Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Błaut Robert
(1)
Chabiera Joanna
(1)
Doroszewicz Stefan
(1)
Holstein-Beck Maria
(1)
Jańska Regina
(1)
Jog Vijay
(1)
Kaplan Robert S
(1)
Norton David P
(1)
Piasta Łukasz
(1)
Pietkiewicz Edward
(1)
Romanowska Maria
(1)
Suszyński Cezary
(1)
Walkowiak Jerzy
(1)
Zbierzchowska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Konkurencja
(2)
Menedżerowie
(2)
Etyka biznesu
(1)
Jakość
(1)
Marketing
(1)
Negocjacje
(1)
Public relations
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Etykieta menedżera / Edward Pietkiewicz. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1998. - 249 s. : fot. kolor., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-86210-78-8
Menedżer, Kultura osobista, Dobre obyczaje, najprostsze wyrazy uprzejmości, Sztuka rozmawiania, telefon, Tytułowanie, Zasada pierwszeństwa, Korespondencja, Bilety wizytowe, Ubiór, Kobieta - dyrektor, Dyrektor - jego klienci i goście, Delegacje zagraniczne, Negocjacje, Konferencja prasowa, Wyjazdy za granicę, Spotkania towarzyskie, Napoje, Dobre obyczaje przy stole, Menedżera wizerunek własny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jak być menedżerem? / Maria Holstein-Beck. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1996. - 141 s. : tab., wykr. ; 20 cm.
ISBN: 83-86210-24-9
Umiejętność komunikowania się z ludźmi; Umiejętność współdziałania z ludźmi; Umiejętność wprowadzania zmian; Umiejętność radzenia sobie z konfliktami; Umiejętność poznawania siebie; Planowanie własnego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Lektury Menedżera)
ISBN: 83-86210-80-X
Wstęp; Etyczne aspekty strategicznej analizy marke- tingowej firmy i jej otoczenia; Modelowanie przewagi konkurencyjnej w rozwoju strategicznym; Gry wojenne korporacji ponadnarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86210-68-0
1. Dlaczego public relations?, 2. Co to jest public relations, 3. Zasady efektywnego komunikowania w procesie public relations, 4. Rola i cele public relations, 5. Środki P.R i ich wykorzystanie, 6. Agencja czy działanie wewnątrz własnych struktur, 7. Public relations a reklama, 8. Etyka w publc relations, 9. Na zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Skuteczne negocjacje / Robert Błaut. - Wyd.2. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 2000. - 204 s. : tab. ; 21 cm.
Style negocjowania; Wybrane techniki negocjacyjne; Techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej; Metamodel w negocjacjach; Komunikacja niewerbalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-86210-96-6
WYD. z 2001 r. Tworzenie organizacji zorientowanej na strategię; I Przełożenie strategii na terminy operacyjne: Budowa map strategii; Budowanie map strategii w firmach sektora prywatnego; Karty wyników strategii w organizacjach nie nastawionych na zysk, agencjach rządowych i placówkach opieki zdrowotnej; II Zbieżność celów całej organizacji - efekt synergiczny: Tworzenie synergii oddziałów; Tworzenie synergii przez piony wsparcia; III Strategia- codzienną sprawą wszystkich pracowników Kreowanie świadomości strategii; Definiowanie celów indywidualnych i zespołowych; Kompleksowy system wynagrodzeń; IV Strategia jako ciągły proces: Planowanie i budżetowanie; Informacje zwrotne i uczenie się; V Mobilizowanie zmiany poprzez przywództwo: Przywództwo i mobilizacja; Unikanie pułapek. WYD. z 2002 r. 1. Mierzenie efektywności i zarządzanie w wieku informacji 2. Dlaczego firmie jest potrzebna strategiczna karta wyników? I. Jak mierzyć realizację strategii 3. Perspektywa finansowa; 4. Perspektywa klienta 5. Perspektywa procesów wewnętrznych; 6. Perspektywa rozwoju; 7. Powiązanie mierników ze strategią firmy 8. Struktura i strategia II. Zarządzanie wdrażaniem strategii 9. Osiągnięcie strategicznej zbieżności celów: od najniższego szczebla organizacji 10. Cele szczegółowe, alokacja zasobów, inicjatywy i budżety 11. Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się 12. Wdrażanie systemu zarządzania opartego na strategicznej karcie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Strategie rozwoju i konkurencji / Maria Romanowska. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 2000. - 226 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-86210-79-6
Analiza strategiczna firmy, Analiza makrootoczenia, Analiza otoczenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Analiza potencjału strategicznego firmy, Analiza SWOT; Strategie rozwoju firmy, Pojecie i rodzaje strategii, Model strategii rozwoju, Strategia rozwoju rynku czyli od firmy lokalnej do globalnej, Sposoby rozwoju firmy; Strategie konkurencji, Wybór przewagi konkurencyjnej, Wybór obszaru konkurencji, Strategie wobec dostawców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86210-99-0
Podstawy decyzyjne; istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa; cele przedsiębiorstwa a cele zarządzania finansami; Funkcje zarządzania finansami; Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania; Ewolucja zarządzania finansowego; rachunkowość jako system informacji finansowej w przedsiębiorstwie; Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa; Analiza wskaźników finansowych; Wyniki księgowe a wyniki ekonomiczne; Prognozowanie i planowanie finansowe; Uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Formy prawne organizacji działalności gospodarczej; Rynek kapitałowy w decyzjach finansowych; Obligacje; Akcje zwykłe; Akcje uprzywilejowane; Procesy decyzyjne; Wycena wartości obligacji; Wycena wartości akcji zwykłych; szacowanie ryzyka i dochodu w inwestycjach finansowych; Budżet przedsięwzięć inwestycyjnych i reguła wartości zaktualizowanej netto; Podstawy sporządzania budżetu przedsięwzięć inwestycyjnych; Reguła wartości zaktualizowanej netto; wewnętrzna stopa zwrotu projektu; Wartość zaktualizowana netto a wewnętrzna stopa zwrotu projektu; NPV a inne kryteria oceny finansowej projektów inwestycyjnych; Budżet kapitałowy a problem inflacji; Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych struktura kapitału przedsiębiorstwa; Finansowanie inwestycji- koszt kapitału; Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; ogólna charakterystyka kapitału obrotowego; Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa; Polityka kredytowa przedsiębiorstwa - zarządzanie należnościami; zarządzanie gotówką przedsiębiorstwa; Finansowanie środków obrotowych przedsiębiorstwa; Alternatywne strategie finansowania kapitału obrotowego; Kredyt handlowy; Pożyczki krótkoterminowe; Inne formy finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86210-95-8
1. Jakość w gospodarce rynkowej: Co oznacza pojęcie "jakość"; Przegląd koncepcji zarządzania jakością; Podstawowe założenia strategii jakości. 2. TQM- kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management): Rola menedżerów; Praca zespołowa- zmiana postaw pracowniczych; Przegląd stosowanych technik; Wdrażanie koncepcji TQM w przedsiębiorstwie; TQM a nor my ISO serii 9000. 3. Normy ISO 9000 w zarządzaniu jakością w firmie: Dlaczego powstały normy ISO serii 9000; Stosowana terminologia; Zarządzanie jakością wg normy ISO 9004; Modele systemów zapewnienia jakości i kryteria wyboru do wdrażania w firmie; Zintegrowane systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 4. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie: Procedura wdrażania; Problemy przedsiębiorstw z wdrażaniem systemów zarządzania jakością. 5. Jakość w marketingu: Znaczenie jakości w marketingu Jakość w marketingu wg normy PN-ISO 9004-1; Rynek dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych; Jakość na rynku przemysłowym; Certyfikaty jakościowe w marketingu przemysłowym; Jakość na rynku dóbr konsumpcyjnych; Niezawodność wyrobów; Właściwości organoleptyczne; Opakowania w marketingu; Informacyjne sprzężenie zwrotne od klienta; Określenie jakości oczekiwanej i sformułowanej modelu poziomu jakości produktów. 6. Wybieramy dostawców: Jakość dostaw w systemach zapewnienia jakości; Przykład zapewnienia jakości dostaw (ZJD). 7. Dokumentacja systemu jakości: Księga jakości; Plany jakości; Opracowujemy procedury; Dokumenty robocze. 8. Audity jakości: Procedura auditu systemu jakości; Współpraca firmy z auditorami i przebieg auditu; Wymagania stawiane auditorowi. 9. Koszty jakości: Ekonomiczne aspekty jakości; Rodzaje kosztów jakości; Liczenie kosztów jakości. 10. Zarządzanie jakością w organizacjach usługowych: Jakość usług; Klasyfikacja usług; Wymagania normy PNISO 9004-2 "Zarządzanie jakością i elementy jakości. Wytyczne dotyczące usług"; Jak uzyskać certyfikat na system jakości w przedsiębiorstwie usługowym. 11. Akredytacja i certyfikacja: Akredytacja; Certyfikacja; Akredytacja, certyfikacja i badania - rozwiązania krajowe; Certyfikacja systemów jakości w Polsce; Współ praca jednostek certyfikujących i wzajemne uznawanie certyfikatów; Efekty posiadania certyfikatów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again