Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(16)
Author
Jędrzejko Mariusz
(4)
Kupisiewicz Czesław
(4)
Kupisiewicz Małgorzata
(3)
Błaszczyk Beata
(1)
Gilejko Leszek K
(1)
Jabłonowski Marek
(1)
Nadolski Marek
(1)
Opara Stefan
(1)
Orłowski Bolesław
(1)
Rybczyński Witold
(1)
Stępka Stanisław
(1)
Taborska Halina
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Wojciechowski Jan S
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Narkomania
(3)
Nałóg
(3)
Kupisiewicz, Czesław (1924- )
(2)
Nauczyciele
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Emigracja
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Filozofia
(1)
Hotelarstwo
(1)
Integracja europejska
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Jugosławia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje dawnej Jugosławii
(1)
Kupisiewicz, Czesław (1924)
(1)
Macedonia
(1)
Narkotyki
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemysł
(1)
Przywództwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rynek pracy
(1)
Seksuologia
(1)
Serbia i Czarnogóra
(1)
Siła robocza
(1)
Spadek
(1)
Spółki
(1)
Szkolnictwo
(1)
Słowenia
(1)
Technika
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka przemysłowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wydarzenia 1956 r. w Polsce
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Bałkańskie kraje
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Chorwacja
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-006-0
1. Europa-wizje i spory, Wizjonerzy i praktycy-Europa początku XXI wieku, Projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej:ku wspólnocie otwartych umysłów?, Polscy myśliciele polityczni oraz elity przywódcze o europejskim ładzie pokojowym:tradycja i możliwości jej aktualizacji, Mars i Wenus w różnych konstelacjach:guru amerykańskich nauk politycznych wobec przyszłości Europy w XXI wieku, Męczeństwo chrześcijan XX wieku a tożsamośc europejska, Dwa oblicza proroctwa.Jan Paweł II i Zygmunt Bauman wobec Europy, Pożegnanie z komunizmem? Refleksje nad rolą intelektualistów w społeczeństwie, Nacjonalistyczne pokłosie komunizmu i jego wpływ na demokracje w Europie Środkowowschodniej, Zjednoczenie Europy a tradycje chrześcijańskie i narodowe w poglądach polskiej prawicy antyintegracyjnej, Unia Europejska i Rosja w minionej i nadchodzącej dekadzie, Stany Zjednoczone i Europa-ich "wybrane pokrewieństwa" z perspektywy trojańskiego osła, Prywatne,publiczne,performance? Kilka myśli o oddziaływaniu mediów w dzisiejszej Europie, 2. Przywództwo i przywódcy, Wiek XXI będzie wiekiem przywódców albo nie będzie go wcale, Cechy współczesnego przywództwa politycznego, Patologie władzy i przywództwa politycznego, Osobowość polityczna współczesnego przywódcy, Przywództwo-przyczyna czy skutek?, "Piękno ocali świat".Feministyczne strategie w ukraińskiej polityce-przypadek Julii Tymoszenko, Historyk jako polityk i ideolog:przypadek LItwy, Modele przywództwa w polskim życiu politycznym, Ekstensywno-instytucjonalny wymiar przywództwa religijnego na tle polskiej religijności, o modelu przywództwa polonijnego w warunkach współczesnej unifikacji życia kulturowo-cywilizacyjnego, Liderzy antyglobalistów-alternatywa dla przyszłości?, Pogląd kobiety na przywódców europejskich i islam w Europie, 3. Przywództwo duchowe Jana Pawła II na świecie, Jan Paweł II-mistrz duchowy, Jan Paweł II-Pasterz na łąkach wielkiej polityki, Jan paweł II:refleksje o jego filozoficznym i teologicznym myśleniu, Jan Paweł II o wychowaniu-zarys zagadnienia, Jana Pawła II wizja Europy:pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości, Mit Jana Pawła II wśród Górali Podhalańskich, 4. Idee,wartości, symbole, Związek pomiędzy religią i władzą polityczną w tradycji żydowskiej, Biblijne źródła etyki?, Rola religii w coraz bardziej laickich społeczeństwach z punktu widzenia kościołów ewangelickich, Korzenie laicyzacji.Monarchie oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła, Sfera religijna a świecka w wolnym państwie, Rola duchowego dawcy w transformacji ludzkiej świadomości-droga do stawania sie czlowieka nowej jakości.Czy realny jest czlowiek bezinteresowny?, Czy jest możliwa polityka w kulturze bez symboli?, Powołanie polityki.Między dobrem wspólnym a maksymalizacją spodziewanej użyteczności, Negatywna wolność czy obiektywne dobro:powracający dylemat w podstawach polityki, De Man,Derrida,Rousseau i krytyka liberalizmu, Radykalne ruchy społeczne w dobie Internetu.Na przykładzie polskich neofaszystów i anarchofeministek, Religia jako ontologiczna baza kultury, Znaczenie wiedzy ezoterycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Region - Polityka - Promocja / przewodniczący kolegium red. Zbigniew Ptasiewicz ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Nr 6)
ISBN: 978-83-7549-043-5
1. Odnotowanie zjawiska; 2. Przyczyny zjawiska; 3. Sposób oceny i selekcji zabytków dziedzictwa przemysłowego (stosowane kryteria); 4. Uznane zabytki dziedzictwa technicznego; 5. Stan polskiego dziedzictwa technicznego; 6. Przykład sensownej, skutecznej działalności na rzecz ochrony dziedzictwa techniczno-przemysłowego: wrocławska Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-077-0
1. Narkomania - wybrane pojęcia i definicje; 2. Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych; 3. Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce; 4. Przestępczość narkotykowa w Polsce; 5. Charakterystyka narkotyków; 6. Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i zachowanie człowieka; 8. Współczesne "dopalacze" - zjawisko i zagrożenia; 9. Zjawisko narkomanii w aspekcie etyczno-moralnym; 10. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych - wybrane problemy; 11. Duchowość a problem uzależnień; 12. Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i zagrożenia / Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszotra)
ISBN: 978-83-7549-037-4
1. Narkomania- próba diagnozy zjawiska w Polsce. Wybrane problemy przestępczości narkotykowej; 2. Wybrane problemy teorii uzależnień; 3. Substancje psychoaktywne a zdrowie- problemy definicyjne i przedmiotowe; 4. Jak działają narkotyki?; 5. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych; 6. Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i zachowanie człowieka; 7. Napoje energetyzujące i wzmacniające- współczesne "dopalacze"; 8. Akty prawne odnoszące się do leczenia narkomanii; 9. Narkomania w perspektywie etyczno-moralnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-048-0
Przedmowa; W nieznane; Wczesne dzieciństwo; "Czy to ty, mamusiu"; "Dojrzałe" dzieciństwo; Pomocnik robotnika w cynkowni; Twarde realia i niespełnione marzenia; Początek wielkiej wojny; Zew wolności; Sąd; Kislau; Powrót marnotrawnego robotnika; Wieża Babel; Sprawa Katynia; Ruediger; Grabić zagrabione; Ofiary Powstania Warszawskiego; Wielka zemsta małego Pietii; Zwiastuny klęski "tysiącletniej Rzeszy"; Ewakuacja; Zjawa; Na kolei; Bombardowanie; Przed wyzwoleniem; Wyzwolenie; Rozterki; Powrót; Pierwsze wrażenia; A jednak inny; Warszawa; Mała matura; Trzcianka Lubuska; Gorzów Wielkopolski; O sztuce uczenia się w toku nauczania; Duża matura, Studia i praca, praca i studia; Niespełnione oczekiwania i niewykorzystana okazja; Uniwersytet; Niecodzienne "przerywniki" akademickiej codzienności; Egzamin; Magisterium; Grupowe samokształcenie; Kuratorium; Resort budownictwa; Gdańsk i Toruń; Zaoczne studia doktoranckie; Polski październik; Pożegnanie z resortem budownictwa; Doktorat; Sevres; Wawelska; Habilitacja; Po habilitacji; Górczewska 8; USA - przed podróżą i podróż; Pierwsze dni pobytu; Praca, tęsknota za krajem; Polonia; Amerykańskie rozmaitości; Ostatnie dni pobytu w USA; Francuski epizod; Po powrocie z USA; Leningrad i Kijów; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-068-8
Część I: Schyłek lat sześćdziesiątych. Trudna decyzja; Biurokratyczna mitręga; Przerywniki biurokratycznej monotonii; Przyjęcie; Trudne kontakty zagraniczne; Lata sześćdziesiąte - próba podsumowania. Część II: Lata siedemdziesiąte. Budapeszt, Berlin i Moskwa; Duży krok ludzkości; AISE; Riposta; Nie czytałem; Blaski i cienie naukowej kariery; Relata refero; Narady, narady i... manifestacje; Komitet Ekspertów Jana Szczepańskiego; Problematyka efektywności nauczania i niepowodzeń szkolnych; Komparatystyka pedagogiczna; Historia wychowania i myśli pedagogicznej; Uniwersyteckie kaloryfery; Roszada; Zaskoczenie; Pożegnanie z rektoratem; Jubileusz prof. Bogdana Nawroczyńskiego; Wykład; Różności; Japonia; Kolejne podróże i wydarzenia z lat 1972-1973; Drugi Kongres Nauki Polskiej; Dziekanat i przypadłości; Kolejne lata oraz blaski i cienie "dziekanowania"; Peru; List; Budowa; W nowym własnym domu; Polska Akademia Nauk; Korekta; Starsza woźna Ślesikowa; Nobilitacja i podróże; Dziesięciolatka; Zagraniczne "wypady"; Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli; Ćwierć wieku warszawskiej pedagogiki; Nasilające się zwiastuny politycznej burzy. Część III: Lata osiemdziesiąte. Odejście z dziekanatu; Przełomowe wydarzenia społeczno-polityczne i oświatowe; Stan wojenny; "Aksamitna" dyktatura Ludowego Wojska Polskiego; Ciąg dalszy wydarzeń społeczno-politycznych i oświatowych; Moje sześćdziesięciolecie; O metodzie; O dialektyce; O regułach postępowania; O odkryciach; O życiu; Kalendarium ważniejszych wydarzeń z lat 1984-1990; Trzeci Kongres Nauki Polskiej; Życie bez szkoły. Wołanie o szkołę prawdziwą; Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej; Jest raport; Pokłosie. Część IV: Lata dziewięćdziesiąte. Instytut Badań Edukacyjnych raz jeszcze; Po przejściu na emeryturę; Autorski raport o potrzebie i kierunkach reformy szkolnej; Samo życie; Pedagogiczne nadzieje i rozczarowania XX wieku; "Stulecie dziecka" i nowego wychowania; Wiek raportów edukacyjnych; Stulecie szkolnej eksplozji i krytyki szkoły; Wiek paradoksów oświatowych; Stulecie szczytnych haseł; Wiek kontrowersyjnych dyskusji. Część V: Pierwsza dekada XXI wieku. Obrachunek z reformą profesora Handke; Regina (Wiesia); Na granicy pracoholizmu; Moje osiemdziesięciolecie; Kalendarium ważniejszych wydarzeń z lat 2004-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.3)
ISBN: 978-83-89709-98-1
1. Od Natolina do Natolina, 2. Miejsce i rola Sejmu PRL w przemianach październikowych 1956 roku, 3. Polityka prasowa w 1956 roku, 4. "Po prostu" i jego rola w 1956 roku, 5. W poszukiwaniu idei polskiego Października, 6. Warszawska szkoła historii idei wobec polskiego Października, 7. Młodzież i jej organizacje wobec wydarzeń politycznych 1956 roku. zarys problematyki, 8. 1956: Londyn i Masions Laffitte, 9. Radio Wolna Europa wobec wydarzeń w Polsce i na Węgrzech jesienią 1956 roku, 10. Związek Radziecki wobec wydarzeń 1956 roku w Polsce, 11. Czechosłowacja wobec wydarzeń 1956 roku w Polsce w świetle raportów dyplomatycznych, 12. Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności ( SED), 13. Wnioski z polskiego października'56, 14. Październik 1956 roku i wydarzenia węgierskie w dzienniku polskiego aspiranta Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michała W. Łomonosowa (październik - grudzień 1956 r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Artes Liberales / Adam Koseski ; 1)
ISBN: 83-89709-80-5
Arystoteles; Basedow Johann Bernhard; Condillac Etienne Bonnot de; Dawid Jan Władysław; Estkowski Ewaryst; Ferierre Adolphe; Grzegorzewska Maria; Essen Sergiusz; Illich Ivan; Joteyko Józefa; Kotarbiński Tadeusz; Lech Konstanty; Łopuszański Tadeusz; Modrzewski Frycz Andrzej; Nawroczyński Bogdan; Owen Robert; Owen Robert; Pohoska Hanna; Rousseau Jan Jakub; Sośnicki Kazimierz; Tatarkiewicz Władysław; Uszyński Konstanty Dmitrijewicz; Wallon Henri; Zarzecki Lucjan
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Artes Liberales / Adam Koseski ; 2)
ISBN: 978-83-7549-011-4
Hans Aebli; Stefan Baley 19 Edouard Claparede; Janina Doroszewski; Eraz z Rotterdamu; Marian Falski; Nikolai F.S. Grundtvig; Natalia Han-Ilgiewicz; Jan Konopnicki; Otton Lipkowski; Narcyz łubnicki; Zygmunt Mysłakowski; Paul Natop; Helena Orsza-Radlińska; Grzegorz Piramowicz; Henryk Rowie; Stanisław Staszic; Tadeusz Tomaszewski; Franciszek Urbańczyk; Lew Siemionowicz Wygotski; Florian Znaniecki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-066-4
1. Wprowadzenie do filozofii współczesnej: Przedmiot i sposoby uprawiania filozofii; Nowożytny przewrót umysłowy w Europie; Główne idee filozofii Oświecenia; 2. Odmiany filozofii współczesnej: Pozytywizm; Filozofia społeczna Marksa; Fenomenologia; Pragmatyzm; Neotomizm; Filozoficzne aspekty freudyzmu; Neopozytywizm; Egzystencjalizm; Personalizm; Ewolucjonizm chrześcijański; Strukturalizm; Współczesna filozofia polska; 3. Słowniczek podstawowych terminów filozoficznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-047-3
1. Problemy ogólne. Doświadczenia europejskie: Polityka rynku pracy- największe wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesności; Polski rynek pracy na tle Unii Europejskiej; Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN- reformy Hartza; Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanych w Szwecji; Reformy rynku pracy w Wielkiej Brytanii wprowadzone przez Partię Pracy; 2. Polskie dylematy: Dostosowanie się do zmian na rynku pracy; Bezpieczeństwo jako kategoria postrzegania i oceny lokalnego rynku pracy; Polityka aktywizacji zawodowej 50 plus w Polsce i Unii Europejskiej; Programy wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych- przegląd stanowisk; 3. Wymiar lokalny- wyzwania i dobre praktyki: Kapitał społeczny a bezrobocie; Funkcjonowanie lokalnego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (na przykładzie wybranych powiatów); Organizacje pozarządowe wobec problemów rynku pracy; Edukacja a rynek lokalny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.2)
ISBN: 83-89709-83-X
Polskość i kulturowa koncepcja narodu. Spojrzenie z perspektywy emigracji; Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej; drenaż mózgów - emigracja zarobkowa "białego personelu" do krajów UE; Wykształceni Polacy w UE; Polonijny Nowy Jork - polonijny Sztokholm; Polonia wobec zagrożeń Starego Kraju ze strony dominujących trendów politycznych na świecie; Wyobrażenia i doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Rzeszowskiego związane z UE; Polskość młodzieży polonijnej; Kształtowanie się nowego oblicza rzeczywistości polonijnej w integrującej się Europie; Polacy w Estonii w warunkach współczesnej integracji europejskiej; Cele i perspektywy kształcenia Polaków na wschód od granic UE; Doświadczenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziele ocalenia przed zniszczeniem i zapomnieniem dziedzictwa materialnego Polonii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Artes Liberales / Adam Koseski ; 3)
ISBN: 978-83-7549-21-3
1. W pracowniach naukowców; 2. Najlepiej umie się to, czego nauczyło się samego; 3. Świat wychowania dziś i jutro; 4. Uczyć się aby być; 5. Szkole nie grozi zmierzch; 6. W tym samym mieście szkoła szkole nierówna; 7. Szkoła jednolita i otwarta; 8. Żyjemy w epoce oświatowej eksplozji; 9. Ćwierć wieku warszawskiej pedagogiki; 10. Jak i dlaczego; 11. Nauczanie innowacyjne; 12. Reforma i co dalej? Paradoksy oświaty; 13. Reforma oświaty. Mity realia; 14. O metodach nauczania; 15. Dlaczego przestaliśmy lubić uczenie się; 16. Edukacja Narodowa. III kongres Nauki Polskiej ma wytyczyć główne kierunki badań naukowych do roku co najmniej 2000, wiążąc zarazem te badania z wielkimi celami społecznymi. Jednym z nich jest rozwój systemu edukacji narodowej; 17. Życie bez szkoły. Wołanie o szkołę prawdziwą. Szkoła bez murów; 19. Szkoła musi być reformowana; 20. Wciąż bez perspektyw; 21. Szkołą u progu XXI wieku; 22. Już Seneka; 23. To nie marzenia, a konieczność; 24. Co zmienić i dlaczego?; 25. Innego wyjścia nie ma; 26. Od nauczyciela trzeba zaczynać działo przebudowy. Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji narodowej; 27. Czy reforma ma szansę?; 28. Jest Raport. Lata dziewięćdziesiąte: 29. Nadzieja w ofiarności; 30. Pięć przed dwunastą; 6 lat pierwszej dekady XXI wieku: 31. Wywiad z prof. Czesławem Kulisiewiczem członkiem rzeczywistym PAN; 32. Wywiad z prof. Czesławem Kulisiewiczem dziekanem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1973-1980; 33. Bilans, oddech i połki; 34. Reformy wycinkowe; 35. Rozmowa prof. Kaliny Bartnickiej z prof. Czesławem Kulisiewiczem o jego wywiadach prasowych z lat 1970-2006
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89709-95-0
I. Uwagi ogólne o prawie II. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania cywilnego A. Część ogólna B. Własność i inne prawa rzeczowe C. Zobowiązania D. Prawo spadkowe E. Sądowe postępowanie cywilne III. Wybrane zagadnienia prawa handlowego A. Uwagi ogólne B. Spółki C. Inne podmioty gospodarcze D. Likwidacja i upadłość przedsiębiorców IV. Usługi turystyczne - zagadnienia ogólne V. Usługi turystyczne i pośrednicy turystyczni VI. Ochrona klienta VII. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek VIII. Usługi hotelarskie IX. Umowy zawierane z gośćmi hotelowymi przez zakłady hotelarskie X. Odpowiedzialność hotelu, podobnego zakładu i gościa hotelowego XI. Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Aneks - regulacje prawne w turystyce - prawo polskie, prawo międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-005-3
1. Przeobrażenia ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej i ich instytucjonalizacja - rozumienie pojęcia, 2. Przesłanki odrodzenie państwowego i narodowego Republik Jugosłowiańskich, 3. Stanowienie podstaw ustrojowych państw postjugosłowiańskich, 4. Struktura i organizacja władzy w państwach postjugosłowiańskich, 5. Kształtowanie się pluralistycznej sceny politycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i zagrożenia / Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszotra)
ISBN: 83-89709-33-3
1. Między seksualnością a prostytucją, 2 .Prostytucja - skala i charakter zjawiska w świetle badań, 3. Aspekty zdrowotne i psychiczne prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich, 4. Prawne, moralne i cywilizacyjne aspekty prostytucji, 5. Jak (czy w ogóle można) zapobiegać prostytucji?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i zagrożenia / Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszotra)
ISBN: 978-83-7549-076-3
1. Człowiek a uzależnienia; 2. Zasięg i znaczenie zjawiska używania, nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 3. Dostępność jako podstawowy powód używania substancji psychoaktywnych; 4. Uzależnienia- wybrane pojęcia i definicje; 5. Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka - red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.7)
ISBN: 978-83-7549-010-7
Identyfikacja sytuacji kryzysowych. Ocena ryzyka: " Od powietrza, głodu, ognia i wojny"; Próba ewaluacji ryzyka globalnego polskiej gospodarki; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku; Służby i organy reagowania kryzysowego a zarządzanie jakością; Międzynarodowe aspekty stanów kryzysowych: Globalna strategia walki z terroryzmem; Zagrożenia asymetryczne - istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy; Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych; Sytuacje kryzysowe. Wybrane zdarzenia i działania: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym; Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych po 1990 roku; Zadania realizowane przez jednostki policji po wprowadzeniu gotowości czasu kryzysu. Policyjne sytuacje kryzysowe; Użycie sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych; Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego; Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie katastrofy budowlanej w Chorzowie; Rola organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego; Kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa; Logistyka w sytuacjach kryzysowych; Kryzysy konsekwencją zagrożeń cywilizacyjnych; Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji; Społeczne konsekwencje kryzysów: Kultura bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w prognozowaniu i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; Rola mediów w komunikacji kryzysowej; Zapobieganie sytuacjom kryzysowym: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zwalczania terroryzmu; Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo powietrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa; Uwarunkowania rozwoju zagrożeń terrorystycznych; Stanowisko I Krajowej Konferencji. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again