Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Królica Maria
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Skoczylas-Krotla
(1)
Wilsz Jolanta
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Informatyka
(1)
Komputery
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Technika
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7455-019-2
Część I: Trudne pytania o nową edukację elementarną. Wychowanie na początku XXI wieku - konteksty i wyzwania; Równość a efektywność - implikacje dla systemu edukacji; Modernizacja oświaty na Ukrainie poprzez redukcję paradygmatu linearnego; Filozofia kształcenia: jak przezwyciężyć wyobcowanie wiedzy; Edukacyjny wymiar naukowego obrazu świata; Wspieranie rozwoju dziecka - implikacje teorii L.S. Wygotskiego w praktyce; Nauczanie zintegrowane i co dalej?; Wczesna edukacja dziecka w zmieniającej się szkole; Kontrowersje wokół przyspieszenia edukacji w klasach I-III; Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z utrudnieniami rozwojowymi we wczesnym wieku szkolnym; Problematyka kształcenia przedszkolnego w regionie morawsko-śląskim na początku XXI wieku. Część II: Nauczyciel najmłodszych - wiedza, autorytet, talent. Aktualne problemy przygotowania magistrów do zawodu "Kierownik Zakładu Edukacyjnego"; Działalność wychowawcza w procesie kształcenia zawodowego przyszłego nauczyciela; Przygotowanie studentów do działalności innowacyjnej w ramach praktyki pedagogicznej; Nauczyciel edukacji elementarnej a współczesne problemy oświatowe i społeczne; Przygotowanie nauczycieli edukacji elementarnej do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem; Samowiedza nauczyciela wychowania przedszkolnego w zakresie budowania relacji komunikacyjnych z dziećmi; Pytanie o jakość i sens akademickiej edukacji nauczycieli klas I-III wobec pakietów edukacyjnych; Medialny obraz współczesnego nauczyciela; Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w terapii dziecka z ADHD. Część III: Plastyka, muzyka, ruch, drama w edukacji dziecka. Ideologizacja twórczości dla dzieci w Polsce Ludowej; Drama w wychowaniu patriotycznym i w edukacji wielokulturowej; Formy teatralne kształtujące aktywność twórczą dziecka przedszkolnego i ich znaczenie; Rola i miejsce edukacji plastycznej w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym w okresie zachodzących zmian; Obecność technik graficznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Podstawy naukowe wychowania muzycznego; Twórcze ćwiczenia rytmiczne jako jedna z form aktywności muzycznej dzieci w III klasie szkoły podstawowej; Muzyka w przedszkolu źródłem przeżyć estetycznych; Jak ruch może stymulować rozwój?; Istota diagonozowania w edukacji fizycznej małego dziecka. Część IV: Wokół edukacji przyrodniczej, regionalnej, ekologicznej, medialnej, językowej. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w przedszkolu; Wykorzystanie walorów środowiska lokalnego w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; Ekologiczny kierunek nauczania w nowoczesnym kształceniu geograficznym; Wiedza i wrażliwość ekologiczna dzieci siedmioletnich - przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji ekologicznej na szczeblu klas początkowych; Rola edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej w osiąganiu celów wychowania patriotycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym; Tradycja wartością przedszkolnej edukacji regionalnej; Językowa kreacja świąt i tradycji w wybranych podręcznikach do edukacji elementarnej; Edukacja zdrowotna w nauczaniu zintegrowanym; Poznawanie właściwości własnego ciała przez dzieci przedszkolne (w oparciu o film dydaktyczny i działalność praktyczną); O ukrytych aspektach kształtowania płci kulturowej (gender) w edukacji przedszkolnej; Programy komputerowe i ich rola we wczesnej edukacji dziecka; Komputerowe wspomaganie edukacji z zastosowaniem immersyjnego nauczania-uczenia się; Słuch fonemowy a edukacja przedszkolna - ujęcie logopedyczne i pedagogiczne; Znaczenie diagnozy logopedycznej w ocenie rozwoju mowy dziecka; Inspirowanie kreatywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Varia. Rozumienie pojęć geometrycznych na różnych etapach kształcenia; przedszkolak we Wspólnocie Europejskiej - nowoczesne technologie kształcenia; Uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie nowym spojrzeniem na rzeczywistość w edukacji przedszkolnej; Kształcenie elementarne dzieci niepełnosprawnych w nauczaniu integracyjnym; Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo we współczesnej szkole; Założenie myślenia dialogowego poprzez kształcenie literackie: doświadczenia ukraińskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ; Tom 1)
ISBN: 83-7098-966-7
1. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej: Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej (zarys problemu); Rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych w procesie kształcenia technicznego; Inspirowanie twórczego myślenia w nauczaniu techniki; Zastosowanie sterowników logicznych w dydaktyce automatyki; Rola środowiska w procesie edukacji. 2. Problemy edukacji informatycznej: Metody numeryczne w badaniach pedagogicznych - zastosowanie systemów rozmytych; Wykorzystanie programu PowerPoint w kształceniu z zakresu technologii informacyjnej; Sieci komputerowe sposobem komunikowania się człowieka z komputerem; Elementy kryptografii w szkole; Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających realizację zagadnień technicznych. Technologia GPS; Niektóre problemy nauczania informatyki u progu społeczeństwa informacyjnego; Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych; Nauczanie podstaw programowania w uczelniach wyższych. 3. Problemy edukacji zawodowej i technicznej na Ukrainie (artykuły w języku rosyjskim): Realizacja podejścia zorientowanego osobowościowo w procesie profilowanego nauczania uczniów klas starszych; Określenie funkcji treści programu edukacji technicznej; Podwyższanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników pedagogicznych uczelni zawodowo-technicznych za pomocą nowych technologii informacyjnych; Oświata przyrodniczo-matematyczna i techniczna w strukturze przygotowania zawodowego specjalisty XXI wieku; Aspekty socjalno-pedagogiczne nauczania zawodu w kontekście idei pedagogicznych Janusza Korczaka; Wybrane aspekty organizacji procesu nauczania w Bułgarii i Polsce (analiza porównawcza); Zasady teoretyczne modelowania procesów pedagogicznych; Kształtowanie i rozwój nawyków obcowania w systemie kultury zawodowej przyszłego inżyniera; Kultura zawodowa inżynierów i aspekty psychologiczno-pedagogiczne jej kształotwania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again