Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Zubik Marek (1974- )
(2)
Wojtyczek Krzysztof
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Sądownictwo konstytucyjne
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Finanse publiczne
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Preambuła
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sędziowie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87515-41-8
1. Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 2. Legitymizacja do występowania z wnioskami przed Trybunałem Konstytucyjnym, 3. Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, 4. Skarga konstytucyjna - problem do rozwiązania, 5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 6. Zadania odrębne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 7. Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 8. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., 9. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, 11. Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, 12. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 13. Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 14. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, 15. Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, 16. Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli konstytucyjnej, 17. Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 18. Wolność gospodarcza jako zasada i wartość ustrojowa, 19. Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, 20. Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, 21. Prawo do wynagrodzenia za szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 22. Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 23. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, 24. Konstytucyjne gwarancje opodatkowania, 25. Suwerenność, wybory, referendum. Kilka refleksji syntetyzujących, 26. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, 27. Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, 28. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 29 .Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego ; T. 32)
ISBN: 978-83-87515-53-9
Refleksje na temat zawartego w Preambule Konstytucji RP wezwania do przestrzegania prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi; Preambuła i zagadnienie granic zmian w Konstytucji RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego. Monografie Konstytucyjne ; nr 4.)
ISBN: 978-83-87515-71-3
1.Modele kontroli konstytucyjności; 2. Istota kontroli norm; 3. Pozycja ustrojowa, powoływanie i organizacja Trybunału Konstytucyjnego; 4. Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie kontroli norm; 5. Procedura kontroli norm; 6. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; 7. Funkcje ustrojowe sądownictwa konstytucyjnego; 8. Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego. Monografie Konstytucyjne ; nr 3.)
ISBN: 978-83-87515-65-2
1.Prawo Unii Europejskiej jako autonomiczny porządek prawny; 2. Rozwiązywanie sytuacji kolizyjnych między prawem Unii Europejskiej i prawem wewnętrznym państw członkowskich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 3. Jurysdykcja sądów konstytucyjnych w stosunku do prawa Unii Europejskiej; 4. Formalne przesyłki kwestionowania przez sądy konstytucyjne pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej; 5. Materialne kotwice sądowej ochrony ustrojowych podstaw państwa; 6. Współpraca sądów jako warunek efektywnego rozwiązywania kolizji norm w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego. Monografie Konstytucyjne)
ISBN: 978-83-87515-59-1
1.Trybunał jako sąd konstytucyjny; 2. Sędziowie Trybunału; 3. Kadencyjność mandatu sędziego; 4. Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje; 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna; 6. Stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again