Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Fronkiewicz Ewa
(1)
Sieniuć Magdalena
(1)
Szewczyk Marek
(1)
Szymanek Tadeusz
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wyporska Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Administracja
(1)
Emigracja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Patenty
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wynalazki
(1)
Wzornictwo przemysłowe
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Znaki towarowe
(1)
Subject: time
1945-
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-914500-1-5
1. Początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze etapy rozwoju, 2. Układy z Schengen i ich wpływ na współpracę w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 3. Prawo instytucjonalne UE/WE, 4. Współpraca sądowa w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 7. Prawo azylowe i wizowe oraz polityka imigracyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-914-500-3-1
R. I. Uwagi wprowadzające, R. II. Klasyfikacja dóbr materialnych, R.III. Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemyslowych, R. IV. Przedmioty prawa własności przemysłowej. Regulacje prawne międzynarodowe w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Regulacje krajowe w zakresie wynalzaków, R. V. jak uzyskac patent europejski. Międzynarodowe akty prawne. Akty normatywne prawa krajowego. R. IV Topografia układów scalonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87218-36-7
1. Sądowa kontrola administracji publicznej, jej geneza i funkcje - pojęcia ogólne. 2. Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich. 3. Ustrój sądów administracyjnych. 4. Przedmiot i zasady postępowania sądowo-administracyjnego. 5. Zakres działania sądów administracyjnych. 6. Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego. 7. Czynności postępowania. 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. 9. Szczególne tryby postępowania. 10. Orzeczenia sądowe. 11. Sądowo-administracyjne postępowanie odwoławcze. 12. Sprawowanie nadzoru judykacyjnego przez NSA. 13. Wznowienie postępowania. 14. Koszty sądowe. 15. Środki dyscyplinujące oddziaływania na funkcjonowanie administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-914500-6-2
1. Założenia teoretyczne: Co to są stosunki międzynarodowe?: Podmioty stosunków międzynarodowych; Wojna jako szczególna forma stosunków międzynarodowych; Dyplomacja - główna forma stosunków międzynarodowych w czasie pokoju; ekonomiczne i kulturalne instrumenty polityki zagranicznej. Kierunki i metody badawcze: Charakter nauki o stosunkach międzynarodowych; Metoda historyczno-porównawcza; Metoda statystyczna; Gry matematyczne i symulacje. Najważniejsze teorie stosunków międzynarodowych: Geopolityka; Liberalizm i neoliberalizm; Realizm i neorealizm; Neomarksizm; Teorie systemowe; Teorie psychologiczne; Teoria kulturowa. Perspektywy teorii stosunków międzynarodowych: Interes narodowy; system międzynarodowy; Systemy wartości a interesy narodowe; Interes narodowy w warunkach międzynarodowej współzależności. 2. Zastosowanie historyczne: wielobiegunowy system czasów nowożytnych: Formowanie się systemu wielobiegunowego; Równowaga sił; Rewolucyjne ćwierćwiecze; system wiedeński: powstanie i upadek; Od systemu wersalskiego do drugiej wojny światowej; Druga wojna światowa i jej konsekwencje; Porównawcze konkluzje. Dwubiegunowy system zimnej wojny: Ramy instytucjonalne nowego systemu międzynarodowego; Hipertrofia wojny totalnej; Geneza zimnej wojny; Likwidacja systemu kolonialnego; Na krawędzi trzeciej wojny światowej, 1948-1953; Pokojowe współistnienie 1954-1964; Okres wojny wietnamskiej 1964-1975; Zachwianie i przywracanie równowagi światowej 1975-1985; Końcowa faza zimnej wojny 1985-1989. Stosunki międzynarodowe po okresie zimnej wojny: USA jako hegemon w systemie jednobiegunowym; Unia Europejska - partner czy rywal; Chiny - rozbudowany gigant światowy; Odradzanie się potęgi Rosji; Perspektywy. Polska i świat w XX i XXI wieku: Dylematy polityki polskiej w Drugiej Rzeczypospolitej; Ograniczona suwerenność: Polska 1945-1989; Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again