Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(3)
Author
Bodzioch-Bryła Bogusława
(1)
Dorak-Wojakowska Lilianna
(1)
Herod Paweł
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Karbowniczek Jolanta
(1)
Kwaśniewska Małgorzata
(1)
Lakomy Mirosław
(1)
Lubieniecka Małgorzata (1974- )
(1)
Paprotna Gabriela
(1)
Regiewicz Adam
(1)
Sorkowska-Cieślak Kinga
(1)
Surma Barbara
(1)
Zyzik Radosław
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Wychowanie przedszkolne
(2)
Demokracja
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Internet
(1)
Kultura
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Neuropsychologia
(1)
Oświadczenie woli
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Polska
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sztuka
(1)
Turystyka
(1)
Web 2.0
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Zabytki kultury
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kultura i sztuka
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Dyskurs Politologiczny : monografie)
ISBN: 978-83-7614-138-1
1. Ewolucja Internetu a nowe media; 2. Ewolucja demokracji; 3. Demokracja 2.0; 4. Nowe media jako narzędzia polityki 2.0; 5. Sieciowa demokracja obywatelska jako fundament demokracji 2.0.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-361-3
Obecność krakowskich muzeów na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Pieniny a kreowanie marki turystycznej w cyberprzestrzeni. Nowe media jako narzędzie pracy reżysera widowisk masowych. Edukacyjna oferta on-line na przykładzie wybranych muzeów. Multi-kulti w sieci- próba analizy postaw polskich internautów wobec zagadnienia wielokulturowości. Strony internetowe śląskich muzeów w Polsce, Niemczech i Czechach - porównawcza analiza użyteczności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-301-9 (AIK)
Zawiera: Cz. I O sztukach plastycznych: Edukacja plastyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Inspiracje, metody, praktyka; Sztuka w życiu człowieka – dekoracja czy znak duchowości?; Idea wychowania przez sztukę/do sztuki a współczesne wychowanie plastyczne gimnazjalistów; Zagłada w obrazach – o „szkolnym” czytaniu ikonografii dotyczącej Holokaustu. Cz. II O sztukach muzycznych: dziecko w muzyce polskiej II połowy XX wieku; Muzyka i jej wychowawcze oraz edukacyjne oddziaływanie na dzieci w wieku szkolnym; Teatr muzyczny jako miejsce wychowania teatralnego dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie działalności Opery Śląskiej; Wychowanie muzyczno-ruchowe wobec mediomorfozy człowieka. Cz. III O sztukach literackich: Dylematy metodologii, teorii i zorientowanych na artyzm/mistrzostwo – pisarskich praktyk humanistów; Wybrane formy terapii kreatywnej wspierające procesy leczenia osób z różnych grup wiekowych; Kształtowanie świadomości metaforycznej uczniów klas I-III jako element edukacji literackiej; Edukacyjna rola obrazka dewocyjnego w kontekście walki ideologicznej o kształt kultury religijnej w Polsce po II wojnie światowej; Co (wy)myśli animator kultury o współczesnym nauczaniu? O metodycznych, dydaktycznych i twórczych inspiracjach w animacji kultury; Priorytety studenckie w obszarze edukacji literackiej podczas praktycznych działań pozalekcyjnych; Edukacja mądrościowa a edukacja artystyczna; Tomik poetycki – szansa na zintegrowane zajęcia artystyczne. Cz. IV O sztukach teatralnych: Kultura ludowa w edukacji teatralnej na przykładzie działalności Teatru Węgajty; Drama jako aktywizująca metoda pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wpływająca na twórczość artystyczną oraz wzrost kompetencji emocjonalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-313-2 (AIK)
Zawiera: Część I. preliminaria: 1. Neuronauka poznawcza, 2. Neuroprawo. Pola zastosowań, 3. Pytania metateoretyczne, Część II. Rekonstrukcja obrazu człowieka w prawie cywilnym: Osoba fizyczna a człowiek, Model podejmowania decyzji, czyli teoria oświadczeń woli, 3. Wady oświadczenia woli, 4. W poszukiwaniu podstaw teorii oświadczenia woli; teoria działania Rudolfa von Iheringa, 6. Psychologiczne podstawy teorii działania. Część III. Człowiek z perspektywy neuronauki poznawczej: 1. Wprowadzenie, 2. Trylogia psychiczna, 3. Model(e ) podejmowania decyzji. Część IV. Ku nowej teorii oświadczeń woli: 1. Wprowadzenie, 2. Model konsumenta. Analiza pojęciowa, 3. Perspektywy wypracowania nowej teorii oświadczeń woli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-011-7 (Ignatianum)
1. Z historii wychowania przedszkolnego; 2. Aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce; 3. Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu; 4. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce; 5. Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu; 6. Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu; 7. Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Humanitas. Studia Kulturoznawcze : badania, wprowadzenia, monografie, źródła - pod red. Andrzej Gielarowski ; Instytut Kulturoznawstwa WSFP "Ignatianum")
ISBN: 978-83-7614-235-7 (AIK)
Część 1 Nowe media wobec społeczeństwa, literatury, sztuki oraz obrazu człowieka utrwalonego w dziełach: 1. Nowe media wobec jednostki i społeczeństwa; 2. Smakosze kultury. Pomiędzy przeszczepem a artystycznym doświadczeniem. Przeobrażenia figury ciała ludzkiego w sztuce XX i XXI wieku pod wpływem mediów; 3. Kulturowe konsekwencje konwergencji mediów. Literatura i sztuka. Część 2 Kino wobec nowych mediów: 1. Kino w nowej rzeczywistości kulturowej; 2. Zmiany obrazu filmowego pod wpływem nowych mediów; 3. Kino wobec właściwości nowych mediów; Część 3 Teatr i nowe media: specyfika i wzajemne zależności: 1. Teatr wobec nowych mediów; 2. Teatr w przestrzeni wirtualnej; Część 4 Polski system medialny i jego ewolucja: 1. Polski system medialny i j jego ewolucja; 2. Początki mediów w Polsce i ich rozwój w perspektywie historycznej; 3. Współczesny polski system medialny - struktura, determinanty, perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316.77
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89032-85-0
Zawiera: 1.Teoretyczno-metodologiczne przesłanki studiów i badań nad zawodem nauczyciela przedszkola: Nauczyciel przedszkola w kontekście pedentologicznym; profesjo twórcza funkcja pedagogiki przedszkolnej; Paradygmaty w pedagogice przedszkolnej i metodologia badań nad zawodem nauczyciela. 2.Specyfika funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli: Sylwetka osobowościowa nauczyciela przedszkola; Wybrane czynniki kształtowania zawodu nauczyciela przedszkola na początku XXI wieku; Role zawodowe nauczycieli przedszkoli. 3.Społeczne oczekiwania wobec nauczycieli przedszkoli: Postrzeganie i usytuowanie zawodu nauczyciela przedszkola w społeczeństwie; Społeczne zapotrzebowanie na pracę nauczycieli przedszkoli; Perspektywy pedagogiczno-społecznej działalności nauczycieli przedszkoli. 4.Warunki pracy nauczycieli przedszkoli: Przemiany społeczno-pedagogiczne jako źródło nowych zadań zawodowych; Wymagania w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli przedszkoli; Niektóre trudności w procesie przygotowania do pracy i realizacji zadań zawodowych nauczycieli przedszkoli. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again