Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Grzesiuk Lidia
(3)
Klebaniuk Jarosław
(2)
Bielańska Anna
(1)
Billig Piotr
(1)
Dudek Zenon Waldemar
(1)
Fijałkowski Paweł
(1)
Karpowicz Paweł
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Maurin Krzysztof
(1)
Motycka Alina
(1)
Pajor Kazimierz
(1)
Pawlik Jerzy
(1)
Pytka Lesław
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Rudowski Tomasz
(1)
Skogemann Pia
(1)
Termińska Katarzyna
(1)
Trejderowski Tomasz
(1)
Zierkiewicz Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Psychoterapia
(4)
Kobieta
(3)
Psychoterapia grupowa
(3)
Płeć
(3)
Homoseksualizm
(2)
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Postawy
(2)
Psychoanaliza
(2)
Psychologia
(2)
Rodzina
(2)
Samopoznanie
(2)
Wychowanie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Świadomość
(2)
Alienacja
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Archetyp (psychol.)
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dusza
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wykorzystywane seksualnie
(1)
Etyka społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Fenomenologia
(1)
Informacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia
(1)
Jaźń
(1)
Kazirodztwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nerwice
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nirówności społeczne
(1)
Nowotwory
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Opór (postawa)
(1)
Opór bierny
(1)
Orientacje seksualne
(1)
Osobowość
(1)
Prawo do informacji
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychodrama
(1)
Psychozy
(1)
Regresja (psychol.)
(1)
Rola społeczna
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksizm
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Wina (etyka)
(1)
Zaborowski, Zbigniew
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-98-2
I. Konteksty psychologiczne : Zdrowe i niezdrowe oblicza bierności; Poczucie skuteczności alternatywą dla bierności; Orientacja temporalna w kontekście aktywności i bierności podmiotu; Alienacja i wartości; Duchowy rozwój człowieka - między biernością i aktywnością; Kody etyczne jako podstawa ocen moralnych zachowań ludzi w stosunku do świata przyrody. II. Konteksty kliniczne: Bierność w kontekście niepełnosprawności; Optymizm - pesymizm a zaburzenia psychiczne; Przyczyny bierności osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby jej przezwyciężania; Przeciw bierności, czyli o rozwojowym walorze teatroterapii; Wsparcie społeczne w fazie leczenia chemoterapią choroby nowotworowej; Religijne sposoby radzenia sobie ze stresem a poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików; Media relations w przełamywaniu zawodowej bierności osób chorych psychicznie. III. Konteksty społeczno- ekonomiczne: Aktywność społeczna w oczach antropologa; Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville`a wizja łagodnego despotyzmu; Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska; Bierny obywatel; Bierność - samotność. Wzajemne odniesienia; Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej; Bierność jako strategia radzenia sobie z lobbingiem w miejscu pracy; Emerytura - nowe możliwości czy nowe ograniczenia?; Korepetycje - bierna czy aktywna forma radzenia sobie z problemami w nauce?; Psychospołeczne konsekwencje biernego oglądania telewizji; Bezdomność kobiet jako syndrom wyuczonej bezradności; Bierność w związkach miłosnych; Monitorowanie rynku pracy a kompetencje zatrudnionych; Instytucjonalne uwarunkowania bierności społecznej; Postawy społeczności lokalnych wobec inwestowania w parki wiatrowe w województwie pomorskim i zachodniopomorskim; Bierność a edukacja i sukces zawodowy w gospodarce opartej na wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wymiary Duszy / red. prowadzący Joanna Karpowicz)
ISBN: 978-83-61538-04-2
1.Integracja psychiczna i duchowa: Człowiek i jego godność. Spojrzenie teologa; Sokrates jako egzemplum boskiego szaleńca; Integralna koncepcja rozwoju człowieka w ujęciu Ericha Fromma; Założenia na temat człowieka w NJP - próba interpretacji; Religijność a zdrowie psychiczne; Dualizm i jedność w życiu człowieka. 2. W stronę pedagogiki integralnej: Wychowanie jako wspomaganie prawdziwego człowieczeństwa; Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczyciela; Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji; Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogice personalistycznej. 3. Integracja niepełnosprawności: Być bardziej człowiekiem? O poszanowanie godności osób niepełnosprawnych; Jakość życia osób niepełnosprawnych; Chrześcijańskie spojrzenie na niepełnosprawność - na przykładzie wspólnot Wiary i Światła oraz Arki; Podmiotowość drogą do człowieczeństwa osób niepełnosprawnych. 4. Procesy twórcze i pełnia człowieczeństwa: Twórczość literacka jako wyraz bycia i stawania się człowiekiem; Człowiek w relacji do starości i śmierci. Rozważania o końcu życia w pismach C.G. Junga i D. Levinsona. 5. Wyzwania cywilizacji: Człowieczeństwo w cyberkulturze; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju potrzebą współczesnego człowieka; ekologiczna wizja świata i człowieka. O związkach ekologii z psychologią; Człowiek w sytuacji utraty pracy; Człowiek wobec problemów infokomputeryzacji; starość, choroba, eutanazja. Rozważania moralne i prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-84-5
Część I: Nierówności w edukacji: 1. Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności, 2. Pozytywne i negatywne aspekty selekcji i segregacji uczniów w szkołach, 3. Selekcja i segmentacja społeczna jako immanentna funkcja systemu edukacji, 4. "Wkład" ukrytego programu szkoły w utrwalanie poczucia nierówności społecznych, 5. Rodziny dysfunkcyjne a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Część II: Nierówność płci: 6. Nierówność płci we współczesnym dyskursie emancypacyjnym, 7. Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w Polsce (2001-2005), 8. Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse u kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 9. Możliwości godzenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety przebywające na urlopach wychowawczych, 10. Szowinizm płci na stanowiskach kierowniczych. Propagowanie kobiecego stylu zarządzania, 11. Empiryczna weryfikacja stereotypowego wizerunku kobiet i mężczyzn pełniących role menedżerskie, 12. Medykalizacja ciała i zdrowia kobiet jako odmiana nierówności, 13. Feministyczne inspiracje dla rozwoju pedagogiki społecznej. Część III; Marginalizacja i wykluczenie: 14. Prawo do informacji a dostęp do mediów,15. nierówności cyfrowe - nowy wymiar zróżnicowania społecznego,16. Elitarny charakter Internetu. Bariery i wykluczenia, 17. Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej, 18. Nierówności społeczne jako istotne źródło problemów społecznych, 19. Rola instytucji oświatowych w procesie wdrażania kultury prawomocnej i marginalizacji. Część IV. : Doświadczenie nierówności: 20. Sfera prywatna jako obszar nierówności. Komunikacyjne praktyki wykluczania., 21. Poradnictwo wobec przerwanej ciągłości narracji biograficznej, 22. Potrzeby środowisk wiejskich w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, Częśc V: Podstawy wobec nierówności: 23. O postawach Polaków wobec (nie)równości, 24. Czy bogaci są mniej uczciwi od biednych? Treść mitów legitymizujących status quo, 25. Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej, 26. Akceptacja nierówności społecznych jako predykator wrogiego seksizmu. Rola kontekstu., 27. Psychologiczne uwarunkowania przekonań socjopolitycznych, 28. Równość ludzi jako wartość na dziś? Systemy wartości studentów ekonomii, 29. Prawdy i mity na temat nierówności społecznych. Część VI: Filozoficzne i makrospołeczne aspekty nierówności: 30. O konstytuowaniu sie obywatelstwa. Przyczynek do kwestii nierówności w sferze politycznej, 31. Niespójności, racjonalizacje, hipokryzja. egalitaryści a filozofie równości i nierówności.32. Demokratyzacja czy egalitarny nieład? Juliena Freunda interpretacja zasady równości, 33. Teoria mitu dziejotwórczego - rozwiązanie powszechnej patologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61538-08-0
1. Symbole przemian; 2. Zwycięstwo Kleomacha; 3. Wędrówki Anarchrsisa; 4. Zakochani tyranobójcy; 5. Homoerotyzm starożytnej Macedonii; 6. Nieszczęśliwy ulubieniec Afrodyty; 7. Heliogabal- szaleniec czy prowokator?; 8. Od Sodomy do Babilonu; 9. Barwy Islamu, 10. Błędni rycerze Erosa; 11. Świat staropolski mężolubników; 12. Safona i Elżbieta; 13. Albo wykluczenie, albo transgresja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kazirodztwo - uwiedzenie. - [b.m.w.] : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2005. - 174 s. ; 24 cm.
(ALBO albo. Problemy psychologii kultury : pismo interdyscyplinarnych poszukiwań / red. nacz. Zenon Waldemar Dudek ISSN 1230-0802 ; 3/2005)
1. Interpretacja symboliki kazirodczej w psychologii głębi, 2. Zasada erosa. Anima i psychiczne uwiedzenie, 3. Mityczni goście w przestrzeni zranienia, 4. Duchowość przemocy. Baśń o bezrękiej dziewczynie, 5. Porwani za młodu. Przyczynek do obyczajowości starożytnych Dorów, 6 .Psychologiczne problemy tożsamości mężczyzn (wzory, typy, identyfikacje i role), 7. Zakorzenienie i tożsamość a antropologicznym projekcie Ericha Fromma, 8. Oblicza cywilizacji (na podstawie współczesnej prozy arabskiej), 9. Grób i ślub w pieśni ludowej, 10. Kain i Abel w jednej osobie. Próba zrozumienia Gary'ego Gilmore'a
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Jungowska)
ISBN: 83-85713-30-1
1. Podróż na Kretę, 2. Mężczyzna w kobiecie: animus, 3. Animus w procesie indywiduacji, 4 .Kobieta a kobiecość, 5. Indywiduacja kobiety
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61538-06-6
Szkoła jako miejsce odtwarzania nierówności płci: edukacja jako praktyka dominacji. Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów; Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych. Szkoła jako arena starć o prawomocne definicje seksualności i płci: Zabiegając o "odmienną" edukację. Homofobiczny dyskurs i "aseksualna" szkoła; negocjowanie znaczenia kategorii płci. Pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekazaniem granic; "Dziwki", "królowe" i "szare myszki", czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa. Urodzajowienie edukacji i socjalizacji: "Ku pamięci". Socjalizacyjna funkcja pamiętniczków, (Re)socjalizacja rodzajowa młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami, Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu; Feministyczne interwencje edukacyjne: Spójrz w stronę dziewcząt, Warsztaty wrażliwości genderowej; Pytania o socjalizację - kulturowy rachunek zysków i strat: Nowe trajektorie tożsamości. Analiza dyskursów transformacji; Męskość i kobiecość we współczesnej Polsce; Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej Polski Ludowej; Czy młode kobiety tęsknią za tradycją?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61538-55-4
1. Socjoinformatyka; 2. Poznaj swojego wroga; 3. Poznaj samego siebie; 4. Ataki przez telefon; 5. Ataki przez Internet; 6. Ataki "twarzą w twarz"; 7. Kradzież tożsamości; 8. Cyberterroryzm; 9. Obrona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-83-8
Część I: Ekonomiczne oblicza nierówności. Struktura własności podstawą nierówności; Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych. Przypadek Polski; Społeczne implikacje dysproporcji ekonomicznych w zglobalizowanym świecie; Ubóstwo dochodowe w Polsce - tendencje i uwarunkowania; Zróżnicowanie dochodów w Polsce międzywojennej; Zróżnicowanie dochodów i wydatków w grupach społeczno-ekonomicznych 1993-2004; Wpływ nierówności społecznych na sytuację w gospodarstwach domowych w zakresie ubezpieczeń na życie. Część II: Społeczno-polityczne oblicza nierówności. Nierówności i ideologie w Polsce 1989-2006; Wykluczenie czy integracja? Mniejszości narodowe i etniczne w III RP; Problem niskiej obywatelskiej partycypacji w Polsce jako przyczyna nierówności społecznych; Realizacja zasady równości na gruncie prawa wyborczego; Znaczenie organizacji pozarządowych dla przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych - argumenty teoretyczne; Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu na Warmii i Lubelszczyźnie. Próba analizy porównawczej; Dziedziczenie nierówności społecznych w percepcji elit politycznych. Porównawcze studium przypadku; Rodzaje i rola świadczeń społecznych wobec usamodzielnionych wychowanków placówek socjalizacyjnych w Polsce. Część III: Kulturowe oblicza nierówności. Moda jako narzędzie pozycjonowania klasowego; (Neo)awangarda wobec nierówności. Społeczny sens sztuki. E-exclusion - nowy obszar generowania nierówności społecznych; Ramy problemu bezrobocia w programach informacyjnych TVN i TVP1; Nierówności społeczne w debacie prasowej: dyskusja o polskiej biedzie na łamach "Gazety Wyborczej"; Prestiżowa polaryzacja typowej zabudowy mieszkalnej a różnice i nierówności społeczne. Część IV: Psychospołeczne oblicza nierówności. Nierówności interpersonalne. Jak samoocena narodowa Polaków może wpływać na ich relacje interpersonalne z rodakami; Polaków etyczne przesłanki potocznego rozumienia produktywności; Kondycja współczesnej rodziny w perspektywie demograficznej a nierówności społeczne; Zwielokrotniona nierówność. Refleksje o nierówności społecznej w kontekście niepełnosprawności; Motywacja pracy i czynniki sukcesu zawodowego a poczucie jakości życia pracowników. Część V: Kliniczne oblicza nierówności. Sposoby radzenia sobie z lękiem wśród młodzieży niedostosowanej społecznie; Rodzaje konfliktów społecznych i reakcje na nie przejawiane przez bezdomnych; Nierówności społeczne a społeczno-kulturowe podłoże kryzysów w ujęciu interwencji kryzysowej opartej na modelu Lee Ann Hoff; Nierówności społeczne a choroby psychiczne; Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii klinicznej; Charakterystyka psychospołeczna uczestników psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Jungowska)
ISBN: 83-85713-28-X
Odkrywanie myśli Junga 1. Od psychologii głębi do psychologii integralnej 2. Typy i funkcje psychologiczne. Ekstrawersja i introwersja 3. Świadomość indywidualna - ego 4. Rozwój osobowości. Indywidualizacja 5. Archetypy i symbole kultury 6. Między biegunami duszy - jedność przeciwieństw 7. Wzlot duszy - inflacja 8. Upadek duszy - alienacja 9. Wewnętrzny smok. Cień indywidualny i zbiorowy 10. Kobiecość i męskość - Anima i Animus 11. Persona - psychiczna twarz człowieka 12. Od psychoterapii integralnej do psychologii kultury
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-77-7
1. Jacob Levy Moreno i jego idee; 2. Obraz Boga i człowieka; 3. Kreatywność - źródło w ogrodzie życia; 4. Rzeczywistość poszerzona; 5. Role i ich znaczenie; 6. Psychodrama i psychoanaliza. Podejście integracyjne; 7. Psychodrama i sen; 8. Zastosowanie psychodramy wobec zjawiska oporu; 9. Doświadczenia pracy z oporem w grupach psychodramatycznych; 10. Psychodrama w psychoterapii ofiar wykorzystania seksualnego i przemocy; 11. Temat śmierci i odrodzenia w psychodramie; 12. Psychodrama na temat śmierci i odrodzenia w praktyce klinicznej; 13. Zastosowanie psychodramy w przygotowaniu do nowej życiowej roli; 14. Zastosowanie monodramy w psychoterapii wglądowej; 15. Psychodrama w leczeniu anoreksji psychicznej; 16. Możliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią; 17. Przełamując opór - psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym; 18. Superwizja; 19. Aneks. Podstawowe elementy i terminy psychodramy Moreno
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-80-7
I. Psychoanaliza i psychoterapia grupowa: Założenia psychoanalizy i ich zastosowanie w psychoterapii grupowej; Założenia analitycznej psychoterapii grupowej; Podstawowe procesy i zjawiska w terapeutycznej grupie analitycznej; Organizacja procesu leczenia w małej grupie; Rola terapeuty i jego postawa wobec grupy; Problemy związane z kończeniem psychoterapii; Wykorzystywanie marzeń sennych w pracy z małymi grupami. II. Kliniczne i terapeutyczne problemy związane z psychoterapią pacjentów o szczególnej psychopatologii: Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami z pogranicza; Psychoterapia pacjentów narcystycznych; Psychoterapia pacjentów depresyjnych; Psychoterapia pacjentów wycofanych emocjonalnie; Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi; Trudne i krytyczne sytuacje oraz destrukcyjne zjawiska w analizie grupowej; Superwizja w pracy z grupami; Analiza grupowa a badania naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85713-63-8
CZ.I Badania nad psychoterapią: 1. Modele badań nad psychoterapią, 2.Wyniki badań nad uczestnictwem w psychoterapii i rezygnacją z niej, 3. Problemy metodologiczne badań nad skutecznością psychoterapii, 4. Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii Podsumowanie w metaanalizach, 5. Specyficzne interwencje psychologiczne w terapii określonych problemów klinicznych, 6. Skuteczność psychoterapii a cechy pacjenta i terapeuty, 7. Czynniki procesu psychoterapii a jej rezultaty, 8. Negatywne skutki psychoterapii, 9.Skuteczność psychoterapii dzieci i młodzieży. Cz.II Szkolenie w psychoterapii: 10. Zagadnienia ogólne szkolenia w psychoterapii, 11. Szkolenie z punktu widzenia psychoanalizy i podejścia psychodynamicznego, 12. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia podejścia behawioralnego, 13. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia podejścia poznawczo-behawioralnego, 14. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia modeli opartych na doświadczeniu (experiential), 15. Szkolenie w psychoterapii systemowej, 16. Kompetencje i standardy szkolenia psychoterapeutów grupowych, 17. Kształcenie psychologów klinicznych w USA. Cz.III Autorskie propozycje szkolenia w psychoterapii. z doświadczeń Katedry Psychopatologii i psychoterapii Wydziału Psychologii UW : 18. Znaczenie wiedzy psychologicznej w kształceniu psychoterapeutów, 19. Badania nad psychoterapią prowadzoną w akademickim ośrodku psychoterapii, 20. Ćwiczenie podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych, 21. Trening terapeutyczny jako doświadczenie osobiste i metoda zdobywania wiedzy, 22. Szkolenie w psychoterapii strategicznej, 23. Szkolenie w psychoterapii grupowej, 24. Praktyczne uczenie psychoterapii - kurs dla początkujących, 25. Szkolenie studentów psychologii w psychoterapii, 26. Szkolenie w psychoterapii dynamicznej, 27. Problemy etyczne w psychoterapii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-62-X
Część I: Psychoterapia grupowa. 1. Organizacja psychoterapii grupowej. 2. Czynniki leczące w psychoterapii grupowej. 3. Procesy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej. 4. Zadania i rola psychoterapeuty grupowego. Część II: Terapia rodzin. 5. Psychoanalityczna terapia rodzin. 6. Behawioralno-poznawcza terapia rodzin. 7. Terapia rodzinna bazująca na doświadczaniu. 8. Systemowa - komunikacyjna terapia rodzin. 9. Systemowa - strukturalna terapia rodzin. 10. Systemowa - strategiczna terapia rodzin. 11. Idee konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego w terapii rodzin. Część III: Psychoterapia pacjentów schizofrenicznych oraz osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy. 12. Podejście psychoanalityczne. 13. Podejście behawioralno-poznawcze. 14. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna. 15. Psychoterapia podtrzymująca stosowana wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Część IV: Psychoterapia pacjentów depresyjnych. 16. Podejście poznawczo-behawioralne. 17. Podejście interpersonalne. 18. Podejście psyuhodynamiczne. 19. Bioenergetyka Lowena. Część V: Inne specyficzne problemy psychoterapii. 20. Psychoterapia dzieci i młodzieży. 21. Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania. 22. Terapia potraumatyczna. 23. Pomoc psychologiczna po przeżyciu traumy seksualnej. 24. Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi. 25. Praca psychoterapeutyczna z osobami doświadczającymi poczucia winy 26. Psychoterapia osób chorych na nowotwór.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-61-1
I. Nurty teoretyczne i szkoły psychoterapii 1. Psychoanaliza 2. Terapia behawioralno-poznawcza 3. Terapia humanistyczno - egzystencjalna 4. Terapia systemowa 5. Studia przypadków 6. Inne szkoły psychoterapeutyczne 7. Psychoterapia z perspektywy neurobiologicznej II. Przygotowanie do psychoterapii i jej przebieg 8. Przygotowania do podjęcia psychoterapii 9. Ogólna charakterystyka procesu psychoterapii III. Procesy i zjawiska w psychoterapii 10. Dynamika relacji pacjent - terapeuta 11. Zjawisko oporu pacjenta przez zmianą 12. Doświadczenie Katharsis, odreagowanie i ekspresja "ja" 13. Wgląd, samopoznanie i schematy poznawcze w terapii 14. Procesy warunkowania i społecznego uczenia się w terapii IV. Podstawowe techniki i procedury psychoterapii 15. Techniki psychoanalityczne 16. Techniki behawioralno-poznawcze 17. Techniki podejścia humanistyczno - egzystencjalnego 18. Techniki innych szkół psychoterapii 19. Inne techniki psychoterapii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-95-1
1. Uwagi metodologiczne; 2. Rodzina jako teren indywidualizacji i wiązania: Kulturowo-społeczne uwarunkowania współczesnej rodziny; Struktura i funkcja rodziny; Rozwój rodziny i jego modyfikacje; Cykl życia człowieka jako modyfikacja więzi; 3. Definiowanie wiązania: W poszukiwaniu korzeni definicji; Wiązanie, czyli czego szukać?; 4. Fenomenologia wiązania, czyli podróż w głąb sekundy: Wiązanie przez id; Wiązanie przez ego; Wiązanie przez superego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85713-41-7
I. Altruizm - ale jaki? Wiara w sprawiedliwy świat a szacunek dla prawa. Narracyjne doświadczenia i narracyjna refleksja . Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego. II. Człowiek w wymiarze samośwaidomości. Teoria samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego i jej porównanie z teoria Hermana Witkina. W poszukiwaniu uwarunkowań rozwoju samoświadomości. Badania empiryczne w ramach czteroczynnikowej teorii samoświadomości. Związek samoświadomości z niektórymi aspektami sprawności działania. Samoświadomość obronna osób uwięzionych. Refleksje nad teorią treści i form samoświadomości. III. Siła psychiczna. Wpływ nastawień egocentrycznych i nieegocentrycznych na wymianę emocjonalną u studentów. Uwagi o potrzebie równowagi w stosunkach międzyludzkich. Wychowywać dla tolerancji. O samoświadomości i i samowychowaniu. Perspektywy psychologii społecznej - rozmowa red. Zenona Waldemara Dudka z prof. Zbigniewem Zaborowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-40-9
Cz.I Mitologiczno - archetypowe żródła kultury europejskiej Cz.II w poszukiwaniu europejskości : quo vadis Europo ?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Śladami Junga / Kazimierz Pajor. - Wyd.2 poszerz. - Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2008. - 303, [6] s. : fot., rys. ; 21 cm.
(Biografie)
ISBN: 978-83-85713-87-6
1. W poszukiwaniu korzeni. 2. Nieudana przyjaźń. 3. Własna droga. 4. Nowa orientacja. 5. Spotkania i doświadczenia. 6. Zniekształcenia portretu. 7. Rysy osobowości. 8. Wobec wiary.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-70-8
Wprowadzenie: geneza terapii wewnętrznego dziecka I. Krok po kroku w ciele człowieka 1. Wcielenie 2. Jestem i rosnę. Rozwój łonowy 3. Teraz chcę wyjść na zewnątrz. Poród 4. Pierwsze dni, następne dni. Dziecko do dziesiątego miesiąca życia 5. Uczę się stawiać stopy. Dziecko od dziesiątego do osiemnastego miesiąca życia 6. Mówię "NIE". Dziecko w wieku 1,5 - 3 lata 7. Tak bardzo potrzebuję miłości. Dziecko w wieku 7-12 lat 9. Jestem nastolatkiem. Dziecko w wieku 12-16 lat II. Uzdrawianie wewnętrznego dziecka 10. Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na samopoczucie, postawy i zachowania osób dorosłych 11. Stosunek do dziecka i dzieciństwa w różnych kulturach i okresach historycznych 12. Wybrane zagadnienia w pracy z osobą, która doświadczyła przemocy w dzieciństwie 13. Obrona wewnętrznego dziecka 14. Uzdrawiający dialog. Praca autoterapeutyczne 15. Medytacje z wewnętrznym dzieckiem III. Dodatek: Wewnętrzne dziecko we współczesnych szkołach psychoterapii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again