Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(16)
only on-site
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(16)
Author
Malendowski Włodzimierz
(4)
Pacześniak Anna
(3)
Bokajło Wiesław
(2)
Kaczmarek Julian
(2)
Mojsiewicz Czesław
(2)
Czachór Zbigniew
(1)
Jaxa-Rożen Hanna
(1)
Kasztelan Ewa
(1)
Kałuszyński Maciej
(1)
Kiwka Mirosław
(1)
Koukola Bohumil
(1)
Kwiatkowski Piotr
(1)
Lachowicz-Tabaczek Kinga
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Olszewska-Dyoniziak Barbara
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Skorobohaty Grzegorz
(1)
Szecówka Adam
(1)
Turczyński Paweł
(1)
Zenderowski Radosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Europa
(4)
Polityka międzynarodowa
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Kobieta
(3)
Unia Europejska
(3)
Świat
(3)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Antropologia ekonomiczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko
(1)
Etyka
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Kultura
(1)
Macierzyństwo
(1)
Magia
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
ONZ
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika resocjlizacyjna
(1)
Polityka
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rada Europy
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Równouprawnenie płci
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Spoleczeństwo informacyjne
(1)
Tomizm
(1)
Uczniowie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Unia Europesjka
(1)
Wojna
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Zimna wojna
(1)
Subject: place
Bliski Wschód
(1)
Genre/Form
Literatura kobieca
(1)
Publicystyka polska
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-48-9
Zawiera: 1. Pojecie bezpieczeństwa i jego aspekty teoretyczne; 2. Powstanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa państw zachodnich; 3. Blok państw komunistycznych. Inicjatywy rozbrojeniowe okresu "zimnej wojny"; 4. Przezwyciężanie "zimnej wojny" i nowa sytuacja Europy Zachodniej; 5. Od KBWE do OBWE; 6. Europa zachodnia - symptomy zmian w systemie bezpieczeństwa; 7. Nowy wymiar europejskiego bezpieczeństwa: amerykańsko-europejskie rozbieżności; 8. Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI w: nowe otwarcie, nowe wyzwania; 9. Bezpieczeństwo europejskie pierwszej dekady XXI w.; 10. Europa Środkowo-Wschodnia - poszukiwanie nowej tożsamości w bezpieczeństwie kontynentalnym; 11. Systemy bezpieczeństwa w regionie poradzieckim; 12. Rozbrojenie po 1990 r.; 13. Bezpieczeństwo energetyczne; 14. Prywatyzacja przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86882-99-9
R.1 Antropologia jako nauka: przedmiot, zakres metoda; R.2 Drogi rozwoju antropologii kulturowej; R.3 "Człowiek ekonomiczny" i antropologiczne badania nad gospodarką; R.4 Antropologiczne podejście do zagadnień organizacji społecznej; R.5 Jak funkcjonuje prawo pierwotne; R.6 Magia i religia w świetle antropologii; R.7 Antropologiczne badania nad zmianą kulturową; R.8 Szkoła funkcjonalna w antropologii; R.9 Amerykańska szkoła "kultury i osobowości"; R.10 Strukturalizm antropologiczny Claude'a Levi-Straussa i jego badania nad sztuką; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86882-89-1
Współpraca regionalna - od idei do nowych form kooperacji międzynarodowej; Regiony transgraniczne w Europie Zachodniej; Współpraca regionów przygranicznych w świetle prawa RP ( aspekty prawne i organizacyjne); Koncepcje i współpraca transgraniczna na granicy zachodniej RP; Koncepcje i współpraca na granicy południowej RP; Koncepcje i współpraca na granicy wschodniej RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88555-33-6
1. Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczestnictwa kobiet w polityce, 2. Równość kobiet i mężczyzn - teoria i praktyka, 3. Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym UE i pozycja kobiet jako deputowanych, 4. Działalność kobiet e Parlamencie Europejskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-83-9
Antyutopie feinistyczne: Margaret Atwood, Angela Carter i Ursula le Guin; Druga połowa - towarzyszka życia - bohaterka drugiego planu; O biografiach Sylwii Plath: między sensacją a egzystencją; Macierzyństwo; Opowiadanie ciałem. Kilka uwag o współczesnej poezji konbiecej; Wartość kobiecej codzienności; Feminzm felietonowy. Problem popularyzacji feminizmu w Polsce; Kariera Bridge Jones; Pogrzebana kontestacja: harlequinowe ogrody miłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Megatrendy a polityka / Jerzy Muszyński. - Wrocław : Atla2, 2001. - 285 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88555-60-X
Pojęcie i charakter problemów globalnych ludzkości, Megatrendy zagrażające egzystencji ludzkości, Megatrendy sprzyjające egzystencji człowieka na planecie Ziemi. Negatywne i konstruktywne aspekty polityki wobec megatrendów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-41-3
1. Kim jest uczeń? 2. Dorosły jako ciemiężca 3. Miejsce na etyczną rozmowę w szkole 4. Etyczny problem szkoły 5. Budowanie drogi ku marzeniu 6. Dzień powszedni nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-16-8
Częśc I: Cywilizacyjne i kulturowo-polityczne filary jedności Europy. 1. Europa i europejskość: idee i pojęcia. 2. Antyczne korzenie Europy. 3. Nowożytna Europa, nowożytna europejskość. Część II: Polityczno-prawne wymiary Unii Europejskiej. 4. Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Porządek prawny Unii Europejskiej. 6. System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich. 7. Unia Europejska jako system polityczny. 8. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. 9.. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część III: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej. 10. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej. 11. Polityka społeczna Unii Europejskiej. 12. Europa obywateli. 13. Społeczeństwo informacyjne w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86882-79-4
Cz.I Związki między teorią a praktyka w psychologii społecznej: Jak korzystać z dorobku psychologii społecznej. Od teorii do praktyki; Uwagi o kłopotach praktyka odwołującego się do psychologii społecznej. Cz.II Znaczenie teorii w zrozumieniu złożonych zjawisk społecznych: Dynamika wsparcia społecznego w kontekście stresu społeczności. Cz.III Wykorzystanie teorii w zwiększeniu skuteczności oddziaływania na ludzi: Nagrody zewnętrzne a motywacja -rehabilitacja nagród zewnętrznych; Praktyczna psychologia sprzedaży. Zastosowania teorii motywacji oraz teorii komunikacji do wspomagania decyzji konsumenckich; Autoprezentacja- formy, style i skuteczność interpersonalna. Cz.IV Teoria jako podstawa programów szkoleniowych, treningowych i terapeutycznych: Bezradność bezrobotnego. Wyuczona bezradność jako psychologiczny czynnik długotrwałego bezrobocia; Psychologia atrybucji. Implikacje praktyczne; Zastosowanie elementów teorii gier w praktyce psychologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
Rada Europy / Julian Kaczmarek. - Wrocław : Atla2, 2002. - 152,[3] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-88555-70-7
Wprowadzenie; R.1 Geneza: Powołanie Rady Europy; Rozwój Rady Europy w początkowej fazie. R.2 Struktury organizacyjne: Komitet Ministrów; Zgromadzenie Parlamentarne; Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych; Sekretariat Regionalny. R.3 Podstawowe zadania: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Europejska Karta Społeczna; Współpraca kulturalna; Demokracja lokalna i współpraca przygraniczna; Mniejszości narodowe; Potrze by językowego sprawnego porozumiewania się. R.4 Zasadnicze funkcje: Promotor demokracji; Promotor współpracy; Promotor bezpieczeństwa. R.5 Rada Europy a inne organizacje: Rada Europy a UE; Rada Europy a OBWE; Rada Europy a ONZ. R.6 Polska - członek Rady Europy. Zakończenie. Załączniki: Nr1.Statut Rady Europy; Nr2. Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności; Nr3.Europejska Karta Społeczna; Nr4.Ważniejsze daty; Nr5.Miasta, które do roku 1999 otrzymały Nagrodę Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Rozumieć filozofię / Mirosław Kiwka. - Wrocław : Atla2, 2007. - 197 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60732-05-2
1. Filozofia poznawaniem świata, 2. Obliczna filozofii, 3. Koncepcje filozfii, 4. Czy filozofia może być chrzescijańska?, 5. Tomizm, 6. Problematyka filozoficzna - działy filozofii, 7. Filozofia a teoalogia, 8. Filozofia a nauki szczegółowe, 9. Filozofia a sztuka, 10. Filozofia, światopogląd i ideologia, 11. Rola filozofii w kulturze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-09-0
Kategoria równości w filozofii i myśli politycznej: Lewica i liberalizm wobec równości; Idea równości we współczesnym dyskursie eseistycznym (Berlin, Kołakowski, Bauman); Równośc polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barrésa krytyka III Republiki Francuskiej; Wolność, równość, braterstwo - nieporozumienie; Granice równości - czy powstaje społeczeństwo najemników?; Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych; Kategoria równości w niemieckiej doktrynie Soziale Markwirtschaft; Prawne ujęcie zasady równości: Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym; Primi inter pares - instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej; Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE; Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym; Wolność wyznaniowa dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce - aspekty prawne; Homo-niepewni? - analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej; Równość w perspektywie ekonomicznej: Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej; Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym; Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równośc szans czy równość wyników?; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów; Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej; Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkesteina; Wspólnotowa swoboda przepływu osób a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrebie unijnego rynku pracy - swoboda przepływu osób; Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzorstu gospodarczego; Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej; Równośc płci w Unii Europejskiej: Przesłanki działań na rzecz zwięszkania udziału kobiet w strukturach politycznych a typy polityki równościowej; Neoinstytucjonala teroia dyskryminacji kobiet w perspektywie współczesnych doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec; Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski; Polityka ekonomiczna a relacje płci - przykład reformy służby zdrowia w Polsce; Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szanse; L'égalité réinventée? Investissements sur la "question femme" en Roumanie postcommuniste; Równość czy nierówności?: Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie; Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state; Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt; Społeczne role osób starszych; Zwalczanie islamofobii a stereotypy muzułmanów w Europie; Różni, ale czy równi? Romowie w mediach; Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce według Raportu dla Rady Europy z realizacji przez Rzeczypospolita Polską postanowień Ramowej Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych; Dyplomacja publiczna a stereotypy i uprzedzenia narodowe w Unii Europejskiej; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań); Digital Divide - wymiary cyfowej nierówności w Polsce i w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86882-48-4
Cz.I Prawno-etyczne aspekty "reklamy dziecięcej": 1. Akty prawa międzynarodowego; regulacje prawne w innych państwach, 2. Granice prawne reklamy w Polsce, 3. Etyczne kanony reklamy. Cz.II "Reklama dziecięca" - aspekt praktyczny: 1. Nieletni jako odbiorcy reklamy, 2. Dzieci uczestnikami działań reklamowych, 3. "Reklamowanie" postaw i zachowań przez media - reklama bez reklamy. Cz.III Reklama dziecięca model postulowany: 1. Dziecko jako odbiorca kompleksowego przekazu medialnego, 2. Konieczne zmiany w podejściu prawnym i etycznym, 3. Rola działań pozainstytucjonalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stosunki międzynarodowe / red. Włodzimierz Malendowski ; Czesław Mojsiewicz. - 2. - Wrocław : Atla2, 2000. - 648 s. : mapy, tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-86882-29-8
Cz. I: ZARYS TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH GAŁGANEK A.: Geneza stosunków międzynarodowych, BRYŁA J.: Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe MOJSIEWICZ CZ.: Co wpływa na bezpieczeństwo i suwerenność państw; Amerykańscy uczeni o współczesnych problemach świata, CZACHÓR Z.: Uczestnicy stosunków międzynarodowych, BRYŁA J.: Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa, NOWAK J.: Czym jest polityka zagraniczna Cz. II: AKTORZY POLITYKI ŚWIATOWEJ I OBSZARY ICH AKTYW NOŚCI NOWAK J: Azja - problemy bezpieczeństwa i pokoju, MOJSIEWICZ CZ.: Państwa regionu Pacyfiku w polityce i gospodarce światowej; Bliski i Środkowy Wschód w stosunki międzynarodowe; Afryka - problemy rozwoju i bezpieczeństwa; Polska polityka zagraniczna; BRYŁA J.: Środkowy Wschód w stosunki międzynarodowe; Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej; CZACHÓR Z.: Niemcy w Europie i świecie; Cz. III.: SYSTEM MIĘDZYNARODOWY: STRUKTURALNE I FUNKCJO NALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH MOJSIEWICZ CZ.: Problemy globalne ludzkości; Wspólnota niepodległych państw i jej problemy; CZACHÓR Z.: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych; Integracja europejska; MOLENDOWSKI W.: System kolonialny, dekolonizacja, neokolonializm; Ruch państw niezaangażowanych; CZ.IV: GŁÓWNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA W STOSUNKACH MIĘ DZYNARODOWYCH: PRZESZŁOŚĆ, TEREŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. MALENDOWSKI W.: Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe; Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie; Rozbrojenie; Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie; Spory i konflikty międzynarodowe; No wy ład międzynarodowy; Architektura bezpieczeństwa europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I: ZARYS TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH GAŁGANEK A.: Geneza stosunków międzynarodowych, BRYŁA J.: Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe MOJSIEWICZ CZ.: Co wpływa na bezpieczeństwo i suwerenność państw; Amerykańscy uczeni o współczesnych problemach świata, CZACHÓR Z.: Uczestnicy stosunków międzynarodowych, BRYŁA J.: Dyplomacja instrumentem polityki zagranicznej państwa, NOWAK J.: Czym jest polityka zagraniczna Cz. II: AKTORZY POLITYKI ŚWIATOWEJ I OBSZARY ICH AKTYW NOŚCI NOWAK J: Azja - problemy bezpieczeństwa i pokoju, MOJSIEWICZ CZ.: Państwa regionu Pacyfiku w polityce i gospodarce światowej; Bliski i Środkowy Wschód w stosunki międzynarodowe; Afryka - problemy rozwoju i bezpieczeństwa; Polska polityka zagraniczna; BRYŁA J.: Środkowy Wschód w stosunki międzynarodowe; Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej; CZACHÓR Z.: Niemcy w Europie i świecie; Cz. III.: SYSTEM MIĘDZYNARODOWY: STRUKTURALNE I FUNKCJO NALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH MOJSIEWICZ CZ.: Problemy globalne ludzkości; Wspólnota niepodległych państw i jej problemy; CZACHÓR Z.: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych; Integracja europejska; MOLENDOWSKI W.: System kolonialny, dekolonizacja, neokolonializm; Ruch państw niezaangażowanych; CZ.IV: GŁÓWNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA W STOSUNKACH MIĘ DZYNARODOWYCH: PRZESZŁOŚĆ, TEREŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. MALENDOWSKI W.: Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe; Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie; Rozbrojenie; Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie; Spory i konflikty międzynarodowe; No wy ład międzynarodowy; Architektura bezpieczeństwa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-68-5
Cz.I Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: 1.Stosunki międzynarodowe jako dysplina oraz jako rzeczywistość kulturowa, gospodarcza i polityczna. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. Podstawowe pojęcia, 2.Początki refleksji nad stosunkami międzynarodowymi.Pierwsze próby stworzenia teorii, 3.Współczesne teorie stosunków międzynarodowych. Wielkie debaty, 4.Autonomiczne nauki o polityce i instytucjonalizaja samodzielnej dyscypliny stosunków międzynarodwych, 5.Metody badania stosunków miedzynarodowych. Cz.II Aspekt podmiotowy stosunków międzynarodowych: 6.Uczestnictwo i podmiotowość prawna w stosunkach miedzynarodowych, 7.Państwa jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 8.Narody i religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 9.Organizacje międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych. Cz.III Aspekt przedmiotowy stosunków międzynarodowych: 10.Konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby regulacji stosunków międzynarodowych, 11.Struktura i ewolucja systemu międzynardowego, 12.Prawa rozwoju i zmienność stosunków międzynarodowych, 13.Polityka zagraniczna, 14.Spory i konflikty międzynarodowe, 15.Bezpieczeństwo międzynarodowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-22-9
1. Zagadnienia wprowadzające: Sukcesy i pułapki poszczególnych strategii resocjalizacyjnych; Rys historyczny penitencjarystyki i resocjalizacji polskiej; Współuczestnictwo psychologów w inspirowaniu przeobrażeń penitencjarystyki polskiej; Tolerancja w społeczeństwie wielokulturowym aksjologiczną przesłanką rozwoju resocjalizacji; Koncepcje systemów penitencjarnych w Polsce i Republice Czeskiej; Słowacki system penitencjarny w kontekście transformacji ustrojowej przełomu XX i XIX wieku; Praca socjalna czy socjalna resocjalizacja. W poszukiwaniu nowego modelu; 2. Diagnoza, oddziaływanie profilaktyczne i penitencjarno-resocjalizacyjne: Postępowanie wobec sprawców przemocy; Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację; Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych w polskim systemie penitencjarnym; Samorządność młodzieży w instytucjonalnej młodzieży resocjalizacji; Autoprezentacja nieletnich jako kategoria resocjalizacyjna; Reakcje emocjonalne nieletnich sprawców czynów karalnych w procesie kontaktów z przedstawicielami organów ochrony prawnej; Kultura fizyczna w resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców; Rola działalności pastoralnej w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych; Deficyty samokontroli w genezie zaburzeń zachowania (na przykładzie narkomanii); Asertywność a wybrane czynniki ryzyka narkomanii; Ewolucja polskich i czeskich subkultur młodzieżowych w Euroregionie Silesia; 3. Działania optymalizujące: Kadrowe determinanty sukcesu resocjalizacyjnego w warunkach penitencjarnych; Praca penitencjarna w percepcji pracowników czeskich zakładów karnych; Koncepcje kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych w Polsce; Polsko-czeska współpraca na obszarze penitencjarystyki i pedagogiki resocjalizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-35-9
Unia europejska - droga do rozwoju, stabilizacji i pokoju, Globalizacja - rozwój czy zagrożenie, Unia Europejska a Polska, Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-95-2
Nowa jakość konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku. Przyczyny - uwarunkowani - skutki; Strefy wpływów supermocarstw jako instrumenty porządku międzynarodowego; Prawo do samostanowienia a problem suwerenności państwa; Prawno-międzynarodowa odpowiedzialność sprawców przestępstw wojennych; Prawa uchodźców w konfliktach zbrojnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka; Zasady uczestnictwa RPA w misjach pokojowych; Akcje w razie zagrożenia i naruszenia pokoju oraz wobec aktów agresji. Od operacji pokojowych do sił szybkiego reagowania ONZ; Spór ekwadorsko-peruwiański; Konflikt jemeński; Konflikt etiopsko-erytrejski; Wojna w Afganistanie; Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie; Konflikt serbsko-słoweński i serbsko-chorwacki; Wojna w Bośni i Hercegowinie; Rosja - Czeczenia. Dwie ostatnie imperialne wojny XX wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-82-0
Cz.I Źródła zmian w systemie Wspólnot i Unii Europejskiej : 1.Pojęcia i koncepcje determinujące zmiany i rozwój w procesie integracji europejskiej, 2.Zmiana a proces integracji europejskiej, 3.Traktatowe źródła dynamiki integracyjnej, 4.Unia Europejska a publiczna władza wspólnoty transnarodowej. Cz.II Zmiany i rozwój w systemie Wspólnot i Unii Europejskiej a praktyka integracji : 1.Uproszczenie i konsolidacja traktatów oraz instrumenty, mechanizmy i procedury regulujące, 2.Zmiany instytucjonalne, 3.Zmiany w zakresie wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, spraw wewnętrznych oraz wymiaru sprawiedliwości, 4.Obywatel i praktyczny wymiar legitymizacji włądzy integracyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again