Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(28)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(28)
Author
Krzychała Sławomir
(2)
Kurantowicz Ewa
(2)
Kwaśnica Robert
(2)
Męczkowska Astrid
(2)
Sekułowicz Małgorzata
(2)
Stasieńko Jan
(2)
Benton Ted
(1)
Craib Ian
(1)
Dehnel Piotr
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dytman-Stasieńko Agnieszka
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Fleischer Michael
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Gutowski Piotr
(1)
Illeris Knud
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jurgiel Alicja
(1)
Kamińska Magdalena
(1)
Kargul Józef
(1)
Kociubiński Krzysztof
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kruk-Lasocka Joanna
(1)
Królak Sławomir
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Laclau Ernesto
(1)
Leppert Roman
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Mendel Maria
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Mikiewicz Piotr
(1)
Mouffe Chantal
(1)
Nizińska Adrianna
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Nussbaum Martha C
(1)
Ostrowski Andrzej
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Rasiński Lotar
(1)
Sierakowski Sławomir
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Szynol Adam
(1)
Vattimo Gianni
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Zarębski Tomasz
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Środki masowego przekazu
(6)
Pedagogika
(5)
Młodzież
(4)
Wychowanie
(4)
Dziecko
(3)
Rodzina
(3)
Aspiracje
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko upośledzone
(2)
Język
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Kultura
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Oświata
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Polityka
(2)
Szkolnictwo
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autyzm
(1)
Biblioterapia
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cierpienie
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Emerytura
(1)
Empiryzm
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Fundamentalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Małżeństwo
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Multimedia
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nafta
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Państwo
(1)
Podmiotowość
(1)
Postmodernizm
(1)
Pozytywizm
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prasa bezpłatna
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przestrzeń
(1)
Public relations
(1)
Płaca
(1)
Płeć
(1)
Racjonalizm
(1)
Racjonalność
(1)
Realizm
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Socjalizm
(1)
Socjologia
(1)
Socrates (469-399 a.C.)
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Szwajcaria
(1)
Telewizja
(1)
Telewizyjne programy sportowe
(1)
Terroryzm morski
(1)
Transport morski
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
32 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89518-20-1
Gra komputerowa na styku poetyki zabawy i humanistycznych teorii gier, 1. Najważniejsze kierunki badań nad grami, 2."Płynny" gatunek - problem geologii, 3. Opowieść instant - problem fabuły gier, 4. Sposób opowiadania świata-o narracji gier komputerowych, 5. Specyfika podmiotów a rozmycie sytuacji komunikacyjnej, 6. Mimesis i interaktywność jako kategorie badania świata przedstawionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-68-2
Cz.I choroba: 1. Dziecko chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, 2. Odczuwalne doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatryczno-onkologicznych, 3. Samopoczucie dzieci długotrawle chorych w rodzinie, 4. Znaczenie relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami dla rozwoju psychicznego dzieci przewlekle chorych, 5. Jakość i sens życia w chorobach przewlekłych osób dorosłych, 6. Choroba Alzheimera jako źródło cierpienia dla chorego i opiekuna, 7. Rola wspracia społecznego w opiece paliatywnej. Cz.II Niepełnosprawność: 1. Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka, 2. Determinanty wsparcia osoby z niepełnosprawnościa w różnych fazach jej życia, 3. Konieczność wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców w środowisku szkolnym, 4. Prawo dziecka choroego i niepełnosprawnego do zdrowia. Problemy rodzin wychowujących dziecko chore przewlekle i niepełnosprawne, 5. Niedopadowanie się niepełnosprawnego dziecka do szkoły źródłem cierpienia i zagrożeń w rozwoju - na przykładzie osoby dotkniętej epilepsją, 6. Funkcjonowanie somatyczne dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (okres wczesnego i średniego dzieciństwa), 7. Społeczna (dez)akceptacja sekusalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 8. Dylematy macierzyństwa tworzonego dla niepełnosprawnego dziecka, 9. Uczestnictwo społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach ich rodziców, 10. Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. Cz.III Starość: 1. Pragnienia i oczekiwania ludzi w wieku poprodukcyjnym, 2. Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w okresie starości, 3. Jak osoby niepełnosprawne pod względem intelektualnym widzą swoich dziadków. Cz.IV Varia 1.: Odporonośc dziecka i jej uwarunkowanie, 2. Integracja tożsamości jako czynniki sprzyjający jakości życia, 3. Więź emocjonalna z rodzicami w okresie dorastania w percepcji studentów, 4. Dziecko z dyslekcją w przestrzeni społecznej szkołyIndeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910486-9-2
1. Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komunikacji, 2. Media w perspektywie konstruktywizmu, 3. Krótki zarys rozwoju desingu, 4. Corporate identity, 5. Public relations
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-41-4
Cz.I Poszukiwanie stanowiska badawczego: 1. Wiedza o rodzinie w różnych typach dyskursu, 2. Wiedza o rodzinie w perspektywie badań własnych. Cz. II Opis i interpretacja materiału badawczego: 1. Znaczenie rodzinnego domu, 2. Problemy wychowania w rodzinie, 3. Rodzinna socjalizacja do ról związanych z płcią, 4. Przebieg relacji małżeńskich, 5. Rozwód jak przerwana narracja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-60-6
Cz. I Racjonalność jako kategoria egzystencjalna: 1. Pojęcie racjonalności i perspektywa myślowa rozważań, 2. Kategorie opisu racjonalności. Cz.II Działanie instrumentalne i działanie komunikacyjne jako drogi kształtowania się racjonalności: 1. Pojęcie działania instrumentalnego i działania komunikacyjnego, 2. Geneza i funkcje działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 3. Logika działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 4. Perspektywa interpretacyjna działania instrumentalnego i komunikacyjnego. Cz.III Dwie racjonalności jako alternatywne koncepcje doświadczania świata: 1. Racjonalność adaptacyjna, 2. Racjonalność emancypacyjna, 3. Racjonalność adaptacyjna a racjonalność emancypacyjna (różnice i problem wzajemnych relacji). Cz.IV Dwie racjonalnośći a wiedza o wychowaniu: 1. Dwie interpretacje sporu o koncepcję wychowania, 2. Ponad sporem o koncepcję wychowania i poza paradygmatem pedagogiki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-33-3
1. Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne, 2. A może by tak przestać zadawać pytania (o filozofię i pedagogikę), 3. Jaka filozofia, jaka pedagogika?, 4. Wolność i wychowanie, 5. Narracja, tożsamość, etyczność, 6. O "pedagogicznym" stylu późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina, 7. Osoba i jej czyn podstawą wychowania, 8. O potrzebie realizmu w wychowaniu, 9. Filozoficzne interpretacje dla pedagogicznych badań biograficznych (dwugłos badaczy), 10. Współczesne odnawianie znaczeń. Kategoria kształcenia, 11. Fundamentalizm. Perspektywa pedagogiczno-filozoficzna, 12. Antynomie poznawcze w surdopoedagogice i sposoby radzenia sobie z ich dolegliwością, 13. Natura ludzka a wychowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 83-89518-04-X
1. Wprowadzenie, 2. Empiryzm i pozytywizm w nauce, 3. Niektóre problemy empiryzmu i pozytywizmu, 4. Nauka, przyroda i społeczeństwo: niektóre alternatywy wobec empiryzmu, 5. Podejścia interpretatywne: racjonalność instrumentalna, 6. Racjonalność jako postępowanie według reguł; kultury, tradycje i hermeneutyka, 7. Krytyczna racjonalność, 8. Realizm krytyczny i nauki społeczne, 8. Feminizm, wiedza i społeczeństwo, 10. Poststrukturalizm i postmodernizm, 11. Zakończenie: w obronie filozofii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 978-83-89518-57-6
1. Hegemonia- genealogia pojęcia; 2. Hegemonia- trudne narodziny nowej logiki politycznej; 3. Poza pozytywnością tego, co społeczne: antagonizmy i hegemonia; 4. Hegemonia i radykalna demokracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-25-2
1.Wprowadzenie do ekonomii gospodarki otwartej, 2.Międzynarodowa integracja gospodarcza a racjonalne wybory ekonomiczne, 3.Procesy globalizacyjne w świecie a racjonalne wybory ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-31-7
Rozdział 1. Nowa tekstualność, nowe gatunki, nowy język. Język, tekst, hipertekst - analiza czatów w Rowerze Błażeja; Telefonia cyfrowa - nowe zachowania komunikacyjne; Bazy danych - nowy gatunek pisarstwa?; Cybertekst, Nowa perspektywa postrzegania tekstualności; Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów; Kncepcja hipertektstowego autora, czytelnika i dzieła na podstawie powieści " Patchwork Girl"; Perswazja w multimediach. Język aukcji internetowych jako przedmiot analizy retorycznej; Opowieści o raju: język nowych mediów, podróże i turyści (o perswazji w mediach). Rozdział 2: Stare media w multimediach. Aksjologia dziennikarska i dyskurs cybernetyczny; Ich Will. Czy odbiorcy wideoklipów Rammstein są bezbronni wobec " potęgi obrazu"? Analiza wizualności przekazu audiowizualnego; MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina; Narracje interaktywne w telewizji; Język w książce i język książki; Bezpłatne magazyny kulturalne a Internet. Od papierowego City Magazine po multimedialne Klimmaty; Radio studenckie w Internecie; Początek a stan obecny funkcjonowania Radia Olsztyn w Internecie. Rozdział III: Multimedia komunikacja społeczna. Rozważania nad komunikacyjnym wykluczeniem, czyli jak rozwiązać problem cyfrowego podziału; ( Nowe) media a wojna - aktualna dyskusja i tendencje w badaniach; Culture jamming - walka o prawo do komunikowania się; Język uwięziony - koncepcja zamknięcia uniwersum dyskursu w Herberta Marcusego; Przemoc języka jako przemoc sensu - o wojnie podmiotu i świata znaczeń w nowych mediach; "Nam nie jest wszystko jedno... od kogo bierzemy" - o dekodowaniu przeciwstawnym w Internecie. Studium przypadku. Rozdział IV: Metodologiczne i definicyjne aspekty multimediów. Słowo w kulturze multimediów; "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań; Formacja intelektualna pokolenia klawiatury, Internetu i SMS-ów; Komunikacja w świecie gier komputerowych; O nieistnieniu cyberprzestrzeni; Między samowiedzą a symulacją. Pytanie o podmiot przemian komunikacyjnych; Wizualizacja procesów przyrodniczych w portalach edukacyjnych a jej wpływ na wyobrażenia uczniów o mikroświecie; Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy "przedstawiania" przeszłości w epoce ekranów; Modelowanie perspektywy badawczej na planie eksperimance'u; Transgresyjne podróże po paraprzestrzeniach wizualnych efektów specjalnych. Rozdział 5: Językowe oblicza zjawisk multimedialnych. Językowe właściwości tekstu elektronicznego. Analiza porównawcza angielskich i rosyjskich witryn internetowych; O niektórych problemach komunikacji językowej w Internecie; Język wirtualncych wspólnot na przykładzie Jargon File; Elementy socjolektu graczy komputerowych; O trollach i plonkach, czyli niektórych aspektach netykiety językowej w grupach dyskusyjnych; Słownictwo czatów na podstawie listy frekwencyjnej; Netspeak - nową hybrydą językową; Porównanie użycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za pośrednictwem IRC w języku angielskim i polskim; Mowa pisana? Próba analizy etykiety językowej prywatnych e-maili; Pogawędka internetowa - między językiem mówionym a pisanym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-05-8
Część I. Komunikowanie polityczne w ujęciu teoretycznym: 1. Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych 2. System demokratyczny i mediatyzacja polityki 3. W kierunku systemowej teorii komunikowania politycznego 4. Imagistyka społeczna czyli marketing polityczny Część II. Praktyka komunikowania politycznego. Analiza przypadków: 1. Komunikowanie polityczne w Stanach Zjednoczonych perswazja na arenie publicznej 2. Jakość oraz przemiany jakościowe w dziedzinie public relations 3. Błędy komunikacyjne w kampanii Lionela Jospina 3. Silvio Berlusconi. Od kampanii typu prezydenckiego do prezydenckiego rządu 4. Partia polityczna jako instytucja komunikacyjna. Diagnoza sytuacji na hiszpańskiej scenie politycznej w kontekście odnowy PSOE 5. Informacje parlamentarne w prasie włoskiej Część III. Komunikowanie polityczne na poziomie lokalnym 1. Komunikowanie polityczne w ymiarze gminy: lokalne i nielokalne 2. Bitwa o twierdzę Wrocław - rzecz o wyborach samorządowych we Wrocławiu w 2002 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-55-2
Edukacja wobec koniecznej zmiany; Sto pytań o edukację w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne; Długotrwałe ślady szkolnego dzieciństwa; Epidemie społeczne w środowisku akademickim; Dryfować i łudzić. Polska "strategia" edukacyjna; Zewnętrzne egzaminy w szkolnictwie powszechnym w 2002 roku. Próba analizy z perspektywy krytycznej socjologii oświaty; Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych; Rosyjski projekt odnowy szkoły i oświaty w okresie "pierestrojki". Analiza dokumentów Zespołu "Szkoła"; Pedagogiczne zero. Zastosowanie problemowe, epistemiczne i magiczne; Pedagogika i wychowanie po 11 września; Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości; Globalonia - światowy rynek bredni; Czy możliwy jest pedagogiczny powrót do mądrości?; Sprawiedliwy. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Bandury; Somatyzacja problematyki socjologii edukacji; Edukacja - moralność - sfera publiczna. Zarys pola problemowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-56-9
I. Andragogiczny zwrot ku społecznościom uczącym się 1. Tradycje praktyki edukacyjnej ludzi dorosłych 2. W labiryncie kontekstów 3. Stawanie się społecznością edukacyjną II. Mała grupa jako społeczność ucząca się. Obywatelskie zaangażowanie jako praktyka edukacyjna 1. Strukturalna i jednostkowa przestrzeń małych grup społecznych 2. Edukacyjny potencjał małych grup społecznych 3. Grupy obywatelskie i ich świat uczenia się III. Społeczności uczące się w świecie instytucji edukacyjnych kształcenia wyższego 1. Uczeń dorosły w instytcuji kształcenia wyższego - perpsektywa projektu PRILHE 2. Refleksyjne i krytyczne uczenie się dorosłych w instytucjach kształcenia wyższego 3. Formy obecności społeczności uczących się w praktyce kształcenia wyższego IV. Lokalne społeczności i uczenie się 1. Pomiędzy polityczną zależnością a symbolami i praktykami życia codziennego. Krótka historia mikroterytoriów w Polsce. 2. Lokalne społeczności w perspektywie edukacyjnej - próby odzyskiwania przestrzeni 3. Pedagogiczne powinności wobec wspólnot lokalnych V. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-28-7
1. Tło, tendencje rozwojowe, szanse i zagrożenia edukacji dorosłych. 2. O całożyciowym uczeniu się. 3. Cielesność człowieka jako obszar edukacji. 4. Edukacja w życiu rodzinnym. 5. Stosunki międzyludzkie z perspektywy edukacji dorosłych. 6. Czas wolny - czas edukacji. 7. Edukacja w procesie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-40-6
1. Kategoria miejsca w pedagogice. Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa; Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej. 2. Badacz społeczny wobec doświadczenia miejsca. Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca); Badacz i mała społeczność lokalna. Proces badania jako zmaganie się z granicami. 3. Miejsce i ciało. "Trzecia przestrzeń" dziecka dorastającego w warunkach przemocy; Ściana wspinaczkowa. Inscenizacja doświadczenia. 4. Dom. Umiejscowienie, zadomowienie. Kiedy miejsca już nie ma? Rodzinne praktyki wykluczenia; Dom jako własna przestrzeń dziecka; Miejsca prywatne w publicznej przestrzeni domu studenta. 5. Rytuały zmiany miejsca: dom-przedszkole, dom-szkoła. Rytuały przejścia ze sfery prywatnej w sferę publiczną u dzieci przedszkolnych; Przekraczanie progu szkoły jako rite de passage. 6. Przestrzeń i dystans: miejsca, które dzielą. Parcelacje. Topografie społeczeństwa wiedzy; Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontrprzestrzeni miejsc; Szkoła w przestrzeni miasta. O reprodukcji statusu społecznego i społecznych możliwości; Architektura szkoły i jej społeczne funkcje; Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły; Ometkowane serce szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-34-1
Cz. I Podmiot - bohater nowoczesności; 1. Oświeceniowa koncepcja podmiotu: Kartezjusz - Kant - Hegel, 2. Oświecenia jako misja Podmiotu: polityczno-społeczne wyzwania Oświecenia dla pedagogiki, 3. Oblicza oświeceniowego Rozumu a problem pedagogiki jako jedności w wielkości, 4. Pedagogika w służbie mitu podmiotowości: Rosseau - Hernart - Hessen - pedagogika socjalistyczna. Cz. II Podmiot - Upadek i odrodzenie: 1. Zdrada Rozumu i kryzys dyskursu podmiotowości, 2. Zdrada pedagogicznego Rozumu, 3. Sanacja pedagogicznego Rozumu: ożywienie dyskursu podmiotowości w filozofii i pedagogice schyłku XX wieku, 4. Restauracja oświeceniowego Podmiotu w myśl pedagogicznej: pedagogia transformacji. Cz. III w poszukiwaniu nowej formuły podmiotowości; 1. Dekonstrukcja Podmiotu w filozofii współczesnej, 2. Pedagogie podmiotu małego, 3. Podmiot mały na ścieżce emancypacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-89518-14-7
1. Media masowe na Dolnym Śląsku - wprowadzenie, 2. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w okresie maj 1989-wiosna 1991, 3. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w okresie wiosna 1991-1995/6, 4. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na przełomie stuleci, 5. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 2000-2003-upadek duopolu, 6. Prasa bezpłatna na Dolnym śląski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-890518-13-9
Prawo pracy: 1. Stosunek pracy, 2. Wynagrodzenie za pracę, 3. Czas pracy i urlopy, 4. Odpowiedzialność w ramach stosunku pracy, 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 6. Zatrudnienie i bezrobocie. Ubezpieczenie społeczne i ochrona zdrowia: 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych, 2. Zasiłki, 3. Renty i emerytury, 4. Ubezpieczenie wypadkowe, 5. Ochrona zdrowia. Pomoc społeczna: 1. Wprowadzenie do pomocy społecznej, 2. Świadczenia z pomocy społecznej, 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 4. Pracownicy socjalni, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Zatrudnienie socjalne, 7. Dodatek mieszkaniowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again