Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(24)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(24)
Author
Sadowski Józef
(4)
Kośmider Kazimierz
(3)
Dmowski Jacek
(2)
Langer Tomasz
(2)
Maciejewski Tadeusz
(2)
Pałubicka Róża Maria
(2)
Rucińska Danuta
(2)
Sieja Krzysztof
(2)
Skeczkowski Roman
(2)
Straburzyński Andrzej
(2)
Sygit Marian
(2)
Wiatr Jerzy J
(2)
Groth Andrzej
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Krzykała Franciszek
(1)
Mariańska Danuta
(1)
Pałubicki Władysław
(1)
Rubaj Anna
(1)
Sylwestrzak Andrzej
(1)
Szkudlarek Jolanta
(1)
Tłoczyński Dariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(22)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Prawo
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Sądownictwo
(3)
Kadry
(2)
Marketing
(2)
Morze
(2)
Palenie tytoniu
(2)
Polska
(2)
Prawo morskie
(2)
Prawo państwowe
(2)
Szkolnictwo
(2)
AIDS
(1)
Adwokaci
(1)
Alkoholizm
(1)
Antropologia
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Chemia
(1)
Cieśniny morskie
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Etyka
(1)
Federalizm
(1)
Filozofia
(1)
Frankowie
(1)
Gospodarka
(1)
Granice
(1)
Grupy nacisku
(1)
Higiena szkolna
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Izba morska
(1)
Kodeks Hammurabiego
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Magna Charta Libertatum
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Medycyna pracy
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Norma prawna
(1)
Notariat
(1)
Odżywianie
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Państwo
(1)
Pokwitanie
(1)
Policja
(1)
Popęd płciowy
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawo chełmińskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo salickie
(1)
Prawo sądowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Prokuratura
(1)
Przemysł
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przysłowia
(1)
Radcy prawni
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Seksuologia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szelf
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Tytoń
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Wody terytorialne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zarządzanie
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Żywność
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Miscellanea Anthropologica et Sociologica / red. nacz. Władysław Pałubicki ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Historii Myśli Społecznej ISSN 1230-1396 ; Nr 5)
Cz. I W kręgu kultur orientu : 1. Dziecko w kaukaskiej rodzinie, 2. Dziecko w rodzinie starożytnych hebrajczyków, 3. Rola wedyjskich obrzędów rodzinnych (samskar) w życiu dziecka, 4. Pozycja dziecka w starożytnym Egipcie, 5. Dziecko w świetle Talmudu. Zarys problematyki. Cz. II Cywilizacja rzymska : 1. Prawo rzymskie doby chrześcijańskiej w obronie dzieci, 2. Los dzieci w czasach prześladowań chrześcijan. Cz. III Dziecko w chrześcijaństwie : 1. Kiedy dziecko staje się naprawdę dzieckiem według nowych nurtów filozofii chrześcijańskiej?, 2. Dziecko w rodzinie prawosławnej w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym. Cz. IV Dziecko w utopiach i systemach totalitarnych : 1. Miejsce dziecka w społeczeństwach doskonałych czyli utopiach, 2. Problem dziecka i kobiety w państwie totalitarnym. Cz. V Dziecko w Polsce : 1. Prawa dziecka w Polsce, 2. Dziecko na wsi kaszubskiej w okresie międzywojennym, 3. Wyobrażenia życiowe dzieci i młodzieży i ich rodzinne uwarunkowania. Cz. VI Artykuły różne : 1. Przedmiot, trudności i perspektywy estetyki współczesnej, 2. Logiczna analiza pojęcia dozwolenia, 3. Struktury powiązań organizacyjnych polonii szwedzkiej, 4. Rola bibliotek publicznych w funkcjonowaniu systemu kultury i oświaty. Cz. VII : 1. Od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Obrzędy inicjacji u Masajów, 2. Spędzanie płodu, dzieciobójstwo i ofiary z dzieci formą kontroli urodzeń w wybranych kulturach świata, 3. Lubelskie szkoły specjalne jako ośrodki socjalizacji. Komunikat z badań., 4. Nieletni przestępcy i ich środowisko wychowawcze w świetle akt sądu rodzinnego w lublinie. Komunikat z badań. 5. Lubleskie rodziny zastępcze. Raport z badań, 6. Dziecko w słynnych kodeksach prawa (wybór), 7. Osobowość społeczna abiturientów wybranych szkół podstawowych Lublina. Komunikat z badań, 8. Ivana Ollicha koncepcja społeczeństwa bez szkoły
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87739-40-5
Wiadomości wstępne; Ogólne pojęcia prawne; Prawo cywilne; Prawo gospodarcze; Postępowanie cywilne; Prawo pracy; Prawo administracyjne; Prawo finansowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86670-36-3
Cz. I Prawo dawnej Polski (do 1795 r.), 1. Źródła prawa w okresie średniowiecza, 2. Źródła prawa w czasach nowożytnych, 3. Prawo prywatne, 4. Prawo karne, 5. Postępowanie sądowe. CZ.II Prawo na ziemiach polskich pod zaborami, 1. Źródła prawa, 2. Prawo cywilne, 3. Prawo karne, 4. Postępowanie sądowe. CZ. III Prawo II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, 1. Źródła prawa, 2. Prawo cywilne i postępowanie cywilne, 3. Prawo karne materialne i postępowanie karne, 4. Prawo pracy. Cz. IV Prawo w okresie władzy ludowej (po 1944 r.), 1. Źródła prawa, 2. Podstawowe zmiany w prawie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-66-5
Ogólne założenia teoretyczne; Historia polskiej kontroli państwowej; Najwyższa Izba Kontroli w Konsty-tucji RP z 1997 r.; Ustawa z 23 XII 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli; Urzędy kontroli skarbowej; Kontrola państwowa w nowych demokracjach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Tworzenie małej firmy (33 s.); 2. Organizacja małej firmy (49 s.); 3. Funkcje menedżera w zarządzaniu małą firmą (36 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-29-0
1. Istota zarządzania małą firmą, 2. Tworzenie firmy, 3. Cele działania firmy, 4. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy, 5. Działalność kadrowa, 6. Administrowanie majątkiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik po marketingu / red. Bogusława Szydełko ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; Zeszyt 1)
ISBN: 83-87739-51-0
1.Istota i pojęcie marketingu, 2.Geneza marketingu, 3.Definicja marketingu, 4.Instrumentarium marketingowego oddziaływania na rynek, 5.Najważniejsze różnice pomiędzy marketingiem klasycznym a nowoczesnym, 6.Koncepcja marketingu partnerskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-60-6
Temat: Przysłowia
1. Przysłowia łacińsko-polskie, 2. Przysłowia różnych narodów. Aneks: Małżeństwo i rodzina w mądrościach Talmudu; Kobieta w przysłowiach chińskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87739-08-1
1. Sądy powszechne, 2. Sąd Najwyższy, 3. Krajowa rada sądownictwa, 4. Sądy wojskowe, 5. Naczelny Sąd Administracyjny, 6. Trybunał Stanu, 7. Trybunał Konstytucyjny, 8. Kolegia do spraw wykroczeń, 9. Izby morskie, 10. Sąd polubowny, 11. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12. Prokuratura, 13. Policja, 14. Urząd Ochrony Państwa, 15. Adwokatura, 16. Radcowie prawni, 17. Notariat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 1)
ISBN: 8387739-53-7
1. Prezydent w systemie parlamentarnej demokracji, 2. Parlamentaryzm czy prezydencjalizm: stary spór i nowe doświadczenia państw posocjalistycznych, 3. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000 w ujęciu porównawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 3)
ISBN: 83-87739-73-1
1. Przemiany samorządu terytorialnego w świetle badań, 2. Władze powiatowe po reformach 1998-1999, 3. Efekty reformy edukacji w gminie Kobylnica
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86670-62-2
Cz.I Stany w Unii : 1.Terytorium, ludność, migracje, 2.Legalny status stanów, 3.Konstytucje stanowe, 4.Funkcjonalny wymair federalizmu - kwestie finansowe. Cz.II Władza ustawodawcza : 5.Historia legislatur stanowych, 6.Wybory, posłowie, partie polityczne, 7.Struktura legislatur, 8.Proces legislacyjny, 9.Lobby w legislaturach stanowych, 10.Ocena funkcjonowania legislatur stanowych. Cz.III Władza wykonawcza-gubernator : 11.Elementy historyczne, 12.Urząd gubernatorski, 13.Gubernator a legislatura, 14.Gubernator a egzekutywa, Cz.IV Sądownictwo: 15.System prawa, 16.Struktura sądownictwa, 17.Sędziowie, 18.Judical review, 19.Krytyka sądownictwa oraz programy reform. CZ.V Władztwo lokalne: 20.Geneza i typy władztwa loklanego, 21.Źródła władztwa lokalnego, 22.Hrabstwa, 23.Municypalitety, 24.Gminy i okręgi specjalne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-09-6
1. Pojęcie i podstawowe kryteria klasyfikacji cieśnin morskich, 2. Tradycyjny status prawny cieśnin morskich3. Modyfikacja i zróżnicowanie statusów prawnych cieśnin morskich w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again