów; Grupy strategiczne; Charakterystyka analizy konkurentów; Posumowanie 5. Przyszłość: Zmiany na macierzy klienta; Zmiany na macierzy producenta; Analiza PEST; Scenariusze rozwoju trendów; Proponowana metoda budowania scenariuszy; Podsumowanie 6. Warianty strategiczne: Kombinacje macierzy klienta i producenta; Kostka ryzyka; Ocena strategii; Analiza przypadku; Podsumowanie 7. Przedsięwzięcie partnerskie oraz nabycie innej firmy: Strategia współpracy; Dlaczego firmy współpracują ze sobą?; Dobór partnera; Tworzenie aliansów strategicznych; Kierowanie przedsięwzięciem partnerskim; Ewolucja aliansu strategicznego; Nabycie (przejęcie) innej firmy; Podsumowanie 8. Realizacja strategii poprzez rozwój wewnętrzny: Realizacja; Identyfikowanie barier na drodze zmian; Priorytety i podział obowiązków; Budowanie konta burzenie; Podsumowanie 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie przez jakość / John Bank ; tł. Andrzej Teodorowicz. - Warszawa : FELBERG SJA, 1999. - 236 S. : rys., wykr. ; 21 cm.
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-911465-1-0
Zawiera: Wstęp; Orientacja na klienta (Klient nasz pan, Potęga konsumentów, Obsługa klienta w amerykańskim stylu, Lekceważenie klienta, Relacje międzyludzkie w marketingu); Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość (Jakość dla zysku, Dobrze za pierwszym razem, Koszt jakości, Porównanie z konkurencją- benchmarking, Wszyscy są zaangażowani, Efekt synergii w pracy zespołowej, Własność i elementy współzarządzania, Menedżerowie jako modele ról, Uznanie i nagroda, Proces tworzenia jakości); Co mówią autorytety (W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Karoru Ishikawa, Philip B. Crosby, William E. Conway); Obniżanie kosztu jakości (Studium katastrofy promu kosmicznego Challenger, Koszt jakości, Przykłady kosztów jakości); Studium zarządzania przez jakość (Zmiana kultury organizacyjnej firmy, British Airways - nowe podejście do obsługi klienta, IBM - tworzenie polityki i planu jakości, Korporacja Xerox -ZPJ jako strategia konkurencyjna, Paul Revere Insurance Group - ZPJ w firmie ubezpieczeniowej, Royal Mail); Narzędzia i techniki zarządzania przez jakość (Techniki analizowania procesów jakościowych, Statystyczna kontrola procesów, Zorganizowane rozwiązywanie procesów); Jak uniknąć przesady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again