Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Adomeit Klaus
(1)
Balwicka-Szczyrba Małgorzata
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Hanclich Paweł
(1)
Kamiński Ryszard
(1)
Koncur Monika
(1)
Olszewski Henryk
(1)
Scheuring Krzysztof
(1)
Sokołowski Tomasz
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Wrocławska Tatiana
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Ślebzak Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo
(3)
Administracja
(2)
Prawo cywilne
(2)
Alimenty
(1)
Bilans księgowy
(1)
Cło
(1)
Finanse
(1)
GATT
(1)
Ideologia
(1)
Język łaciński
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Małżeństwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Państwo
(1)
Postępowanie celne
(1)
Praca
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Strajki
(1)
Ustanie małżeństwa
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Włochy
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87148-60-1
O historii doktryn politycznych i prawnych; 1. Starożytność, 2. Średniowiecze, 3. Odrodzenie, 4. Wiek XVII, 5. Oświecenie, 6. Doktryny zachowawcze, 7. Liberalizm, 8. Drogi i bezdroża " światopoglądu naukowego ", 9. Idee sprawiedliwości społecznej, 10. Totalitaryzm, 11. Świat w poszukiwaniu nowej drogi, 12. Świat po roku 1968
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60550-05-0
1. Wprowadzenie do łaciny dla prawników; 2. Małe ABC rzymskich pojęć prawnych; 3. Rzymscy prawnicy na temat wykładni ustaw; 4. Kazusy i rozwiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87148-33-4
1. Normy postępowania, 2. Powstawanie prawa, 3. Akty normatywne, 4. Rodzaje aktów normatywnych, 5. Obowiązywanie prawa, 6. Język prawa, 7. Wykładnia przepisów prawnych, 8. Wnioskowanie prawnicze, 9. System prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87148-42-3
1.Polityka bilansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2.Powiązanie polityki bilansowej z oceną przedsiębior stwa, 3.Materialna polityka bilansowa kształtowania wa rtości aktywów, 4.Materialna polityka bilansowa kształ towania pasywów, 5.Formalna i czasowa polityka bilanso wa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / Bronisław Ziemianin. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Poznań : Ars boni et aequi , 2002. - 303 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87148-21-0
1. Prawo cywilne; 2. Źródła prawa cywilnego; 3. Normy i przepisy prawa cywilnego; 4. Obowiązywanie norm prawa cywilnego; 5. Stosowanie prawa cywilnego; 6. Prawo podmiotowe; 7. Stosunek cywilnoprawny; 8. Osoby fizyczne; 9. Osoby prawne; 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 11. Czynności prawne; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-10-6
I: Ogólna charakterystyka sporów zbiorowych oraz strajków w ustawodawstwie państw bałtyckich. 1. Uwagi wstępne. 2. Ogólna charakterystyka sporów zbiorowych. 3. Pojęcie strajku i jego rodzaje. 4. Uwagi końcowe. II: Prawo do strajku i warunki jego wykonywania w państwach bałtyckich. 1. Uwagi wstępne. 2. Charakter prawny prawa do strajku. 3. Reprezentacja pracowników w realizacji prawa do strajku. 4. Warunki realizacji prawa do strajku. 5. Wyłączenia oraz ograniczenia prawa do strajku. Uwagi końcowe. III: Skutki wykonywania prawa do strajku dla pracowników i pracodawcy. 1. Uwagi wstępne. 2. Wpływ legalnego strajku na sytuację pracowników oraz pracodawcy. 3. Straj knielegalny oraz jego wpływ na sytuację pracowników oraz pracodawcy. 4. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne : zarys wykładu / Tomasz Sokołowski. - Wyd. 4. - Poznań : Ars boni et aequi, 2008. - 226, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60550-20-5
1. Prawo rodzinne, 2. Zawarcie małżeństwa, 3. Prawa i obowiązki małżonków, 4. Sytuacja majątkowa małżonków, 5. Pochodzenie dziecka, 6. Władza rodzicielska oraz inne relacje między rodzicami a dziećmi, 7. Przysposobienie dziecka, 8. Obowiązek alimentacyjny, 9. Ustanie małżeństwa. Rozwód, 10. Separacja, 11. Opieka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-17-5
1.Szkoda, odszkodowanie - zagadnienia ogólne: Szkoda, Odszkodowanie - pojęcie, istota i funkcje. 2. Szkoda przyszła: Szkoda obecna, szkoda przyszła; Szkoda przyszła a szkoda pośrednia; Podział szkód przyszłych; Rodzaje odpowiedzialności za szkody przyszłe; Występowanie w praktyce szkód przyszłych deliktowych na osobie. 3. Przedawnienia roszczeń - zagadnienia ogólne: Zagadnienia wstępne; Historia instytucji przedawnienia; Przedawnienie w Kodeksie cywilnym; Dopuszczalność nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia w oparciu o zasady współżycia społecznego. 4. Powództwo o ustalenie odpowiedzialności za szkody przyszłe: Istota powództwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą; Problematyka ustalenia odpowiedzialności za szkodę przyszłą w orzecznictwie Sądu Najwyższego; Analiza skutków wystąpienia z powództwem o ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą w odniesieniu do instytucji przedawnienia roszczeń. 5. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w prawie obcym Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Niemczech; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w innych wybranych państwach. 6. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym: Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie zobowiązań; Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym do dnia 10.08.2007 r.- art. 442 k.c.; Problematyka przedawnień roszczeń o naprawienie szkody przyszłej w świetle art. 442 k.c. w orzecznictwie i doktrynie - rozważania; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w projektach nowelizacji Kodeksu cywilnego; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 września 2006 r; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym od 10 sierpnia 2007 r. - art. 442 k.c. 7. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt; Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny - art. 449 k.c.; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny a zbieg podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej. 8. Przedawnienie roszczeń a naprawienie szkody jądrowej na osobie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-14-4
1. Zagadnienia systemowe i terminologiczne, 2. Źródła prawa Wspólnot Europejskich, 3. Fundamentalne zasady związane ze stosowaniem prawa wspólnotowego w porządkach wewnątrznych państw członkowskich, 4. Pozostałe ogólne zasady prawa wspólnotowego oraz uznane w tym porzadku prawa podstawowe związane z jego stosowaniem przez organy administracji państwa członkowskiego, 5. Formy i metody stosowania prawa wspólnotowego przez organy państwa członkowskiego, 6. Konsekwencje niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji państwa członkowskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-19-9
1. Relacje wolnohandlowe wspólnoty na tle multilateralnej płaszczyzny liberalizacji zasad handlu międzynarodowego: Liberalizacja światowego handlu jako jeden z podstawowych warunków kształtowania rozwoju gospodarczo-społecznego państw; System handlu międzynarodowego GATT/WTO i jego odwzorowanie w polityce handlowej Wspólnot Europejskich; 2. Preferencyjne relacje handlowe wspólnoty jako wyraz kreacji regionalnych porozumień handlowych: Nowy zmodyfikowany generalny system preferencji Unii Europejskiej; Unie celne i umowy stowarzyszeniowe jako preferencyjne relacje handlowe Unii Europejskiej z pozostałymi państwami europy; Pozostałe porozumienia preferencyjne oraz jednostronne decyzje Unii Europejskiej w zakresie preferencji celnych; Perspektywy rozwoju preferencyjnej polityki handlowej Unii Europejskiej; 3. Warunki stosowania preferencji i procedura ich weryfikacji: Reguły preferencyjnego pochodzenia towarów; Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów- dowód pochodzenia; Zasady postępowania weryfikacyjnego w odniesieniu do dowodów pochodzenia towarów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87148-38-5
R.I Zagadnienia ogólne; 1.Aspekt doktrynalny zasady wolności pracy, 2.Zasada wolności pracy w Europejskim Obszarze Socjalnym. R.II Zasada wolności pracy a prawa obywatelskie i polityczne; 1.Konstytucjonalizacja wolności i praw, 2.Sta n regulacji praw obywatelskich i politycznych, 3.Normatywna koncepcja negatywnej strony zasady wolności prac y w europejskim prawie wspólnotowym. R.IV Zasada wolności pracy a prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne; 1. Konstytucjonalizacja wolności i praw, 2.Stan regulacji praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, 3.Normatywna koncepcja pozytywnej strony
zasady wolności pracy w europejskim prawie wspólnoto wym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again