Form of Work
Książki
(42)
Status
only on-site
(37)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(37)
Author
Stasieńko Jan
(3)
Dytman-Stasieńko Agnieszka
(2)
Gamian-Wilk Małgorzata
(2)
Gołębniak Bogusława Dorota
(2)
Krzychała Sławomir
(2)
Kurantowicz Ewa
(2)
Kwaśnica Robert
(2)
Męczkowska Astrid
(2)
Nizińska Adrianna
(2)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława
(2)
Sekułowicz Małgorzata
(2)
Wojtasik Bożena
(2)
Benton Ted
(1)
Craib Ian
(1)
Dehnel Piotr
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Fleischer Michael
(1)
Gałązka Wiesław
(1)
Gutowski Piotr
(1)
Illeris Knud
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jurgiel Alicja
(1)
Kamińska Magdalena
(1)
Kargul Józef
(1)
Kociubiński Krzysztof
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kruk-Lasocka Joanna
(1)
Królak Sławomir
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kutrowska Barbara
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Laclau Ernesto
(1)
Leppert Roman
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Mendel Maria
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Mikiewicz Piotr
(1)
Mouffe Chantal
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Nussbaum Martha C
(1)
Ostrowski Andrzej
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Rasiński Lotar
(1)
Rudnicki Paweł
(1)
Siemież Małgorzata
(1)
Siemież Tomasz
(1)
Sierakowski Sławomir
(1)
Sierkiewicz Elżbieta
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Szynol Adam
(1)
Vattimo Gianni
(1)
Zamorska Beata
(1)
Zarębski Tomasz
(1)
Zimoń-Dubowik Barbara
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Środki masowego przekazu
(7)
Pedagogika
(6)
Młodzież
(4)
Wychowanie
(4)
Dziecko
(3)
Oświata dorosłych
(3)
Rodzina
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Aspiracje
(2)
Biblioterapia
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko upośledzone
(2)
Język
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Kultura
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nauczanie dorosłych
(2)
Nauczyciele
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Polityka
(2)
Public relations
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Arteterapia
(1)
Autyzm
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cierpienie
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czasopisma
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Emerytura
(1)
Empiryzm
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Fundamentalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Małżeństwo
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Multimedia
(1)
Nafta
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele oświaty dorosłych
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Państwo
(1)
Podmiotowość
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postmodernizm
(1)
Pozytywizm
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prasa bezpłatna
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przestrzeń
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płaca
(1)
Płeć
(1)
Racjonalizm
(1)
Racjonalność
(1)
Realizm
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Socjalizm
(1)
Socjologia
(1)
Socrates (469-399 a.C.)
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
42 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89518-20-1
Gra komputerowa na styku poetyki zabawy i humanistycznych teorii gier, 1. Najważniejsze kierunki badań nad grami, 2."Płynny" gatunek - problem geologii, 3. Opowieść instant - problem fabuły gier, 4. Sposób opowiadania świata-o narracji gier komputerowych, 5. Specyfika podmiotów a rozmycie sytuacji komunikacyjnej, 6. Mimesis i interaktywność jako kategorie badania świata przedstawionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-86-6
1. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka; 2. Prozdrowotność muzykoterapii; Tancerz we śnie- TEATR uzdrawiający. Dramat i dramatoterapia w Niemczech; Proces kreatywny w psychoterapii tańcem i ruchem- nośnik zmiany i integracji; Ciało-umysł-dzieło; Arteterapia w profilaktyce agresji; Wspieranie podmiotowości dziecka z niepełnosprawnością w procesie terapii muzycznej; Kobiety, zdrowie i choreoterapia- w świetle badań własnych; Mandala i jej wpływ na jakość ludzkiego życia w odniesieniu do badań naukowych i niekonwencjonalnych założeń, które nie zostały dotychczas zweryfikowane empirycznie; Poczucie jakości życia osób upośledzonych umysłowo uczestniczących w teatroterapii; O czytelnictwie i biblioterapii dzieci w kontekście salutogenicznej koncepcji Aarona Antonovsky'ego; Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką, złożoną niepełnosprawnością; Rola arteterapii w życiu osób niepełnosprawnych ruchowo. Od zniewolenia ku wolności; Przyzwolenie na szaleństwo czy forma terapii- taniec w ujęciu historycznym; Dzieło jako narzędzie pracy nad sobą; Znaczenie i terapeutyczna rola koncertów muzyki klasycznej w procesie rehabilitacji; Lingwistyka statystyczna w terapii wierszem; Warsztaty teatralne w szkole; Muzykoterapia w opinii terapeutów i rodziców; Arteterapia jako metoda rehabilitacji pacjentów oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu; Teatroterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wokół standardów jakości pracy terapeutycznej w porównaniu ze standardami imprez artystycznych; Prozdrowotne i lecznicze oddziaływanie sztuki na przykładzie dziejów muzyki; Sztuka w procesie kompleksowej terapii- wyniki badań własnych; 2. Arteterapia w praktyce edukacyjnej: Przykłady dobrych praktyk arteterapeutycznych; Scenariusze zajęć arteteraapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-68-2
Cz.I choroba: 1. Dziecko chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, 2. Odczuwalne doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatryczno-onkologicznych, 3. Samopoczucie dzieci długotrawle chorych w rodzinie, 4. Znaczenie relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami dla rozwoju psychicznego dzieci przewlekle chorych, 5. Jakość i sens życia w chorobach przewlekłych osób dorosłych, 6. Choroba Alzheimera jako źródło cierpienia dla chorego i opiekuna, 7. Rola wspracia społecznego w opiece paliatywnej. Cz.II Niepełnosprawność: 1. Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka, 2. Determinanty wsparcia osoby z niepełnosprawnościa w różnych fazach jej życia, 3. Konieczność wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców w środowisku szkolnym, 4. Prawo dziecka choroego i niepełnosprawnego do zdrowia. Problemy rodzin wychowujących dziecko chore przewlekle i niepełnosprawne, 5. Niedopadowanie się niepełnosprawnego dziecka do szkoły źródłem cierpienia i zagrożeń w rozwoju - na przykładzie osoby dotkniętej epilepsją, 6. Funkcjonowanie somatyczne dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (okres wczesnego i średniego dzieciństwa), 7. Społeczna (dez)akceptacja sekusalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 8. Dylematy macierzyństwa tworzonego dla niepełnosprawnego dziecka, 9. Uczestnictwo społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach ich rodziców, 10. Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. Cz.III Starość: 1. Pragnienia i oczekiwania ludzi w wieku poprodukcyjnym, 2. Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w okresie starości, 3. Jak osoby niepełnosprawne pod względem intelektualnym widzą swoich dziadków. Cz.IV Varia 1.: Odporonośc dziecka i jej uwarunkowanie, 2. Integracja tożsamości jako czynniki sprzyjający jakości życia, 3. Więź emocjonalna z rodzicami w okresie dorastania w percepcji studentów, 4. Dziecko z dyslekcją w przestrzeni społecznej szkołyIndeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-70-5
Projekt studiów podyplomowych "Doradca - trener - konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe"; I - Codzienne doświadczenia doradców: Drogi życiowe doradców zawodu; Jakim jestem doradcą?; Znaczenie dokumentów aplikacyjnych (współ)tworzonych przez doradcę zawodowego na współczesnym rynku pracy; Ustawowe i rzeczywiste zadania doradcy zawodowego w powiatowym urzędzie pracy; Warsztat doradcy zawodowego w instytucjach użyteczności publicznej i firmach komercyjnych; Rola i zadania doradcy zawodowego w urzędzie pracy - teoria i praktyka; Czy coach jest doradcą? Czy doradca może być ciachem?; Kierowanie własnym rozwojem zawodowym w miejscu pracy - wybrane koncepcje wsparcia w poradnictwie zawodowym; Doradca w akademickiej codzienności, czyli założenia a rzeczywistość Akademickich Biur Karier; II - Rozwiązania metodyczne stosowane przez doradców: Metoda towarzyszenia jako forma pracy doradcy zawodu; rozwijanie umiejętności klienta w zakresie gospodarowania czasem jako jeden z obszarów pracy doradcy zawodu. Przykłady rozwiązań metodycznych; Zawody wybierane przez gimnazjalistów; Doświadczenia doradców karier w środowisku studentów i absolwentów uczelni medycznych; Usługi Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu; III - Nowe wyzwania w pracy doradcy: Doradca wobec wyzwań współczesności; Udzielenie pomocy doradcy zawodowego jako sytuacja edukacyjna; Zmiany na rynku pracy i planowanie kariery zawodowej. Nowe wyzwania dla poradnictwa zawodowego; Coaching jako jedna ze współczesnych form poradnictwa; Coaching jako metoda pracy doradcy zawodowego; Poradnictwo zawodowe realizowane w ramach zajęć grupowych w zakładzie karnym. Projekt "WANT2LEARN - CHCĘ SIĘ UCZYĆ"; O możliwościach poradnictwa zawodowego w warunkach izolacji; Doradca rehabilitacyjny jako nowa profesja; IV - Poradnictwo w sieci: Znaczenie sieci kontaktów w sytuacji poradniczej; Proces formalizowania Dolnośląskiej Sieci Biur Karier; Poradnictwo zawodowe na odległość. Możliwości i ograniczenia; E-poradnictwo. Pomoc w sieci?; Poradnictwo on-line jako nowy obszar działalności (po)nowoczesnego doradcy; Typy doradców i rodzaje poradnictwa na wybranych portalach internetowych; Poradnictwo w prasie młodzieżowej; V - Doradca wobec wielokulturowości: Spotkanie z wielokulturowym doradcą zawodu; "Wędrowcy" - ponowocześni klienci Akademickiego Biura Karier; Refleksje nad praktyką poradniczą doradcy w Kanadzie i w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910486-9-2
1. Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komunikacji, 2. Media w perspektywie konstruktywizmu, 3. Krótki zarys rozwoju desingu, 4. Corporate identity, 5. Public relations
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-41-4
Cz.I Poszukiwanie stanowiska badawczego: 1. Wiedza o rodzinie w różnych typach dyskursu, 2. Wiedza o rodzinie w perspektywie badań własnych. Cz. II Opis i interpretacja materiału badawczego: 1. Znaczenie rodzinnego domu, 2. Problemy wychowania w rodzinie, 3. Rodzinna socjalizacja do ról związanych z płcią, 4. Przebieg relacji małżeńskich, 5. Rozwód jak przerwana narracja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-60-6
Cz. I Racjonalność jako kategoria egzystencjalna: 1. Pojęcie racjonalności i perspektywa myślowa rozważań, 2. Kategorie opisu racjonalności. Cz.II Działanie instrumentalne i działanie komunikacyjne jako drogi kształtowania się racjonalności: 1. Pojęcie działania instrumentalnego i działania komunikacyjnego, 2. Geneza i funkcje działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 3. Logika działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 4. Perspektywa interpretacyjna działania instrumentalnego i komunikacyjnego. Cz.III Dwie racjonalności jako alternatywne koncepcje doświadczania świata: 1. Racjonalność adaptacyjna, 2. Racjonalność emancypacyjna, 3. Racjonalność adaptacyjna a racjonalność emancypacyjna (różnice i problem wzajemnych relacji). Cz.IV Dwie racjonalnośći a wiedza o wychowaniu: 1. Dwie interpretacje sporu o koncepcję wychowania, 2. Ponad sporem o koncepcję wychowania i poza paradygmatem pedagogiki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-33-3
1. Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne, 2. A może by tak przestać zadawać pytania (o filozofię i pedagogikę), 3. Jaka filozofia, jaka pedagogika?, 4. Wolność i wychowanie, 5. Narracja, tożsamość, etyczność, 6. O "pedagogicznym" stylu późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina, 7. Osoba i jej czyn podstawą wychowania, 8. O potrzebie realizmu w wychowaniu, 9. Filozoficzne interpretacje dla pedagogicznych badań biograficznych (dwugłos badaczy), 10. Współczesne odnawianie znaczeń. Kategoria kształcenia, 11. Fundamentalizm. Perspektywa pedagogiczno-filozoficzna, 12. Antynomie poznawcze w surdopoedagogice i sposoby radzenia sobie z ich dolegliwością, 13. Natura ludzka a wychowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 83-89518-04-X
1. Wprowadzenie, 2. Empiryzm i pozytywizm w nauce, 3. Niektóre problemy empiryzmu i pozytywizmu, 4. Nauka, przyroda i społeczeństwo: niektóre alternatywy wobec empiryzmu, 5. Podejścia interpretatywne: racjonalność instrumentalna, 6. Racjonalność jako postępowanie według reguł; kultury, tradycje i hermeneutyka, 7. Krytyczna racjonalność, 8. Realizm krytyczny i nauki społeczne, 8. Feminizm, wiedza i społeczeństwo, 10. Poststrukturalizm i postmodernizm, 11. Zakończenie: w obronie filozofii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-76-7
1. Dajcie sensację na pierwszą stronę!, 2. Gołąbki niepokoju, 3. Chodzenie po wodzie i po kruchym lodzie, czyli autorutety morlane i medialne, 4. Wielka Parady-bitka, 5. Nijakie billboardy - dlaczego Partia demokratyczna na tak kiepski marketing, 6. Krajobraz po bitwie. Notatki robocze po wyborach 2005, 7. Pola mały, 8. Od lidera do zera. Czy polscy politycy niszczą swój wizerunek?, 9. Kadzidło polityczne, 10. Krajobraz przed bitwą. Sun Zi a wybory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 978-83-89518-57-6
1. Hegemonia- genealogia pojęcia; 2. Hegemonia- trudne narodziny nowej logiki politycznej; 3. Poza pozytywnością tego, co społeczne: antagonizmy i hegemonia; 4. Hegemonia i radykalna demokracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-25-2
1.Wprowadzenie do ekonomii gospodarki otwartej, 2.Międzynarodowa integracja gospodarcza a racjonalne wybory ekonomiczne, 3.Procesy globalizacyjne w świecie a racjonalne wybory ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-31-7
Rozdział 1. Nowa tekstualność, nowe gatunki, nowy język. Język, tekst, hipertekst - analiza czatów w Rowerze Błażeja; Telefonia cyfrowa - nowe zachowania komunikacyjne; Bazy danych - nowy gatunek pisarstwa?; Cybertekst, Nowa perspektywa postrzegania tekstualności; Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów; Kncepcja hipertektstowego autora, czytelnika i dzieła na podstawie powieści " Patchwork Girl"; Perswazja w multimediach. Język aukcji internetowych jako przedmiot analizy retorycznej; Opowieści o raju: język nowych mediów, podróże i turyści (o perswazji w mediach). Rozdział 2: Stare media w multimediach. Aksjologia dziennikarska i dyskurs cybernetyczny; Ich Will. Czy odbiorcy wideoklipów Rammstein są bezbronni wobec " potęgi obrazu"? Analiza wizualności przekazu audiowizualnego; MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina; Narracje interaktywne w telewizji; Język w książce i język książki; Bezpłatne magazyny kulturalne a Internet. Od papierowego City Magazine po multimedialne Klimmaty; Radio studenckie w Internecie; Początek a stan obecny funkcjonowania Radia Olsztyn w Internecie. Rozdział III: Multimedia komunikacja społeczna. Rozważania nad komunikacyjnym wykluczeniem, czyli jak rozwiązać problem cyfrowego podziału; ( Nowe) media a wojna - aktualna dyskusja i tendencje w badaniach; Culture jamming - walka o prawo do komunikowania się; Język uwięziony - koncepcja zamknięcia uniwersum dyskursu w Herberta Marcusego; Przemoc języka jako przemoc sensu - o wojnie podmiotu i świata znaczeń w nowych mediach; "Nam nie jest wszystko jedno... od kogo bierzemy" - o dekodowaniu przeciwstawnym w Internecie. Studium przypadku. Rozdział IV: Metodologiczne i definicyjne aspekty multimediów. Słowo w kulturze multimediów; "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań; Formacja intelektualna pokolenia klawiatury, Internetu i SMS-ów; Komunikacja w świecie gier komputerowych; O nieistnieniu cyberprzestrzeni; Między samowiedzą a symulacją. Pytanie o podmiot przemian komunikacyjnych; Wizualizacja procesów przyrodniczych w portalach edukacyjnych a jej wpływ na wyobrażenia uczniów o mikroświecie; Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy "przedstawiania" przeszłości w epoce ekranów; Modelowanie perspektywy badawczej na planie eksperimance'u; Transgresyjne podróże po paraprzestrzeniach wizualnych efektów specjalnych. Rozdział 5: Językowe oblicza zjawisk multimedialnych. Językowe właściwości tekstu elektronicznego. Analiza porównawcza angielskich i rosyjskich witryn internetowych; O niektórych problemach komunikacji językowej w Internecie; Język wirtualncych wspólnot na przykładzie Jargon File; Elementy socjolektu graczy komputerowych; O trollach i plonkach, czyli niektórych aspektach netykiety językowej w grupach dyskusyjnych; Słownictwo czatów na podstawie listy frekwencyjnej; Netspeak - nową hybrydą językową; Porównanie użycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za pośrednictwem IRC w języku angielskim i polskim; Mowa pisana? Próba analizy etykiety językowej prywatnych e-maili; Pogawędka internetowa - między językiem mówionym a pisanym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-05-8
Część I. Komunikowanie polityczne w ujęciu teoretycznym: 1. Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych 2. System demokratyczny i mediatyzacja polityki 3. W kierunku systemowej teorii komunikowania politycznego 4. Imagistyka społeczna czyli marketing polityczny Część II. Praktyka komunikowania politycznego. Analiza przypadków: 1. Komunikowanie polityczne w Stanach Zjednoczonych perswazja na arenie publicznej 2. Jakość oraz przemiany jakościowe w dziedzinie public relations 3. Błędy komunikacyjne w kampanii Lionela Jospina 3. Silvio Berlusconi. Od kampanii typu prezydenckiego do prezydenckiego rządu 4. Partia polityczna jako instytucja komunikacyjna. Diagnoza sytuacji na hiszpańskiej scenie politycznej w kontekście odnowy PSOE 5. Informacje parlamentarne w prasie włoskiej Część III. Komunikowanie polityczne na poziomie lokalnym 1. Komunikowanie polityczne w ymiarze gminy: lokalne i nielokalne 2. Bitwa o twierdzę Wrocław - rzecz o wyborach samorządowych we Wrocławiu w 2002 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-830-62302-16-1
1. Technika "stopa w drzwiach" uniwersalną strategią wpływu społecznego; 2. Koncepcje tłumaczące efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 3. Autopercepcja jako mechanizm odpowiedzialny za efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 4. Specyfika procesu autopercepcji jako jednego ze sposobów poznawania siebie; 5. Wpływ samowiedzy na zachowania; 6. Argumenty przemawiające za autopercepcyjnym; 7. Przerwa czasowa jako czynnik modyfikujący skuteczność techniki "stopa w drzwiach"; 8. Autopercepcja w badaniach nad techniką "stopa w drzwiach" raz jeszcze; 9. Badania własne; 10. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-69-9
1. Meandry dorosłości. Od konwencji do temporalnego projektu. 2. Dylematy andragogicznych praktyk edukacyjnych. 3. Metodologia badań własnych. 4. Strategie konstruowania tożsamości profesjonalnej andragogów i ich dynamika. Raport z badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-55-2
Edukacja wobec koniecznej zmiany; Sto pytań o edukację w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne; Długotrwałe ślady szkolnego dzieciństwa; Epidemie społeczne w środowisku akademickim; Dryfować i łudzić. Polska "strategia" edukacyjna; Zewnętrzne egzaminy w szkolnictwie powszechnym w 2002 roku. Próba analizy z perspektywy krytycznej socjologii oświaty; Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych; Rosyjski projekt odnowy szkoły i oświaty w okresie "pierestrojki". Analiza dokumentów Zespołu "Szkoła"; Pedagogiczne zero. Zastosowanie problemowe, epistemiczne i magiczne; Pedagogika i wychowanie po 11 września; Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości; Globalonia - światowy rynek bredni; Czy możliwy jest pedagogiczny powrót do mądrości?; Sprawiedliwy. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Bandury; Somatyzacja problematyki socjologii edukacji; Edukacja - moralność - sfera publiczna. Zarys pola problemowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-87-3
Część: Społeczne aspekty roli nauczyciela: 1. Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczyciela w świecie w którym trzeba Bronic pedagogicznego sensu edukacji, 2. Hermeneutyczne inspiracje w myśleniu o nauczycielu, 3. Pojecie odpowiedzialności w refleksji nad wychowaniem, 4. Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych, 5. Ład społeczny i zakładnicy modeli edukacyjnych. Refleksje pedagogiczne, 6. Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły, 7. Niebieska władza, pomarańczowy nauczyciel, zielony uczeń, 8. Zmienne otoczenie jako kontekst funkcjonowania współczesnego nauczyciela. Część B: Profesjonalne aspekty roli nauczyciela: 9. "Wielki Przegrany Współczesności". Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia, 10. Przygotowanie ogólno pedagogiczne oraz specjalistyczne jako składnik kompetencji zawodowej nauczyciela zdobywanej w ramach studiów z perspektywy polonisty, 11. Modele nauczania - uczenia się w przygotowaniu dydaktycznym nauczycieli, 12. Profesjonalne kompetencje nauczyciela, 13. Kompetencje zawodowe wychowawców w pracy z agresywnymi nieletnimi. Propozycje udoskonaleń w procesie kształcenia pedagogów, 14. nauczyciele religii wobec rozwoju moralnego uczniów, 15. Pedagogia T. Gordon jako sposób usensawiania świata z punktu widzenia racjonalności emancypacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again